Foto:
Foto:

Evropska unija se sooča s starajočim se kmetijskim prebivalstvom, zato pospešuje prizadevanja, da mlade spodbudi k prevzemu palice. Mladi pridelovalci dobijo pomoč pri odpiranju svojih podjetij na področju kmetijstva z razlogi za zagon in drugo finančno in praktično podporo, kot so usposabljanja. Podpiranje nove generacije evropskih kmetov ne samo krepi prihodnjo konkurenčnost evropskega kmetijstva, temveč pomaga pri zagotavljanju zalog hrane v Evropi v prihodnjih letih.

Sodobna kmetija je dinamično delovno mesto, ki uporablja inovativne tehnologije, kot je namakanje prek mobilnih telefonov. Vendar pa le okrog 7 odstotkov vseh kmetijskih gospodarstev v Evropi vodijo kmetje, mlajši od 35 let. Zato ima EU številne programe, namenjene spodbujanju mladih, da postanejo naslednja generacija evropskih kmetov. Na primer, financiranje je na voljo s skupno kmetijsko politiko EU, ki mladim kmetom pomaga vzpostaviti in razviti svoje poslovanje. Podpora je na voljo kmetom, ki odpirajo svoje prvo in imajo v času prijave 40 let ali manj, financiranje pa se lahko dodeli za največ pet let.

Mlade kmete se spodbuja z dodatno podporo neposrednih plačil Skupne kmetijske politike (CAP ali SKP), državni organi pa morajo za dodelitev sredstev neposrednega plačila dodati do 2 odstotka skupne dodelitve sredstev, da bi mladim kmetom ponudili 25 odstotni bonus, ki je največji, za njihova neposredno finančno pomoč v prvih petih letih dela v sektorju. Mladi kmetje imajo prednost tudi pri financiranju neposrednih plačil iz nacionalne / regionalne rezerve.

Poleg tega programi SKP za razvoj podeželja v vsaki državi EU pogosto zagotavljajo dodatne ukrepe, ki pomagajo mladim kmetom začeti, ki vključujejo tudi svetovalne storitve za kmetije, ki se ustanavljajo prvič. Spodbujanje je na voljo tudi v drugih oblikah - na primer mladi kmetje bolj verjetno posežejo po inovacijah za razvoj svojega podjetja. Številni programi, ki jih vodi evropsko partnerstvo za inovacije (EIP-AGRI), so namenjeni spodbujanju uporabe inovativnih tehnik za povečanje proizvodnje in zmanjšanje stroškov.

Najnovejša raziskava z več kot dva tisoč kmeti, mlajšimi od 40 let v vseh 28 državah EU kaže, da mladi kmetje najbolj potrebujejo lažji dostop do zemljišča za nakup ali najem, najbolj pa potrebujejo finančno podporo (subvencije), dostop do kreditov in dovolj kvalificirane delovne sile.

Uvajanje novih ukrepov in inovacij na kmetije in v kmetijstvo, bo po novem država skupaj z EU spodbujala znotraj veljavnega Programa razvoja podeželja. Znotraj ukrepa Sodelovanje je namreč pripravljen tudi podukrep 16.2, v katerem bo od začetka prihodnjega leta za uvajanje inovacij v kmetijstvo s povezovanjem raziskovalnih in svetovalnih organizacij s konkretnimi kmetijami na voljo več kot osem milijonov evrov.
Glavni cilj ukrepa je izboljšanje stanja v kmetijstvu, torej povečevanje proizvodnje, nižanje stroškov in ohranjanje okolja. S spodbudami bi med sabo želeli povezati znanje, ki obstaja na fakultetah in v raziskovalnih ustanovah, ter konkretne kmetije, ki to znanje potrebujejo, je poročalo Delo.