V Občini Kočevje se za 24 svetniških mest poteguje devet list, 25. svetniško mesto pripada romskemu svetniku. Foto: BoBo
V Občini Kočevje se za 24 svetniških mest poteguje devet list, 25. svetniško mesto pripada romskemu svetniku. Foto: BoBo

Prebilič, 44-letni doktor znanosti, je vnovično kandidaturo pojasnil s tem, da jim v listi Moja Kočevska idej še ni zmanjkalo. Za prihodnja štiri leta je za občino Kočevje napovedal 800 novih delovnih mest, prenovo igrišč in cest, izgradnjo kolesarskih stez, hitri internet za vse, podvojitev turističnega obiska, nadgradnjo športne infrastrukture ter "vključevanje vseh generacij v odločanje o razvoju občine".

Veber, 58-letni univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva, je Kočevje pred Prebiličem vodil kar štiri mandate zapored. Nekdanji poslanec in kandidat Sloge se, kot je dejal, na volitve podaja, "ker želi nadgraditi svoje delo". Med drugim bi se zavzemal za učinkovito zdravstvo, za zaposlovanje mladih, za zagotovitev stanovanj za mlade in mlade družine ter za oskrbo starejših na domu. Boril se bi proti novemu davku na nepremičnine, skušal doseči ukinitev davčnih blagajn in preprečiti uvedbo pavšalnega davka za društva in mala podjetja.

Höferletova, 44-letna magistra poslovnih ved in županska kandidatka DeSUS-a, se v boj za mesto županje podaja zaradi osebne izkušnje, ki jo je pripeljala do odločitve, da ne bo več le opazovalka, temveč bo poskušala raje za boljše skupno dobro nekaj storiti sama. Občino bi skušala usmeriti v bolj socialno smer, hkrati bi se zavzemala za gospodarsko rast, za pravno in pravično ter do mladih prijazno občino. Razvijala bi podeželje, kulturo in šport. Ker kot invalidna "razume težave invalidnih", bi skušala tovrstno oviranim čim bolj olajšati gibanje.

Jelenovičeva, 51-letna medicinska sestra in županska kandidatka SNS-a, se je za kandidaturo odločila predvsem, ker meni, da lahko SNS na državni ravni pomaga pri migrantski krizi. Med svojim morebitnim županovanje bi poskušala slabo plačanim poklicem zaposlenih v občini Kočevje zagotoviti višje osebne dohodke, kar bi dosegla z vplivom na območne gospodarstvenike.

Bubnjić, 32-letni ekonomski tehnik in županski kandidat SDS-a, se je za kandidaturo odločil, ker meni, da je kot občinski svetnik v zadnjih štirih letih spoznal, kje so izboljšave, ki bi prinesle Kočevju še dodaten razvoj in stabilnost. Med svojimi prednostnimi nalogami je navedel zdravstvo in varnost. Napovedal je "povezovanje in sodelovanje z vsemi akterji in vsemi projekti, ki bodo dobri za Kočevje".