Predčasne lokalne volitve že potekajo. Foto: BoBo
Predčasne lokalne volitve že potekajo. Foto: BoBo
Začelo se je predčasno glasovanje

Kdaj lahko volivci predčasno glasujejo, določijo občine samostojno, glede na krajevni običaj oziroma potrebe. V posameznih občinah bodo tako volišča za predčasno glasovanje odprta po različnih dnevih. Informacije o možnosti predčasnega glasovanja pa občine objavljajo na svojih spletnih straneh.

Volivci lahko predčasno glasujejo na posebnem volišču na sedežu okrajne volilne komisije, na območju katere so vpisani v volilni imenik in kjer imajo prijavljeno stalno prebivališče. S seboj pa morajo imeti osebni dokument.

Ker pri lokalnih volitvah volivec praviloma prejme več glasovnic (za župana, za občinski svet, lahko pa tudi za svet krajevne skupnosti, za predstavnika narodnosti in za izvolitev predstavnika romske skupnosti), ministrstvo za javno upravo volivcem svetuje, naj najprej preberejo navodilo na glasovnici.

Ob tem opozarjajo na posebnost volitev v občinski svet pri proporcionalnem volilnem sistemu, kjer obstaja možnost t. i. preferenčnega glasu, da torej volivec obkroži številko pred posameznim kandidatom.

Glasovanje v tujini ni mogoče
Državna volilna komisija je v zadnjih dneh prejela veliko obvestil volivcev, ki sporočajo, da bi želeli glasovati v tujini oziroma zunaj kraja, kjer imajo stalno prebivališče, torej na t. i. volišču omnia. To pa na lokalnih volitvah ni mogoče.

Zakonodaja namreč določa, da za lokalne volitve ne veljajo določbe zakona o volitvah v državni zbor, ki se nanašajo na glasovanje po pošti v tujini, na glasovanje pri diplomatsko konzularnih predstavništvih Slovenije in na glasovanje na volišču zunaj kraja stalnega prebivanja.

Splošno glasovanje o kandidatih za župane in občinske svetnike bo v nedeljo. Za župansko funkcijo se v 212 občinah poteguje 688 kandidatov. Kjer župan v prvem krogu ne bodo izvoljen, bo drugi krog 2. decembra.

Začelo se je predčasno glasovanje