junij 2020 | nazaj

Funkcionarji Kmetijske zbornice – med njimi politično aktivni kmetje

Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije (KGZS) zadnja dva mandata, torej 8 let, vodi Cvetko Zupančič, živinorejec in poljedelec, občinski svetnik v Ivančni Gorici in tudi dolgoletni svetnik v Državnem svetu, kjer zastopa interese kmetijskih organizacij. Skupaj z njim v Državnem svetu sedi Branko Tomažič, sicer podpredsednik KGZS in vinar iz Vipave. Drugi podpredsednik zbornice, kmet, ki se pretežno ukvarja z rejo piščancev, je Marjan Golavšek, sicer tudi namestnik predsednika nadzornega sveta Pivke in občinski svetnik v Preboldu.

V KGZS ima skozi njeno 20 letno zgodovino po strankarski pripadnosti vodilnih funkcionarjev prevladujoč vpliv stranka SLS. V 49-članskem Svetu KGZS, najvišjem telesu Zbornice, med drugimi sedita Rok Sedminek, predsednik Slovenske kmečke zveze pri SLS in občinski svetnik v Žalcu, tudi kmet, ter Peter Vrisk, član izvršilnega odbora SLS, sicer prvi predsednik KGZS, nekdanji dolgoletni državni svetnik, torej eden najbolj vplivnih posameznikov v kmetijstvu.

Zadružna zveza po dobrih dveh desetletjih brez Petra Vriska na vrhu

Peter Vrisk je sicer precejšen del tega vpliva izgubil. Nazadnje se je to odrazilo v njegovem porazu na letošnjih junijskih volitvah za predsednika upravnega odbora Zadružne zveze Slovenije. Na tem mestu je namreč sedel dolgih 24 let, pod okriljem Zadružne zveze je trenutno 59 od 78 kmetijskih zadrug in 4 podjetja. Zdaj ga je na čelu te Zveze zamenjal Borut Florjančič, direktor Kmetijske zadruge Sevnica. Zadružna zveza ima pomembno vlogo v kmetijskem sektorju, v lasti ima časopis Kmečki glas, skupaj z zadrugami ima večinski delež v Kapitalski zadrugi, ta pa je največja lastnica Deželne banke Slovenije (DBS) – skupaj še z Zadružno zvezo in Kmečkim glasom imajo skoraj 30 odstotno lastništvo banke. Medtem ko je Peter Vrisk še danes predsednik Kapitalske zadruge, je mesto prvega nadzornika DBS po dlje časa trajajočih nesporazumih z drugimi solastniki DBS in večkratnih pozivih k odstavitvi oz. odstopu zapustil januarja 2020, leta 2017 po dveh desetletjih ni bil ponovno izvoljen v Državni svet, še pred tem leta 2016 ni uspel premagati Zupančiča za mesto predsednika KGZS.

Interese kmetov zastopa tudi Sindikat kmetov Slovenije z Antonom Medvedom na čelu in podpredsedniki Francom Küčanom, Milanom Unukom in Romanom Žvegličem. Vsi so tudi strankarsko aktivni v SLS-u in zadnji trije v Kmetijsko gozdarski zbornici.

Največji prejemniki kmetijskih subvencij – velika predelovalna podjetja

Za predelovalce je, za razliko od kmetov, bolj pomembno delovanje v telesih druge zbornice, in sicer Gospodarske zbornice Slovenije (GZS). Če pogledamo tiste predelovalce, ki so v letu 2019 prejeli največ kmetijskih subvencij – to so PP Agro iz skupine Perutnine Ptuj, Panvita družine Polanič in Farm Ihan ter KG Lendava Jožefa Magyara –, med njimi pomembno mesto v GZS zasedata dva predstavnika: Peter Polanič iz Panvite je član upravnega odbora GZS in predsednik Pomurske gospodarske zbornice; Izidor Krivec, večinski solastnik in direktor Celjskih mesnin pa podpredsednik upravnega odbora GZS.

Največji prejemniki kmetijskih subvencij v letu 2019. Foto: TV Slovenija
Največji prejemniki kmetijskih subvencij v letu 2019. Foto: TV Slovenija
Kmetijske organizacije