Foto: Twitter/MZZ
Foto: Twitter/MZZ

Kot je na novinarski konferenci dejal Peter Kaiser, so bili to prijateljski pogovori, usmerjeni v prihodnost. Logar je dejal, da sta Slovenija in Avstrija "partnerski državi s pomembno blagovno in storitveno izmenjavo", pomembni partnerici pa sta tudi Slovenija in avstrijska Koroška, ki imata okoli 600 milijonov evrov blagovne menjave, na avstrijskem Koroškem in avstrijskem Štajerskem pa tudi dela nekaj tisoč Slovencev.

Vodja slovenske diplomacije in deželni glavar avstrijske Koroške sta med drugim govorila tudi o nadaljnjih korakih za izboljšanje položaja koroških Slovencev kot tudi nemškogovoreče skupnosti v Sloveniji, kjer je po Kaiserjevih besedah zaznati določen napredek.

Kar zadeva koroške Slovence, je Kaiser obljubil nadaljnja prizadevanja za izboljšanje predvsem na področju izobraževanja od vrtca do univerz in dvojezične topografije.

Po Logarjevih besedah pa je nedavna deseta obletnica podpisa dogovora o postavitvi dvojezičnih krajevnih napisov na avstrijskem Koroškem dobra priložnost za pregled doseženega in odprto razpravo o tem, kje je še mogoče doseči napredek in "da se uresniči 7. člen avstrijske državne pogodbe". Tako bi skupaj v dobrobit vseh prebivalcev Avstrije, tako večine kot manjšine, dosegli obojestransko zadovoljstvo, kar bi pokazalo, "kako dialog in skupno sodelovanje obrodita rezultate" in sta lahko vzorčni primer dobrega sodelovanja v regiji, je dodal.

Na današnjih pogovorih je beseda tekla tudi o jedrski elektrarni Krško in presoji vplivov na okolje ob podaljšanju njenega obratovanja ter prometnih povezavah, kot so dokončanje druge cevi karavanškega predora, tretja razvojna os v Sloveniji, železniška postaja v kraju Sinča vas na avstrijskem Koroškem in železniški predor pod Golico.

Logar se je sestal s koroškim deželnim glavarjem Petrom Kaiserjem

Velika izguba v turizmu

Tako Logar kot Kaiser sta poudarila, da je predvsem zimski turizem na obeh straneh zaradi pandemije covida-19 utrpel veliko škodo. Ob tem je deželni glavar avstrijske Koroške izrazil željo, da bi ob upoštevanju določenih ukrepov prišlo čim prej do normalnosti pri prehajanju meja, kot "smo ga bili vajeni" pred pandemijo. Zavzel se je, da bi na obmejnem območju naredili vse za pospešitev gospodarskega in turističnega sodelovanja.

Slovenski zunanji minister je dejal, da je pandemija pokazala, kako pomembno je usklajevanje med državama, ki si delita skupno mejo, zato da življenje ob meji teče čim bolj nemoteno.

Skupni interes obeh strani pa je po njegovih besedah, da bi za poletno turistično sezono naredili vse za usklajene pogoje za prehajanje meje in osebam, ki so bile cepljene ali prebolele covid-19, prek zelenega digitalnega potrdila omogočili neoviran prehod meje ob upoštevanju vseh epidemičnih razmer. Kaiser se je zavzel za "previdno odpiranje, če je zagotovljena varnost".

Deželni glavar avstrijske Koroške je novinarsko konferenco končal s pozdravom v slovenščini z besedami: "Srčno pozdravljeni."

Pomen Celovca za koroške Slovence

Logar se je srečal tudi z novim celovškim županom Christianom Scheiderjem in drugim podžupanom mesta Lojzetom Dolinarjem, ki je prvi podžupan iz vrst koroških Slovencev.

Logar je v pogovoru poudaril pomen Celovca kot središča gospodarskega in kulturnega delovanja koroških Slovencev, govorili pa so tudi o povezovanju Celovca s slovenskimi mesti in sodelovanju v prostoru Alpe-Jadran na področju gospodarstva, kulture in turizma, so sporočili z zunanjega ministrstva.

Pred srečanjem s Kaiserjem se je Logar sešel s predstavniki slovenske narodne skupnosti v Avstriji, tokrat prvič na Koroškem. Kot so sporočili z MZZ-ja, so v pogovoru ocenili aktualno stanje, zlasti ob deseti obletnici memoranduma o dvojezičnih napisih in izvajanja programa aktualne avstrijske vlade na področju narodnih skupnosti.

Logar se je srečal s predstavniki slovenske manjšine na avstrijskem Koroškem