Foto: MMC RTV/Slo
Foto: MMC RTV/Slo

Operacija ePlačam omogoča plačevanje nekaterih obveznih dajatev prek spleta ter dostop do spletne banke za proračunske uporabnike. Ob tem nudi tudi dostop do spletnih plačil storitev proračunskih uporabnikov preko mobilnih naprav.

Vodja projekta Darinka Arh Pilih iz Uprave RS za javna plačila glede ideje za operacijo ePlačam izpostavlja, da »smo idejo dobili predvsem zato, ker spremljamo razvoj plačilnih storitev in spletnih bank v Sloveniji, Evropski uniji in tujini. Uprava RS za javna plačila je namreč ponudnik plačilnih storitev za proračunske uporabnike za katere je na voljo tudi spletna banka, preko katere se izvajajo vsa plačila, izmenjave in druge storitve. Glede na dejstvo, da gre razvoj iz spleta na mobilne naprave smo zasledili, da je prav, da začnemo tudi v javnem sektorju razmišljati naprej in omogočimo vse storitve tudi na mobilnih napravah. Poleg tega smo s strani različnih plačnikov prejeli sporočilo, da bi želeli od nas rešitev, kako bi na cenejši in enostavnejši način plačevali storitve, blago, obvezne dajatve, ki jih uporabniki plačujejo preko spleta. Zato je prišla ideja, da bi uresničili te cilje in želje.«

Namen operacije ePlačam je bil doseči racionalnejše poslovanje in predvsem to omogočati tudi proračunskim uporabnikom, saj, kot dodaja Arh Pilihova »delamo spletno poslovanje izključno za njih, da lahko od kjerkoli plača, razporeja in izmenja račun ne glede na lokacijo. Seveda so pri tem upoštevani vsi varnostni vidiki, ki jih zahtevajo evropske direktive in pa tudi zakonodaja v Sloveniji.«

Tako zahteven projekt seveda poteka sistematsko in vključuje veliko dejavnikov. Zato je bilo najprej potrebno analizirali zahteve in potrebe uporabnikov. Vodja projekta Darinka Arh Pilih zato dodaja, da »smo najprej zasledili, da bi nekateri proračunski porabniki radi še povečali poslovanje preko spleta in tako ponujali svoje blago in storitve v kolikor bi obstajali spletni portali za takšno poslovanje in bi bili ob tem za njih seveda brezplačni. Začeli smo po korakih in najprej razvili ideje in nato začeli z načrtovanjem dejavnosti vključno z implementacijo ter v projekt vključili tudi proračunske uporabnike ter druge uporabnike storitev ter prišli nekako do zaključka tega projekta.«

Celoten projekt je bil vreden 489.000 evrov, od tega je bilo s strani Evropskega socialnega sklada na voljo 391.000 evrov evropskih sredstev.

Po besedah vodje operacije ePlačam, Darinke Arh Pilih, so uporabniki so zelo zadovoljni in kot dodaja Arh Pilihova »večje število proračunskih porabnikov uporablja ta portal in zato smo v okviru te operacije razvili spletno trgovino za proračunske uporabnike. To pomeni, da ni bilo potrebno posameznim proračunskim porabnikom razvijati svojih spletnih portalov, ampak smo mi ponudili nek modul, ki smo ga mi vgradili v sistem spletnih plačil Uprave RS za javna plačila. S tem smo prihranili kar nekaj finančnih sredstev, ki bi jih sicer proračunski uporabniki morali vložiti v razvoj in integracijo z Upravo RS za javna plačila. Ker to ni bilo potrebno so rešitev le vključili v svoj sistem in brezplačno uporabljali to trgovino.«

Tudi v prihodnje so v načrtu nadgradnje sistema ePlačam oziroma nadaljnji razvoj, saj kot dodaja Darinka Arh Pilih si »mi želimo vzpodbuditi uporabno spletnega plačevanja, saj menimo, da je še premalo razvito in bi posledično želeli še več bank vključiti v sistem in tudi našo lastno spletno banko bomo v prihodnje nadgrajevali z vsemi možnimi rešitvami. Lani smo se prav tako vključili v sistem takojšnjih plačil, ki se sedaj razvija v evropskem prostoru in tudi na tem področju smo že vključeni v prejemno stran, ker pomeni, da plačniki, ki plačujejo v javni sektor, lahko izberejo storitev takojšnjih plačil in to pomeni, da proračunski uporabnik dobi denar takoj na svoj račun«, je še zaključila vodja operacije ePlačam, Darinka Arh Pilih.

Operacija ePlačam je tako z razvojem elektronskega pošiljanja podatkov in e-plačil prispevala bolj učinkoviti javni upravi. Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 je kot prednostno os določil pravno državo, izboljšanje institucionalne zmogljivosti, učinkovito javno upravo, podporo razvoju NVO ter krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev. Operacija ePlačam je bila izvedena v smeri sodobnejšega, varnejšega in racionalnejšega elektronskega poslovanja v celotni Evropski uniji.

Z operacijo ePlačam do učinkovitega javnega plačilnega sistema po predpisih Evropske unije

Borut Kampuš
Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus