Dirigent je glasbenik, ki s kretnjami vodi orkester ali zbor. Dirigira običajno z dirigentsko paličico, in sicer po partituri oziroma notnem zapisu skladbe, ki ga ima pred seboj. S svojimi gibi kaže hitrost igranja, ki mu rečemo tempo, tudi vstope raznih glasov/inštrumentov, predvsem pa njihov ritem ter dinamični tok.

Dirigentka in orkester

Kako je sestavljen simfonični orkester?

Veliki simfonični orkester ima sto glasbenikov. Foto: TV Slovenija
Veliki simfonični orkester ima sto glasbenikov. Foto: TV Slovenija

Simfonični orkester je sestavljen iz štirih skupin podobnih glasbenih instrumentov, imenovanih godala, trobila, pihala, tolkala. Naj razložimo podrobneje.
Godala so violine, viole, violončelo, kontrabas, trobila so rog, trobenta, pozavna, tuba, pihala pa flavta, oboa, klarinet, fagot. Edino brenkalo je harfa.

Dirigent in paličica
Dirigent s paličico prikazuje takt. Takt je metrična enota v glasbi, ki se v notni pisavi loči od drugih taktov z navpično črto, imenovano taktnica. Takt je sestavljen iz posameznih delov, ki se imenujejo dobe.
Dobe se lahko delijo na še manjše ritmične enote, prav tako pa se lahko združijo v eno. Te ritmične enote ali ritmične vrednosti, vključujoč note in pavze, morajo v vsakem taktu ustrezati vsoti, ki je določena na začetku skladbe oziroma na začetku posameznega segmenta skladbe, kjer se dikcija takta spremeni.

Partitúra je notni zapis večglasne skladbe, ki jo hkrati izvaja več glasbenih instrumentov ali vokalistov. V navpičnem zaporedju so zapisani vsi instrumentalni ali vokalni parti, ki jih v istočasnem poteku izvajajo glasbeniki. Foto: TV Slovenija
Partitúra je notni zapis večglasne skladbe, ki jo hkrati izvaja več glasbenih instrumentov ali vokalistov. V navpičnem zaporedju so zapisani vsi instrumentalni ali vokalni parti, ki jih v istočasnem poteku izvajajo glasbeniki. Foto: TV Slovenija

3/4 takt mora vsebovati 1/4 + 1/4 + 1/4 (tri četrtinke) ali pa šest osmink. Takt je označen z ulomkom, pri katerem je v števcu označeno število dob, v imenovalcu pa vrednost dobe, tj. notna vrednost (osminka, četrtinka, polovinka).

Ritem v glasbi je urejeno zaporedje tonskih trajanj. Toni in sozvočja si sledijo v časovnih razmakih (ritmu).

S tempom označujemo hitrost izvajanja glasbenih del. Tempo kot enakomerno hitrost izvajanja označujemo z opisnimi oznakami, andante, allegro, ...

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija

Seveda sta se oba voditelja hotela v dirigiranju tudi preizkusiti, kako sta se odrezala? Ocenite.

Foto: TV Slovenija
Foto: TV Slovenija