Hribar in Krnčeva sta zbrala vsak po 1016 glasov. Foto: BoBo
Hribar in Krnčeva sta zbrala vsak po 1016 glasov. Foto: BoBo
V Šmarjeških toplicah ugovor obeh kandidatov za župana
V Šmarjeških Toplicah oba kandidata vložila ugovor

Opolnoči se je iztekel rok za vložitev ugovora na delo volilnih organov v drugem krogu županskih volitev, poleg koprskega župana Borisa Popoviča se je za pritožbo odločil tudi kandidat za župana Šmarjeških Toplic Marjan Hribar, ki je vložil kar dva ugovora. Prav tako je ugovor vložila Bernardka Krnc.

Hribar je po vložitvi ugovorov v ponedeljek pojasnil, da se prvi nanaša na domnevne nepravilnosti v volilnem odboru v Beli Cerkvi, drugi pa na zaznane nepravilnosti pri delu na terenu v 5. volilni enoti v Zburah. Krnčeva, ki je v ponedeljek zvečer povedala, da ugovora najverjetneje ne bo vložila in da bo "poskusila srečo v žrebu", je po podatkih volilne komisije ugovor vložila.

Prejetje omenjenih ugovorov je namreč že potrdil predsednik šmarješke volilne komisije Fredi Bančov in dejal, da jih bo komisija obravnavala do četrtka.

Prejela vsak po 1016 glasov
Hribar in Krnčeva sta zbrala vsak po 1016 glasov, v primeru enakega števila glasov za kandidate pa zakon o lokalnih volitvah predvideva žreb. Opravi ga občinska volilna komisija, nanj pa povabi predstavnike kandidatov, med katerimi bo izvedla žreb.

V primeru ugovora mora občinska volilna komisija o tem odločiti najpozneje četrti dan od dneva glasovanja. K morebitnemu ponovnemu štetju povabi predstavnike kandidatov oziroma list, ki jih ugovor zadeva. Ponovno štetje opravi volilni odbor z volišča, za katerega je vložen ugovor, pri štetju pa so prisotni člani občinske volilne komisije. V primeru ugovora zoper delo občinske volilne komisije bi o njem odločal občinski svet ob potrjevanju mandatov.

Sicer pa bodo občinske volilne komisije v tem tednu tudi uradno potrjevale izide glasovanja. Novoizvoljeni občinski sveti se bodo začeli sestajati na ustanovnih sejah, ki so namenjene potrditvi mandatov občinskih svetnikov ter ugotovitvi o izvolitvi novega župana.

V Šmarjeških toplicah ugovor obeh kandidatov za župana
V Šmarjeških Toplicah oba kandidata vložila ugovor