Foto: BoBo
Foto: BoBo

Prvi šolski dan je pomemben za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem. Vpis k dvojezičnemu pouku zagotavlja njegov obstoj. Končnih podatkov o letošnjem vpisu še ni, a je že jasno, da je k dvojezičnemu pouku na ljudskih šolah prijavljenih 2000 otrok, kar je podobno kot lani.

Na srednjih šolah pa je slabše, saj vpis k dvojezičnemu pouku v zadnjih letih upada. Po ljudskih šolah, torej prvih štirih razredih, številni učenci ne nadaljujejo učenja slovenščine.

"Zdaj bomo šli v evalvacijo dvojezičnega pouka. Od januarja naprej bo Inštitut za razvoj kakovosti v Avstriji preveril manjšinsko šolstvo. Tako da bomo dobili tudi odgovore," je povedala vodja oddelka za manjšinsko šolstvo pri deželni izobraževalni direkciji Sabine Sandrieser.

Z vpisom pa so zadovoljni na dveh najpomembnejših dvojezičnih srednjih šolah za koroške Slovence, to je na slovenski gimnaziji in dvojezični trgovski akademiji v Celovcu. "Trenutno imamo na naši trgovski akademiji 230 dijakinj in dijakov, od teh od 70 do 72 v prvih letnikih," je povedal ravnatelj dvojezične trgovske akademije v Celovcu Johann Pogelschek.

"Na zvezni realni gimnaziji za Slovence imamo letos približno 500 dijakov, število se še malo spreminja in vpis je zadovoljiv, ker imamo spet štiri prve razrede," je pojasnila Zalka Kuchling, ravnateljica slovenske gimnazije v Celovcu.

Narašča tudi število dijakov in dijakinj iz Slovenije.

Na avstrijskem Koroškem so se vrata odprla v dvojezičnih ljudskih in srednjih šolah