Foto: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve
Foto: Ministrstvo za zunanje in evropske zadeve

Predstavniki Slovencev v Italiji – predsednika obeh krovnih organizacij slovenske manjšine v Italiji, Ksenija Dobrila iz Slovenske kulturno-gospodarske zveze in Walter Bandelj iz Sveta slovenskih organizacij, predsednik paritetnega odbora Marko Jarc ter deželni svetnik Marko Pisani – so ministroma predstavili ključna vprašanja in stanje glede uresničevanja svojih pravic.

Pri tem so poudarili iskanje učinkovitega mehanizma za zastopstvo predstavnikov narodne manjšine v italijanskih predstavniških telesih na deželni in državni ravni. Sogovorniki so se dotaknili tudi problematike slovenskega šolstva in javne rabe slovenskega jezika na območjih, kjer živijo Slovenci, sporoča zunanje ministrstvo.

"Pospešiti želimo reševanje odprtih vprašanj"

"Slovenska narodna skupnost v Italiji in italijanska manjšina v Sloveniji sta motor sodelovanja med Slovenijo in Italijo," je poudarila ministrica Tanja Fajon. "Pospešiti želimo reševanje odprtih vprašanj v duhu dobrososedskih odnosov," je dodala. Po njenih besedah si bo Slovenija tudi v prihodnje prizadevala za krepitev odprtega političnega dialoga z Italijo.

Minister Matej Arčon pa je dejal, da se mu zdi pomembno, da tovrstni pripravljalni sestanki pred dvostranskimi srečanji z visokimi predstavniki sosednjih držav postanejo ustaljena praksa. Med prednostnimi nalogami, ki bi jih v meddržavnih odnosih po njegovem mnenju morala zagovarjati Slovenija, je navedel zajamčeno zastopstvo slovenske manjšine v predstavniških telesih na deželni in državni ravni.

Oba ministra sta poudarila pomen čezmejnega sodelovanja za slovensko narodno skupnost in projekta Evropska prestolnica kulture (EPK) GO!2025 Nova Gorica - Gorizia.

Pomoč pri prijavi na razpise EPK-ja

Ministrica je tudi pozdravila ustanovitev projektne pisarne v okviru Slovenskega gospodarskega deželnega združenja, ki bo Slovencem v Italiji zagotovila strokovno pomoč pri prijavi na razpise v okviru EPK 2025. Pisarno so vzpostavili na podlagi dogovora med obema krovnima organizacijama manjšine ter uradom vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Pozdravila je tudi korake za okrepljeno sodelovanje in redne izmenjave med obema manjšinama – slovensko v Italiji in italijansko v Sloveniji. Ministrica se je zavzela za nadaljnje iskanje sinergij med dvema narodnima skupnostma prek skupnih vsebin in ciljnih projektov, kakršen je EPK 2025. Minister Arčon je poudaril, da je ravno z namenom iskanja sinergij februarja gostil srečanje obeh manjšin, so še sporočili z zunanjega ministrstva.