Evropska unija
arbitraža
Vsebinski poudarki slovenske tožbe proti Hrvaški prvič javno dostopni. Foto: BoBo
Piranski zaliv
Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije spremljajo hrvaške ribiče, ko izvajajo ribolov v slovenskih vodah, s čimer slovenskim ribiškim inšpektorjem preprečujejo izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim ribičem, ko lovijo v slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti ribolov. Foto: BoBo
       Hrvaška Sloveniji onemogoča uveljavljanje pravic v okviru te ureditve in s sistematičnim kaznovanjem slovenskim ribičem onemogoča prost dostop do voda, ki so bile z arbitražno razsodbo leta 2017 opredeljene kot slovenske, ter a fortiori do hrvaških voda, ki sodijo v področje uporabe ureditve vzajemnega dostopa.       
 Tretji tožbeni razlog.

Dodaj v

V Uradnem listu EU-ja prvič javno dostopna vsebina slovenske tožbe proti Hrvaški

Uradni list EU-ja je objavil povzetek tožbe proti Hrvaški
5. november 2018 ob 14:25
Bruselj - MMC RTV SLO, STA

V Uradnem listu EU-ja so objavili povzetek tožbe Slovenije na Sodišču EU-ja proti Hrvaški zaradi kršenja evropske zakonodaje, ki je posledica nespoštovanja arbitražne razsodbe o meji med državama, z objavo povzetka na dveh straneh in v šestih točkah je del vsebine tožbe tako postal prvič javno dostopen.

Slovenija, ki jo v postopku zastopa Maja Menard, sodišču predlaga, naj ugotovi, da je tožena stranka kršila člena 2 in 4 pogodbe EU-ja, uredbo o skupni ribiški politiki, pravila o gibanju oseb prek meja ter direktivo o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje.

Prav tako tožnica sodišču predlaga, naj od tožene stranke zahteva takojšnje prenehanje navedenih kršitev in ji naloži plačilo stroškov postopka.

Šest tožbenih razlogov
Slovenija tožbo utemeljuje s šestimi tožbenimi razlogi. V prvem tožbenem razlogu navaja, da Hrvaška z enostranskim nespoštovanjem arbitražne razsodbe zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota EU, opredeljena v 2. členu pogodbe EU-ja.


Po drugem tožbenem razlogu Hrvaška z nespoštovanjem arbitražne razsodbe Sloveniji preprečuje celovito izvajanje suverenosti nad nekaterimi deli njenega ozemlja ter krši dolžnost lojalnega sodelovanja z EU-jem in s Slovenijo v skladu s 4. členom pogodbe EU-ja.

Ravnanje Hrvaške ogroža uresničevanje ciljev EU-ja, tudi krepitev miru, ter cilje predpisov EU-ja, ki se nanašajo na ozemlje članic. Poleg tega Hrvaška Sloveniji onemogoča, da bi na svojem celotnem kopenskem in morskem ozemlju izvajala pravo EU-ja, še piše v drugem tožbenem razlogu.

Tretji tožbeni razlog se glasi, da Hrvaška krši uredbo o skupni ribiški politiki, zlasti ureditev vzajemnega dostopa. Ureditev, ki se za Hrvaško in Slovenijo uporablja od 30. decembra 2017, namreč 25 ribiškim plovilom vsake od držav omogoča prost dostop do teritorialnega morja druge države, kot je bilo razmejeno po mednarodnem pravu, torej z arbitražno razsodbo.

Hrvaška krši tudi uredbo iz leta 2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike in izvedbeno uredbo iz leta 2011, je navedeno v četrtem tožbenem razlogu.

Hrvaška policijska plovila brez dovoljenja Slovenije spremljajo hrvaške ribiče, ko izvajajo ribolov v slovenskih vodah, s čimer slovenskim ribiškim inšpektorjem preprečujejo izvajanje nadzora. Hkrati hrvaški organi slovenskim ribičem, ko lovijo v slovenskih vodah, ki si jih lasti Hrvaška, izrekajo globe za nezakonito prehajanje meje in nezakoniti ribolov.

Poleg tega Hrvaška Sloveniji ne posreduje podatkov o dejavnostih hrvaških plovil v slovenskih vodah, kar zahtevata navedeni uredbi. S tem ji onemogoča izvajanje nadzora v vodah pod njeno suverenostjo in jurisdikcijo ter ne spoštuje izključne pristojnosti, ki jo ima Slovenija kot obalna država v svojem teritorialnem morju, še piše v četrtem tožbenem razlogu.

Hrvaška ne sodeluje pri varovanju zunanje meje
Peti tožbeni razlog se nanaša na kršenje uredbe iz leta 2016 o zakoniku o schengenskih mejah, ki opredeljuje pravila za gibanje oseb prek meja. Hrvaška meje, določene z arbitražno razsodbo, ne priznava kot skupne meje s Slovenijo, ne sodeluje s Slovenijo pri varovanju te "zunanje meje" ter ne more zagotavljati zadovoljivega varovanja.

Hrvaška z zavračanjem arbitražne razsodbe krši tudi direktivo iz leta 2014 o vzpostavitvi okvira za pomorsko prostorsko načrtovanje, ki se uporablja za "morske vode" članic, piše v šestem tožbenem razlogu.

Povzetek tožbe je v Uradnem listu EU-ja objavil sodni tajnik. Obenem se po informacijah iz tiskovne službe sodišča tožba vroči nasprotni stranki, ki ima mesec dni časa, da vloži odgovor. Tožeča stranka ima pravico do replike, tožena stranka pa do duplike. Za vložitev obeh je rok mesec dni. Ko se pisni postopek konča, stranke v treh tednih sporočijo, ali predlagajo izvedbo ustne obravnave in zakaj. Obravnava je javna, pred dodeljeno sestavo sodišča in generalnim pravobranilcem.

La. Da., G. C.
Prijavi napako
Komentarji
Mare63
# 05.11.2018 ob 14:53
Slovenija do Makarske
rEzA
# 05.11.2018 ob 15:19
kaj bodo pa s tem dosegli? neka raziskava je pred kratkim pokazala, da so slovenski levičarski diplomati na zadnjem mestu v Evropi, iz te moke ne bo kruha, Hrvaška nas je tako ukanila, da nam še 100 let nič ne bo jasno, hvala lepa raznim Pahorjem in Erjavcem
Lovec
# 05.11.2018 ob 14:50
Zakaj pa pri nas ni objavljena?
Coli
# 05.11.2018 ob 14:45
Uf...kakšna drobnjakarska tožba. Slovenska politika je res liliputanska. Prvi na vasi pa vikend na jadranu = njihov platfon življenjskega uspeha!
Krimsky
# 05.11.2018 ob 15:05
Se spomnite tistega sodnika iz filma, mislim, da mu je bilo ime Roy Bean ...
~
... ki je začel spet z javnim obešanjem, kljub zgražanju nekaterih.

A njegov argument je bil v osnovi dober, zakon mora delovati javno, sicer zgreši svoj namen. Če zakon pravi, da moramo nekoga obesiti, ga pa dajmo, javno, ... ne pa skrivoma v kakem skednju, kot da bi mi delali kaj narobe.

Zakon, ki ne deluje javno, je burleska, ... kar spomnite se 'bralnih sob' iz časov sprejemanja sporazuma CETA. Kdor bi šel v tisto sobo, ali je v resnici tudi šel, ... je obžalovanja vreden, zakon ne more funkcionirati na tak način.

Zakaj torej samo povzetek v Uradnem listu, zakaj ne kar kompleten PDF, dostopen online?
roka1
# 05.11.2018 ob 15:11
Zdaj pa Slovencev na juriš z izjavami v prid Hrvaške. Nikoli ne zmoremo enotno podpreti svoje koristi. Glede na vso zgodovino sporov za mejo s Hrvati (pa tudi o drugih temah zgodovine), nehajte s pametovanjem, kaj bi se naredilo drugače. Nobene druge možnosti, ki bi bila za nas boljša ni, razen arbitraže!
veza
# 05.11.2018 ob 14:38
med drugim vključujejo trditev, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota Evropske unije, opredeljena v 2. členu pogodbe EU.

pravilno se reče vladavina prava, ne pa pravna država, z ostalim se strinjam
GORILA
# 05.11.2018 ob 15:51
@rEzA
kaj bodo pa s tem dosegli? neka raziskava je pred kratkim pokazala, da so slovenski levičarski diplomati na zadnjem mestu v Evropi, iz te moke ne bo kruha,

... v bistvu je šlo za desničarske poslance evropskega parlamenta!
abcabc
# 05.11.2018 ob 14:48
Predlagam, da se čim prej dogovorijo glede meje, ker tudi če to sodbo dobimo, pa je ne bomo, ker bo sodišče vse skupaj zavrglo, izida sodbe Hrvaška ne bo spoštovala in je to stran vržen denar. Vsedite se že enkrat za mizo in to rešite.
Applecore
# 05.11.2018 ob 15:26
Sam verjamem, da bodo pred Sodiščem EU pravni argumenti prevladali nad političnimi. In če Sodišče EU ugotovi, da je Hrvaška res kršila pravo EU, bo morala Evropska komisija prenehati s sprenevedanjem. Do izida sodbe bomo tako ali tako imeli že novo komisijo z novim predsednikom (samo, da to ne bo slučajno Plenkovič).
fast pancake
# 05.11.2018 ob 14:53
Ali lahko kdo pove, čigavi so pa ti zaselki po arbitraži?

https://www.google.com/maps/@46.2862731,
16.3822326,14z
bleeeee
# 05.11.2018 ob 16:19
V Pogodbi o EU tudi:

Unija temelji na vrednotah spoštovanja človekovega dostojanstva, svobode, demokracije, enakosti, pravne države in spoštovanja človekovih pravic, vključno s pravicami pripadnikov manjšin. Te vrednote so skupne vsem državam članicam v družbi, ki jo označujejo pluralizem, nediskriminacija, strpnost, pravičnost, solidarnost ter enakost žensk in moških.

No, pričakovati, da bodo avtorji in prevajalci Pogodb o EU dosegali nivo pravniškega znanja, ki ga imajo nekateri naši forumaši, bi bilo verjetno vseeno malce iluzorno.
huntelaar
# 05.11.2018 ob 15:35
Veza pravilno se reče PRAVNA DRŽAVA...
Applecore
# 05.11.2018 ob 15:30
@abcabc
Za razliko od razsodb po mednarodnem pravu tukaj ob nespoštovanju sodb sodišča EU obstajajo sankcije, in sicer denarne kazni. V tem primeru bi se Hrvaška hitro premislila glede upoštevanja razsodb.
Ljubinica
# 05.11.2018 ob 17:57
In njihova mejna kučica je leta 1991 stala na vrhu hriba.

Le kdo in predvsem čemu oz. zakaj, jo je dovolil postaviti nižje, s čimer smo izgubili še svoje tri zaselke?
Pimos
# 05.11.2018 ob 16:57
Žal je tako da so nam Istro zaigrali politiki (ponovno). Po osamosvojitveni vojni so nam Hrvati ponujali mejo do Rovinja, če bi želeli še dlje takrat so namreč nas prosili za orožje. Naši politiki pa ne ne ne najprej se dogovorimo o orožju in nato o meji. Seveda je bilo potrebno nabasat žepe pohlepnih politikov. Hrvatje so to zamerili, naši pa sedaj ne morejo nič, ne da bi priznali kriminal.
abcabc
# 05.11.2018 ob 16:30
A jaz sem bednik, ki ga plačujejo Hrvati? Nisem ne eno, ne drugo. Imam pa vprašanja, na katera ni in ni odgovora. Recimo, kdo je Drenikovi prisluškoval? Zakaj se to ne razišče? Ker če so tujci, imamo velik varnostni problem. Potem me pa zanima, zakaj Hrvati niso arbitražne sodbe uničili. Zakaj so samo odstopili? Ko je bil v Haagu postopek na arbitražnem sodišču o tem, ali zadevo nadaljevati, tja ni bilo ne Slovencev, da bi zagovarjali nadaljevanje, ne Hrvatov, da bi sodbo uničili. Vprašajte se zakaj.
RJSlo
# 05.11.2018 ob 16:28
roka1
# 05.11.2018 ob 15:11
Zdaj pa Slovencev na juriš z izjavami v prid Hrvaške. Nikoli ne zmoremo enotno podpreti svoje koristi. Glede na vso zgodovino sporov za mejo s Hrvati (pa tudi o drugih temah zgodovine), nehajte s pametovanjem, kaj bi se naredilo drugače. Nobene druge možnosti, ki bi bila za nas boljša ni, razen arbitraže!
-----------------------------------------------------
No ja. Sodba ni v slovensko korist. In spet je Hrvaška zastonj dobila slovensko ozemlje. Prvič so ji ga oddali Old boysi, zdaj njihovi mladiči, SKL* in Antifa + vsi tisti, ki so na referendumu obkrožili "ZA".
RJSlo
# 05.11.2018 ob 16:20
No ja. MMC, bravo. Potrudili ste se in nam omogočili branje tožbe v slovenskem jeziku. Lahko dodate še povezavo do originalne vsebine tožbe? Hvala.

O vsebini prevoda pa hahahahhahahaha Se delate norca iz nas ali je to res prevod?

P. S. Počasi se bom strinjal,da Old boysi spet prevzamejo oblast, ker to, kar počnejo SKL* + Antifovci je smešno. Na Grenlandiji je umrl medved od smeha.
mythx
# 05.11.2018 ob 16:12
je reku "platfon" hahaha. Če že uporabljaš neobičajne besede, se jih vsaj nauči črkovati
91ava
# 06.11.2018 ob 14:32
Sporazum o spoštovanju odločitve arbitražnega sodišča je bil pogoj za slovensko soglasje pridružitve Hrvaške EU. Ker tega Hrvaška ne spoštuje, prekličimo soglasje in se do nje obnašajmo kot do držav ki niso članice EU. Carine na meji, mogoče uvedba vizumov, predvsem pa odpoved gostoljubja hrvaškim državnim organom v slovenskih objektih na meji. To bi bilo sila enostavno. Ampak je srž zgodbe drugje, v nesposobnosti slovenske države, da sama uredi svoje mejne zadeve in zato prevzame odgovornost, je odločanje o meji prepustila arbitraži da bo tako kot bodo drugi rekli in sedaj z tožarjenjem na sodišču kjer bo spet tako kot bodo drugi rekli samo da ni potrebno prevzeti odgovornosti. Po načelu- Se je res grozn ampak našga ni blo zraven.
capyes
# 05.11.2018 ob 23:42
Slovenski mediji so navadne riti ... Vsak dan brezplačno objavljajo hrvatske tv programe (HTV1 in HTV 2) , ki pljuvajo po Sloveniji , kot oni rečejo ZLOveniji ...
Hrvati niti ne pomišljajo , da bi objavljali slovenske tv programe .
Slovenski mediji so podaljšana roka hrvaške propagande !
Bedno !
mythx
# 05.11.2018 ob 18:35
slovenska različica vsebuje izraz "pravna država", angleški pa "rule of law", kar je po slovensko vladavina prava. Torej je slovenski prevod napačen, kar je izpostavil že prvi komentator.
Jazst2
# 05.11.2018 ob 18:15
@veza
med drugim vključujejo trditev, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota Evropske unije, opredeljena v 2. členu pogodbe EU.

pravilno se reče vladavina prava, ne pa pravna država, z ostalim se strinjam


mislim.... ego! Čestitam za samozavest, ampak tudi če se ne strinjaš, je popolnoma vseeno...
Ljubinica
# 05.11.2018 ob 17:53
Ne vem, če ravno do Rovinja, definitivno pa so nam ponujali Savudrijo.
Wasabi
# 05.11.2018 ob 16:42
Že vidim, kako spet mečemo denar stran za nič koristi. Na koncu bomo še to tožbo sami plačali. Junfer mafija eklatantno drži s Hrvaško, jaz ne vem, kako tega ne sklepate iz dosedanjega dogajanja. Mi enostavno nimamo za burek, Junfer naše treplja po rami kot da jim da eno miloščino. Dokler bodo naši samo kimali nimamo kaj praskati. Če se sam zase ne postaviš se ne bo nobeden. Samo mi imao Borate pa Cmerarje, ki sta dokazano nesposobna in Janšeja, ki ima masla na glavi za pol slovenske mlečne industrije. Takšne Junferji v Evropi ja vozijo kot male otroke.

Prvo kot prvo bi bilo treba tej Bruseljski mafiji sporočiti, da dokler ne spametujejo Hrvaške so od prvega do zadnjega v Sloveniji persone non grata. Pa da jih vidimo. Drugo kot drugo pa odpoklicati vse naše funkcionarje iz evropskih inštitucij in jasno povedati, da se vrnejo, ko spametujejo Hrvaško. Če jim ne uspe, pa se je treba vrniti na obdobje pred Pahorjevim pecanjem Jadranke, Hrvaško postaviti nazaj iz EU pa se gremo potem znova.
menitosi
# 05.11.2018 ob 16:14
Bo zmagi te sodbe bi bilo primerno tožiti še Evropsko komisijo za gospodarsko škodo, ki je nastala, ko nismo imeli uveljavljenega arbitražnega sporazuma.
enix
# 05.11.2018 ob 15:23
če nima Slo prostega dostopa do mednarodnih voda je itak arbitraža zgolj mejna formalnost in bi jo Slo morala zavrniti.... brez veze pravniško dopisovanje
m72
# 06.11.2018 ob 12:48
"Bo zmagi te sodbe bi bilo primerno tožiti še Evropsko komisijo za gospodarsko škodo, ki je nastala, ko nismo imeli uveljavljenega arbitražnega sporazuma."

Najprej bo potrebno zmagati. Kar pa sploh ne bo enostavno. Drugo, kar bolj moti, pa je, da nismo šli v tožbo zaradi zahtev po razprodaji NLB, ki jo zahteva Evropska komisija. Pa bi zlahka dokazali diskriminatornost njene odločitve. Očitno pa je za izvoljene poslance in najvišje državne uradnike državotvornost stvar politikantskih "prepucavanj" in osebnih koristi.
marelica7
# 06.11.2018 ob 07:04
Če Hrvaška ne bo sprejela državne meje iz Odločbe AS , se zamrzne vse dejavnosti z EU, kajti ta zaveza da bo Hrvaška spoštovala Odločbo AS je bila pogoj za vstop v EU. Ker Hrvaška krši dano zavezo, se ustavijo vsa pogajanja z EU.

To jaz pričakujem od vladavine prava EU.
slovenkaaaa
# 05.11.2018 ob 19:59
Menitosi, Komisije ne moreš tožiti, ker ima po 258. in po 259. členu PDEU diskrecijo.
janez123
# 05.11.2018 ob 19:38
LOL amaterji.... precej verjetno imajo za to kake koristi od naših sosedov. Ne zanm si predstavljati, da bi bili naši politiki tako neumni in bi počeli toliko potez v korist sosedi, če od tega ne bi imeli osebne koristi.
cairns
# 05.11.2018 ob 18:50
Povzetek tožbe je v Uradnem listu EU-ja objavil sodni tajnik. Obenem se po informacijah iz tiskovne službe sodišča tožba vroči nasprotni stranki, ki ima mesec dni časa, da vloži odgovor.

ODGOVOR:
Hrvatska ne priznaje ovaj sud.
velenjcan
# 05.11.2018 ob 18:00
Neumnosti. Treba bis e bilo vzgledovati po JHrvaški in sodbo zavrniti, naj se kolegi še sami malo potrudijo. Ampak teh jajc nimamo, nikoli jih nismo imeli.
Pimos
# 05.11.2018 ob 17:41
@Wasabi nimam pisnega vira, poznam pa ljudi, ki to vedo, ne vem kako naj se izrazim, mislim da bo najprimerneje če rečem, s prve (svoje) roke.
Wasabi
# 05.11.2018 ob 16:59
Po osamosvojitveni vojni so nam Hrvati ponujali mejo do Rovinja, če bi želeli še dlje takrat so namreč nas prosili za orožje.

A imaš kak vir ki priča o tej ponujeni meji pri Rovinju?;)
Shaka Zulu
# 05.11.2018 ob 16:30
Najboljše so preproste rešitve. Ta ni preprosta..
Histria
# 08.11.2018 ob 07:27
Tudi jaz ne bi upošteval mnenje sodnika o razdelitvi premoženja v ločitvenem postopku, če bi ugotovil, da je ljubimec moje (še vedno) žene.
luka83
# 06.11.2018 ob 16:22
Utopično je pričakovati pošteno razsodbo evropskih sodišč, ker so vse ključne inštitucije nedomokratične in temelijo na bogati zgodovini imperializma in izkoriščanja, zato ta korak ne navdaja z optimizmom, ni mi pa jasno kakšne opcije bomo potem še sploh imeli.
franko7
# 06.11.2018 ob 08:14
Elita , ki vodi to državo gradi vile na hrvaškem ! ????
veza
# 06.11.2018 ob 04:53
Jazst2
# 05.11.2018 ob 18:15

@veza
med drugim vključujejo trditev, da Hrvaška zavrača spoštovanje pravne države, ki je temeljna vrednota Evropske unije, opredeljena v 2. členu pogodbe EU.

pravilno se reče vladavina prava, ne pa pravna država, z ostalim se strinjam

mislim.... ego! Čestitam za samozavest, ampak tudi če se ne strinjaš, je popolnoma vseeno...


Napisal sem svoje mnenje, a je to ego, ne vem, tudi ti si napisal svoje mnenje o mojem videnju zadeve, kaj si potem?
Vsak komentator napiše svoje mnene ali svoje videnje zadeve, no, potem smo vsi egoti.
veza
# 06.11.2018 ob 04:50
Pimos
# 05.11.2018 ob 16:57

Žal je tako da so nam Istro zaigrali politiki (ponovno). Po osamosvojitveni vojni so nam Hrvati ponujali mejo do Rovinja, če bi želeli še dlje takrat so namreč nas prosili za orožje.

ne se smešit s takimi floskulami
Sonce.sije1
# 05.11.2018 ob 18:12
Pa kaj?
Kazalo