Slovenija

Poudarki

  • "Cincanje državnih organov"
  • Odnosi z Avstrijo
  • Češka notifikacija ADP-ja
  • Odzivi politike
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 4.3 od 44 glasov Ocenite to novico!
Dunaj
Z avstrijsko državno pogodbo leta 1955 je bila po desetletni okupaciji od zaveznikov obnovljena avstrijska državnost. Foto: Reuters
       V klubu si ne domišljamo, da lahko mednarodnim pravnikom in odgovornim državnikom po četrt stoletja cincanja okoli nesprejetja sklepa o notificiranju listine o nasledstvu ponudimo kakšno čudežno paličico ali črnilo za podpis. Dostojna zdaj že polnoletna država se ne bi smela smešiti z neuresničenimi najavami pošte k depozitarju v Moskvo.       
 Janez Stergar
false
Za slovensko manjšino na avstrijskem Koroškem je najpomembnejši 7. člen, ki govori o zaščiti in pravicah manjšine. Foto: BoBo
       Očitno gre za neki vroč kostanj, saj vodilni politiki govorijo eno, delajo pa drugo.       
 Vladislav Stres
false
Češka je formalno notificirala nasledstvo ADP-ja leta 2004, a tega avstrijska pravna doktrina ne priznava, kar pa Čehov ni ustavilo. Foto: MMC RTV SLO
       Kot član upravnega odbora društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, sem prepričan, da bi notifikacija dobre odnose, ki so ta hip najboljši v zgodovini, le še utrdila. Tolmačenje, da gre za neko maščevanje, je napačno. Miza je čista, odnosi so jasni in partnerji enakopravni.       
 Janez Stergar
Avstrijska Koroška, dvojezični napisi, Pliberk, Bleiburg, slovenska manjšina, table
Dvojezični napisi še vedno dvigajo prah. Po mnenju Avstrije so obveznosti iz ADP-ja izpolnjene. Foto: Reuters
       Ti, ki pravijo, da državna pogodba in slovensko nasledstvo nista več toliko važna, ker imamo nove evropske mehanizme in so važni dobri odnosi in klima na Koroškem, imajo še en argument, ki jim govori v prid. V vseh 60 letih veljavnosti državne pogodbe ni bil sprožen niti en sam postopek za ugotavljanje kršitev pogodbe.       
 Janez Stergar o nedejavnosti slovenske politike
false
Formalna notifikacija nasledstva po mnenju Janeza Stergarja ne bi poslabšala odnosov med državama. Foto: MMC RTV SLO

Dodaj v

Avstrijska državna pogodba: "Slovenski politiki za zdaj še niso zmogli te korajže"

Mnenja med koroškimi Slovenci so deljena, saj nekateri menijo, da formalna notifikacija ni potrebna
13. junij 2015 ob 08:22
Ljubljana - MMC RTV SLO

"Mednarodnopravne mehanizme, tudi nove evropske in svetovne, je treba znati in hoteti uveljavljati," je o nedejavnosti slovenske politike, ki se vleče še iz časov Jugoslavije, dejal Janez Stergar.

Janez Stergar z Inštituta za narodnostna vprašanja in predsednik Kluba koroških Slovencev (KKS) je poudaril, da se že od osamosvojitve pridružuje vsem pobudam za notifikacijo avstrijske državne pogodbe (ADP), tako sodeluje v zavezništvu za ADP, prav tako pa je zraven tudi pri nedavni pobudi Franceta Bučarja in Ivana Kristana, ki si prav tako prizadeva za enak cilj. "V klubu si ne domišljamo, da lahko mednarodnim pravnikom in odgovornim državnikom po četrt stoletja cincanja okoli nesprejetja sklepa o notificiranju listine o nasledstvu ponudimo kakšno čudežno paličico ali črnilo za podpis. Dostojna zdaj že polnoletna država se ne bi smela smešiti z neuresničenimi najavami pošte k depozitarju v Moskvo," je razloge za sodelovanje pri pozivih opisal Stergar in spomnil na Kristanovo izjavo, ki pravi, da državnost Slovenije ni izpolnjena, če vse mednarodne pogodbe niso nasledene.

"Ti, ki pravijo, da državna pogodba in slovensko nasledstvo nista več toliko važna, ker imamo nove evropske mehanizme in so važni dobri odnosi in klima na Koroškem, imajo še en argument, ki jim govori v prid. V vseh 60 letih veljavnosti državne pogodbe ni bil sprožen niti en sam postopek za ugotavljanje kršitev pogodbe," je predstavil nedejavnost slovenske politike in argumente nasprotne strani Stergar ter dodal primerjavo, da so Avstrijci zaradi svoje manjšine na Južnem Tirolskem sprožali postopke skoraj vsako leto.

Odnosi z Avstrijo
O vplivu notifikacije na odnose med državama je Stergar mnenja, da ga praktično ne bi bilo. Spomnil je na srečanje iz leta 2011 takrat slovenskega in avstrijskega predsednika, ko je avstrijski novinar vprašal Danila Tϋrka o nasledstvu in je predsednik odvrnil, da bo Slovenija notificirala. Avstrijski predsednik Heinz Fischer je izrečeno komentiral, da avstrijska pravna doktrina nasledstva ne priznava. Avstrija bi to dejstvo upoštevala, ne bi pa to poslabšalo odnosov.

"Kot član upravnega odbora društva slovensko-avstrijskega prijateljstva, sem prepričan, da bi notifikacija dobre odnose, ki so ta hip najboljši v zgodovini, le še utrdila. Tolmačenje, da gre za neko maščevanje, je napačno. Miza je čista, odnosi so jasni in partnerji enakopravni," je opisal svoje videnje Stergar. Notifikacija bi kvečjemu zmotila kakšnega avstrijskega politika, kot je bil pokojni Jörg Haider, je dodal.

V letih še preden je Slovenija postala članica vseh mednarodnih organizacij in pa tudi Evropske unije (EU), bi kakšen avstrijski politik res lahko Sloveniji nagajal pri pridruževanju, a zdaj takšnih bojazni ni več. "Večina mednarodnih pravnikov zdaj notifikacijo podpira, a žal slovenski politiki za zdaj še niso zmogli te korajže," je o razlogih za nedejavnost Slovenije povedal Stergar.

Politiki severne sosede bi radi ADP pometli pod preprogo in v pozabo, ker vsebuje kontrolne mehanizme, ki načenjajo suverenost Avstrije. Po Stergarjevih besedah je Haider ob neki priložnosti izjavil: "Ta pogodba pomeni, da smo pod kuratelo." Po razdružitvi Sovjetske zveze, ki je bila ena od štirih zavezniških sil podpisnic ADP-ja, se v Avstriji počutijo relativno varne v agitiranju, je spremenjene mednarodne okoliščine opisal Stergar.

Pogumna Češka
Drugače pa je storila Češka, ki je 5. maja 2004 notificirala nasledstvo ADP-ja po Češkoslovaški s tem, da je v Moskvo poslala diplomatsko noto o nasledstvu. Ruska federacija, ki je kot naslednica Sovjetske zveze depozitar pogodbe, je o češkem nasledstvu obvestila vse podpisnice in naslednice podpisnic ADP-ja, tudi Slovenijo, je pojasnil Stergar in dodal, da je Avstrija sporočila, da se ne strinja, in tako se je zgodba končala. S tem pa je Ruska federacija Sloveniji implicitno priznala nasledstvo po Jugoslaviji, je izpostavil.

"Pri češkem veleposlaništvu in drugih diplomatih sem preverjal glede teh negativnih posledic in nisem dobil nobenega konkretnega odgovora, za Češko ni bilo nobenih posledic," je svoja poizvedovanja pri čeških diplomatih opisal Stergar.

Nepotrebna notifikacija?
Že od osamosvojitve večno in nerešeno vprašanje formalne notifikacije nasledstva Avstrijske državne pogodbe po Jugoslaviji bo, potem ko se je ob 60. obletnici pogodbe znova vsul plaz pozivov k notifikaciji, vroča tema strateškega sveta, ki bo na poziv zunanjega ministra Karla Erjavca o zadevi predvidoma razpravljal v kratkem. Povabljena bo vsa strokovna javnost in znova se bo pretehtalo strokovne argumente za in proti takšni odločitvi.

Z zunanjega ministrstva so sporočili, da se Slovenija šteje za članico ADP-ja na podlagi načel mednarodnega prava, povzetih tudi v dunajski konvenciji o nasledstvu držav glede pogodb. To sta izpostavila tudi odbor za zunanjo politiko in komisija za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu na njuni skupni seji oktobra 2012 in poudarila, da je dosledno uresničevanje ADP-ja mednarodna obveznost, ki je naložena Avstriji, da predstavlja standard pravic slovenske narodne manjšine in hkrati pozvala slovensko vlado, da bedi nad uresničevanjem njenih določb.

Republika Slovenija je tudi sicer, glede na skupno z ADP-jem določeno državno mejo z Republiko Avstrijo, avtomatično naslednica v pogodbi. Če se bodo na strateškem svetu za zunanje zadeve pojavile nove strokovne okoliščine, bo zunanje ministrstvo vladi predlagalo spremembe v ustrezni smeri.

Janez Stergar je izpostavil še dejstvo, da vsi koroški Slovenci nimajo enakih stališč, saj jih del meni podobno kot nekateri v Sloveniji, in sicer, da notifikacija ni potrebna.

Manjšina, meja in denacifikacija
Avstrijska državna pogodba ni pomembna samo za koroške Slovence, ampak za celotno Slovenijo in nikakor ni pomemben samo 7. člen, ki govori o zaščiti manjšine. Leta 1955 je bila Avstrija obnovljena po desetih letih zasedbe, pravi naziv pogodbe pa je Državna pogodba o ponovni vzpostavitvi neodvisne in demokratične Avstrije, ki so jo štiri zmagovite velesile Francija, Združeno kraljestvo, Združene države in Sovjetska zveza podpisale 15. maja 1955 na Dunaju, je spomnil Stergar in izpostavil, da se pogodba začne s tem, da Avstrija ni in ne sme biti sestavni del Nemčije. Pogodba je v 5. členu tudi obnovila predvojno mejo med Avstrijo in Jugoslavijo in s tem se je Jugoslavija odpovedala težnjam po priključitvi dela Koroške in Štajerske, je še dejal in za poudarek citiral, kar je bilo rečeno v jugoslovanskem parlamentu ob ratifikaciji: "To je velika cena in žrtev, ki jo Jugoslavija in s tem Slovenija daje na oltar miru za dobre medsosedske odnose."

Stergar je spomnil tudi na 9. člen o denacifikaciji Avstrije, ki v Avstriji še vedno ni najskrbneje in dosledno izveden. Pa na 19. člen, ki govori o ureditvi vojnih grobov in spomenikov. Dotaknil pa se je tudi 27. člena, ki določa, da lahko Jugoslavija na svojem ozemlju kot odškodnino za agresijo zapleni vse avstrijsko premoženje: "Spomnimo se vprašanja avnojskih sklepov in denacionalizacije, ki je burila duhove. Vse to je z državno pogodbo že urejeno, a se vsemu temu odrekamo kot nasledniki."

Kot zanimivost je še pripomnil, da če pregledamo besedilo ADP-ja, vidimo, da dve tretjini besedila zavzemata sezname zahtev Sovjetske zveze, ki jih bo morala Avstrija izpolniti.

Zavezništvo za ADP že z 250.000 podporniki
O nedavni pobudi notifikacije ADP-ja Bučarja in Kristana, ki jo je do zdaj podpisalo 130 uglednih akademikov, pravnikov, diplomatov in drugih, smo že pisali, zelo dejavni pa so tudi v civilnodružbeni pobudi zavezništva za ADP, ki se je aktiviralo že leta 2012 in od takrat vztrajno poziva državne organe k ukrepanju, a za zdaj brez uspeha. Njihov zadnji poziv je v DZ prispel 5. maja 2015.

Predstavnik zavezništva in predsednik Neodvisnih sindikatov Slovenije (NSS) Rastko Plohl je dejal: "K organizaciji zavezništva za ADP nas je spodbudilo cincanje državnih organov in politike, ki se je obotavljala. Začeli smo se organizirati in povezovati, ker smo prepričani, da je notifikacija potrebna." Začetki zavezništva segajo v pomlad leta 2012, do danes pa se mu je pridružilo že 80 civilnodružbenih organizacij, ki štejejo več kot 250.000 članov. Po besedah Plohla gre že za pravo množično gibanje. Pritiske s pozivi na državne organe bodo nadaljevali, dokler ne bo končno prišlo do notifikacije.

Zakaj prevod ADP-ja ni na voljo v slovenščini, pa se je vprašal Vladislav Stres iz Gibanja za prenovo Slovenije in dodal, da je pristop k pogodbi za pravno kontinuiteto slovenske državnosti nujen. "Očitno gre za neki vroč kostanj, saj vodilni politiki govorijo eno, delajo pa drugo," je poudaril.

SD, DeSUS in ZaAB za?
Po stališču glede morebitne formalne notifikacije ADP-ja pa smo povprašali tudi parlamentarne stranke. V SD-ju formalno notifikacijo vidijo kot akt polnega uresničevanja državnopravnih razmerij in dejanje krepitve dobrih medsosedskih odnosov ter dodajajo, da gre za spoštovanje pogodbenih obveznosti. V tem kontekstu je podpis nasledstva Slovenije po Jugoslaviji potreben, so zapisali.

Iz stranke zunanjega ministra DeSUS-a so sporočili, da uradnega stališča stranka še ni sprejela, in ob tem poudarili, da sta med podpisniki pobude za notifikacijo tudi dva njihova poslanca Primož Hainz in Ivo Vajgl.

Pobudo formalne notifikacije ADP-ja pa bi podprli tudi v ZaAB-ju, saj so se sešli s prvopodpisanim Ivanom Kristanom in njegovo pobudo tudi podprli. Avstrija je z ADP-jem postala suverena država, z notifikacijo pa bi do Avstrije postala suverena tudi Slovenija, so sporočili in dodali, da negativnih posledic na odnose med državama ne pričakujejo, saj Avstrija že zdaj priznava Sloveniji vlogo zaščitnice manjšine po 7. členu ADP-ja.

V drugih strankah stališča še niso sprejeli, saj čakajo na razpravo strateškega sveta za zunanje zadeve oziroma morebitno vlogo formalne notifikacije ADP-ja v državnem zboru.

Gorazd Kosmač
Prijavi napako
Komentarji
kip
# 13.06.2015 ob 09:56
Za dvojno obdavčit Slovenske delavce v Avstriji za to imajo politiki velika jajca in polna usta besed , ko je pa treba zaščititi Slovensko manjšino v Avstriji in se borit za njihove pravice se pa poskrijejo kakor miške.
LjudjeSoOvce
# 13.06.2015 ob 08:44
"Dotaknil pa se je tudi 27. člena, ki določa, da lahko Jugoslavija na svojem ozemlju kot odškodnino za agresijo zapleni vse avstrijsko premoženje: "Spomnimo se vprašanja avnojskih sklepov in denacionalizacije, ki je burila duhove. Vse to je z državno pogodbo že urejeno, a se vsemu temu odrekamo kot nasledniki.""

Zakaj zavraga je potem sploh bila denacionalizacija?!
Luka Novak
# 13.06.2015 ob 09:10
Avstrijska državna pogodba: "Slovenski politiki za zdaj še niso zmogli te korajže"

Krivi smo sami, ker takšne politike izbiramo.

Karlo pa korajža - vic leta.
LjudjeSoOvce
# 13.06.2015 ob 08:49
Guliarth: Priključitev Avstrije k Štajerski! ;)
barezi
# 13.06.2015 ob 08:53
Guliarth

# 13.06.2015 ob 08:46
Prijavi neprimerno vsebino ZA priključitev štajerske Avstriji. Čim prej!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
++++++++++
Štajerska je že del Avstrije in Slovenije! Komur to ni jasno je popoln nevednež.
Norland
# 13.06.2015 ob 09:10
Za hlapce rojeni, za hlapce vzgojeni....
bori
# 13.06.2015 ob 09:22
@galoper, # 13.06.2015 ob 09:12
Denacionalizacijao so izvedli nevedneži, da so nam izmkaknili ekonomsko osnovo in nas skušali spremeniti v poslušne ovčke. Tako so jih pač v Rusiji naučili.
-----
Nevedneži, ja... ampak ne zase..
Jim pa nihče nič ne more.
V Rusiji so jih naučili, ja, pa v bivši Jugoslaviji so dobili diplome, pod mentorstvom generalov JLA...

Boston Award.press.10+100
bori
# 13.06.2015 ob 10:08
@hehet, # 13.06.2015 ob 10:04
Sploh ni šlo za strah, šlo je za izdajstvo Ljubljane.
-----
What? about?? Pridite na Primorsko! Mogoče spoznate, zakaj se bolje razumejo Primorci z Mariborčani...
Ernesto
# 13.06.2015 ob 10:07
@hehet
Pravi si ti hehet, NS je bil po prvi svetovni vojni pod kontrolo klerikalcev in ravno oni so ustavil Maistra. Ni bil kriv zlobni murglejski palček, čeprav se ti verjetno zdi.
Navadvip
# 13.06.2015 ob 11:24
Vsem tistim, ki so za "priključitev Štajerske k avstriji" ... preselite se v avstrijo in ne vračajte se nikoli... izdajalci 1. kategorije! avstrijci bi morali nam kaj vrniti!
bori
# 13.06.2015 ob 10:02
@LjudjeSoOvce, # 13.06.2015 ob 08:44
Zakaj zavraga je potem sploh bila denacionalizacija?!
---
Zato, da so nas razlastninili, sebe pa oplemenitili, po zakonu seveda.

(Pro)damo vse za nacionalni interes.press.
hehet
# 13.06.2015 ob 15:26
Moj komentar izbrisan, moderatorji nočejo da se resnica o izdajah slovenstva v Ljubljani govori na glas... Izdali Slovence v boju za severno mejo, izdali Slovence v boju za zahodno mejo, izdali Slovence s prisego Hitlerju, izdali Slovence z ukazi o povojnih pobojih, izdali Slovence pri tržaškem vprašanju, izdajajo slovence še sedaj z bojem za monopol nad gospodarstvom in politiko ter zatiranjem lokalne samouprave.

Ljubljana je mesto ki je izdalo Slovence
garmond
# 13.06.2015 ob 11:46
@Navaddvip

Kaj češ, en del Slovencev pač ne more iz svoje hlapčevske vloge. Mislijo, da jim Avstrijci kaj dajejo, Na delo jih vzamejo kot delovno silo, ki jo potrebujejo, oziroma zato, ker Avstrijci niso pripravljeni poprijeti za vsako delo. Če pa že kateri opravlja enako delo kot Slovenec, je pa tudi za to delo Avstrijec več plačan kot Slovenec. Nekaterim ne bo nikdar potegnilo. Ko jih več ne bodo potrebovali jih bodo takoj poslali nazaj v Slovenijo, tukaj dobrota nima nič zraven.
Aslan
# 13.06.2015 ob 10:36
Proti državam bivše Jugoslavije se obnašamo kot glavni carji, pri Avstriji se pa **erjemo kot grlice. Pač narod hlapcev, narod brez jajc.
nonparel
# 13.06.2015 ob 09:51
Če do zdaj naša politika ni naredila nič v tej smeri, potem danes še tega niča več ne moremo pričakovati od današnje hlapčevske garniture politikov. To vprašanje je torej za vse večne čase ad acta.
CtrlDelete
# 13.06.2015 ob 13:00
Enim se sanja o Germanih in bi bili radi germanizirani. To vsekakor niso Slovenci! Zdaj je lažje razumeti NOB in vse kar se je kasneje dogajalo. Oni nas ali mi njih....simpl ko pasulj.
garmond
# 13.06.2015 ob 12:56
@superstar
"Ne tako kot Slovenija"

Avstrijska Koroška je bila tik pred bankrotom, in bi danes že bankrotirala, če ji ne bi zvezna vlada omogočila dostopa do sredstev iz federalne blagajne, denarja vseh davkoplačevalcev Avstrije. Nekako to spominja na reševanje bankrotiranih bank pri nas in tudi drugod po svetu, kajne. Tudi "najboljšim" se zgodi, tudi brez komunistične preteklosti...
Robiland
# 13.06.2015 ob 11:39
Avstrijci so cisto zadovoljni, lastijo si del Slovenije, za to, sedaj ze bivso slovensko mansino jih ne skrbi in skoraj ne opazijo Slovenije za sosedo. Podobno je pri Italijanih. Good times.
booster
# 13.06.2015 ob 09:47
Notifikacija ADP je še ena v vrsti političnih tem, kjer se skuša pri ljudstvu ustvariti prepričanje, da gre za nekaj pomembnega. Pa ne gre. Avstrijska stroka, pa naj se zdi še tako nefer od njih, zgolj ponavlja, kar je zapisano v dunajski konvenciji o zaprtih tipih mednarodnih pogodb (kjer pač ni namen, da jo podpišejo vse države sveta). Posledice tega, kar je storila Češka, so točno takšne, kot izhajajo iz dunajske konvencije o mendarodnih pogodbah - notifikacija ni imela učinka. Rusija je poslala notifikacijo drugim članicam (podpisnicam pogodbe) zato, ker se morajo vse strinjati s tem, da Češka postane članica (pogodbenica), pa se nič ni zgodilo. Krik v prazno, kjer te nihče ne sliši. Poslala jo je tudi Sloveniji, ampak kaj zdaj? To je zgolj Rusija, ki kaže, da nima problemov, da Slovenijo prizna kot naslednico. Ampak kje so še ostale podpisnice ADP? ADP ni konvencija, da lahko država kar tako enostavno notificira nasledstvo brez strinjanja vseh ostalih pogodbenic in postane pogodbenica. Če se bodo ZDA, Francija, ZK, Avstrija in Rusija vse strinjale, bo Slovenija nasledila SFRJ, drugače ne.

Je pa v članku izpostavljeno nekaj, kar je vendarle res. Za Avstrijo ADP določa mednarodnopravne obveznosti do slovenske manjšine in te mora izpolnjevati ne glede na to, ali je Slovenija naslednica ADP ali ne. Če Avstrija obveznosti ne izpolnjuje, pa obstajajo za Slovenijo mednarodnopravni mehanizmi, da se na to opozarja. No tu je slovenska politika mlačna, mehkužna, boječa in do sedaj še ni naredila nič omembe vrednega. Zato pa se gre zgolj neko tiho bitko o nasledsvu ADP, kjer je lahko "pogumna", saj gre za vprašanje, ki ni pomembno (rešilno za manjšino), ustvarja pa vsaj pri ljudeh občutek, da je pomembno.
SamoRes
# 13.06.2015 ob 09:27
Letos ne bo razloga izobešati zastav za 25.junij, najprej moramo samostojno državo spet nazaj pridobiti, sedaj smo le nekakšna bruseljsko/nemška kolonija, doma pa nam vlada US.
UKB
# 13.06.2015 ob 15:35
Hehet
_____________

Nekaj podobnega sem že pisal tudi sam v svojih opažanjih... Ljubljana si preprosto ne zasluži (skozi zgodovino gledano), da bi bila Slovensko glavno mesto.
Galaxy0312
# 13.06.2015 ob 13:17
@Ernesto
Ni mi bil namen, da bi navajal Hervarde kot kredibilen vir. Hotel sem na podlagi slike pokazati kaj se bo zgodilo s Slovenci, če bodo Slovenijo še naprej vodili takšni politiki, kot jih navaja naslov članka.
mehko koleno
# 13.06.2015 ob 12:05
Zalostno je to,da so nas v celi zgodovini slovenstva vodili ljudje,ki so bili nesposobni in povrhu se "prodane politikantaske duse",ki so nas vedno razprodajali na tak ali drugacen nacin...

P.S.: Zakaj bi se pritozevali,saj se pac ve, da ima lonec pokrov,ki si ga zasluzi
UKB
# 13.06.2015 ob 13:22
CtrlDelete
Enim se sanja o Germanih in bi bili radi germanizirani. To vsekakor niso Slovenci! Zdaj je lažje razumeti NOB in vse kar se je kasneje dogajalo. Oni nas ali mi njih....simpl ko pasulj.
_______________________________
V Sloveniji je precej "oblikovalcev" javnega mnenja, ki niso nič drugega kot peta kolona sosednjih držav. Delujejo po principu, kot, da niso prisotni. In takšni tudi vplivajo na to, da si nekateri "želijo" v sosednje države.
Drugače pa tisti, ki si resnično želijo germanizacije se lahko odselijo v A ali N.
bori
# 13.06.2015 ob 13:11
bori, # 13.06.2015 ob 10:08
@hehet, # 13.06.2015 ob 10:04
Sploh ni šlo za strah, šlo je za izdajstvo Ljubljane.
-----
What? about?? Pridite na Primorsko! Mogoče spoznate, zakaj se bolje razumejo Primorci z Mariborčani...
+5
-1
---------------
No, ali mi ta minusar lahko napiše par besed? Prosim.
Ernesto
# 13.06.2015 ob 12:53
@galaxy
Ko nekdo začne navajati Hervarde kot kredibilen vir mi je vse jasno ;)
Simon_Marini
# 13.06.2015 ob 10:44
Kje pa imamo mi moč, da kaj zahtevamo? Kaj imamo v roki, da lahko Avstrijcem zažugamo? Papir? Oni prav dobro vedo, da smo loleki, s polnimi usti pravic, brez dejanske moči. Spravite Avstrijce v položaj, da bodo imeli interes, da zadeve poštimajo, da bodo imeli oni sami interes za dobre odnose z nami.
kip
# 13.06.2015 ob 15:37
Ali ni slovenija skozi zgodovino izgubila že dovolj svojega življa z tem da so se morali ponemčit ali poitaljanit pohrvatit itd...A sedaj pa bomo še prepustili na milost in ne milost slovensko narodnostne manjšine v sosednjih državah da se še oni na koncu ponemčijo in poitaljanijo .Če Avstrijci ne spoštujejo naše rojake v Avstriji to pomeni da Slovencev sploh ne spoštujejo in to negativno klimo širijo naprej po vseh Nemških govorečih deželah kar nato zelo negativno vpliva na naše gospodarstvo saj zaradi tega tudi proizvajamo manj cenovno vredne proizvode.
mirora
# 13.06.2015 ob 11:20
Hvala Avstrijcem da na svoje ozemlje v delo sprejmejo toliko ljudi iz Štajerske in Prekmurja ter jim za to redno in pošteno plačajo. Brez tega bi ekonomska situacija bila bistveno slabša.
PatrickBateman
# 13.06.2015 ob 09:52
barezi
isto Primorska je dober del ostal v Italiji, bistvo je ostalo v Italiji potem pa govorimo o priključitvi Primorske...
VTA MREŽA
# 15.06.2015 ob 00:24
Veseli nas da ste na MMC RTVS objavili novinarsko izpiljen kvaliteten članek in vse nas bralce spodbudili k razmišljanju o problemu nepriznavanja pogodbe na ravni kot si jo zasluži tudi zaradi kontinuitete pravnih temeljev kar je v intervjuju posebej poudaril tudi naš izpostavljenejši član Vladislav Stres. S tem člankom Avstrijska državna pogodba: "Slovenski politiki za zdaj še niso zmogli te korajže" ste po dolgih letih končno poročali o delovanju Zavezništva za notifikacijo ADP, ki si za polno priznanje s strani Slovenije aktivno redno prizadeva že od leta 2012 naprej.
V Gibanju za prenovo Slovenije smo se pridružili Pozivnicam za notifikacijo šele pred meseci.
Takoj smo začeli s sistematičnim zbiranjem gradiv, ki so na pregleden način zbrana na spodnji povezavi. Ko smo zbirali gradiva smo se čudili neverjetni površnosti pri obravnavi za nas sosede izjemno pomembne pogodbe, tajnim sejam v DZRS, nedosegljivosti pogodbe, neobstoj uradnega slovenskega prevoda, kilometrskim nasmehom naših veleposlanikov in konzulov v Avstriji, ki glede te tematike kot kaže NISO NAREDILI NIČ.
S tem so izpostavili zgodovinskost Slovenije same, kot tudi krnili pravice slovenskemu življu v Avstriji, ki se je sicer več in manj umaknil v "ilegalo".
ADP vsebuje temeljno sporočilo - boj proti FAŠIZMU in v tem boju - ki se bojuje na svetovni ravni smo zavezniki. Slovenija se je leta 1955 v okviru SFRJ odrekla delu Koroške in Štajerske in v zameno dobila pogodbo o zaščiti pravic vseh slovensko govorečih v novi demokratično republiki - z neuresničevanjem le te pa izgublja tudi "pogodbo".

Obračamo nov list vrednot partnerstva na obojestranskem spoštovanju na način ODMIKA od PREIGRAVANJA ki se razkriva glede procesa "notificiranja" ADP.
Priporočilo branja:

24 LET "MOLKA" OBLASTI - AVSTRIJSKA DRŽAVNA POGODBA - ADP
kip
# 14.06.2015 ob 11:17
nekdodalec

kot je bila zapecatena luziskim srbom v nemciji. Ko so se z referendumom odlocili, da bodo ziveli v nemciji so se zlahka asimilirali in od 2,5 milijonov pred 2.sv vojno, se jih deklarira za luziske srbe se okoli 50.00

Tudi če bi se Lužički Srbi odločili drugače nebi bilo nič drugače kot je .Saj je vmes med njimi in Srbijo več sto kilometrov in več držav in ne mejijo direktno z Srbijo oziroma BIH in so tudi fizično ločeni že od leta okrog 625 ko jih je popeljal na balkanski polotok sin od kneza Dervana medtem ko pa Koroška meji direktno z Slovenijo in nikoli v zgodovini ni izgubila kot kulturni kot ozemeljski stik z Slovenijo.
Haloo
# 13.06.2015 ob 19:54
Tistemu, ki je prilepil minus, na vpogled delček voznega reda SŽ.
(Haloo - 13.06.2015 ob 18:26)
Ljubljana
Slovenija
11:14
Villach Hbf
Hitri vlakRJproti Wien Hbf
23 min (Št. postaj: 2)
11:37
Klagenfurt Hbf
Ali prepoznaš Slovenske kraje po imenih?
sagoza
# 13.06.2015 ob 12:58
za se zjokat, ti naši politiki so navadni klovni, svojo nesposobnost skrivajao za všečnimi populističnim predstavami narod pa naivno ploska
gozdjedom
# 13.06.2015 ob 10:33
Poguglajte "Bohemian Grove" na YT.
lukey90
# 13.06.2015 ob 09:59
Bo moral spet vse urediti Cerar? Kaj ste politiki počeli 20 let?
svatne
# 05.07.2015 ob 21:17
"Državna pogodba o Avstriji", ne pa "avstrijska..." Papir so sestavili zavezniki, Avstrija je s podpisom potrdila, da sprejema pogoje in bo zaveze izpolnjevala.
Pa taki strokovnjaki mednarodnega prava...
Alex Yoe James
# 13.06.2015 ob 18:43
Slovenci nimamo nikaršne prihodnosti.1.000.000 prebivalcev živi z 260 € do 620 € mesečnega dohodka.Še huje pa je da je 350.000 ljudi za tak mesečni dohodek zaposlena,( prekerno,prostovoljno ali prisiljeno ).
Celt
# 13.06.2015 ob 16:26
Za korajžo jih plačujemo davkoplačevalci, če je ne premorejo pa naj gredo delat v fabrike.
libres
# 13.06.2015 ob 15:46
Dajmo ze!
Cesa se pa bojimo? Vsaj poskusiti je treba! Z vero v svojo pravico in dosti diplomacije.Kaj pa se nam lahko zgodi, ce poskusimo pokazat tisto malo korajze?!
CtrlDelete
# 13.06.2015 ob 12:41
Guliarth
# 13.06.2015 ob 08:46
ZA priključitev štajerske Avstriji. Čim prej!
_____________________
Adolf?
superstar
# 13.06.2015 ob 12:24
Da avstrijsko Koroško priključiš Sloveniji, jo v petih letih zjebajo :)))
mehko koleno
# 27.06.2015 ob 11:14
Slovenska politicna elita ima veliko "korajze"samo takrat,kadar gre za kolektivno izcrpavanje drzave.
Vrana, vrani, ocesa ne izlkjuje...
sagoza
# 14.06.2015 ob 22:32
slovenski politiki in korajža, hehe
Alex Yoe James
# 13.06.2015 ob 18:30
Slovenci tako nikoli nismo znali ničesar sistemsko in pravno urejati,kaj šele enako ali enotno dohodkovno vrednostno zakonitostno neposredno vključevati prebivalstvo v vse tri temeljne nsprotujoče oblke uporabe financ,da bi do svobodne izbire in uporabe sploh prišlo.Politika pravične vsedržavljanske porazdelitve dohodka in vrednosti,se je razbila v vse mogoče oblike nasprotujočih zakonitostnih uporab denarja,podobno je z povzročitveno dohodkovno zakonitostno družbo,kjer je 150.000 ljudi neprestano na nepovratnih kreditih in se razglašajo za podjetnike in gospodarstvenike svobodnega plenjenja na globalnem trgu,v resnici pa plenijo lasten narod,podobno je z porazdelitveniki( javni sektor,ki je porasel iz 84.000 delovnih mest na 192.000 delovnih mest.Čeprav Slovenja na število polnoletne populacije prenese zgolj 45.000 takšnih zaposlitev.Elementarnega vsedržavljanskega dohodka n vztopov vanj ob polnoletnosti prebivalstva sploh ne poznamo,kaj šele sindikalizem n politiko nepovzročitvene dohodkovno vrednostno zakonitostne družbe in enotno zastopanje.Prav tako ne deluje vsedržavljanski bivanjski sektor in dostopnost za celotno polnoletno nepovzročitveno temeljno dohodkovno družbo.Elementarnega sindikalizma sploh nimamo.Vse kar znamo je odpiranje masovnih delovnih taborišč,kjer državljani delajo za mizerne plače,namesto da bi zahteval mljradno temeljno vsedžavljansko elementarno unijo nepovzročitvene družbeno finančne razvojne strukture in enotnih 1.000€.DOD.In pričeli zaposlovati migracijske tujce,kajti Evropa je tako že v celoti z njimi obkoljena.
superstar
# 13.06.2015 ob 10:32

Ori
# 13.06.2015 ob 10:25
Zakaj se sploh s tem ukvarjamo? Za prebivalce bi bilo bolje, če bi bila Avstrija do Ljubljane. Zakaj se novinarji raje ne posvetijo Bilderberg konferenci 2015?


Sej večina tukaj prisotnih, bi to takoj podpisala. Samo na skrivaj, da jim ne bi, kdo to kdaj očital.
garmond
# 13.06.2015 ob 09:59
@Luka Novak
"Krivi smo sami, ker takšne politike izbiramo"

Imaš prav. Edina stranka, ki bi tukaj kaj naredila je Združena levica. Od ostalih prodanih duš tega ne moremo pričakovati.
gozdar1
# 13.06.2015 ob 08:50
Slovenci smo pogumni samo, ko se gre za une tam doli, na severu pa...
@Guliarth
Se strinjam, ena težava za ostalo Slovenijo manj.
nekdodalec
# 14.06.2015 ob 09:35
Desnicarski politiki ter cerkev - le ti so po vojni hujskali koroske in stajerske slovence, da naj glasujejo za avstrijo, torej da zivijo v avstriji in to so storili.

Tako so se tudi odlocili - torej po svoji vesti, kakorkoli pac obracamo.

Koroskim in stajerskim slovencem (govorim o Kärnten in Steiermark v Avstriji da ne bo pomote), je usoda zapecatena na enak nacin kot je bila zapecatena luziskim srbom v nemciji. Ko so se z referendumom odlocili, da bodo ziveli v nemciji so se zlahka asimilirali in od 2,5 milijonov pred 2.sv vojno, se jih deklarira za luziske srbe se okoli 50.000.

Enako bo z vsemi avstrijskimi slovenci...

Tako pac je, sprijaznite se...
Haloo
# 13.06.2015 ob 18:26
Dokler vozni red Slovenskih železnic ne bo dvojezičen, nimajo naši politiki in novinarji, po sosednji državi kaj šariti!
Kazalo