Nevarni prostori Rdečega križa v Lendavi
Vsak teden pride po pakete z osnovnimi živili povprečno 140 ljudi. Foto: BoBo

''Vsak teden pride po pakete z osnovnimi živili povprečno 140 ljudi, vsakič je približno pet novih. Skoraj polovica vseh, ki prihajajo po pomoč, je upokojencev, saj jim nizke pokojnine ne omogočajo dostojnega preživetja. Tega si marsikdo ne predstavlja. Pa tudi tega ne, da morajo ob vsakem vremenu pomoči potrebni na paket čakati zunaj,'' je povedala sekretarka območnega združenja Rdečega Križa Lendava, Natalija Gomzi Jablanovec.

Svoje poslanstvo namreč opravljajo v dotrajanih prostorih nekdanje dvojezične srednje šole, ob osrednji prometnici v Lendavi. Od leta 2005, odkar so šolo preselili v novo zgradbo, pa poslopje propada.

''Zgradba je v takem stanju, kot smo jo prevzeli, nobenih investicij tukaj ni bilo. Elektrika in vse je tukaj odklopljeno in v takih razmerah pač delamo. Prostore nam zamaka, zato smo oblačila preselili v drugi del objekta. Dejstvo pa je, da je cela šola polna razpok. Zlasti na stiku starejše zgradbe in novejšega dela so razpoke kar konkretne. Se bomo pa predvidoma maja preselili v nove prostore nastajajočega novega centra za zaščito in reševanje. V njem so za Rdeči križ predvideni trije skladiščni prostori in majhna pisarna. Nekaj prostorov in predavalnico pa načrtujemo še v prostorih starega gasilskega doma. Takrat bomo lahko tudi bolje delovali v dobro naših uporabnikov, bolj bo poskrbljeno tudi za zdravje prostovoljcev in zaposlenih, ki zdaj delamo v res v težkih razmerah. Najhuje je pozimi: ko je zunaj minus tri stopinje, je v zgradbi minus deset. Tako, da se je treba kar konkretno obleči, da lahko opravljaš svoje delo. Tudi zamaka v tem delu, a smo za silo uredili stvari, da so živila na varnem. Tekstil in obutev pa smo, kot rečeno, preselili v pritlične prostore drugega dela zgradbe,'' je povedala Natalija Gomzi Jablanovec in nam odprla tudi glavni vhod nekdanje dvojezične srednje šole.

Poslopje propada. Foto: MMC RTV SLO/Cirila Sever

''Že takoj ob vstopu v poslopje vidite sledi časa. Zgoraj je še huje. Razpoke zevajo po dolgem in počez, vse odkar je šola zaprla vrata, ni bilo nobenih naložb. In zgradba ni varna,'' je dodala Gomzi Jablanovčeva.

Natalija Gomzi Jablanovec pravi, da je zgradba območnega združenja Rdečega križa Lendava v takem stanju, kot so jo prevzeli. Zlasti na stiku starejše zgradbe in novejšega dela so razpoke kar konkretne. Foto: MMC RTV SLO/Cirila Sever

Pogovori med ministrstvom za izobraževanja, znanost in šport ter občino Lendava

''Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je že dne 30. januarja 2015 kot upravljavec nekdanje Dvojezične srednje šole Lendava podalo soglasje za brezplačni prenos celotne nepremičnine na Občino Lendava. Ta prenos v skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki ga vodi ministrstvo za gospodarstvo, doslej ni bil izveden. Ministrstvo se je zato lani z Občino Lendava začelo dogovarjati za menjavo nepremičnine nekdanje Dvojezične srednje šole Lendava z drugimi nepremičninami v lasti občine, vendar postopek dogovarjanja še poteka. Z Občino Lendava se ni pogovarjalo o brezplačni oddaji predmetnega poslopja, '' so pojasnili na resornem ministrstvu.

V nekdanji dvojezični srednji šoli varovana stanovanja?

Občina v sodelovanju z domom starejših Lendava namerava poslopje nekdanje dvojezične srednje šole preurediti v varovana stanovanja, v zgradbi pa naj bi bil tudi dnevni center za starejše, je povedal župan Janez Magyar.

''Mi smo aktivno pristopili k izdelavi strategije za ureditev tega območja, ker se nam ne zdi prav, da takšno poslopje praktično v središču mesta propada in kazi podobo kraja. Ker demografski podatki, tako kot velja za regijo nasploh, tudi pri nas niso najbolj spodbudni, saj se prebivalstvi izrazito stara, se v občini spoprijemamo s pomanjkanjem prostora za varstvo starejših. Tako bi, denimo, potrebovali varovana stanovanja in dnevni center za starejše in v ta namen nameravamo preurediti nekdanjo šolo. Zaradi tega bi z ministrstvom za izobraževanje radi čim prej dosegli sporazum glede brezplačnega prenosa zgradbe na občino ali zamenjave objekta, čeprav seveda računamo na brezplačni prenos. Radi bi namreč čim prej pristopili k sanaciji objekta. Ker gre za zajeten projekt tudi s finančnega vidika, bomo poskušali pridobiti denar tudi za razpise in želim si, da bi ga lahko izpeljali še v tem mandatu, '' je sklenil Magyar.