oktober 2019

Oktobra 2019 smo preiskovali največjega telekomunikacijskega operaterja, ki je v večinski državni lasti in s katerim je poslovno povezano na stotine dobaviteljev, IT podjetij, prejemnikov sponzorskih, donatorskih sredstev, svetovalcev itn. Prav to omrežje vodi k odgovoru, zakaj je politika v preteklosti nekajkrat sprožila postopke prodaje Telekoma – in si vedno premislila. Nadzorne institucije se Telekoma, v glavnem izogibajo, forenzično poročilo spornih poslov je skrbno varovana skrivnost.

TESTNE NAPRAVE

Tukaj objavljamo prejemnike t. i. testnih naprav, ki jih je od leta 2012 do sredine 2019 Telekom dodelil novinarjem, javnim uslužbencem in različnim ustanovam. Slednji jih, kot pravijo na Telekomu, testirajo, promovirajo in prikazujejo, vse z namenom pridobiti njihov odziv, brez finančne kompenzacije. Telekom sprva podatkov o prejemnikih ni želel posredovati, zato smo se obrnili na Informacijsko pooblaščenko. Tudi odločba pooblaščenke ni zalegla, Telekom se je pritožil na Upravno sodišče in tožbo izgubil. Sodišče je v postopku presodilo, da gre za donatorske ali sponzorske pogodbe, te pa zahtevajo protiuslugo — ustvarjanje pozitivne podobe. Imamo utemljene razloge za sum, da so nam s Telekoma poslali nepopoln seznam prejemnikov, v podobnih drugih primerih smo dokazano ugotovili, da so nam poslali selekcionirane podatke.

Telekom - predmet poželenja