december 2018 | nazaj

TEŠ 6 se danes kaže v ovadbah 12 ljudi in dveh podjetij, in sicer Uroša Rotnika, nekdanjega direktorja TEŠ-a, njegovih sodelavcev iz TEŠ-a, Bojana Brešarja in Jožeta Lenarta. Ovadeni so tudi Peter Kotar, solastnik svetovalnih podjetij CEE in Sol Intercontinental, slednje je prav tako ovadeno, preko njega naj bi posredovali podkupnine od Alstoma do Rotnika, pa njegov sin Boštjan Kotar, ki je direktor podjetja CEE. Med ovadenimi so tudi trije nekdanji uslužbenci podjetja CEE, nekdanja direktorja v skupini Alstom, Frank Lehmann in Josef Reisel, ter podjetje Alstom, ki je dobavilo opremo za blok 6. Zaradi pomoči Urošu Rotniku pri pranju denarja sta ovadena finančnik Bogdan Pušnik in davčni svetovalec Darko Končan.
Predmet preiskave so domnevna kazniva dejanja zlorabe položaja in 284 milijonov evrov vredna protipravna premoženjska korist obdolženih pri projektu TEŠ 6. Preiskujejo pa tudi sum pranja 870 tisoč evrov domnevnih podkupnin.
Policija je domnevne nepravilnosti pri projektu TEŠ 6 začela preiskovati pred osmimi leti, primer pa je v delu na celjskem okrožnem sodišču že več kot štiri leta. Na zadevi dela že tretji preiskovalni sodnik — Darko Belak. Oba prejšnja preiskovalna sodnika, Bojan Nendl in Matjaž Guček, sta odšla na bolniško. Prvi pol leta po prejemu zadeve ni storil nič vsebinskega, ko pa je odšel na bolniško, pa je predsednik sodišča Matevž Žugelj potreboval štiri mesece, da je zadevo predodelil drugemu.
Avgusta 2018, po slabih štirih letih od zahteve za sodno preiskavo, je ta s sklepom celjskega sodišča le postala pravnomočna. A od takrat dalje stvari potekajo z enakim tempom.

Foto: Televizija Slovenija
Foto: Televizija Slovenija
TEŠ PO TEŠ 6: Primer v preiskavi že osem let