Gorje. Foto: MMC RTV SLO/T. O.
Gorje. Foto: MMC RTV SLO/T. O.

Kot je v sporočilu za javnost zapisala komisija, se je glede na resnost kandidatovih očitkov, s katerimi se je namigovalo na nezakonitost volitev in prirejanje volilnih izidov, odločila preveriti in ponovno prešteti veljavne glasovnice za župana.

Kontrolni pregled je pokazal popolno ujemanje volilnega izida s tistim, ki so ga predhodno ugotovili volilni odbori. Ujemalo se je tudi število volivcev in število oddanih glasov. Ob tem je komisija dodala, da so namigovanja pooblaščenca Janeza Poklukarja o podobnosti posameznih podpisov v volilnih imenikih dokazno popolnoma nepodprta.

Dodatno je komisija pojasnila, da osebno varovanje praznih glasovnic, ki jih kot volilno gradivo člani volilnega odbora prevzamejo na dan pred glasovanjem, predstavlja višjo stopnjo skrbnosti in manjšo možnost zlorab kot njihova hramba v prostoru volišča, ki ni tehnično varovan, do njega pa lahko dostopajo tudi nepooblaščene tretje osebe. Volilni odbor je dolžan glasovnice na dan glasovanja ponovno prešteti in prazno volilno skrinjico zapečatiti.

Na podlagi presoje vseh relevantnih okoliščin je komisija presodila, da volilnim odborom nepravilnosti ni mogoče očitati. Ob tem je dodala, da je delo volilnih odborov, vključno z ugotavljanjem izidov, nadzorovalo večje število zaupnikov kandidatov. Poklukar jih je za nadzor sedmih volilnih odborov akreditiral skupaj 11. In ti na volilni dan na delo volilnih odborov niso imeli nobenih ugovorov.

Za presojanje očitanih nezakonitosti volilne kampanje občinska volilna komisija ni pristojna, je pa ocenila, da volilni odbori na dan volitev niso bili dolžni odstranjevati plakatov volilne kampanje nasprotnih kandidatov na zasebnih zemljiščih v okolici volišč. S tem temeljnim argumentom je komisija zavrnila tudi ugovor predstavnika kandidature SDS Lenarta Paplerja, ki je z istim očitkom zahteval ponovitev celotnih volitev.

Komisija je tako ocenila, da Poklukar in Papler dvomov o zakonitosti in poštenosti izvedenih lokalnih volitev nista uspela trditveno in dokazno podpreti. Zato je njuna ugovora in predloga za razveljavitev volitev ter njihovo ponovno odreditev zavrnila. Ob tem se je volilnim odborom, "ki so svoje delo opravljali v razmerah izrazito napetega političnega vzdušja, svoje delo pa kljub temu opravili natančno, pošteno, korektno, zakonito in častno", zahvalila.

Kot je znano, je nekdanji zdravstveni minister na nedeljskih županskih volitvah za 21 glasov zaostal za aktualnim županom Petrom Torkarjem, ki občino vodi vse od njene ustanovitve leta 2006. Na izvedbo volitev je Poklukar podal ugovor in zahteval razveljavitev ter ponovitev županskih volitev. Po sredni odločitvi občinske volilne komisije pa se je odločil, da ne bo podal pritožbe, in je izid volitev sprejel.

Pojasnil je, da se mu je zdelo ob tesnem rezultatu pomembno, da so skupaj z volilno komisijo ponovno pregledali glasovnice. "Ob tem smo opazili nekaj napak, za katere verjamem, da se v prihodnje ne bodo ponovile in niso vplivale na razplet volitev," je ocenil.