Volilna komisija je kandidatu za župana Marjanu Hribarju v enem ugovoru pritrdila in mu dodelila dodaten glas. Foto: BoBo
Volilna komisija je kandidatu za župana Marjanu Hribarju v enem ugovoru pritrdila in mu dodelila dodaten glas. Foto: BoBo
Volilna skrinjica
Volilna komisija je Hribarju priznala glas z glasovnice, sprva zavržene kot neveljavne, kjer naj bi se volivka podpisala pod Hribarjevim imenom, ni pa obkrožila številke. Foto: BoBo

Ugovor je vložila tudi dozdajšnja županja Bernarda Krnc, a ga je komisija zavrnila kot neutemeljen, je pojasnil po seji komisije njen predsednik Fredi Bančov.

Hribar in Krnčeva sta po prvotnih neuradnih izidih zbrala vsak po 1016 glasov, trenutno stanje glasov pa je takšno, da ima Hribar še en dodaten glas, vse glasovnice v Beli Cerkvi, kjer so volitve razveljavljene, pa zdaj ne veljajo več, je še povedal Bančov.

Volilna komisija mu je namreč priznala glas z glasovnice, sprva zavržene kot neveljavne, kjer naj bi se volivka podpisala pod Hribarjevim imenom, ni pa obkrožila številke.

Drugi Hribarjev ugovor se je nanašal na domnevne nepravilnosti na volišču v Beli Cerkvi, kjer naj bi prišlo do takšnih nepravilnosti, ki bi lahko bistveno vplivale na volilni izid, zato se je volilna komisija odločila za ponovitev volitev na omenjenem volišču. Na tem volišču je Bernardka Krnc dobila kar 184 glasov več od Hribarja. Ponovljene volitve bodo 16. decembra.

Kot je Hribar povedal v ponedeljek po vložitvi svojih ugovorov, naj bi volivka v Beli Cerkvi že označila svojo izbiro, nato pa naj bi nekdo drug njeno odločitev prečrtal in obkrožil drugo možnost. Omenjeno glasovnico naj bi celo zmečkal. Volilni odbor je potem to glasovnico označil za neveljavno, komisija pa se je odločila drugače in jo, ne "da bi poznala ozadje", štela za veljavno ter s tem, kot meni Hribar, spremenila volilni izid.

V Šmarjeških Toplicah dodaten glas za Hribarja
V Šmarjeških Toplicah dodaten glas za Hribarja