Sestava Nadzornega sveta RTV Slovenija

v mandatnem obdobju 2006-2010


Predsednik Nadzornega sveta: Franc OREŠNIK
Namestnik predsednika: /


Državni zbor RS

1. Franc OREŠNIK
2. dr. Klemen JAKLIČ
3. mag. Igor ŠETINC
4. Anton Horvatič
5. mag. Lenart Šetinc


Vlada RS

6. Janez ČADEŽ
7. mag. Silvo ŠKORNIK
8. dr. Matjaž DURJAVA
9. Sonja HEINE


zaposleni na RTV Slovenija:

10. Martin ŽVELC
11. mag. Mateja VODEB

Kazalo