Volitve. Foto: BoBo
Volitve. Foto: BoBo

Predsednika republike volimo na podlagi splošne in enake volilne pravice, kar pomeni, da lahko volijo vsi državljani Slovenije, ki so na dan volitev dopolnili 18 let. Vsak oddani glas šteje enako.

Kandidat je izvoljen, če prejme večino veljavnih glasov. Če v prvem krogu nihče od kandidatov ne prejme več kot 50 odstotkov oddanih glasov, se izvede drugi krog volitev. V drugi krog se uvrstita dva kandidata z največ glasovi in med njima volivci na drugem glasovanju tudi izbirajo.

Če je več kandidatov dobilo enako najvišje število glasov ali če je dvoje ali več kandidatov dobilo enako drugo najvišje število glasov, se izbira kandidatov za ponovno glasovanje določi z žrebom, piše v zakonu o volitvah predsednika republike.

Drugo glasovanje mora biti izvedeno najpozneje enaindvajset dni po prvem glasovanju.

Petletni mandat le dvakrat zapored

Mandat predsednika republike traja pet let, funkcija pa je omejena na dve zaporedni izvolitvi. Če se mandat predsednika izteče med vojno ali izrednim stanjem, mora svoje mesto zapustiti šest mesecev po prenehanju vojnega ali izrednega stanja.

Novi predsednik države mora biti izvoljen najpozneje 15 dni pred potekom mandata prejšnjega predsednika. Volitve razpiše predsednik državnega zbora, izvesti pa se morajo na nedeljo ali drug dela prost dan.

Kdo lahko kandidira

Vsak polnoletni državljan, ki želi kandidirati na predsedniških volitvah, mora za vložitev kandidature zbrati 5.000 overjenih podpisov volivcev ali pridobiti podporo vsaj desetih poslancev državnega zbora. Če se za kandidaturo odloči s podporo politične stranke, se morajo pod njegovo kandidaturo podpisati najmanj trije poslanci ali 3.000 volivcev.

Predlog kandidature se vloži neposredno pri republiški volilni komisiji, ki preveri zakonitost. Seznam potrjenih kandidatur objavijo najpozneje 15 dni pred dnevom glasovanja, vrstni red na volilnem lističu pa se določi z žrebom.