Ta se bo v okviru 35. Mednarodnega festivala Noči v stari Ljubljani odvil 25. in 26. avgusta 2023 na Akademiji za glasbo Univerze v Ljubljani, tokrat v soorganizaciji Ustanove Imago Sloveniae in Radia Slovenija.

Tema posveta, ki je tesno povezana s projektom B-AIR Radia Slovenija, odpira vlogo zvoka in glasbe v občutljivih človeških obdobjih ter okoliščinah, posebej v človekovem najzgodnejšem razvojnem obdobju. V središču bo tudi pomen glasbe in zvočnega okolja za ranljive skupine, kot so hospitalizirani otroci, posamezniki z razvojnimi motnjami, kroničnimi boleznimi, več prispevkov pa bo predstavilo prakse približevanja zvočne umetnosti in ustvarjanja v mediju zvoka gluhim in naglušnim.

Na simpoziju se bo zbralo 24 strokovnjakov z različnih področij. Michael Kavšek z Renske univerze Friedricha Wilhelma v Bonnu in Katarina Kompan Erzar, sodelavka projekta B-AIR in predavateljica na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani in na Univerzi Sigmunda Freuda, bosta predstavila povezavo glasbe, jezika in poslušanja v prvih mesecih človekovega razvoja. Katarina Juvančič, pevka, kantavtorica, kulturna antropologinja in sociologinja kulture, bo razmišljala o vplivu petja uspavank na čustveno samoregulacijo, Rajko Muršič z Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani ter sodelavec projekta B-AIR, pa o najzgodnejših srečevanjih dojenčkov in malčkov z glasbo in zvočnostjo.

Grški raziskovalci, povezani s partnersko organizacijo projekta TWIXTlab, Panayotis Panopoulos, Yorgos Samantos in Dana Papachristou bodo v svojih prispevkih predstavili nove perspektive zvočne umetnosti in raziskav s polja študij zvočnosti skozi prizmo gluhih, Evangelia Paxinou in Nicolas Rémy iz francoske partnerske organizacije, Središča za raziskave zvočnih prostorov in urbanih okolij CRESSON, ki deluje pod okriljem Šole za arhitekturo v Grenoblu, pa bosta ob primerih razvijajočih se praks premišljevala o zvočnem oblikovanju prostorov, ki z empatijo odgovarjajo na različne vrste ranljivosti posameznikov. Njuno delo se dotika tudi radijskih metodologij, teme, ki se ji bo z analizo zvočnih odzivov otrok med njihovim privajanjem na samostojnost v urbanem okolju posvetil tudi zvočni umetnik Jul McOisans.

Več raziskovalk bo predstavilo analizo in evalvacijo umetniških del za dojenčke in malčke, ki so nastala v projektu B-AIR. Ana Čorić bo ob delih Radijskega gledališča Bajsić in RTV Slovenija razmišljala o zvočni mediaciji v radiofonskem okolju. Tara Maja Simonič, Maruša Laure in Katarina Habe bodo predstavile kvalitativno raziskavo, v katero so vključile 5 skladateljev, ki so v okviru projekta B-AIR ustvarjali glasbena dela za najmlajše. Katarina Zadnik, Petra Brdnik Juhart in Katarina Kompan Erzar pa bodo podale rezultate analize radijskih iger za dojenčke in malčke, s katero so ugotavljale, kako lahko besedilo radijske igre kreativno povežemo z glasbenimi dejavnostmi v pristno glasbeno-estetsko izkušnjo. Sara Smrekar bo predstavila raziskavo vrtčevskih otrok, v kateri so med drugim ugotavljali vlogo glasbenih didaktičnih iger pri medsebojnem povezovanju.

Drugi simpozijski dan bo poudaril pomen glasbe za zdravje in dobro počutje. Transdisciplinarni umetnik, skladatelj, vokalist in improvizator Jaka Škapin, dejaven v Londonu, bo govoril o izkušnjah sodelovalne pedagogike z vokalnimi improvizacijami v zdravstvenih in negovalnih okoljih. Mira Omerzel - Mirit, muzikologinja, etnologinja, etnomuzikologinja, samostojna raziskovalka in zvočno-energijska terapevtka, pripravlja predstavitev vpliva zvoka in glasbe na snovni in nesnovni (duhovni) svet. Zalka Drglin z Nacionalnega inštituta za javno zdravje bo gostovala s prispevkom o salutogenetskem prostoru rojstva in pomenu zvočnega okolja pri rojevanju. Katarina Kurtjak in Manca Kok bosta na podlagi izkušenj iz prakse predstavili pomen ustvarjalnih in inovativnih metod poučevanja pri delu z otroki z motnjami avtističnega spektra (MAS). Sodelavci projekta B-AIR Ana Kuder, Manca Kok, Saška Rakef in Igor M. Ravnik pa bodo predstavili predhodne rezultate in nekaj usmeritev raziskave, s katero so želeli dobiti boljši vpogled v trenutno uporabo glasbe za lajšanje simptomov Parkinsonovo bolezni.

V okviru simpozija bo v petek, 25. avgusta, ob 17. uri okrogla miza Glasba za vse z neposrednim radijskim prenosom. S pogovorom, usmerjenim v primere dobre prakse in v potencialne nove modele, bomo preverjali možnost povezovanja kulture, umetnosti, izobraževanja in zdravja, ter iskali odgovore na to, kakšne družbene ali psihološke učinke prinašata glasba in zvočna umetnost na področju kulture in umetnosti ter kako omogočiti dostop do umetniških del najmlajšim in deprivilegiranim posameznikom, posameznicam in skupinam.

Simpozij organizirajo Ustanova Imago Sloveniae – Podoba Slovenije, Radio Slovenija, Akademija za glasbo Univerze v Ljubljani, Glasbenonarodopisni inštitut ZRC SAZU, Mednarodno združenje za tradicijsko glasbo (ICTM), Oddelek za muzikologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, KED Folk Slovenija. Programski odbor sestavljajo Primož Trdan, Katarina Kompan Erzar, Rajko Muršič, Gregor Pirš, Saška Rakef Perko, Igor M. Ravnik, Anamarija Štukelj Cusma in Katarina Zadnik.

Simpozij je odprt za splošno javnost. Spremljalo ga bo pestro glasbeno dogajanje na različnih lokacijah po ljubljanskem starem mestnem jedru. Prvega in drugega septembra pa bo na sporedu poseben pofestivalski dogodek v sodelovanju s Slovensko filharmonijo: Živalski karneval v Živalskem vrtu (Camille Saint-Saëns), ki želi klasično glasbo približati najmlajšemu občinstvu.

O simpoziju in o projektu B-AIR
Simpozij nastaja v okviru programa Ars in je del aktivnosti ob njegovi 60-letnici ter je organiziran v sodelovanju z Imago Sloveniae.

Simpozij je tudi del triletnega projekta B-AIR, v katerem devet partnerskih organizacij iz sedmih evropskih držav pod vodstvom Radia Slovenija raziskuje vlogo zvoka v razvoju človeka. Projekt B-AIR nastaja v tesnem sodelovanju umetnikov in uglednih mednarodnih strokovnjakov s področja razvojne psihologije, nevrofiziologije, nevropsihologije, psihoakustike, muzikoterapije, glasbene pedagogike idr. Projekt je finančno podprt v okviru programa Evropske unije Ustvarjalna Evropa in Ministrstva za kulturo. Več o projektu na spletni strani rtvslo.si/b-air in b-air.infinity.radio

Podroben program mednarodnega večdisciplinarnega simpozija Zvok in glasba v doživljanju dojenčkov, malčkov in ranljivih skupin najdete TUKAJ.

Urnik simpozija najdete TUKAJ.