EkstraVisor je podatkovno-preiskovalna skupina TV Slovenija pod vodstvom Lidije Hren. Ob koncu leta 2021 sta jo sestavljali researcherki Mateja Cankar in Vanja Gligorović, novinarka Irena Ulčar Cvelbar in voditeljica Jasmina Jamnik. Pred tem so bili del ekipe še researcherja Neža Steiner in Anže Zabukovšek ter novinar Viki Twrdy.
V resnici je EkstraVisor ime računalniške aplikacije, izdelal jo je Bernard Vrh, a ker je ta narejena posebej za podatkovno-preiskovalno skupino, smo naše dosedanje in bodoče preiskovalne projekte uokvirili pod imenom EkstraVisor.

Kontakt

E-mail: EkstraVisor@rtvslo.si
Telefon: 01 475 40 68; 01 475 32 66

Vse rezultate naših podatkovno-preiskovalnih projektov in prispevkov objavljamo v posebnih oddajah na TV SLO 1, ki so na voljo tudi na TV portalu. Spletna stran EkstraVisor pa je namenjena objavi razširjenih primerjav, analiz in rezultatov projektov. Poudariti velja, da naše večje preiskovalne projekte, primerjave in analize objavljamo skupaj z originalnimi podatki. Vsi pridobljeni in zbrani originalni podatki so tako na voljo vsem, ki jih ti podrobneje zanimajo ali želijo na njihovi osnovi izdelati lastne in dodatne primerjave oziroma analize. Pri nekaterih projektih, zaradi zaupnosti dokumentov ali zaščite virov, objava originalnih dokumentov ni mogoča.

Kot začetek podatkovno-preiskovalne skupine TV Slovenija lahko štejemo april 2016. Takrat smo se lotili prvega projekta, to je primerjave cen zdravil medicinskih pripomočkov v vseh 26-ih javnih slovenskih bolnišnicah. 17. novembra istega leta pa smo se, z izidom oddaje in objavo analiz na spletni strani, predstavili tudi širši javnosti.

Projekt je spodbudil Ministrstvo za zdravje in Združenje zdravstvenih zavodov k pripravi skupnih javnih naročil in skupnih evidenc nabav v bolnišnicah, ki pa še vedno niso javno dostopne na spletu. V letu dni od objave projekta so bila opazna znižanja cen pri stentih. Odmeval pa je vse do Evropske komisije, ki je naše ugotovitve o zdravstvenem sistemu vključila v svoje Poročilo o državi – Slovenija 2017 v okviru Evropskega semestra 2017. Opazili pa so ga tudi kolegi novinarji. Društvo novinarjev Slovenije je za projekt vodji Lidiji Hren in skupini namreč podelilo nagrado Čuvaj/Watchdog 2017 za izjemen novinarski dosežek.