V oddaji so osvetlili današnjo rabo prekmurščine v evangeličanskem bogoslužju in molitvah, se ozrli v zgodovino, tudi v čas, ko so imeli protestanti zadržke do jezikovnega poenotenja slovenskega prostora, ker so ga povezovali z rekatolizacijo prostora med Muro in Rabo. Gosta sta Geza Erniša, škof Evangeličanske cerkve augsburške veroizpovedi na Slovenskem, in jezikoslovec Marko Jesenšek.

Prekmurščina med evangeličani