Slovenija
Ocena novice: Vaša ocena:
Ocena 2.5 od 34 glasov Ocenite to novico!
Protest, pokojnine
Protesta se je udeležilo okoli 1.000 ljudi. Foto: BoBo/Borut Živulović
       Pri obravnavi predloga pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja na Odboru SODPZ se je izkazalo, da med predstavniki sindikatov in delodajalcev ni soglasja glede višine prispevne stopnje poklicnega zavarovanja, višine solidarnostnih rezerv in višine upravljavske provizije. Glede na to, da se je enako zgodilo tudi pri obravnavi predloga pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja na Ekonomsko-socialnem svetu, smo ocenili, da soglasja glede navedenih tem ni mogoče doseči, saj ni obstajala volja za dosego soglasja glede sprememb na teh področjih. Poudariti je treba, da z znižanjem prispevne stopnje poklicnega zavarovanja ni ogrožena prihodnost poklicnega upokojevanja, saj izračuni kažejo, da je v sistemu poklicnega zavarovanja dovolj sredstev za poklicno upokojevanje upravičencev do poklicne pokojnine.       
 Ministrstvo za delo o tem, zakaj so se brez soglasja socialnih partnerjev odločili začasno znižati prispevke za poklicno zavarovanje
Vojaki
Pravico do enkratnega izplačila odkupne vrednosti iz sklada je do zdaj izkoristilo 4.117 ljudi, med njimi so v zadnjem času prevladovali pripadniki Slovenske vojske. Foto: BoBo
       Zakon in pokojninski načrt zagotavljata, da se vsem poklicnim zavarovancem v prihodnosti zagotovijo primerne poklicne pokojnine, ob hkratnem ne previsokem obremenjevanju delodajalcev z visoko prispevno stopnjo. Zavedati se je namreč treba, da je namen poklicnega zavarovanja zagotoviti primerno poklicno pokojnino, ne pa ustvarjanje presežkov na individualnih računih zavarovancev, ki jih potem dvigujejo v enkratnem znesku in uporabijo nenamensko.       
 Ministrstvo za delo ocenjuje, da je dovolj sredstev za vse poklicne zavarovance
false
Pred ministrstvom za delo bo ponovno potekal protest, tokrat sindikatov, ki zastopajo zaposlene v težkih poklicih. Foto: BoBo
VIDEO
Sindikati proti znižanju...
VIDEO
Sindikati protestirali pr...

Dodaj v

Foto: Sindikalni protest zaradi "darila" ministrstva za delo delodajalcem

Prispevki za poklicne pokojnine so se od začetka desetletja zmanjšali za četrtino
18. januar 2017 ob 09:14,
zadnji poseg: 18. januar 2017 ob 12:01
Ljubljana - MMC RTV SLO

Ministrstvo za delo je z novim letom potrdilo znižanje prispevkov za t. i. poklicne pokojnine. Sindikati so zato organizirali protest, ki se ga je udeležilo okoli 1.000 ljudi.

Pred ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) so se zbrali predstavniki sindikatov, ki imajo med svojim članstvom zaposlene v težkih in nevarnih poklicih ter so upravičeni do t. i. poklicne pokojnine. Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti, vodi ga ministrica Anja Kopač Mrak, se je namreč konec lanskega leta precej samovoljno odločilo, da zniža prispevno stopnjo delodajalcev v poseben pokojninski sklad (SODPZ), ki ga upravlja državna Kapitalska družba (KAD). KAD-u pa je dodelil višjo provizijo za upravljanje omenjenega sklada, ki zbira sredstva za izplačevanje poklicnih pokojnin.

Zakaj je odločitev samovoljna? Dogovore, povezane z upokojevanjem, načeloma sprejemajo socialni partnerji na Ekonomsko-socialnem svetu (ESS). Tokrat pa je MDDSZ zadovoljil delodajalce in razjezil sindikate, s katerimi bo v prihodnosti moral doseči kompromis glede novih reform na področju pokojnin.

Poklicne pokojnine namesto beneficiranega staža
Obvezno dodatno poklicno zavarovanje je v začetku tisočletja nadomestilo beneficiran delovni staž, na podlagi katerega so se zaposleni v težkih poklicih, npr. rudarji, vojaki, piloti, baletniki, lahko predčasno upokojevali. Možnost predčasne upokojitve zdaj omogoča poklicno zavarovanje, na podlagi katerega se lahko upravičenci, ki so opravljali težko in zdravju škodljivo delo oz. delo, ki ga po določeni starosti ni mogoče uspešno opravljati, prej upokojijo oz. prejemajo premostitveni dohodek do izpolnitve pogojev za upokojitev iz obveznega pokojninskega zavarovanja.

Dodatne prispevne stopnje delodajalcev v sklad pokojninskega zavarovanja so se v preteklosti spreminjale. Do leta 2010 jih je bilo več, in sicer glede na težavnost delovnega mesta, od 4,2 do 12,6 odstotka. Nato je bila določena enotna prispevna stopnja za vse zavarovance (10,55 odstotka), ki je bila v začetku leta 2014 znižana na 9,25 odstotka za vse zavarovance. Po treh letih je znova znižana, tokrat na osem odstotkov. To pomeni, da se je v sedmih letih znižala za nekaj manj kot četrtino oz. za 2,55 odstotne točke. Na ministrstvu opozarjajo, da gre za poskusno dobo dveh let in da se bo prispevna stopnja vrnila na prejšnjo, če bo primanjkovalo sredstev.

Strah pred praznimi računi
Sindikati, ki zastopajo delavce v težkih poklicih, menijo, da bo zaradi znižane stopnje zmanjkalo sredstev za poklicno upokojevanje nekaterih delavcev. Pokojninska zakonodaja namreč določa, da je eden od pogojev za poklicno upokojitev dovolj sredstev, zbranih na osebnem računu. Poklicna pokojnina se namreč odmeri glede na višino zbranih sredstev, vendar ne sme biti nižja od starostne pokojnine, ki bi jo zavarovanec sicer prejel v obveznem pokojninskem zavarovanju glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.

Predsednik Slovenske zveze sindikatov Alternativa Zdenko Lorber je ob napovedi protesta po poročanju STA-ja opozoril, da je že zdaj premalo sredstev za poklicno upokojitev 50 zavarovancev, v prihodnjih desetih letih pa bo po izračunih sindikalistov premalo sredstev za od 50 do 80 zavarovancev. Že če bi prispevna stopnja ostala 9,25-odstotna, bi primanjkljaj v prihodnjih desetih letih po njegovih besedah znašal 2,2 milijona evrov.

Sindikat delavcev v rudarstvu in energetiki (SDRES) pa je izračunal, da bodo poklicno zavarovani delavci po trenutni ureditvi poklicnega zavarovanja, če prejemajo povprečno slovensko plačo, prejemali nekaj več kot 500 evrov poklicne pokojnine. Njihovi izračuni tudi kažejo, da bi za nekatere skupine delovnih mest prispevna stopnja morala znašati več kot 15 odstotkov, da bi upravičenci do poklicne upokojitve "lahko šli pravočasno v pokoj z za človeka dostojno pokojnino", so zapisali na svoji spletni strani.

Ministrstvo: Sklad ima presežke
Ministrstvo za delo in KAD imata na drugi strani svoje izračune. Ministrstvo meni, da z enotno prispevno stopnjo ni mogoče zagotoviti enakomerne pokritosti pravic vseh zavarovancev in da je dolgoročno vzdržnost poklicnega zavarovanja mogoče ob enotni prispevni stopnji zagotoviti le z zadostnim zneskom iz solidarnostnega sklada, za kar pa bo potrebnih več let. Vendar so pričakovani presežki pokojninskega sklada ocenjeni na več sto milijonov evrov. Največji presežki so pri zavarovancih, ki hkrati izpolnijo pogoje za poklicno in starostno pokojnino.

Po izračunih KAD-a bo od nekaj več kot 45.000 poklicnih zavarovancev v naslednjih desetih letih približno 600 zavarovancev imelo minimalni primanjkljaj, medtem ko bodo preostali imeli presežek.

"Sindikati operirajo z izračuni KAD-a, ki jih je ta pripravil in predstavil njihovim predstavnikom ob obravnavi predloga novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja na Odboru SODPZ-ja. Iz teh izračunov res izhaja, da bo imelo na svojem osebnem računu premalo sredstev za poklicno upokojitev v tem letu 50 zavarovancev, v prihodnjih desetih letih pa okrog 600 zavarovancev od približno 45.000 zavarovancev poklicnega zavarovanja. Pri tem pa je treba poudariti, da bo tudi tem zavarovancem poklicnega zavarovanja omogočena poklicna upokojitev s pomočjo zagotovitve primanjkljaja iz solidarnostnih rezerv, ki jih uvaja nov pokojninski načrt poklicnega zavarovanja. Iz teh izračunov KAD-a izhaja tudi, da znižanje prispevne stopnje poklicnega zavarovanja ni vplivalo na število zavarovancev poklicnega zavarovanja, ki imajo na osebnem računu primanjkljaj sredstev za poklicno upokojitev, saj to ostaja enako," na očitke sindikatov odgovarjajo na ministrstvu.

Ob tem izpostavljajo dejstvo, da se večina poklicnih zavarovancev ne odloča za poklicno upokojitev in svoja sredstva ob starostni upokojitvi raje dvigne v enkratnem znesku oziroma jih prenese v dodatno pokojninsko zavarovanje.

Darilo KAD-u
Sindikalnih zastopnikov delavcev pa niso zmotili le nižji prispevki, temveč tudi višja provizija KAD-a za upravljanje pokojninskega sklada. Pri prejšnjem pokojninskem načrtu je bilo dogovorjeno, da se začne upravljavska provizija postopoma nižati, ko sredstva pokojninskega sklada obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja dosežejo vrednost 700 milijonov evrov. Novi načrt je to mejo dvignil za 50 milijonov, na 750 milijonov evrov. Po podatkih KAD-a je trenutno v skladu nekaj manj kot 655 milijonov evrov (november 2016). Upravljavska provizija zdaj znaša 6,5 milijona evrov letno, vstopni in izstopni stroški pa 1,3 milijona evrov.

Na ministrstvu za delu poudarjajo, da se upravljavska provizija za upravljanje sklada ni povečala, saj znaša enako kot pred veljavnostjo novega pokojninskega načrta poklicnega zavarovanja, in sicer odstotek od povprečne letne čiste vrednosti sredstev sklada. Le lestvica zniževanja upravljavske provizije se je zamaknila za 50 milijonov evrov. "Glede na povečan obseg del in pristojnosti v sistemu poklicnega zavarovanja, ki so bili KAD-u naloženi z zadnjimi spremembami ZPIZ-2, menimo, da je malo poznejši začetek zniževanja upravljavske provizije upravičen," pojasnjujejo na ministrstvu.

Merila za poklicno zavarovanje izvirajo iz SFRJ-ja
Manjša plačila delodajalcev in višja provizija KAD-a morda sploh niso največja problematika poklicnih pokojnin, temveč so to pravila, kdo je sploh upravičen do dodatne poklicne pokojnine.

Ministrstvo za delo napoveduje, da bodo letos res skušali urediti nove kriterije, kdo je upravičen do poklicne pokojnine. To sicer neuspešno poskušajo že vrsto let. Za določanje delovnih mest še vedno velja zakon iz leta 1969, nekaj zakonov, ki določajo delovna mesta v državni upravi, ter sklepi SPIZ-a od leta 1975 do 1991. Tako so med upravičenci še vedno delavci v ovčarski proizvodnji in rečnem prometu ter celo v organih za narodno obrambo, kar koli že to pomeni.

Določitev novih upravičencev za poklicno zavarovanje bo verjetno kar težka preizkušnja za ministrico Anjo Kopač Mrak. Še posebej, ker si je s svojimi posegi v poklicno zavarovanje nakopala novega nasprotnika v delu socialnih partnerjev, brez katerih ne bo mogoče doseči ustreznih rešitev.

Gregor Cerar, Al. Ma.
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Protest, pokojnine
Prijavi napako
Komentarji
krosnjar
# 18.01.2017 ob 09:44
Če tole poenostavim. Zaposleni v teh službah lahko gredo prej v pokoj, a bodo zaradi nižjih sredstev na računih tolkli revscino. Prisiljeni so tako delati dlje, da pridejo do normalne pokojnine. Posledično imajo pravico do izplačila neuporabljenih sredstev. In tu nastopi ministrica s svojo hinavščino v spodnjem okvirčku. Zanjo so izplačila sredstev težava, ne vidi pa tega, da so delavci prisiljeni delati dlje, da sploh preživijo. Seveda pa visoki stroški upravljanja niso nobena težava. Tu takoj najde 100 argumentov.
Bolj limitirane in hinavske ministrice se nismo imeli.
tone7
# 18.01.2017 ob 09:26
Demokratična slovenska država ropa svoje državljane
viper81
# 18.01.2017 ob 09:59
Darilo delodajalcem? Ker je toliko baletnikov zaposlenih v gospodarstvu, kajne sindikati?
V nasprotju z javnim sektorjem, ki darila vlade prejema praktično vsak mesec, bi bilo že krvavo potrebno, da bi tudi gospodarstvo prejelo kaj. In ta ukrep to ni.
tone7
# 18.01.2017 ob 09:27
...že 25 let
thymiann
# 18.01.2017 ob 10:31
balet je v osnovi težko fizično delo in vabim vse da se udeležijo enega ! samega baletnega treninga, pa da vidim potem junake.
in njihovo mnenje, kako dolgo lahko to delaš. 40 let ? ni šanse.

Zakaj bi to kogarkoli od nas zanimalo in zakaj bi morali kolektivno (do)plačevati za baletnikove težave? Če vedo, da ni možno plesati do penzije, naj se dodtano izobrazijo in poskrbijo zase. Isto velja za športnike.

po mojem skromnem mnenju, bi morali baletniki nastopiti z penzijo tam nekje do 40. leta. vse ostalo je mučenje.
po mojem skromnem mnenju bi morala pokojnina temeljiti na realnih vplačilih in potem se lahko upokojijo tudi pri 35ih
Mindmaster
# 18.01.2017 ob 09:46
Glede na to, da so razlicne mednarodne organizacije ugotovile, da je slovenski pokojninski nateg najslabsi v Evropi in med najslabsimi na svetu (glej Allianzov Pension Sustainability Index), je tole enako prerekanju o zarjaveli kljuki na podrtiji, ki jo lahko zrusi vsak sunek vetra.
7up
# 18.01.2017 ob 09:39
baletniki, lahko predčasno upokojevali

Ha ha ha
JackAce
# 18.01.2017 ob 09:42
Ma teli sindikati se nej nekam že zakopljejo na smetišče zgodovine. Preživeta organizacija, ki tudi s tem kao sindikalnim bojem za delavske pravice samo štalo dela. Blokirajo kakršne koli poskuse sprememb, ker branijo svoje stolčke.
Ne znajo drugega kot nabijat od neke minimalne plače pa prenizkih plač na splošno. Saj ne rečem, da je to narobe, ampak plače pridejo posledično, če spreminjaš stvari na drugih področjih. Obnašajo se pa tako, kot bi tistih nekaj deset evrov minimalca komu kaj izboljšalo položaj. Na svojo agendo bi morali najprej uvrstiti:
- ukinitev vseh agencij za posredovanje delovne sile
- obvezna udeležba delavcev pri dobičku
- maximalno razmerje med najvišjo in povprečno plačo v podjetju (npr. max 10:1) - ne samo za državna podjetja
- razbremenitev plač s strani države (ki pobere cca 50% ali več razlike med bruto bruto stroškom delodajalca in neto plačo delavca, da lahko vzdržuje ta razbohoteni javni sektor, kjer denar oddteka skozi vse luknje - vsak večer ob 19. uri si lahko pogledamo kam odteka naš denar)
- nadzor nad javno porabo
- spodbude za zaposlovanje mladih in upokojencev
- .....
Problemov, ki so večji od višine plač je malo morje. Višje plače so posledica dobrih ukrepov na vseh teh področjih. Ampak ne. Našim vrlim sindikalistom je to španska vas. Bljak.
Raje naj dol zaprejo in prepustijo svojo funkcijo svetom delavcev (ki so za razliko od sindikatov brez članarine in vsak zaposleni je avtomatično član). Bedaki, nimam druge za rečt.
el CARTEL
# 18.01.2017 ob 10:31
kera bolanija.
najprej trobijo da ni denarja,
nato bodo podaljševali pokojninsko dobo do neskončnosti

delodajalcem pa so znižali prispevek. pa kdo je tu nor?

naj znižajo prispevke od plač ali kaj podobnega, ne pa tisto, kjer je že tako katastrofalno (pokojninski sistem se razpada, če ne vidijo)
pepis
# 18.01.2017 ob 10:01
Zakaj zadnje čase beremo samo neke članke proti delodajalcem.

Kdaj bomo pa mi šli protestirat ker nas je država okradla na tihi način.

Davek na izplačilo dobička je bil enkrat 20% in davek na dobiček podjetja je bil enkrat 20%.

V času krize smo pristali da se dvigne davek za izplačilo dobička iz 20% na 25% z tem da se davek na dobiček podjetja zniža na 15%. Tako da bi več denarja ostalo v podjetju za razvoj, super predlog.

Kaj se je pa zgodilo v resnici davek na izplačilo dobička je ostal na 25%, medtem ko davek na dobiček podjetja kateri bi se moral postopno nižati iz 20% na 15%, kar na enkrat ustavil na 17%, z letošnjim letom pa se dvignil na 19%.

Povejte mi sedaj ali ni to kraja? praktično nas je država prenesla okoli.

Iz 20% - 20% na 19% - 25%
qayxc
# 18.01.2017 ob 11:20
Zanimivo, med protestniki so tudi policaji, ki so v lanski stavki v en glas trdili kako tale poklicna pokojnina ni noben denar in to, da ni nič vredno. Ko pa pogledajo osebne račune in vidijo, da jim je država za penzijo po desetih letih privarčevala cca 20000€ in to tako, da sami niso čisto nič primaknili pa nastopi panika, ker znižujejo prispevno stopnjo delodajalca.
tinkamarinka
# 18.01.2017 ob 10:48
A sekači ne spadajo v to skupino? In zakaj ne?
l_patriot
# 18.01.2017 ob 11:22
Vsi pišete o baletnikih. Tu so tudi rudarji in drugi težki poklici. Dobro je bit pameten, dokler sam ne preizkusiš. Za zdravnike in druge javne delavce je vedno dovolj denarja, za ljudi, ki ustvarjajo kapital in delavce ga pa nikoli ni, da si elita lahko poni žepe.
JackAce, tudi tvoje razmišljanje bo počasi šlo v pozabo, ko bo delavcem enkrat prekipelo.
pepis
# 18.01.2017 ob 11:16
štajerc64

balet je oblika plesa ki interesira zelo majhno skupino ljudi, zato ne morejo zahtevat da bo država plačevala za njih.

Potem bi morala tudi za vse ostale plesalce, tango, hip hop, navijačice, plesalke na drogovih in tako naprej.

In to kar si napisal nobene kulture... kultura je vse kar ustvari človek, tako da tudi plesalka na drogi ki se slači je kultura.
GORILA
# 18.01.2017 ob 11:56
@pepis
lahko obračaš kot hočeš, na konci plača vse delodajalec.

Lahko obrneš celo tako, da na koncu vse plača potrošnik, ki kupi izdelek/storitev!
pepis
# 18.01.2017 ob 10:11
@twwwter

razloži mi sedaj kako krademo delavcem?
samburin
# 18.01.2017 ob 12:51
@ 7up
Hvala nisem vedel za te mega poceni destinacije.
Želim lepo življenje tam!
Binder Dandet
# 18.01.2017 ob 13:19
@7up:
"400 eur bi načeloma moralo zadostovati za mesečno-hotelsko oskrbo tam,..."

Domovi za ostarele pridejo najmanj 800€/mesec.
forest9
# 18.01.2017 ob 12:35
No, jaz si tudi ne predstavljam baletnika ali balerino kako pri 60-ih skače po odru... Itak pa gre večinoma za druge poklice, v katerih ljudje fizično ne zmorejo delati do 65. leta.
misterij1234
# 18.01.2017 ob 13:03
Vprašajte Cerarja in njegovo ministrico Kopačevo za koga je že najel 1.3 miljarde evrov pufa in to že takoj na začetku leta.Za vas stavkajoče in jokače gotovo ne.
hexen
# 18.01.2017 ob 13:02
Binder Dandet
# 18.01.2017 ob 12:41


To je vse ok dokler jim zdravje drži, se pravi 10, 15 let max.
Penzionerji po novem zakonu, ki grejo v penzion pri 70 letih, pa za take avanture sploh nimajo nobenih realnih pogojev.
JJstyle
# 18.01.2017 ob 12:21
Slovenija se pospešeno spreminja v Slovenistan, tretjerazredno državo tipa Bolgarija, Romunija, Madžarska, ex Juga, oziroma poligon za vse hujše izkoriščanje delovne sile, valilnico revnih zaposlenih in upokojencev na beraški palici. Sindikati so prodane duše, ki se za drobtinice in osebne privilegije na makro ravni klanjajo vladi, na mikro pa vsakokratnim upravam podjetij. Kdaj je bila v Sloveniji nazadnje poštena sindikalna stavka, ki bi zatresla Gregorčičevo? Dokler bodo razni Kučanovi zeti in politični aparatčiki vodili glavne sindikalne centrale, nam je status quo in posledično vse globje drsenje v revščino zagotovljen. Sociolog dr. Urban Vehovar je aktualno stanje napovedal že pred 15-imi leti, danes je obmolknil, ne ker bi ga realnost postavila na laž, ampak, ker se njegova prognoza razvoja slovenske družbe do potankosti uresničuje pred našimi očmi.
samburin
# 18.01.2017 ob 11:57
@ firtoh
Kam naj gre upokojenec z 400 euri pokojnine?
V kateri državi bi s to pokojnino dobro živel?
Eni ste res zgodbe o uspehu!
juk
# 18.01.2017 ob 10:20
Eh levičarji pač, ad hoc rešitve ki uničujejo gospodarstvo. Sindikati pa se nikoli niso naredili kaj dobrega za drlavca. O nesposobnostih sindikata jasno kažejo merila za upokojevanja katere spremembo blokirajo ze 30 let
the law1
# 18.01.2017 ob 13:17
Največji problem vsega je, da malokdo v Sloveniji razume kako sploh deluje ta gnil pokojninski sistem in zato se s takšnimi nevedneži, da lepo manipulirat

Imamo največji delež upokojencev kot % populacije v EU, kar je posledica de facto kriminalnih oz. preveč radodarni prejšnjih pokojninskih zakonodaj.

Za primer mi imamo cca. 31% delež upokojencev v populaciji medtem, ko ima npr. Danska 24%. Če bi imeli Danski % bi morali imeti cca. 140.000 manj upokojencev, kar pri današnji povprečni pokojnini bi pomenilo cca. 1 milijardo manjšo porabo za pokojnine na leto

Imamo absurdno visoke prispevke, kar se tudi pozna saj prispevki na npr. Danskem predstavljajo samo 0,069% BDP medtem, ko v Sloveniji pa enormnih 14,5% BDP

Danska ima pač naložbeni pokojninski sistem z privat skladi mi pa nategunski PAYGO sistem, ki je poleg vsega še začinjen s socialističnimi bonbončki.

Slabost PAYGO pokojninskega sistema je očitna saj celo Nemčija z rekorno nizko brezposelnostjo in top gospodarstvom ne bo sfolgala oz. bodo do leta 2030 morali povišati delovno dobo na 74 let ter zvišati prispevke, če bodo hoteli vzdrževati sedanji novo pokojnin.

PAYGO pokojninski sistem ima to slabost, da sedanje zaposlene lupi na veliko za financiranje privilegijev iz preteklosti (prekratka delovna doba in previsoke odmerne stopnje ter razne zaslužne pokojnine) in ti sedanji zaposleni, ki plačujejo več bodo na konci delali več za nižjo penzijo. Skratka katastrofa

Kot pa je že napisal @Mindmaster je slovenski nategunski pokojninski sistem daleč najmanj vzdržen v celi EU. Celo Grčija je preda nami, kar je neverjetno.

Brez reforme pokojniskega sistema iz gnilega PAYGO v naložbeni ni prihodnosti. Tako so naredili švedi v 90 letih prejšnjega stoletja, ko se jim je sesuvalo gospodarstvo ter pokojninski sistem zaradi preveč politiki socialističnega kova. Oni so prehod izvedli v cca. 15 letih in vprašanje je kaj mi čakamo.

Seveda, je vzrok tudi v predhodno navedenemu nevednemu folku kot tudi v brezjajčnih politikih, ki ne znajo reci bobu bob in samo prelagajo problem do dokončnega zloma. Toda s tem prelaganjem samo ustvarjajo armado bodočih revnih upokojencev, ker kar sprijaznite se s takšnim pokojninskim sistemom bodo pokojnine samo padale
misterij1234
# 18.01.2017 ob 13:01
Cerar že tala določenim skupinam zakasnela novoletna darila.
gesan
# 18.01.2017 ob 14:49
Včeraj sem poslušal eno sindikalistko in enega z gospodarske zbornice.
Kot, da bi dva parazita pogovarjajoče tekmovala za svoj plen.
pobrisan
# 18.01.2017 ob 13:20
l_patriot

Vsi pišete o baletnikih. Tu so tudi rudarji in drugi težki poklici
--------------

Na delavce v gradbeništvu, cestarje in podobne pa se nihče ne spomni?
pobrisan
# 18.01.2017 ob 13:15
štajerc64

balet je v osnovi težko fizično delo in vabim vse da se udeležijo enega ! samega baletnega treninga, pa da vidim potem junake.
in njihovo mnenje, kako dolgo lahko to delaš. 40 let ?
------------------
po 40-tem letu lahko počnejo kaj drugega, na primer poučujejo naslednike, ne pa kar v penzijo.
Binder Dandet
# 18.01.2017 ob 12:41
Včasih nisem razumel, zakaj so Seinfeldovi starši v sitcomu šli penzijo preživljat na Florido. Danes mi je bolj jasen pristop, da za pokoj prodaš predimenzionirano družinsko hišo in se preseliš nekam, kjer boš užival. Dosti Slovencem pa še ne.

"Aleksander: Prodajam premoženje, selim se na Filipine

Za hiško v raju 15 tisočakov

Na Filipinih je vse od tri- do štirikrat cenejše kot pri nas. Tam se da lepo živeti že s 500 evri,« ocenjuje. "
https://mojefinance.finance.si/8814474?cctest&
bobko1
# 18.01.2017 ob 12:04
Vsakič nardijo en Minus za gospodarstvo,nekej-malo je dobrega,več pa slabih dejanj! Ven nas vlečejo samo nekaj resnih Deloholikov!!! enkrat tako !?,do drugič,pa spet mal drugač!
AM
# 18.01.2017 ob 11:28
Zakaj delodajalci plačujejo le 16,1 % prispevkov (kar je praktično najmanj v EU), delavci pa moramo plačevati 22,1% (kar je med največ EU) - pošteno bi bilo, da bi oboji plačali 19,1 % Plače bi se s tem avtomatsko dvignile !

(res pa je, da bi se tudi strošek dela dvignil)
juk
# 18.01.2017 ob 14:49
Protestirat ker ti znižajo prispevno stopnjo. To je možno samo pri nas.
thymiann
# 18.01.2017 ob 11:21
tako kot sem že napisal, nobene kulture

Prej nobene osnovne ekonomske izobrazbe, sploh ne liberalne. Ko si zaželim kulture grem na koncert, predstavo, razstavo po svoji želji in plačam vstopnico. Zakaj bi moral trajno sponzorirati baletnike, mi ostaja misterij.

greed is good !! or god ??
združena levica puhlice, zeh zeh zeh

potem bi morali imeti dosti višje plače, kar pa antikulturnikom spet ne bi bilo prav, da nekdo tam samo malo skače pa ima 3-4000 EUR plače

Naj preživijo na trgu in če baletni hiši uspe speljati program in pri tem plačati baletnikom milijone ne bo imel noben normalen nič proti. Dobro za njih. Če ne, očitno balet ne zanima dovolj ljudi in se je temu potrebno ustrezno prilagoditi, ne pa se vtikati v moje prihodke in mi težiti, da moram sponzorirati stare baletnike. Tace stran od mojega zaslužka.
Mindmaster
# 18.01.2017 ob 10:00
@JackAce

Drugi in tretji predlog sta protiustavna. Zadnji se bolj unicuje trg dela. Ostalo je smiselno.
@twwwter
# 18.01.2017 ob 20:35
pepis: "razloži mi sedaj kako krademo delavcem?"

Neizplačana plača za opravljeno delo, neizplačana opravljena nadura, na primer, so zame neposredna kraja, država pa vam priznava raznorazne "olajševalne okoliščine", da kao ne bi propadli. Ob ostalih okoliščinah to izkoriščate (ne vsi) z nizkimi plačami, namesto da bi poravnali, kar ste dolžni in zaprli firmo, če vam ne gre in ne morete plačevati dela in drugih stroškov. Če vam gre dobro pa razmišljate (ne vsi) samo o tem, kako bi firmo čim bolje prodali in se preselili med rentnike, za delavce pa vam ni mar.
the law1
# 18.01.2017 ob 15:01
@7up

Pokojnine za nazaj v večini primerov za nazaj ni mogoče spreminjati - saj ne vladajo boljševiki:) Tudi, če bi katera vlad to naredila, to ne-ni nil samo, politični samomor, temveč tudi zelo drag eksperiment v obliki računa, ki bi ga izdalo kakšno mednarodno sodišče. Se slovenci iz primera izbrisanih res še niste ničesar naučili?

SLOEXIT in se s sodbami ESČP lahko obrišemo rit kot bodo to naredili britanci :) Naša ustava mora biti tudi nad ESČP.

In, če naš pokojninski sistem ni diskriminatoren potem pa res ne vem kaj je diskriminacija.

In ja za konkretne spremembe je potrebno imet jajca. Politični samomor gor ali dol. Poleg tega pa si siguren, da bi zaposleni bili proti temu, da se minimalna plača zviša na 920 EUR neto in posledično tudi vse ostale

Če bi se zdravstvo plačevalo iz davkov bi letno samo za to postavko potrebovali cca 5 miliard eur.

Res ne vem zakaj bi potrebovali več kot sedaj, ko gre za zdravstvo cca. 2,80 milijarde javnega denarja (z plačami zdravnikov več). Od kje ti podatek, da bi rabili skoraj 2 krat več?

Edina rezerva je verjetno nepremičninski davek - na katerem itak vlada že sedaj dela. Vseeno pa ne pričakujte, da bo njegov izplen večji od 500 M eur.

Kako zanimivo? Zakaj pa ne bi pri nepremičninskem davku npr. kopirali Dance kjer je višina davka med 1 in 3 %. Glede na to, da je naša ocenjena vrednost nepremičnin preko 100 milijard bi to pomenilo, če vzamemo povprečje, cca. minimalno 1,5 milijarde letno

Če bi se zdravstvo plačevalo iz davkov bi letno samo za to postavko potrebovali cca 5 miliard eur. Trenutno se iz naslova DDV pobere cca 6 milijard. Če bi ga drastično povišali, bi ljudje začeli izdelke v tujini.

Si pa malo pomešal številke. Z DDV je se pobere cca. 2,8 milijarde. Z dohodnino in prispevki skupaj pa poberemo cca. 6,5 do 7 milijard letno.

Možno je brez problema oz. naj socialistični dinozavri (sindikati) končajo samo lapat kako jih skrbi za delavce ampak naj končno tudi kaj naredijo za to.
7up
# 18.01.2017 ob 14:43
štajerc64

Od kdaj imajo revolucije dober vpliv na GDP? Nekateri ste polni sovrađtva, hkrati pa vam primanjkuje osnovne zdrave pameti,...
Robiland
# 18.01.2017 ob 14:10
Hmmm, delati 40 let za 400 evrov penzije ali se upokojiti s par leti delovne dobe in dobiti 300 evrov starostne pokojnine....tezka odlocitev!!!!
7up
# 18.01.2017 ob 13:38
the law1

Zaposleni s nizkimi plačami že sedaj praktično ne plačujejo skoraj nobene dohodnine. Tudi prispevki, ki jih namenijo za npr. zdravstvo so precej nižji od denarja, ki ga bo v povprečju ta oseba porabila za zdravljenje.

Tudi, če bi čez noč spremenili formulo za prispevke ne-bi rešili nič, ker je še vedno potrebno plačevati obstoječe pokojnine,...
the law1
# 18.01.2017 ob 13:25
@7up

Drugače bi se jaz raje vprašal, kaj je sveži upokojenec delal celo življenje, da ima tako nizko pokojnino in pa predvsem, da v vsem življenju ni akumuliral nič sredstev. Poleg tega pa se tudi ni dodatno pokojninsko zavaroval,...

Dajmo malo resnosti. Ob takšnih davkih kjer država pobere 50% plače boš težko kaj akumuliral. Tudi kjer se pokojnine bazirajo na dodatnih zavarovanjih so obvezni prispevki nižji. To je ves čar. V Sloveniji pa imamo oderuške obvezne prispevke, ki bodo zadostovali za mizerno pokojnino in država ti potem, ko te odere do kosti še reče, da zakaj si ne varčuješ še sam. Res mačehovski odnos države do zaposlenih, ker potrebno je z vidika pokojnin razmišljati o zaposlenih, ker ti bodo bodoči upokojenci.

Pri nas pa razmišljamo o privilegiranih upokojenci, ki so se upokojevali preveč zgodaj, plačevali manj, imeli preveč visoko odmerno stopnji, dobili nepremičnine po jazbinškovem zakonu, itd. Fokus mora biti na zaposlenih ne pa na teh privilegirancih.

In ja, če hočemo rešiti problem bomo morali poseči v "pravice", ki so de facto privilegiji za nazaj. Totalno diskrminatorno in, kar je najbolj važno nepravično je, da bodoči upokojenci nasrkajo zaradi trenutnih upokojencev.
kralj matjaž
# 18.01.2017 ob 12:11
Socialisti protestirajo zaradi socializma.
Smešno
AM
# 18.01.2017 ob 11:54
pepis

Če imaš dogovorjeno z delodajalcem, da je tvoja plača npr. 1000 EUR neto, potem je vseeno.

Če pa imaš dogovorjeno, da prejemaš minimalno plačo, ali pa npr. 1500 EUR bruto, potem pa ni vseeno kako se plačujejo prispevki.

Drži pa, da na koncu plača delodajalec.
Binder Dandet
# 18.01.2017 ob 16:51
@7up:
Hvala za popravek. Res sme zivel v prepricanju, na podlagi izkusenj s starimi starsi, da pod 800 ne prides. Sem nasel clanek, ki pravi, da je povprecje v sloveniji skoraj 600. Vec kot je povprecna starostna pokojnina vseeno. Pa treba se je zavedat, da so rzamere dostikrat slabe, sploh pri cenejsih oskrbah. ti dam primer. Od partnerke babica je bila nekaj let nazaj povsem negibna, dementna, proti 90im. A ves kaj so predlagali njenemu sinu? Da se jo iztrada.

http://www.pogreb-ni-tabu.si/2015/04/drage-domove-po-vecini-pomagajo-placevati-svojci/
7up
# 18.01.2017 ob 16:39
štajerc64

Premalo poštenih in pametnih? ha ha navadno ravno tej dvoji slabo končajo. Na povšje pa prilezejo novi "voditelji". Glede na zgodovino gre večinoma za agresivne povspetnike , ki niso pretirano inteligentni, kaj šele pošteni.

Glede baletnikov. Bom drugače vprašal.
Zakaj bi bili baletniki upravičeni do mladostnega upokojevanja, na eni strani pa npr. porno igralke ne?
7up
# 18.01.2017 ob 16:34
the law1

Mislil sem, da bi rad popolnoma ukinil dohodnino. Kakorkoli, mislim, da je tisti izračun o pobrani dohodnini žal pretirano o optimističen. Poleg tega tudi ne upošteva nobene olajšave. Slovenija ima že sedaj ogromne demografske težave brez davčnih olajšav, bi se še povečale. Poleg tega je v računu upoštevanih 810 000 delovnih aktivnih prebivalcev, ki ji že sedaj v času največje konjukture nimamo. Kaj bo šele, ko bo prišla kriza in se bodo posamezniki upokojevali.

Kaj ima EU s ESCP? :) Če so to uporabljali pro EU leave za argument in so to kupili, so volilci res ovce.... ESCP bo seveda imel enake pristojnosti tudi, če UK zapusti EU.

Mindmaster
V tem primeru bi kršili eno od osnovnih načel prava. Vplačeval je že po starih zakonih vendar je to v tem primeru nepomenbno, pomenbno je po katerem zakonu mu je bila odmerjena dohodnina. Če bi mu ponolno odmerilo dohodnino bi to pomeni, kakor, da bi npr. človeku, ki je bil spoznal nedolžnega za umor ponovno sodili, ker se je maksimalna kazen v tem času povečala.
štajerc64
# 18.01.2017 ob 16:31
@7up
štajerc64

Od kdaj imajo revolucije dober vpliv na GDP? Nekateri ste polni sovrađtva, hkrati pa vam primanjkuje osnovne zdrave pameti,…

kje iz mojih prispevkov veje sovraštvo ?

in očitno tudi pozabljaš, da se sistem, radikalno, menja samo z revolucijo. takšno ali drugačno.

ni mi všeč , da se, ampak očitno je še vedno premalo pametnih in poštenih za kaj več.
pohlepnih in pokvarjenih , pa preveč.

pa še nekaj, če mi že toliko nosite pod nos baletnike.
v celi sloveniji je skupaj s penzionisti cca. 120 klasičnih baletnikov,
govorim o tistih , ki so del sng lj in sng mb, katerim država daje denar.
in res , mislim, da država propade, če teh nekaj mandlcev ne bo delalo polnih 40 let.

da o trajnih poškodbah, ki ti ostanejo po izpolnitvi pokojninske dobe, niti ne govorimo.

tacet
samburin
# 18.01.2017 ob 15:57
@ 7up
Je bila skrb za davkoplačevalski denar tudi pri miljardah za NLB?
Sam nisem upokojenec kamor sem iz pisanja postavljen, imam pa še sočutje do tistih, ki so delali 40 let za pokradeno pokojnino!
Mindmaster
# 18.01.2017 ob 15:51
@thelaw

ESCP nima z EU nic.

@7up

Saj se ne bi posegalo v ze izplacane pokojnine, ampak samo od sprejema nove zakonodaje dalje. Zakaj je upraviceno nekomu spremeniti pogoje upokojevanja za naprej kljub temu, da je placeval po starih zakonih, ne bi pa smeli posegati v staro zakonodajo, ce se tice ze upokojenih? V obeh primerih se na pretekla vplacila ne da vplivati.
the law1
# 18.01.2017 ob 15:39
@7up

se obveznosti do mednarodnih sodišč ne-bi prenehale.

Točno to se bo zgodilo z brexitom oz. to je eden izmed temeljev brexita. ESČP ne bo imel več vpliva na UK.
Kazalo