Predsednica ZPS-ja Breda Kutin. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač
Predsednica ZPS-ja Breda Kutin. Foto: MMC RTV SLO/Gorazd Kosmač

"Če je bila Slovenija ob vstopu v EU primer zgledne ureditve potrošniške politike, danes to ni več," so zapisali v zvezi. Predsednica Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) Breda Kutin je ob tem poudarila, da so potrošniki vsi, tudi tisti, ki sprejemajo odločitve, ki vplivajo na celotno družbo. Menjave vlad in prevlada neoliberalnega ekonomskega modela gospodarstva so po njenih besedah zmanjševale pomen potrošniške politike in postopoma rušile temelje učinkovitega varstva potrošnikov. Zato potrebujemo nacionalno strategijo, vladni program in posvetovalno telo za usklajevanje politike varstva potrošnikov. Ob obletnici Kutinova poziva k dialogu in poudarja, da so v ZPS pripravljeni zastopati interese potrošnikov pri oblikovanju razvojnih politik. Želi si ministrstva, ki bo upoštevalo interese potrošnikov in jih ne bo podrejalo drugim interesom. "Naj potrošniška politika v Sloveniji spet postane primer zgledne ureditve v EU še pred predsedovanjem Slovenije Svetu EU," je pozvala.

Epidemija je sprožila številne težave

Epidemija koronavirusne bolezni je razkrila številne težave, ki vplivajo na položaj potrošnikov in ki jih brez sodelovanja potrošnikov in njihovih predstavnikov ne bo mogoče reševati, so prepričani na ZPS. Izhod iz te krize ne bo preprost, potrebno bo sodelovanje in zaupanje potrošnikov. Ne samo tako, da bodo potrošniki spet trošili. Za našo skupno prihodnost je pomembno, kako in za kaj bodo porabljali svoj denar, so poudarili pri Zvezi potrošnikov. "Pravice potrošnikov postajajo vse bolj pravice državljanov in so si bistveno bližje, kot se zdi na prvi pogled, a ne ene ne druge nam niso dane enkrat za vselej, za njihovo uveljavljanje in ohranjanje si je treba vseskozi prizadevati. Zato ne bomo tiho," je sklenila Kutinova.

ZPS je pomemben člen evropske zveze potrošnikov

ZPS je danes že drugič prejela nagrado iniciative Evropske komisije: EU Sustainable Energy Week (EUSEW). Tema letošnjega tedna obnovljive energije je Po krizi: čista energija za zeleno okrevanje in rast, nagrado pa je ZPS dobil za najboljši projekt s področja energije in varovanja okolja. Zveza potrošnikov je neodvisna neprofitna nevladna organizacija, ki od leta 1990 varuje in zastopa interese potrošnikov. Poslanstvo ZPS kot nacionalne potrošniške organizacije je zastopanje interesov potrošnikov pri obravnavanju vseh pomembnih vprašanj, ki vplivajo na položaj potrošnikov v družbi. Sodeluje pri oblikovanju zakonov in predpisov, ki urejajo vprašanja varstva potrošnikov, uveljavlja interese potrošnikov v odnosu do ponudnikov blaga in storitev, še posebej pri velikih sistemih, kot so banke, zavarovalnice, zdravstvo, komunala in podobni. Sodeluje tudi pri mednarodnih projektih in odborih, je članica mednarodne neprofitne organizacije za izvajanje potrošniških testiranj ICRT, evropske in svetovne potrošniške organizacije. Generalna direktorica Evropske potrošniške organizacije (BEUC) Monique Goyenes je o vplivu ZPS na evropske odločevalce povedala, da ni odločilna velikost organizacije, ampak njeni strokovnjaki. »ZPS ima odlične strokovnjake, ki veliko prispevajo k delu Evropske potrošniške organizacije. Zato lahko potrebe in pričakovanja slovenskih potrošnikov predstavljamo odločevalcem v EU-ju,« je povedala prva dama evropske potrošniške zveze. Slovenija po besedah Kutinove že nekaj let nima niti nacionalne strategije varstva potrošnikov niti programa dela vlade, poleg tega ni vzpostavljen noben posvetovalni mehanizem za usklajevanje interesov različnih deležnikov, zato so se na ZPS odločili, da okrepijo sodelovanje z BEUC-om, saj se vedno več potrošniške zakonodaje usklajuje in sprejema v Bruslju, kjer pa je BEUC zelo spoštovan in zaželen sogovornik.