Mavrični klavir Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Mavrični klavir Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak

Kljub visokemu nivoju glasbenega šolstva pri nas, je vključevanje otrok z motnjami avtističnega spektra (MAS) še vedno neurejeno področje, kjer primanjkuje strokovne pomoči in literature za učitelje. Motnje avtističnega spektra vplivajo na različne vidike življenja posameznika, odziv na dražljaje in interakcijo z okoljem. Glasba predstavlja orodje za izražanje, raziskovanje in grajenje odnosov, ki je dostopno tako nevrotipičnim, kot nevrodivergentnim otrokom. Tako otroci z MAS, ki so pogosto povprečno ali nadpovprečno dovzetni za glasbo, lahko v procesu glasbenega udejstvovanja najdejo njim lasten način komunikacije in izražanja.

Glasba ponuja edinstven prostor za rast in izražanje skozi zvok in skupno 'glasbovanje'.

Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Barvne elastike Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Barvne elastike Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak

Radiofonski esej je nastal znotraj širšega projekta, ki raziskuje glasbeno pedagogiko otrok z MAS. Projekt se je rodil iz potrebe po razvoju prilagojenih metod in pripomočkov za glasbeno-pedagoški proces teh otrok. "Proces razvijanja prilagojenih metod se je začel s sledenjem instinktu in prilagajanju pouka posameznemu otroku," je povedala Katarina Kurtjak. V ospredju ni bilo le poučevanje glasbenega instrumenta, temveč predvsem uživanje v glasbenem udejstvovanju ter zagotavljanje čim večjega pozitivnega vpliva tega udejstvovanja na otrokov razvoj.

Foto: osebni arhiv Mance Kok
Foto: osebni arhiv Mance Kok

Psihologinja Manca Kok je v zadnjem letu usmerjala raziskovanje, ki ga je izvajala Katarina Kurtjak. Skupaj sta sestavili pregled metod in uspešnost metod združili z razumevanjem doživljanja in potreb otrok z MAS in rezultate predstavili na mednarodnem simpoziju Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin, ki se je konec avgusta odvijal v Ljubljani.

V radiofonskem eseju "Obrazi Avtizma" je predstavljen raziskovalno umetniški proces, ki izhaja iz vprašanja, kako je glasba lahko ključno orodje za sporazumevanje, izražanje in rast otrok z MAS. Predstavljen je proces in napredek treh Katarininih učencev Ane, Patrika in Luke na glasbenem in drugih področjih.

Sistem poučevanja na javnih glasbenih šolah je preživet

Radiofonski esej Obrazi avtizma bo na sporedu Programa Ars v dveh delih. Prvemu delu lahko prisluhnite v četrtek, 12. oktobra, drugemu pa 19. oktobra 2023 ob 11.05.

Barvne številke Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Barvne številke Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Notni zapis skladbe Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Notni zapis skladbe Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak

V ospredju je razvoj samozaupanja, emocionalne občutljivosti, komunikacije in medosebnih odnosov. Oddaja ponuja vpogled v osebne izkušnje poučevanja kot tudi prizadevanje za razvoj inkluzivnih pristopov v glasbenem šolstvu. V oddajo pa so vključene tudi izjave Suprithe Aithal, plesno-gibalne terapevtke, raziskovalke in predavateljice na univerzi Edge Hill v Angliji in izjave staršev in učenca. Pri tem je poudarjeno najprej razumevanje specifičnih karakteristik in odzivov učencev, in podpiranje rasti na različnih področjih s prepoznanjem, namesto skrivanjem, njihove različnosti.

Vizualne kartice Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak
Vizualne kartice Foto: osebni arhiv Katarine Kurtjak

O projektu B-AIR

Radiofonski esej je del triletnega projekta B-AIR, v katerem devet partnerskih organizacij iz sedmih evropskih držav pod vodstvom Radia Slovenija raziskuje vlogo zvoka v razvoju človeka. Projekt B-AIR nastaja v tesnem sodelovanju umetnikov in uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike idr. Finančno je podprt v okviru programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa in ministrstva za kulturo. Več o njem na spletni strani rtvslo.si/b-air in b-air.infinity.radio.

Obrazi avtizma 1. del
Obrazi avtizma 2. del
Foto: SOJ RTV SLO/Canva
Foto: SOJ RTV SLO/Canva