Spomenik zmage je ena od najbolj prepoznavnih točk Murske Sobote. Foto: MMC RTV SLO/V. K.
Spomenik zmage je ena od najbolj prepoznavnih točk Murske Sobote. Foto: MMC RTV SLO/V. K.
Bojan Petrijan
Bojan Petrijan je v času prejšnjega župana vodil občinsko upravo. Foto: Osebni arhiv
Aleksander Jevšek
Aleksander Jevšek se poteguje za drugi mandat na čelu MO Murska Sobota. Foto: BoBo

Kdo sta kandidata?
Aleksander Jevšek, 57 let, doktor znanosti s področja kriminalistike.
Zadnja štiri leta kot župan vodi Mestno občino Murska Sobota, pred tem pa je delal v policiji. Vodil je več policijskih uprav, nazadnje, do upokojitve, pa je delal kot direktor slovenske Kriminalistične policije. Leta 2014 je kandidiral za župana Murske Sobote in zmagal. Poteguje se za drugi mandat, kandidira pa s sloganom Prava smer. Na spletni strani mestne občine je zapisal, da je znan kot odprt župan, ki veliko časa preživlja med ljudmi, saj je to vedno priložnost za pogovore z občankami in občani.

Bojan Petrijan, 51 let, univerzitetni diplomirani ekonomist in inženir elektrotehnike.
Zaposlen je kot samostojni podjetnik, deset let, v času županovanja Antona Štihca pa je bil tudi predsednik občinske uprave Murska Sobota. "Rad delam dobro in premikam mejnike (ne)mogočega. To me polni z novimi energijami in osrečuje. Na tej poti se najraje vračam v svoje gnezdo, k svoji družini," v zapisu na spletni strani SDS-a pravi Petrijan. Slogan Petrijanove kampanje je: Zate, moja Sobota.


Izpostavite dva projekta/dve problematiki, ki bi se ju bilo treba v Mestni občini Murska Sobota lotiti takoj, in kako bi to storili?

Bojan Petrijan, SDS
Mestna Občina Murska Sobota se spopada z dvema ključnima težavama, kar jo uvršča med neuspešna mesta. To sta slaba demografska slika, še posebej upad populacije (danes le še 18.870 prebivalcev) ter visoka povprečna stopnja brezposelnosti (čez 15 odstotkov). V svojem programu se posebej osredotočam na ti ključni težavi in ju z nekaj razvojnimi projekti odpravljam. V prihodnjih proračunih MOMS-a (Mestna občina Murska Sobota) bomo z neposrednimi investicijami zagotovili, da se "fokus" preusmeri v zagotavljanje delovnih mest v realnem sektorju; še posebej v mikropodjetjih. MSP (Mala in srednja podjetja) so namreč hrbtenica gospodarske rasti, pri tem pa mikropodjetja (do 9 zaposlenih) motor gospodarske rasti. Vzpostavljali in/ali odkupovali bomo proizvodne kapacitete in jih pod ugodnimi pogoji dajali v najem. Najemnina bo subvencionirana v odvisnosti od števila zaposlenih iz naše občine.

MOMS bo postal mesto priložnosti in "poln življenja". Da to postane, ima vse pogoje. Gradili in odkupovali bomo nove stanovanjske površine, mlade pa povabili, da ostajajo ali si za kraj bivanja izberejo našo občino. Na trgu kadrov bomo "našli" najboljše, poleg odličnega okolja pa jim bomo ponudili stanovanjske površine in druge "bonuse" (za njihove otroke zgodnje učenje tujih jezikov, vsem enotam vrtca in osnovnim šolam bomo zagotovili celotno verigo ekološko pridelane hrane v radiju do 30 km, poznavanje ravnanja z orodji in drugimi sredstvi, zgodnje učenje ravnanja z denarjem in podjetniškega razmišljanja).

Aleksander Jevšek, SD
Pred nami so novi izzivi. Kako modernizirati našo javno infrastrukturo, kako povečati naše razvojne možnosti in kako izboljšati naše javne storitve, da bomo z njimi celovito odgovorili na potrebe in pričakovanja ljudi. Odgovor na izzive je nadaljevanje prenove mestnega središča za vrnitev življenja in dogajanja v mesto; razvoj Soboškega jezera s privlačnimi aktivnostmi za domačine in turiste; gradnja vzhodne in zahodne obvoznice ter obnova lokalnih cest za varen in tekoč promet; prenova kanalizacijskega sistema in infrastrukture za trajnostno zaščito narave; povečanje privlačnosti občine za nova delovna mesta in nove naložbe z urejanjem poslovnih con SOIC II in SOIC III.

Nezaposlenost v občini se je v zadnjih letih sicer zmanjšala, a je glede na državno raven še vedno zelo visoka. Kako se nameravate lotiti te težave?

Bojan Petrijan, SDS
Povprečna stopnja brezposelnosti je še vedno več kot 15-odstotna, izgublja se zaupanje v mesto, trg delovne sile ne funkcionira, ponudba, ki se na tem trgu vzpostavlja, ni usklajena s povpraševanjem. Kot sem že povedal, bo "fokus" v MSP, še posebej pa v mikropodjetja. Vzpostavljanja ali odkupovanja primernih poslovnih prostorov za proizvodno/storitveno dejavnost in oddajanja teh pod ugodnimi pogoji so se lotila vsa neuspešna mesta in uspela. Pričakujemo, da bo v prvih petih letih s tem ukrepom priložnost zaposlitve v mikropodjetjih dobilo najmanj 150 ter v naslednjih petih letih še 150 brezposelnih oseb. Seveda pa bo stalno "prežanje" na rastoča slovenska in tuja podjetja, ponudba konkurenčnega podjetniškega okolja ter odlično in intenzivno sodelovanje s PGZ-jem (Pomursko gospodarsko zvezo) in OZP-jem (Obrtna zbornica Pomurja) v času mojega županovanja stalna dnevna skrb. Zagotovitev lokalno pridelane hrane za vrtce in šole bo odličen primer dobre prakse, ki bo spodbudil dejavnost na kmetijah in v podjetju, ki ga bomo ustanovili v JZP-ju (Javno zasebno partnerstvo) ali podelili koncesijo. Seveda se bodo v proces "bio kmetijstva" vključevali tudi brezposelni, s čimer bodo pridobivali pomembne kompetence in občutek pripadnosti.

Aleksander Jevšek, SD
Delodajalci trdijo drugače, da imajo težave pridobiti kadre. Sicer pa bomo nadaljevali štipendiranje nadarjenih študentov, spodbude investitorjem, programe za tehnološko inoviranje in ureditev co-working centra ter zgraditev potrebne infrastrukture za boljše in hitrejše poslovanje. Naš problem ostaja visoka dolgotrajna brezposelnost, ki jo poskušamo ublažiti s programi javnih del in podporo socialnemu podjetništvu, namenjenemu ranljivim skupinam prebivalstva.

Ena izmed tematik, ki so bile v ospredju pred štirimi leti, je bila tudi kakovost zraka, saj je Murska Sobota precej onesnažena s trdimi delci. Ali se je v štirih letih stanje na tem področju izboljšalo (takratni kandidati za župana so obljubljali prav to), in kako je treba nadaljevati v tej smeri.

Bojan Petrijan, SDS
Žal se je stanje samo poslabšalo, občina pa je padla na sam rep med vsemi občinami, ogroženimi s prašnimi delci PM-10. Občina je v treh zaporednih proračunskih letih za odpravo prašnih delcev zagotovila samo 4 tisoč evrov za ozaveščanje javnosti, vse ostale odlično pripravljene projekte in namere pa popolnoma opustila. Zato je treba nemudoma širiti sistem daljinskega ogrevanja in nanj priklopiti potencialne kapacitete, ki so ekonomsko še vzdržne, graditi zaokrožene mikrosisteme daljinskega ogrevanja, občanom pomagati z dodatnimi subvencijami (poleg EKO SKLADA), da zamenjajo zastarele kurilne peči, nadaljevati začeto delo prejšnjega vodstva ogrevanja z geotermalno energijo. Vsaka naslednja investicija mora biti "zelena", pametno umeščena, zazeleniti je treba ravne strehe, zasajevati drevesa, pametno omejevati promet v centru mesta, vzpostavljati pogoje za e-vožnjo, "delati" javni potniški promet po najsodobnejših smernicah ipd.

Aleksander Jevšek, SD
Problem PM-10 je manjši, kot je bil v preteklosti. Tudi zaradi zamenjave najbolj zastarelih kotlovnic v blokih s sodobnimi do okolja prijaznejšimi načini ogrevanja. Kljub vsemu pa s stopnjo onesnaženosti nismo zadovoljni, zato bomo energetsko prenovili javne stavbe, ozaveščali glede energetske sanacije zasebnih zgradb in jo spodbujali ter ozelenjevali mesto in primestna naselja za boljši zrak in počutje. Za boljši zrak si prizadevamo tudi z elektrifikacijo prometa, s širitvijo prog Sobočanca in promocijo kolesarjenja, tudi z obsežnim načrtom vlaganj v mrežo kolesarskih stez.