Izbor Okolje
V Italiji zelo pogosto za lovljenje ujed uporabljajo vzmetne pasti. Tudi v Sloveniji smo odkrili že kar nekaj primerov uporabe takšnih pasti za lov na ujede. Foto: MMC RTV SLO/Blaž Mihevc/DOPPS
Leta 2015 sta člana DOPPS v bližini zadrževalnika Medvedce našla pet mrtvih rjavih lunjev (Circus aeruginosus), pri katerih je veterinarski pregled pokazal, da so bili zastrupljeni. Foto: MMC RTV SLO/Matej Gamser/DOPPS
       Trditve Društva za proučevanje in opazovanje ptic nas presenečajo. DOPPS zato urgentno pozivamo, da vsak posamičen primer takoj prijavijo in dokaze posredujejo policiji. Lovska zveza Slovenije ima ničelno toleranco do vseh vrst nezakonitega ubijanja. V prihodnjem letu bo tako v okviru projekta Ponovne naselitve risa med drugim sodelovala pri izobraževanju forenzikov oziroma posebne policijske enote za preprečevanje in odkrivanje krivolova. "Navedeni prijavitelj je društvo, ki deluje v javnem interesu, in če imajo podatke o velikem obsegu kršitev, bi se morali vsekakor obrniti na inšpekcijo in v primeru zavarovanih vrst ali mučenja živali tudi na policijo.       
 Lovska zveza o nezakonitem lovu ptic v Sloveniji
Zelo pogosto, predvsem za lovljenje ujed, se uporabljajo pasti na živo vabo. Tudi v Sloveniji smo odkrili že kar nekaj primerov uporabe takšnih pasti. Foto: MMC RTV SLO/PU Murska Sobota
       Inšpekcija za okolje in naravo je v vseh primerih ukrepala v skladu s svojimi pooblastili. Že več let pa opozarjajo, da na področju okolja obseg rednega dela in pripad prijav in pobud presega zagotovljeno zmogljivost inšpekcije, zato so v položaju, ko dostikrat obravnavanje pobud in prijav v razumnem času ni zagotovljeno. Zavedajo se, da to pri prijaviteljih in splošni javnosti vzbuja občutek neodzivnosti inšpekcije, kar pa ni res, saj je tudi inšpekciji za okolje in naravo v interesu, da bi se lahko vedno hitro in učinkovito odzvala in sproti reševala zaznano problematiko na terenu, javnost pa tako pravočasno opozorila in ažurno, kot to dopuščajo pravila postopka, odpravljala tveganja za okolje. To bi konec koncev tudi dvignilo zaupanje in ugled organa v javnosti.       
 Okoljsko ministrstvo o delu okoljskih inšpektorjev

Dodaj v

Številne ptice so nezakonito pobite ali ulovljene

V Sloveniji je najbolj razširjen nezakonit lov ptic pevk
4. september 2018 ob 07:03
Ljubljana - MMC RTV SLO

Društvo za opazovanje ptic (DOPPS) opozarja, da je tudi v Sloveniji veliko nezakonitega lova ptic. Medtem ko jih na Balkanu predvsem italijanski krivolovci lovijo v kulinarične namene, je v Sloveniji najbolj razširjen nezakonit lov ptic pevk.

Društvo je konec avgusta opozorilo, da so v okviru projekta "Proti nezakonitemu ubijanju ptic na jadranski selitveni poti", financira ga nemška naravovarstvena fundacija Euronatur, opazili, da je stanje v Sloveniji precej slabše, kot se je verjelo doslej.

"Ptice so nezakonito pobite in ulovljene na zelo različne načine. Največ jih je ustreljenih za šport in užitek, nekaj tudi za preprodajo za hrano, nekaj pa jih konča nagačenih na stenah kot trofeje. Med lovci na ptice je zelo priljubljena tudi uporaba limanic – palic, ki se jih namaže z lepljivo snovjo, na katere se nato prilepijo ptice ob pristanku. Takšen način lova je še posebno krut, saj lahko prilepljene ptice v mukah umirajo po več ur ali dni. Manj pogosto, vendar ne tako redko, so ptice žrtve zastrupljanja, ki je namenjeno ponekod predvsem nezaželenim vrstam, kot sta lisica ali šakal. Takšno neciljno zastrupljanje prizadene predvsem ujede, kot so lunji, škarniki in orli, ob zastrupljenjem truplu pa lahko najdemo tudi po več trupel. Zastrupljanje ima lahko na populacije vrst z manj potomci, kot so orli, zelo negativen vpliv," so opozorili v DOPPS-ju.

"V Sloveniji je najbolj razširjen nezakonit lov ptic pevke. Gre za majhne ptičke, kot so, denimo, liščki in ptice iz družine ščinkavcev, ki se nato prodajajo. Tudi pri nas jih nekateri zadržujejo v kletkah," je za MMC povedal vodja varstveno ornitološkega sektorja pri DOPPS-u Tomaž Jančar, vendar je večina teh ptic namenjenih v Italijo, kjer so še posebej priljubljene.

Ptice sicer lahko lovijo z namenom obročkanja, za označevanje, kar organizira prirodoslovni muzej. "Ptice ujamejo, obročkajo, zmerijo in spustijo," pravi Jančar, vendar se število informacij o nezakonitem lovu ptic povečuje.

Prodaja pasti za ujede na Bolhi
V okviru projekta nezakonitega lovljenja ptic na jadranski poti so se, kot pravi Jančar, prvič lotili sistematičnega zbiranja podatkov, ki jih zbirajo na različne načine. "Od ljudi, ki so blizu narave, ki so člani našega društva ali privrženci. Veliko informacij se najde na družbenih omrežjih, kot je Facebook, pa tudi na spletnih tržnicah, kot je Bolha, se prodajajo vse mogoče stvari. Tam smo odkrili, da se v Sloveniji očitno dogaja lov ujed v pasti, vendar še ne vemo, v kakšnem obsegu. Prodajajo se namreč pasti za lov ujed. Obstajajo ljudje, ki jih izdelujejo, očitno pa obstajajo tudi kupci," pravi.

Med razkritimi nezakonitimi primeri lova navaja primer lovca ujed na Štajerskem, ki ga prijela policija. "Dobivamo pa tudi informacije od ljudi, ki so naleteli na pasti, v katerih je bil živ golob. Ujede, ki so tako velike, da se prehranjujejo z golobi, kot sta kragulj in sokol, lahko priletijo in se ujamejo v past," opisuje Jančar.

Nezakonitega lova na divje ptice z namenom izlova, pri tem se večinoma streljajo prepelice in divje grlice, ki jih lovijo z zvočnimi posnetki (ptice privabijo, nato pa lovci spustijo pse, lovci pa ptice, ki vzletijo, postrelijo), je po mnenju vodje varstveno ornitološkega sektorja DOPPS-ja malo, saj se, kot rečeno, v Sloveniji največ lovijo živi osebki z namenom zadrževanja ptic, tudi z velikimi gostimi mrežami (3 x 12 metrov), ki se pokonci postavijo v grmovja. Vanje pa se ujamejo ptiči, ki letajo iz grma na grm.

DOPPS-jeva skupina za boj proti krivolovu poziva vse, ki so zaznali sume nezakonitega lova in ubijanja ptic, da informacije posredujejo na dopps@dopps.si.

Pomanjkanje okoljskih inšpektorjev
V DOPPS-ju so precej kritični glede dela okoljske inšpekcije, saj so navedli, da so v zvezi z nezakonitim lovom ptic pevk samo v zadnjih letih na okoljsko inšpekcijo posredovali več prijav zoper konkretne storilce, vendar "inšpekcija ni ukrepala".

Okoljska inšpekcija zavrača navedbe DOPPS-ja in pojasnjuje, da je DOPPS v letih 2017 in 2018 podal šest prijav v zvezi z nezakonitim ravnanjem s pticami. Vendar vse prijave obravnavajo v skladu z usmeritvami za vrstni red obravnave prijav, saj jim obseg dela ne omogoča, da bi lahko vse prijave obravnavali takoj.

Ptice izpuščene v naravo
V 2017 so tako prejeli prijavo o zadrževanju prostoživečih ptic pevk zavarovanih vrst v ujetništvu. Izdana je bila inšpekcijska odločba, s katero je bilo odrejeno, da je šest ptic treba izpustiti v naravo, kar se je že zgodilo.

"Prijavitelj v prijavi ni podal zahteve, da naj ga o ukrepih obvestijo, zato v tem primeru o tem ni bil obveščen. So pa o ukrepih obvestili Prirodoslovni muzej Slovenije, saj je imel inšpekcijski zavezanec s to ustanovo sklenjeno pogodbo o obročkanju prostoživečih ptic, ki jo je z zadrževanjem le-teh v ujetništvu kršil," pravijo na inšpektoratu.

V 2017 so prejeli od DOPPS-ja prejeli prijavo, ki se nanaša na usmrtitev petih kosov, ki so domorodne zavarovane vrste ptic. "V tem primeru ni bilo mogoče ugotoviti storilca in zato tudi ne voditi inšpekcijskega postopka. Izvirnemu prijavitelju pa je bilo svetovano, da se v primeru ponovitve takšnega dejanja takoj obrne na policijo, ki ima v takšnih primerih več možnosti, da izsledi storilca," pojasnjujejo.

V letu 2017 so prejeli še dve prijavi, ki se nanašata na nezakonit lov zavarovanih vrst ptic pevk, ki pa ju še niso obravnavali, prav tako ne prijave v zvezi z nezakonitim ravnanjem z breguljkami (manjše lastovke, o. p.), ki so jo prejeli julija 2018.

Letos je inšpektorat prejel tudi prijavo v zvezi s kršitvami vznemirjanja gnezditvenih koloniji zavarovanih živalskih vrst navadne čigre in rečnega galeba na Ptujskem jezeru, ki spada v območje Natura 2000 Drava. "Uveden je bil prekrškovni postopek, ki še ni končan. O uvedbi prekrškovnega postopka je bil prijavitelj obveščen," pravijo na okoljskem ministrstvu (MOP).

Manj nezakonitega lova kot pri sosedih
Na MOP-u pravijo, da jih skrbi zapis DOPPS-ja, da so v zadnjih letih opazili, da so tudi v Sloveniji številne ptice nezakonito pobite oz. ulovljene na različne načine. "Takšnega obsega kršitev ravnanja s prostoživečimi pticami, kot se lahko razume iz tega zapisa prijavitelja, Inšpekcija za okolje in naravo ne zaznava. Iz opisa postopkov zadnjih dveh let ta obseg tudi ne izhaja, saj gre za posamične primere usmrtitev po nekaj osebkov, kar je seveda ravno tako nesprejemljivo, ni pa to dimenzija problema, kot ga zaznavajo v nekaterih sosednjih državah in gre v tisoče osebkov," poudarjajo.

Trije primeri nezakonitega lova na ptice
Na ministrstvu za kmetijstvu, v okviru katerega deluje lovska inšpekcija, so nam sporočili, da so njihovi inšpektorji v letih od 2015 do 2017 obravnavali tri primere nezakonitega lova na ptice. "V tem obdobju ni bila od DOPPS-ja posredovana nobena prijava o nezakonitem lovu," so še dodali.

Nezakonit transport čez Slovenijo
Na Generalni policijski postaji (GPU) pojasnjujejo, da glede ptic največkrat obravnavajo kaznivo "nezakonito ravnanje z zaščitenimi živalmi in rastlinami," kamor spada nezakonito posedovanje, odvzem, poškodovanje, usmrtitev, izvoz, uvoz ali trgovanje z zaščitenimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, njihovimi deli in izdelki iz njih.

"Največkrat se policija srečuje (pri preverjanju in pregledu vozil) z nedovoljenim uvozom ali izvozom ptic, saj storilci največkrat nimajo ustreznih dovoljenj za uvoz/izvoz pristojnih organov. V večini primerov tihotapljenja gre za mrtve osebke različnih vrst ptic. Iz baz podatkov oziroma statistike žal ne moremo natančno izločiti, katere vrste živali (npr. ptice) so bile največkrat nezakonito uplenjene, tihotapljene, poškodovane. Kljub obravnavanim posameznim primerom nedovoljenega uvoza uplenjenih živali – ptic, pa ni zaznati posebnega vzorca/načina izvrševanja in obdobja, v katerem bi večkrat prihajalo do kaznivih dejanj," pravijo na GPU-ju.

"Za Slovenijo lahko rečemo, da gre pri obravnavi kaznivih dejanj, povezanih s pticami, predvsem za nezakonit uvoz oziroma izvoz zaščitenih živali, pri čemer posamezniki, ki lovijo ptice v tujini (Hrvaška, BIH), želijo te nezakonito prepeljati v drugo državo (največkrat v Italijo), kjer so namenjene predvsem za hrano v restavracijah. Slovenija je tako največkrat tranzitna država, in ne izvorna ali ciljna država," še dodajajo.

Gregor Cerar
Prijavi napako
Komentarji
PONOS
# 04.09.2018 ob 08:24
Take ljudi ki se ukvarjajo z lovom na ptiče je potrebno rigorozno preganjat in pozapret.Nujno je potrebno od otroštva ozaveščat o pomenu naravne dediščine .Ko se take ljudi opazi nemudoma poklicati policijo.Spisati je potrebno tudi strožjo zakonodajo.
nenna
# 04.09.2018 ob 08:49
Grozno, kaj človek počne živalim!

Na lastne oči sem videla, kaj človek počne pticam na otoku Gozo (Malta). Pokopališče ptic, ogromno majhnih kletk, ki vsepovsod visijo na kolih na vrhu vzpetin, v katerih so zaprte ptice (na žgočem soncu), mreže, kamor se ptice ujamejo (nevarno, da se v njih ujame tudi pohodnik, če ne gleda dovolj pred sabo). Posamezen lovec ima svojo zemljo čisto opremljeno z vabami, totalno taborišče. Streli se slišijo od povsod in ves čas. Res grozno. Kot na fronti. Pred mano je lovec ustrelil ptička, ki se je ranjen zatekel v grmovje. Preden sem uspela priti do njega, je lovec že kričal na mene in poslal psa, da ga zagrabi. Folk tam se mi je čisto zagabil. No, vidim, da pri nas obstajajo enako nagravžni ljudje.
bondi
# 04.09.2018 ob 07:48
Naj poskrbijo še za golobje iztrebke, ki jih je v LJ toliko, da že kar zaudarja.
opusdei
# 04.09.2018 ob 09:05
kako moreš jest slavca?
Bivši uporabnik
# 04.09.2018 ob 08:17
Mene nadzor, ki ga izvajajo tako DOPPS, kot kdorkoli sploh ne moti. Moti me pa, da se prav zakonodaja prepočasi prilagaja razmeram, glede na številčnosti nekaterih vrst. Marsikatere sploh niso ogrožene, druge pa zelo in je stanje te vrste celo pogojeno s stanjem druge vrste, obe sta pa zaščiteni. Tako se vse prepusti naključju, na katerega imamo pa ljudje ogromen vpliv, s tem mislim na prehranske in življenjske zmožnosti prav specifičnih vrst, ki si najdejo priložnost v prehranski verigi, ki jo jim zagotovimo mi ljudje.
seven7
# 04.09.2018 ob 09:18
človek.

Največji morilec na planetu Zemlja.

In ta isti človek se ima za razvitega in najintelegentnega?
PONOS
# 04.09.2018 ob 08:26
Če se ne bo ukrepalo bodo gozdovi tihi tako kot v filmu Alien Covenant.
firtoh
# 04.09.2018 ob 19:10
Največ ptičev na slovenskem pobijejo mačke.
Bivši uporabnik
# 04.09.2018 ob 10:12
Smilijo se mi tudi pudlji, ki morajo hoditi k frizerju, lizati sladoled in se lupčkati z lastnicami.
pohorjezeleno
# 04.09.2018 ob 10:29
Ja, meni se tudi smilijo ti mali psi, ki jih lastnice zlorabljajo. Ena redkih točk v programu Levice s katero se popolnoma strinjam, je prepoved vzgajanja pasem psov, ki so v naprej obsojena na bolezen. Ko vidiš tem psom v očeh, da se mučijo.
Krimsky
# 04.09.2018 ob 07:19
Prijava, ogled terena, inšpekcijska odločba ...
~
... in izpust šestih ptic v naravo.

Kdor je dober, je dober ...
jgm
# 06.09.2018 ob 15:40
Dops je dvoličen: ščitil bi prav vse ptiče, tudi tiste, ki so se prenamnožili in ogrožajo druge, ki so ogroženi in res potrebni pomoči. Krokar, siva čaplja, kormoran, kanja že povzročajo gospodarsko škodo in plenijo druge vrste, pa so kljub temu podobno zaščiteni kot npr kosec, zlatovranka čebelar in še kateri.
Glede uničevanja ujed pa naj razčistijo kar pri svojih kolegih golobarjih. Krivcev ni treba iskati drugje.
spela55
# 04.09.2018 ob 09:48
A če na mladiče vran ne bo nihče reagiral bodo v naslednjem postu labodi?
mohiha
# 04.09.2018 ob 08:06
Očitno se bo spet talal nek državni denar, pa so ptičarji lansiral spet en članek, da izgleda kot da delajo še kaj drugega, razen da grebejo državni denar in minirajo okoljske projekte.
BarbaRat
# 05.09.2018 ob 06:21
Končno je DOPPS ugotovil, da ptic ne more varovati s tem, da jih samo obročka in fotografira. Da je potrebno narediti kaj več. Pred leti sem jih vprašala, če imajo kaj podatkov o tem, koliko ptic pri nas pobijejo mačke, ker se v tujini marsikatero društvo ukvarja s tem, pa jih stvar sploh ni zanimala. Prav tako jih ne zanimajo ptice, ki jih je dovolj, vrsta mora postati ogrožena, da postane zanimiva DOPPS ... Zgrešeno.
Vprašanje je le, kdaj bo inšpektorat ugotovil, da je inšpektorjev sicer res premalo, a še večji problem pri njih so prioritete, birokracija, neučinkovitost. Nič ne pomaga, da inšpektor gre na teren, če pa sploh ne ve, kaj naj dela drugega kot gleda papirje.
Ko sem lovskemu inšpektoratu pred kakšnim letom poslala sliko pasti z Bolhe, me je skušal pomiriti, da to ni predmet inšpekcijskega nadzora, ker da gre za starinsko past za zbiratelje. Kot da se potem z njo ne bi dalo ubijati živali, ne vem, če je ta človek sploh kaj razmišljal. Nisem mu verjela in imela sem prav - čez čas se je v podobno past ujel pes, ki so ga komaj rešili. Inšpektorju sem članek poslala in ga vprašala, če je še prepričan v svoje pokroviteljstvo, pa seveda ni zmogel več niti odgovora.
Glede ujed je nedvomno kriva prevelika strpnost do sokolarjev - za marsikatero ujedo so nedvomno krivi oni, pa tudi vzreja sokolov in drugih ujed v ujetništvu bi morala biti prepovedana, tako kot sokolarstvo samo, sklicevanje na neko tradicijo je neumnost, ker se je s tem v preteklosti ukvarjalo samo plemstvo.
Končno se ugotavlja, da je stanje slabše, zato bo treba storiti veliko več. Ne le DOPPS, tudi država, ne pa, da je glede varovanja živali v celoti povsem mlačna in nezainteresirana. Če so ljudje bedasti in pokvarjeni, jih lahko ustavi samo kdo drug.
Mogoče bi pomagala kakšna spodbudna klofuta z Evropske komisije? Zagotovo bi pomagalo tudi razkrivanje imen pristojnih na MOP, ARSO, ZGS, LZS, vseh, ki so soodgovorni za to, da je ptic vedno manj.
bilzerian
# 04.09.2018 ob 12:43
fah-q

spoštujem to, da si vegetarijanec.
me ne moti. jaz pa sem vsejedec. in zato si tu in tam ulovim kako žival.
ne pobijam pa živali za zabavo ali trofeje.

če pa tu in tam pojem kako vrano, pa sem očitno večji zločinec, kot tisti, ki pozivajo k pobijanju ljudi, saj mene admin briše, njih pa ne.
odesnik
# 04.09.2018 ob 10:34
Celjan

Se popolnoma strinjam.

Pohorje

Temu se rece specizem in preprican sem, da bomo mi cez xx let zaradi takih stvari ozigosani kot neandertalci.
tomsk1
# 04.09.2018 ob 10:28
S takšnimi samo po hitrem postopku v zapor. Uvesti enake kazni, kot bi to storilec naredil s človekom. Ne vem zakaj to že ni tako?!
Seveda, kot pri vsem drugem...sami neki lobiji kar ekvivalentno kar ni nič drugo, kot bitka za čim večji denar.
To z lovci in srnami je enako, čeprav je to že malo drugače, kot v tej temi s pticami pa vendarle omenjam.
Odstrela srn NI, ker imajo lovci svoje plantaže s srnami, ki se nato zlifrajo vso to silno meso v mesnice, trgovske centre in zlatniki kapljajo v milijonih! Kmetje s polji, prebivalci na podeželju z njihovimi vrtovi, njivami, ki so vsi požrti od srn - pa hebi jih.

Točno tako je v tej naši jebini. Silovita neurejenost in siloviti kaos na vsakem koraku. Imamo pa zato na vsakega prebivalca po 200 Zakonov!
pohorjezeleno
# 04.09.2018 ob 10:03
@Celjan27: se popolnoma strinjam. Večina je hinavcev, jedo piščanca, pujsa, govedo, ovco... a ptič, mačka, pes pa se jim neizmerno smili. Ste videli kdaj v kakšnih pogojih redijo piščance za meso? Kaj je to? Živalski rasizem? Zakaj je pes več vreden od piščanca?
cocker
# 20.11.2018 ob 18:17
Lov na ptice pevke?
Mi dvignete pritisk s takimi članki. Zapišite, naj ti plačanci naredijo nekaj ZA naravno ravnotežje ptic, ne da jih tiste , ki ne spadajo k nam zaščitijo in preštevajo !!! Kormoran? Bela čaplja? ostale ptice , ki so odvisne od močvirij in vode , so ogrožene zaradi kormoranov. Ta nenasitni ptič, požre vse, če pa ne more požret, pa ubije. Vzamite si čas in poglejte to požrešnos sorto .....
ginza
# 20.11.2018 ob 11:18
@Celjan27:Edino veganom kapo dol - so edini pravi zivaloljubci.

Ne niso. Ravno tako so hinavci, še večji. Ne moreš biti vegan in hkrati uporabljati zdravila, cepiva in zdravstvene posege, ki so vsa bila testirana in še bodo testirana na živalih. Naj se temu odpovedo, da jih vidim junake.
book
# 09.09.2018 ob 22:40
se pravi da ni kmetijstvo krivo za "manjšo" številčnost ptic, ampak je za to krivo streljanje na jadranski selitveni poti.
Sicer pa...eno je selitev in streljanje v tem času - vzdolž celotnega balkana, drugo je prilagodljivost narave na razmere, tretje pa ... kriv je JJ ali pa Denis Avdič ali pa LMŠ :)))
frakl
# 09.09.2018 ob 15:47
Kaj pa kormorani ? Kmalu bodo vse ribe požrli
alkum
# 09.09.2018 ob 11:40
Ko bo na prvem mestu človek, jih bom podpiral dokler pa je za njih ptič pomembnejši pa nimajo nikakršne legitimnosti v Sloveniji
nikoli
# 06.09.2018 ob 15:04
@bilzerian
# 04.09.2018 ob 11:20
Prijavi neprimerno vsebino
naj povem tudi to, da je legalen lov na polhe. s pastmi. sploh ne rabiš dovoljenja.


Lov na polhe brez omejitev je bil dovoljen podložnikom vsaj že v času Valvasorja. Opisan je v Slavi Vojvodine Kranjske.
fah-q
# 04.09.2018 ob 11:32
@bizerian

tudi lov na antilope z avtomobilom ali pa na krokodile in nosoroge z buldožerjem najbrž ni prepovedan po naši zakonodaji...pa me niti najmanj ne mika da bi to počel...kot tudi me ne mika pobijat vran ali polhov..

in ja, sem vege nad 30 let...
Eska
# 04.09.2018 ob 11:23
Vsi bi se morali bolj samozavestno obnašati in prijavljati vse kršitelje, tudi začasne tatove prometnih površin v obliki nedovoljenega parkiranja
Celjan27
# 04.09.2018 ob 09:00
Edino veganom kapo dol - so edini pravi zivaloljubci. Ostali smo samo hinavci, ptice se nam smilijo ( ali pa psi, ki jih jejo na kitajskem ), ampak veselo mlatimo burgerje, chickenwingse naprej...
sajn.frane
# 10.12.2018 ob 14:56
Pa menda si ja ne mislite, da bo ta pobijalski poten sedaj odnehal??
BarbaRat
# 19.09.2018 ob 15:53
Alkum, večina ljudi meni, da mora biti na prvem mestu človek, zato pa se dogaja v naravi vse, kar se. Popolna brezbrižnost do okolja, uničevanje, dokler ne bomo uničili vsega. To je posledica tvoje in večinske miselnosti.
Book, tudi kmetijstvo je krivo za manjše število ptic. Izsuševanje jarkov, uničevanje mejic, prehitra košnja na travnikih ... V 10 letih imamo za tretjino ptic pevk manj.
s5konrad
# 12.09.2018 ob 13:51
DOOPS gre samo in samo in samo za denar.

Najrajši se vmešavajo v tiste aktivnosti, ki jih izvajajo investitorji, ki imajo denar.
V poslovnem poročilu za leto 2017 je navedeno, da so imeli kar 1.115.000 EUR prihodkov. Prav ste prebrali. Društvo za opazovanje ptic ima več kot 1 milijon evrov prihodkov.

Večino denarja jim priskrbijo politiki iz davkoplačevalskega denarja.
Kiklop
# 04.09.2018 ob 22:46
@nenna, @seven7

izraz mojih misli.
sik
# 04.09.2018 ob 12:07
Lepo da nekdo skrbi tudi za ptičke.Se pa strinjam s predhodnikom da bi to drustvo lahko iniciralo tudi akcije proti iztrebkom golobov nadziralo vrane ipd.
Kakor so ptički lepi so lahko tudi nadlezni in bilo bi fino ce bi se zadeve resevale na prijazen nacin in taksnega bi lahko sprov ajali v tem drustvu.
Ocitki o financiraju.Moj sin je član in plačuje članarino torej od države bolj malo dobi to društvo kakor je meni znano.
bilzerian
# 04.09.2018 ob 08:54
a piščanci, ki jih vsakodnevno jeste, pa niso ptice?
vsi se zgražate nad lovom na ptice, istočasno pa jeste piščance.
pa fazani so lovna ptica, ki se je vsako leto pobije na stotine, ter končaj v loncih, pa se nihče ne razburja.
razburjate pa se nad tem, da italijani lovijo golobe in jih jedo?
bilzerian
# 04.09.2018 ob 07:55
po poplavah leta 2012 v okolici Ptuja so se odločili, da očistijo gramoz iz stare struge Drave, ker le-ta onemogoča normalen pretok vode v primeru povečanega pretoka in je torej gramoz sokriv za poplave.
ko so začeli gramoz prestavljati iz sredine reke na obrežje, so se vmešali ptičarji in ustavili poseg, saj naj bi na manjšem otoku sredi struge gnezdili trije pari rac. Ne v času gradbenega posega, ampak spomladi. in gradnja se je ustavila. glavno, da bodo race spet gnezdile, ljudje pa naj bodo poplavljeni.

podoben primer se je zgodil, ko so načrtovali gradnjo daljnovoda iz elektrarne Fprmin,, ki naj bi potekal sredi njiv. Pa so ptičarji zahtevali, da se daljnovod pomakne bližje hišam, ker bi se sredi njiv lahko ptice zaletavale v žice. spet so imele ptice prednost pred ljudmi.

tile ptičarji delajo samo zgago.
bilzerian
# 04.09.2018 ob 11:20
naj povem tudi to, da je legalen lov na polhe.
s pastmi. sploh ne rabiš dovoljenja.
fago
# 04.09.2018 ob 07:45
Ja tudi vetrnih elektrarn je pri nas le za ščepec. Tistih nekaj vran, ki jih sklatijo je preveč pomembnih...ali pa "ptičarjev".
kritik101
# 04.09.2018 ob 07:14
Ti pa imajo kaj delati, ja!
Vse so našteli, kar lahko, pa še vedno nič ni.
Razen par Italijanov, ki jim zapaše ptičje meso, ni vse skupaj omembe vredno.
Kazalo