Organizatorji volilne kampanje morajo imeti odprt poseben račun, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji. Foto: BoBo
Organizatorji volilne kampanje morajo imeti odprt poseben račun, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji. Foto: BoBo

V skladu z rokovnikom za izvedbo lokalnih volitev mora namreč organizator volilne kampanje najpozneje 45 dni pred dnem glasovanja na volitvah odpreti poseben transakcijski račun, na katerem mora zbrati vsa sredstva za financiranje kampanje ter z njega poravnati vse stroške. Rok za odprtje računa se bo torej iztekel danes, v vsakem primeru pa morajo organizatorji odpreti račune, še preden opravijo prvo transakcijo, namenjeno kampanji.

Po zakonu o volilni in referendumski kampanji stroški volilne kampanje za volitve v občinske svete ne smejo preseči 0,40 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti. Pri županskih volitvah stroški kampanje ne smejo preseči 0,25 evra na posameznega volilnega upravičenca v lokalni skupnosti, v primeru drugega kroga glasovanja pa se stroški kampanje za kandidata, ki na tem glasovanju kandidirata, lahko povečajo še za 0,15 evra na posameznega volilnega upravičenca.

Podatke o transakcijskem računu in organizatorju kampanje morajo predlagatelji županskih kandidatov in list kandidatov za člane občinskega sveta predložiti najpozneje 18. oktobra, ko se bo tudi iztekel rok za vložitev kandidatur. Dan po izteku roka za vložitev kandidatur, 19. oktobra, pa se bo začela tudi volilna kampanja, ki se bo končala 16. novembra opolnoči. V tednu pred nedeljo, 18. novembra, ko bo na nekaj tisoč voliščih potekalo glasovanje, je predvideno tudi predčasno glasovanje.