Oba kandiata sta v drugem krogu volitev v Šmarjeških Toplicah prejela enako število glasov. Foto: BoBo
Oba kandiata sta v drugem krogu volitev v Šmarjeških Toplicah prejela enako število glasov. Foto: BoBo

Hribar je bil pred štetjem glasov po pošti v prednosti pred Krnčevo za dva glasova, prav toliko pa jih je prispelo po pošti. Oba sta bila za dolgoletno županjo.

V primeru enakega števila glasov za kandidate zakon o lokalnih volitvah predvideva žreb. Kot so pojasnili na ministrstvu za javno upravo, ga opravi občinska volilna komisija, nanj pa povabi predstavnike kandidatov, med katerimi bo izvedla žreb.

Vsak kandidat, predstavnik kandidature oziroma liste kandidatov in vsak volivec ima sicer, če presodi, da je pri delu volilnega odbora prišlo do nepravilnosti, pravico vložiti ugovor pri občinski volilni komisiji. Ugovor se lahko vloži najpozneje naslednji dan po dnevu glasovanja, kar je v primeru nedeljskega drugega kroga županskih volitev danes.

Občinska volilna komisija mora o ugovoru odločiti najpozneje četrti dan od dneva glasovanja. K morebitnemu ponovnemu štetju pa povabi predstavnike kandidatov oziroma list, ki jih ugovor zadeva. Ponovno štetje opravi volilni odbor z volišča, za katero je vložen ugovor, pri štetju pa so prisotni člani občinske volilne komisije.