Jezikovni spletovalec
Paronimi
Nekaj klasičnih za pokušino ... Foto: MMC
Paronimi
Še nekaj dvojic, pri katerih zgolj en glas močno spremeni pomen. Foto: MMC
Paronimi
Ne pozabimo: okvir sklanjamo brez podaljšave, če je mišljen kot abstrakten pojem, in s podaljšavo, če je mišljen konkretno. Foto: MMC RTV SLO
Paronimi
Tujke počasi privzemajo slovenska obrazila, v nekaterih primerih pri tem tudi razločujejo pomen. Foto: MMC
Paronimi
Včasih se zarečemo tudi pri besedah, ki si niso tako zelo podobne. Foto: MMC

Dodaj v

Jezikovni spletovalec: Trenerka ali trenirka?

Paronimski križkraž
22. november 2017 ob 06:23
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Če ne govorim pravilno, to še ne pomeni, da ne vem, kako se pravilno reče." Pogosto se v našem jezikovnem spominu utrdi neustrezna oblika besede, čeprav teoretično sicer vemo, da je napačna.

"Podobnice" ali blizuzvočnice
Pogosto lahko slišimo, da "je treba strmeti k boljšemu položaju študentov invalidov" namesto stremeti; ali je govor o "številu neupravičenih ur" namesto neopravičenih; zgodi pa se tudi, da v roke dobimo pogodbo, ki med drugim opredeljuje tudi "delavni čas" namesto delovnega.

Tovrstne napake v javnih, uradnih oz. strokovnih in uradovalnih besedilih niso sprejemljive ‒ čeprav se pojavijo. Gre namreč za besede, t. i. blizuzvočnice oz. poimenovanja z zelo približano glasovno ali pisno podobo, ki se pri besedovanju lahko hitro pomešajo. Slovenska slovnica jih navaja v parih, pri čemer se besedi razlikujeta zgolj v eni ali največ dveh črkah − njun pomen pa je pogosto sicer res soroden, a ne isti.

Imate kako slovnično zagato, ki je naš jezikovni spletovalec doslej še ni načel? Vas zanima kaj o strokovnjakih, ki sestavljajo rubriko? Ekipa iz Leemete (Nadja Horvat, Andrej Salobir in Samo Seničar) bo v MMC-jevi klepetalnici na vaša vprašanja odgovarjala danes ob 10.00!


V okviru ali v okvirju?
Veliko zmedo povzročajo tudi številne oblikoslovne dvojnice, med katere spada okvira in okvirja. Okvir, ki abstraktno opredeljuje ali omejuje neko področje, se pri sklanjanju ne podaljšuje z j: okvir − okvira − okviru itd. Z j podaljšano obliko pa ima samo pravi okvir iz lesa ali drugega materiala, ki obdaja npr. sliko: okvir − okvirja − okvirju itd.

Pa to je dvojnica!
V jeziku obstajajo tudi prave dvojnice, pri čemer se besedi razlikujeta v črkovni podobi, pomen pa je isti. Uporabimo lahko torej eno ali drugo obliko in obe sta načeloma ustrezni, npr. dvoleten in dveleten; troštevilski in trištevilski; tridimenzionalen in trodimenzionalen; preskus in preizkus; proučiti in preučiti itd.

Še dobro, da imamo samo "ekonom lonec"!
Če želimo pravilne oblike besed slovenskega jezika krepiti kot vrednoto, je previdnost dobrodošla tudi pri prevzetih besedah, posebej tistih, ki so izpeljane na dva načina; te so si sicer res podobne, a imajo tudi drugačen, čeprav soroden, pomen. Srednješolci npr. rečejo: "Danes imamo fizične vaje", pri čemer mislijo, da imajo praktične vaje iz fizike, ne pa športne vzgoje, torej imajo fizikalne vaje.

Ali Janezek zna, kar se nauči?!
Z "medijsko tehtnico" ali "višjim gasilskim časnikom" in "mesnim tekom" ne kažemo samo na svoje jezikovne šibkosti, ampak smo lahko deležni vsaj prizanesljivega hudomušnega nasmeška. Tovrstne neprijetnosti pa se da zaobiti že, če malo pomislimo, saj so pogosto zgolj jezikovni spodrsljaji. Časnik je namreč časopis, tehtnica je merilna naprava, tek pa je lahko le mestni, torej povezan z mestom, ne pa z mesom.

V določenih parih besed pa je ustrezna samo ena oblika, npr. nadobuden, in ne neustaljeni nadebuden; predvideti, ne predviditi, ali privilegiran, ne pa priviligiran.

Že v zgodnjih razredih se učimo, da je oseba ženskega spola lahko samo bolna, medtem ko je moški bolan, a na to kaj hitro pozabimo. "Bolana" je torej neustrezna pridevniška oblika za ženski spol, zato rečemo npr. "Moja hčerka je bolna" ali "Moj sin je bolan", starši oz. skrbniki pa prosijo razredničarko, naj otroku opraviči izostanek od pouka.

Ko beseda je konj …
Pogosto lahko srečamo človeka, ki v pogovoru drugim ves čas popravlja jezikovne napake, denimo t. i. samooklicani zagovorniki pravilne rabe rodilnika ali tisti, za katere se zdi, da jim je razlika med "bolna" in "bolana" bistvena. V slovenskem jeziku obstaja vrsta besednih parov, ki so si podobni v tolikšni meri, da se opozarjanje na neustrezno rabo resda lahko komu zdi odvečno zapravljanje časa, včasih morda neumestno ali jezikovno togo ‒ ampak v nemalo primerih morda pomembnejše, kot se sprva zdi.

Tudi konja moramo negovati paradnega še posebej
Stavki, kot je npr. "Ali imaš oprano trenerko?", nam v domačem pogovornem okolju kar hitro pobegnejo z jezika. V šolah se sicer učimo pravopisnih pravil o pravilni črkovni podobi besed, ne zavedamo pa se še, da kljub brezhibnemu poznavanju pravil na dejansko rabo vpliva, kako govorijo ljudje okoli nas, saj ti pogosto uporabljajo neustrezne oblike. Ljudje namreč prihajamo iz precej različnih socialnih okolij in stopamo v mnoge družbene interakcije, pogosto npr. tudi utrujeni ali pod stresom, zaradi česar resda ne moremo vedno govoriti zelo "zapeto" knjižno pravilno. V današnjem času družbenih omrežij so se ljudje navadili brez vsakega pomisleka pisati pogovorno, praviloma v naglici in zato nepravilno, s čimer se določene besedne oblike nujno vgrajujejo v način komunikacije in se utrjujejo v rabi ‒ tako pa se nižajo tudi jezikovni standardi.

V določenih okoliščinah pa je vsekakor neustrezno govoriti o osvajanju standardov ali lepem materinem jeziku, kaj šele astronomijo zamenjati za astrologijo ali konkurenco za kompetenco.

Andrej Salobir, R. D.
Prijavi napako
Komentarji
AtomX
# 22.11.2017 ob 07:03
rad imam dobro trenErko na sebi.... if you know what i mean :)
gesan
# 22.11.2017 ob 08:42
GupeM
# 22.11.2017 ob 08:33
@Jarik: Obje je prav.

Me je pa presenetila beseda privilegiran. Sem bil prepričan, da je pravilno priviligiran.
.....................................
Vedno je bil privilegij in ne priviligij.
penzl
# 22.11.2017 ob 07:13
Ta s trenerko/trenirko je res precej pogosta. Očitno izpadeš kul če rečeš trenerka namesto trenirka, ko govoriš o kosu oblačila, čeprav veš da je edino trenirka pravilno v tem primeru.
themetun
# 22.11.2017 ob 08:30
Upam, da ta prispevek preberejo tudi športni komentatorji - pri košarki radi rečejo, da je nek igralec slekel trenerko.
Lion007
# 22.11.2017 ob 07:55
Hotel sem iti v hotel.
Gori na gori gori.
Očka v kadi kadi.
gesan
# 22.11.2017 ob 08:28
Trenerka ali trenirka?
......................................
Jaz ne treneram ampak treniram!
Trenira me trener!

Torej je logično, da je oblačilo v katerem se trenira, trenirka...
artoum
# 22.11.2017 ob 07:19
kaj pa trenerkar ? :)
uros23
# 22.11.2017 ob 08:40
Obupan/obupen, še posebej ko športni komentatorji govorijo o "obupnih poskusih"
Bivši uporabnik
# 22.11.2017 ob 09:01
Jaz ne treneram ampak treniram!
Torej je logično, da je oblačilo v katerem se trenira, trenirka...


Projektor ne projecira, ampak projicira. Torej je logično, da se projicirani sliki reče projikcija, ali ne?

Ok, saj oba veva, da je pravilno trenirka, projekcija in privilegiran, ampak vseeno se v besedotvorju ne gre vedno sklicevati na logiko, ki sva je vajena ti in jaz. Izjema potrjuje pravilo ali izjema ne potrjuje pravila?
Sheppard22
# 22.11.2017 ob 08:27
Včasih malo berem forume in komentarje, pa se mi zdi da rabim kdaj univerzalni translator, da sploh razberem kaj kdo hoče povedati, sploh če nekdo piše v svojem narečju . Ko sem jaz hodil v šolo smo se učili, da se na forumih itd piše knjižno :) dandanes je pa katastrofa.
CtrlDelete
# 22.11.2017 ob 07:33
Sagadin ali segedin.
asalobir
# 22.11.2017 ob 13:29
@mmeeddoo

V Pravopisu najdemo oboje, stadion in štadion, vendar priročnik usmerja k rabi besede stadion.
Enako velja za start in štart, kjer usmerja k rabi besede start.

Pri radiu pa ni dvoma, pravilno je le radio.
asalobir
# 22.11.2017 ob 12:45
@Klempo

Pravilno je repasaž.
Jarik
# 22.11.2017 ob 11:48
Pri nas se reče kurc (te gleda).
fuckwad
# 22.11.2017 ob 11:18
A pravilno preklinjate: kurec je prav (po sskj), kurac ne.
Drncl
# 22.11.2017 ob 09:10
Pri privilegiran pač ni nobene dileme. Saj je privilegij in ne priviligij...
asalobir
# 22.11.2017 ob 12:44
@Mala princeska

Vam bi bil zagotovo všeč naš članek o sklanjanju težavnih samostalnikov. :)
Bivši uporabnik
# 22.11.2017 ob 10:41
@Mala princeska
nožovi, vlakovi...

Sicer si si izbral/-a komična primera, kjer je podaljšanje z –ov seveda napačno, ampak pri nekaterih drugih (kratkih) samostalnikih prve moške sklanjatve, kot so val, rob, grob, nos, voz, žleb, pas, glas, sok, top, volk, vrt, jez, zid itd., pa stvar sploh ni tako enostavna. V množini se večinoma odločimo za valove, robove, žlebove, pasove, sokove, volkove itd., čeprav so npr. tudi vali in glasi dovoljeni. Zanimivejša pa je dvojina (Dva groba/grobova? Dva volka/volkova? Dva mosta/mostova? Z dvema vozoma/vozovoma ali celo vozema? Med dvema valoma/valovoma? Pred dvema volkoma/volkovoma?). Tudi v mestniku množine (in dvojine) imamo včasih več možnosti, npr. v žlebih/žlebovih/žlebeh, na robih/robovih/robeh…
Jarik
# 22.11.2017 ob 08:21
dobro da se še znamo sporazumevat med seboj.
(al med sabo?)
1a34
# 22.11.2017 ob 18:49
@asalobir
Pri radiu pa ni dvoma, pravilno je le radio.

Res je. Le majhna pripomba: v Kostelskem slovarju je dovoljena tudi beseda radijo.

No če smo že pri besedi radio; v hrvaškem jeziku lahko ima več pomenov.
Kao privilegij sem imel, da sva kao z eno od mojih kao bivših šefic skupaj pogosto poslušala tisto znano pesem z refrenom "Dok svira radio šta bi ti radio-o-o-o-o...."

https://www.youtube.com/watch?v=z9kmA_Wz
pd8
mmeeddoo
# 22.11.2017 ob 13:12
Kaj pa stadion - štadion ali start - štart? In če smo že pri tem: ali je stadion, ali stadijon in ali je radio, ali radijo?
Verjetno je vse pravilno, ker tako uporabljajo novinarji (tudi) RTV.
poupette
# 22.11.2017 ob 12:49
Mene recimo moti, da je nepravilno reci "pri Nikotu". V pogovornem jeziku nikoli se nism slisala, da je nekdo rekel "pri Niku".
fuckwad
# 22.11.2017 ob 11:08
nezvesta nevesta
Klempo
# 22.11.2017 ob 10:47
mene pa zanima kaj je pravilno: repesaž ali repasaž?
Springbok
# 22.11.2017 ob 08:44
@ Gupe M - privilegij. iz latinščine: oropan prava; tisti, ki nima prava. Iz privatus lex. Biti privilegiran v Rimu ni bili dobro. Brezpravni so bili tujci. Na pravo so se lahko sklicevali le Rimljani. Ostali, so bili privilegiarni.
Kombo
# 23.11.2017 ob 14:19
Hotel sem iti v hotel.
Gori na gori gori.
Očka v kadi kadi.

+
Prst je vtaknil v prst, nato pa sosedu v rit.
Ne peti v visoki peti ob peti simfoniji.
Dr. Ekač je tipičen drekač.
Mala princeska
# 23.11.2017 ob 10:47
@kislec
Jaz sem ze slisala za "v okvirju nasega dogovora". ....
asalobir
# 23.11.2017 ob 08:42
@psychocandy7

Hvala! :)

Izvedite je pravilna oblika, izvejte pa je označena kot napačna.
Sicer pa pohvalno, da med poslušanjem oz. branjem reklam razmišljate tudi o slovnici. Malo je takšnih. :)
kislec
# 22.11.2017 ob 21:36
"okvirja" mi ni dal miru:

SSKJ : okvír -a m, v prvem pomenu tudi okvírja (ȋ) 1. priprava iz lesa

tudi pomeni, da je prav (lesenega) okvira in okvirja;

torej nam ni treba paziti, da " Ne pozabimo: okvir sklanjamo ... s podaljšavo, če je mišljen konkretno.

PS (en salobir?)
PPS Samo za hec...
kislec
# 22.11.2017 ob 21:17
zamenjati konkurenco za kompetenco.

... bil je tako zaletav, da je skakal iz enega ekstrakta v drugega... /iz ekstrakta v ekcem/
kislec
# 22.11.2017 ob 21:05
V okviru ali v okvirju? Okvir, ki abstraktno opredeljuje ali omejuje neko področje, se pri sklanjanju ne podaljšuje z j
Priznam, da tega še nikdar nisem zasledil.

PS Potemtakem sklepam: če bi bil recimo en košir dogovorjena enota za kratek vic, bi prav zapisali : V vsaki pesmi Franca Koširja sta vsaj dva košira.?

PPS Najprej sem hotel ponazoriti z //: "Če bi bil en salobir enota za slovnično napako, bi bilo prav: "V besedilu Andreja Salobirja je našel dva salobira."?//, pa sem se bal zameriti...
kislec
# 22.11.2017 ob 20:47
" je ustrezna samo ena oblika, npr. nadobuden, in ne neustaljeni nadebuden"

Tole pa je povsem nesmiselno: po notranjem smislu dovoljena oblika pomeni, da budi nado (eno samo), "neustaljena" pa budi nade.
Nadebudna množična udeležba na javnem branju Majniške deklaracije je budila nade, da bodo uresničene tisočletne nade Slovencev o lastni državi...
kislec
# 22.11.2017 ob 20:33
" "Moj sin je bolan", starši oz. skrbniki pa prosijo razredničarko, naj otroku opraviči izostanek od pouka."
Bolezen je upravičen razlog, da razredničarka otroku opraviči izostanek od pouka."
psychocandy7
# 22.11.2017 ob 17:59
@asalobir,
dorodošli nazaj;
spotaknila sem se ob dvojico :
glagola izvedite in izvejte
v reklamah sem zasledila nebulozo (po mojem mnenju) tipa:''Izvedite že danes, kaj vam prinaša prihodnost''.
Kot jaz razumem, se glagol izvedite tu pojavlja kot prihodnik glagola vedeti, čeprav bi bila ustrezna oblika izvejte. Izvedite pa se najbrž nanaša na izvedbo (na primer odrskega dela).
Mar se motim? Veliko ljudi takšnih stvari niti ne opaža več.
Hvala
mmeeddoo
# 22.11.2017 ob 13:06
@Penzl:"Očitno izpadeš kul če rečeš trenerka namesto trenirka, "
Kul izpadeš, če uporabljaš trenerica.
asalobir
# 22.11.2017 ob 12:57
@Jarik

Pravilno je oboje, več o pravilnih oblikah pa najdete v tem zanimivem članku.
Ejsi/Disi
# 22.11.2017 ob 12:09
@Klempo
Enostavneje, kot prijava na MMC, bi bil kratek skok na google in SSKJ.
GupeM
# 22.11.2017 ob 11:02
@Springbok @gesan, @Drncl: Res je, koren je privlegij. Kakorkoli, presenečen sem bil, saj sem mislil, da je pravilno privilegij. Sem se pa nekaj novega naučil ;)
Kapitan Kljuka
# 22.11.2017 ob 10:24
Janša pozna odgovor!
Otman
# 22.11.2017 ob 09:59
Drncl, razloži potem projekcija, projicirati.
Ejsi/Disi
# 22.11.2017 ob 09:29
Iz SSKJ:
2. soc., navadno v zvezi družbeni razred ljudje, ki imajo enak odnos do proizvajalnih sredstev in enak delež pri bogastvu družbe: odpraviti družbene razrede; nasprotja med (družbenimi) razredi / gospodujoči, priviligirani, vladajoči družbeni razred; ideolog meščanskega (družbenega) razreda
1a34
# 22.11.2017 ob 09:16
Ali beseda trenirka izhaja iz italijanskega tre, ker lahko v njej več stvari počenjaš?
Mala princeska
# 22.11.2017 ob 09:09
Kaj pa ko ti nekdo reče: "Z nožovi je treba biti res previden?" Padeš v smeh in ne moreš verjeti, da je prišlo do spremembe iz noži v nožovi :-) Podobno tudi: "Najraje se peljem z vlakovi." Vpliv drugih južnih jezikov?
Ejsi/Disi
# 22.11.2017 ob 08:57
Ali pa ko v popisih vedno prebereš humusiranje. Po SSKJ naj bi bilo humiziranje.
zapravico
# 22.11.2017 ob 07:55
Ali ne izhaja trenerka iz hrvaške,bo treba iti na sodišče
GupeM
# 22.11.2017 ob 08:33
@Jarik: Obje je prav.

Me je pa presenetila beseda privilegiran. Sem bil prepričan, da je pravilno priviligiran.
CtrlDelete
# 22.11.2017 ob 07:32
Butec ali butac...to je zda vprašanje. Mogoče butalec, buto.
Jarik
# 22.11.2017 ob 09:04
Analiza, raziskovanje in pisanje pravil za slovenščino je posel za tiste ta site. (al tasite?)
Jarik
# 22.11.2017 ob 09:02
gesan@
# 22.11.2017 ob 08:28
Trenerka ali trenirka?
Jaz ne treneram ampak treniram!
Trenira me trener!


Morda pa je trenerka zato, ker je jezikoslovec mislil, da te bo treniral trener. V trenirki, pa te lahko trenira samo trenir oz lahko treniraš sam.
Razumeš?
Izbor
Beremo
link
Sandra Erpe: Prtljaga
7. december 2018 ob 11:04 S skladbo Sedež ob oknu je Novomeščanka Sandra Erpe nadgradila svoje kantavtorstvo, ki ga je začela z objavo debitantskega albuma Sinonim za mojo mladost.
Več novic ...
Kazalo