Slovenija

Poudarki

  • Zaradi nižjega nadomestila nižje pokojnine
Nizozemska
Država je z varčevalnimi ukrepi znižala starševsko nadomestilo s 100 % na 90 % plače, pri čemer je znižanje nadomestila vezala na 2,5-odstotno rast BDP-ja, kar je Slovenija že dosegla. Vendar pa je leta 2015 država dodala še nekaj pogojev za vrnitev na 100 %. Foto: Reuters
       Z znižanim nadomestilom država sporoča, da je skrb za otroka kot delo manj vredno v primerjavi s plačano zaposlitvijo, čeprav je skrbstveno delo za otroka 24-urna 'služba', ki se pravzaprav nikoli ne konča.       
 Živa Humer
V ZSSS-ju menijo, da varčevanje pri mladih družinah ter hkratno spodbujanje rodnosti ni razumljivo. Foto: MMC RTV SLO/EPA
       Čeprav zdaj starševsko nadomestilo - po prvih treh mesecih porodniškega nadomestila, ki je še vedno 100-odstotno - velja tako za moške kot za ženske, ki se odločijo uveljaviti starševski dopust, je povsem jasno, da ga uveljavljajo predvsem ženske. Višina nadomestila vpliva na njihove prejemke v starosti.       
 Vesna Leskošek

Dodaj v

Gospodarska rast, proračunski presežek, a pri mladih starših se še vedno varčuje

V letu 2016 je starševsko nadomestilo prejemalo 20.064 mam in očetov
25. oktober 2017 ob 06:14
Ljubljana - MMC RTV SLO

V DZ-ju obravnavajo predloga proračunov za prihodnji dve leti, v katerih vlada načrtuje celo presežek. Kljub temu pa ne bodo našli 24 milijonov evrov, da bi višino starševskega nadomestila za novorojenega otroka vrnili na 100 odstotkov plače.

V letu 2012, ko so bile ekonomske razmere v državi slabe in se je iskalo prihranke na vseh straneh, sta se vlada in državni zbor odločila, da vzameta tudi mladim staršem. Znižali so starševsko nadomestilo s takratnih 100 odstotkov osnovne plače zaposlenega starša na 90 odstotkov plače. Gre za nadomestilo, ki ga eden izmed staršev, tisti, ki skrbi za novorojenega otroka, prejema po preteku porodniškega dopusta matere (ki traja prve tri mesece in je še vedno poplačan v 100 odstotkih osnovne plače) do otrokovega 11. meseca oziroma do odhoda nazaj v službo.

Še dodatna zaostritev
Rečeno je bilo, da se bo ta varčevalni ukrep sprostil, ko bo rast bruto domačega proizvoda znova dosegla 2,5 odstotka, a so nato v letu 2015 dodali še en pogoj - znižanje starševskega nadomestila bo veljalo do leta, ki bo sledilo letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP-ja in ko bo hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke. "Ti pogoji za sprostitev varčevalnih ukrepov za leto 2018 niso izpolnjeni, zato v predlogih proračunov za leti 2018 in 2019 niso načrtovana sredstva za sprostitev ukrepov," so za MMC pojasnili na ministrstvu za finance.

"Z znižanim nadomestilom država sporoča, da je skrb za otroka kot delo manj vredno v primerjavi s plačano zaposlitvijo, čeprav je skrbstveno delo za otroka 24-urna 'služba', ki se pravzaprav nikoli ne konča," opozarja Živa Humer, doktorica socioloških znanosti in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Dodaja, da ne razume, zakaj je država uvedla še dodatne pogoje za to, da se plačilo materam in očetom, ki skrbijo za dojenčka, vrne na 100 odstotkov njihove osnovne plače. "To se zdi kot dodatna varovalka le zato, da se ta ukrep ne sprosti," meni.

Znižano nadomestilo negativno vpliva na dohodke žensk, ki se večinoma odločijo za starševski dopust. Tovrsten ukrep države po besedah Žive Humer še posebej prizadene revne ženske in povečuje ekonomske neenakosti med ženskami in moškimi.

Ker ne gre za organizirano skupino pritiska ...
V letu 2016 je starševsko nadomestilo prejemalo 20.064 mam in očetov. Da bi jim znova vrnili vzetih 10 odstotkov, bi državo stalo 24 milijonov evrov. Vlada je sicer v predlogih proračunov za prihodnji dve leti predvidevala presežek v vsaj dvakratnem takšnem znesku.

"A ko gre za socialne pravice, je evidentno, kako arbitrarno se o tem odloča in kako so ranljive, nikoli zares priborjene. Namreč skupine, ki jih te pravice varujejo, niso organizirane skupine pritiska, ki bi vedno znova lahko posredovale pri spreminjanju zakonodaje," ob tem poudarja dekanja Fakultete za socialno delo Vesna Leskošek.

Zaradi nižjega nadomestila nižje pokojnine
V preteklosti so ravno zaradi vednosti o tem, da ženske s skrbstvenim delom prispevajo k razvoju družbe, uveljavili 100-odstotno nadomestilo, nadaljuje. Čeprav zdaj starševsko nadomestilo velja tako za moške kot za ženske, ki se odločijo uveljaviti starševski dopust, je povsem jasno, da ga uveljavljajo predvsem ženske. "Višina nadomestila vpliva na njihove prejemke v starosti in podatki kažejo, da je pokojninska vrzel med spoloma v Sloveniji okoli 24 odstotkov". Prav zato je po njenem mnenju pomembno, da sindikati še močneje zastopajo pravice žensk in da so na tem področju dejavne tudi nevladne organizacije.

V največjem sindikalnem združenju pri nas - Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije - so nam ob tem vprašanju zagotovili, da ves čas opozarjajo na nesprejemljivost varčevanja na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov. "Glede na to, da Slovenija vse od leta 2014 beleži pozitivno gospodarsko rast, je nerazumljivo, da vlada še naprej varčuje na plečih (mladih) družin, hkrati pa pričakuje povečanje rodnosti," pravijo. Zato bodo na Ekonomsko-socialnem svetu ponovili zahtevo, da se ta denar zagotovi že v letu 2018. "Ne nazadnje izboljšanje gmotnega položaja (mladih) družin prispeva k večji kupni moči in s tem k večji potrošnji in krepitvi gospodarske rasti," so dodali.

Nujna je neodvisna socialna politika
Vesna Leskovšek ob tem izpostavlja, da razpršenost in ranljivost takšne skupine državljanov kaže, kako potrebno je, da imamo samostojno, neodvisno socialno politiko, ki temelji na načelih enakosti, socialne pravičnosti in solidarnosti.

Odločitev o strukturnih izboljšavah in določanju prioritet na tem področju je v pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. In kaj odgovarjajo? "Ministrstvo si ves čas močno prizadeva, da bi bili vsi varčevalni ukrepi na področju družinske politike odpravljeni. V veliki meri nam bo to z letošnjim in prihodnjim letom tudi uspelo, žal pa ne v celoti. Predvidevamo, da bosta pogoja za sprostitev varčevalnih ukrepov izpolnjena v letu 2017, tako da se bodo ostali varčevalni ukrepi sprostili z letom 2019."

Ana Svenšek
Prijavi napako
Komentarji
Hijena
# 25.10.2017 ob 06:37
Kdaj bodo spustili DDV nazaj na 20%?
AM
# 25.10.2017 ob 06:53
Razbremenitve inženirjev in visoko izobraženih kadrov ni bilo, saj praktično nihče nima tako visoke plače. Takrat so razbremenili direktorje podjetij, poslance in ministre !
enajstica
# 25.10.2017 ob 08:19
Poštenost... Zakaj pa je takšna razlika v višini mesečnega nadomestila v času ženine porodniške, za katerega izračun je osnova višina plače matere zadnje tri leta? Ali je moja žena in z njo novorojenček vreden manj, ker ima žena manjšo osnovo (min. plačo) oz. je bila delno na zavodu? Pa ima uni. izobrazbo...
Ena, ki ji je ata zrihtal lepo službico, ima plačo 2000, moja 600. Ali ona in njen dojenček res potrebujeta 1500 eur napram moji z 450 euri za 12 mesecev? Če bi dali 1000 eur vsem, bi vam kaj manjkalo, gospodi?
ŽALOSTNO!!!!!!!!!
pstwjnc
# 25.10.2017 ob 07:53
Dokler se vlada pufa za 1 miljardo na leto, da plača privilegiran in razbohoten javni sektor ne moremo govoriti o proračunskem presežku. Presežek bomo imeli takrat, ko ne bo potrebno jemati kredita za funkcioniranje države.
bistri08
# 25.10.2017 ob 06:49
Bangladeš ima 10x manjšo skrb za mlade družine in 10x več otrok.
Skippy
# 25.10.2017 ob 07:28
CELO načrtujejo presežek. In to ob takšni ugodni gospodarski klimi.

Preprosto noro je, da vse sproti zapravimo. Do zadnjega centa.
sammys
# 25.10.2017 ob 06:38
Okej, višje penzije, več denarja za šolstvo, zdravstvo, višji socialni dodatki, višje plače zdravnikov, šolnikov in drugih zaposlenih v javnem sektorju, nazaj denar za študente, davčna razbremenitev inženirjev in visoko izobraženih kadrov, finančne injekcije za velike tuje in domače investicije in še in še. Ja, država špara na polno ... Upam, da bomo vseeno lahko v naslednjih dveh letih ta presežek porabili za zmanjšanje našega dolga in posledično tudi naših obresti na ta dolg. To mora biti naša prioriteta.
K_ris
# 25.10.2017 ob 08:45
@enajstica

Ena, ki ji je ata zrihtal lepo službico, ima plačo 2000, moja 600. Ali ona in njen dojenček res potrebujeta 1500 eur napram moji z 450 euri za 12 mesecev? Če bi dali 1000 eur vsem, bi vam kaj manjkalo, gospodi?

V tem primeru bi prišlo do situacije, kjer bi imeli revni več otrok, saj bi si s tem začasno povečali dohodke, bogatejši pa bi jih imeli še manj kot zdaj, saj bi se jim dohodki začasno precej znižali. Dvomim, da je pameten cilj spodbujanje rojstev (le) v revnejših gospodinjstvih.
amigo
# 25.10.2017 ob 07:38
&the law1
Poleg tega pa z pametno migranstko politiko tipa Avstralija ne boš imel problemov. seveda moraš postati privlačna država z vidika standarda, ki ga mladim delavcem lahko omogočiš. Z našo davčno politiko je to nemogoče.

Kaj ko bi ti nehal s takšnimi primerjavami. Avstralija obsega ves kontinent, je nekaj 100 krat večja od Slovenije in ima velika naravna bogastva. Ima pa 24 milijonov prebivalcev.
mmeeddoo
# 25.10.2017 ob 06:22
... pri mladih starših, pri socialno ogroženih, upokojencih, šolarjih, študentih, brezdomcih, brezposelnih, invalidih in nenazadnje tudi delavcih, zdravstvu, šolanju ...

Samo čakam kdaj se bo kakšen poslanec spomnil, da je konec krize in si lahko dvignejo plače,
zigag
# 25.10.2017 ob 08:53
Waw. Meni je ful zanimivo, kako generacije, ki so imele vse to, kar za mlade družine krčijo, sedaj zagovarjajo, da mladi ne rabimo vzpodbud. Plus, takrat so dobili lažje prvo redno zaposlitev. Mladi se izseljujejo in to je dejstvo. Ce si še tako zatiskamo oci. Kar poglejte na drustvu Vtis. Sicer ni treba velike matamatike. Rodnost nam pada in ni samo povrnitev 100% place edini kriterij. Tu je še stanovanjski problem. Večina nas je najemnikov. Potem je problem z redno zaposlitvijo in posledicno kreditom in še in še. Tudi če si visoko izobražen, imas killerski cv danes to ni garant za varno prihodnost. In tega nas je mlade strah. Ni vse tako rožnato, veliko je prekarcev in večina mladih ki jih poznam, se ne odloca za druzino, ker jim pac trenutno stanje glede plac in vsega kar sem zgoraj naštel, ne dopusca. Na koncu pa bomo davek placali vsi, saj nas ne bo dovolj, ki bi placevali v blagajno za pokojnine.
medo357
# 25.10.2017 ob 08:03
Tej državi plačujemo kot nori (za neto plačo 1000 €, država pobere 1000 € davkov in prispevkov), če pa rabiš kaj od nje, ne dobiš nič. Lahko se postaviš v neskončno vrsto.
tones
# 25.10.2017 ob 07:20
Ves zahodni svet, Slovenija in Slovenci se še premalo zavedate demografske katastrofe, ki prihaja nad vas. Enostavno je premalo otrok, pa še mladi se izseljujejo. Ko bo najhuje tu, bo že prepozno. Veliko penzionistov in malo delavcev. Sploh za majhne narode je to pogubno. Država pa nič.
K_ris
# 25.10.2017 ob 08:46
@zapravico

Višji DDV od 1.1.2016 ni več krizni ukrep.
AM
# 25.10.2017 ob 06:51
Hijena.

Upam da DDV ne bodo vrnili nazaj na 20%, ker potošniki ne bomo imeli nič od tega, saj bo razlika v ddvju šla v žep prodajalca.

Dobili pa bomo nov davek, ki bo zapolnil luknjo.
Geres*
# 25.10.2017 ob 10:25
zigzag:

Tu je še stanovanjski problem. Večina nas je najemnikov. Potem je problem z redno zaposlitvijo in posledicno kreditom in še in še.


Tako je. 100% nadomestilo plače bo po moje spremenilo bore malo.

Otroke si danes v mladih letih (pred 30im) "privoščijo" povečini tisti, ki so jim starši rešili stanovanjski problem (bodisi da stanujejo v mansardi ali v redkih primerih imajo tako premožne starše, da jim kupijo hišo/stanovanje) ali pa drug ekstrem - ne razmišljajo o tem, kako jih bodo preživeli in jih imajo več ravno iz razloga, ker jih na ta način živi država (oziroma preko davkov mi vsi).

Če jaz gledam mojo generacijo - otroka so pred 30im imeli zgolj tisti, ki so ostali v domači hiši. Kar nekaj je takih, ki so bili raje brez službe in v domačem kraju ter živeli doma, kot da bi se preselili npr v Ljubljano, ker bi večji del plače dali za najemnino ali kredit. No ti so imeli otroke torej prej in zato tudi več kot tisti, ki so začeli okoli 35ega.

Rešitev je torej v stanovanjski politiki in ustreznih plačah, ne pa v višini nadomestila za čas trajanja porodniške.
MZ
# 25.10.2017 ob 08:51
Za več otrok pomaga edino obujanje vrednot, ki jih je sistem, temelječ na potrošništvu, praktično izkoreninil. Tu lahko daš ljudem več denarja, pa ga bodo veselo sprašili za svoj instant užitek, ki jih na koncu pustil z občutkom praznine, celotna družba pa ne bo nič dosti napredovala. Dober primer so dokapitalizacije, kjer se omasti nekaj prascev pri koritu (posameznik), podjetje/banka (družba) pa veselo propada naprej.

Preden pa začnete vpiti o nazadnjaštvu - malo primerjajte število otrok v naši moderni družbi, kjer se poudarja brisanje mej, tabujev in narodne/kulturne/spolne identitete in kakšni "zaostali" družbi, kjer še vladajo spoštovanje, sočutje, vrednote in tradicionalna delitev vlog. Seveda pa se lahko tudi pretvarjate, da ni nič na tem, in veselo tonemo dalje, kot je tonil stari Rim...dokler ni doživel reset s strani imigrantov.
zapravico
# 25.10.2017 ob 08:33
Gospodarstvo raste,a a DDV je še zmeraj 22%
Binder Dandet
# 25.10.2017 ob 10:10
"a pri mladih starših se še vedno varčuje"

V kakšnem smislu je mišljeno "mladi starši". Starši novorojencev? Ker nadomestila pripadajo tudi staršem, ki otroka dobijo pri 40ih.:)

Sicer pa teh 10% ni faktor x, kar se tiče natalitete. Stanje se je v zadnjih letih izboljšalo. Nekoliko tudi zaradi tega, ker imajo otroke otroci baby boom generacije.

Prvi faktor so pogoji (službe, stanovanja). Drugi faktor so vrednote (zanimivo pri vprašanju nedeljskega odprtja trgovin je, da toliko ljudi to smatra kot sveto pravico, ne vidijo pa povratne povezave, kako to vodi v družbo potrošništva, individualizma, manjše natalitete).
garmond
# 25.10.2017 ob 08:26
Ni denarja za naše otroke? Za dohtarje so ga takoj našli, ko so izsiljevali za svoje plače in so jim jih potem tudi drastično zvišali. Pa že prej niso bili reveži.
Denar se bo tudi našel za falote, ki se izogibajo sodnim procesom in zaradi tega njihivi primeri zastarajo, oni pa potem zahtevajo vratolomne odškodnine. Ja za marsikaj je denar v tej državi, le za naše otroke se ne more najti ta drobiž. Potem pa jamrate nad nizko nataliteto. Sram vas naj bo.
Geres*
# 25.10.2017 ob 07:30
Strinjam se s 100% porodniško za prvega otroka.

AMPAK za družine je še nekako poskrbljeno - porodniško imamo med najdaljšimi, urejeno mrežo vrtcev (pri čemer bi pri sprejemu morali imeti prednost otroci zaposlenih staršev!), otroške dodatke ipd.

Bistveno slabše je poskrbljeno za invalide, pa se jim v javnosti namenja bistveno manj pozornosti.
Skippy
# 25.10.2017 ob 07:29
@tones
nobene demografske katastrofe ne bo. Nehat se morajo prerazporeditve in vsak mora začeti varčevati za svojo penzijo. Potem je vseeno, koliko je starejših v družbi, proizvod bo pač malenkost nižji ob tudi manjšem prebivalstvu.
GORILA
# 25.10.2017 ob 10:21
Nove davke dobivamo tako ali tako ves čas, tako da to glih ni nek argument. To, da bi šla razlika v znižanju DDV v žep prodajalca pa je iz trte zvito, saj konkurenca pač naredi svoje, tako da ja, podpiram znižanje DDVja nazaj na predkrizno raven.

...nič konkurenca ne naredi! Če jaz danes pijem pivo po 2,20 EUR, se z znižanjem DDv na 20% definitivno pivo ne bo pocenilo na 2,16 EUR!
In v večini primerov dejansko to tako je!
...tudi kepica sladoleda ne bo šla iz 1 EUR na 0,98 EUR;
...vožnja z LPP bo tudi ostala 1,2 EUR in se ne bo znižala na 1,18 EUR;
...frizer bo tudi še vedno 8 EUR in ne 7,89 EUR;
mile952
# 25.10.2017 ob 09:55
Vse gre gor, samo pokojnine so iste ali se znižujejo. To je zgleda rezultat nepopustljive borbe Karla Erjavca v dobrobit upokojenske generacije (LOL). Folk se obnaša in ne protestira, kot da nikoli ne bo šel v penzijo. Pol bo pa cvilil kot agadir, samo čuti ga ne bo hotel nihče. Ša Korl, razen blebetanja, ne naredi nič, nula, niente, zero.
Vongobongo
# 25.10.2017 ob 09:27
matejagr

A ti to resnicno verjames?

"Killerski cv" se da v Slo. tudi dobit. In marsikatera Slovenska firma zahteva tak cv ;) A zal dobis nizko placo za tak cv ;)
Miham
# 25.10.2017 ob 07:49
Gospodarska rast, proračunski presežek, a pri mladih starših se še vedno varčuje

To je to, ko je denar glavni cilj, in ne orodje.

Ko bi moralo biti ŽIVLJENJE GLAVNI CILJ!

In potem se tukaj vsi norca delajo iz Likovičeve...imajo pač oprane možgane ali pa so razni aktivisti..

Ko bo najpogostejše ime tukaj Mohammed bo pa vse super a ne?
HOR
# 25.10.2017 ob 14:57
Varčevanje pri mladih in starejših ter socijali je kontraproduktivni izraz odtujenosti ekonomije od temeljnih pravic in koristi večine državljanov za dobičke manjšine v okviru neoliberlanega kapitalfašizma
brehme
# 25.10.2017 ob 09:08
@pietetnik pa res, Angleca Likovič je vseskozi to poudarjala, pa so se norčevali iz nje tudi na RA SLO.
pietetnik
# 25.10.2017 ob 08:08
O družini, mladih starših in otrocih je edina govorila Angelca Likovič!
mirror
# 25.10.2017 ob 23:11
Gospodarska rast, proračunski presežek, nove kredite pa še vedno najemamo....
cairns
# 25.10.2017 ob 15:16
"Z znižanim nadomestilom država sporoča, da je skrb za otroka kot delo manj vredno v primerjavi s plačano zaposlitvijo, čeprav je skrbstveno delo za otroka 24-urna 'služba', ki se pravzaprav nikoli ne konča," opozarja Živa Humer,

To nadomestilo za 24 urno dosegljivost je rezervirano za profesorje na faksih.
božo1
# 25.10.2017 ob 13:36
Kdaj bodo spustili DDV nazaj na 20%?

Če bi, bi se temu lahko reklo žaganje veje na kateri sedimo. Ni zagotovila, da bi se na račun manj zbranega davka za funkcioniranje javne in socialne države znižale tudi cene v maloprodaji. Bi pa se sigurno še dodatno zaostrili pogoji v pravicah, ki pritičejo za državo življenjsko pomembni demografiji. Še kak razred manj za otroški dodatek ali štipendijo npr.
K_ris
# 25.10.2017 ob 12:49
@enajstica

Ja potem pa jaz zalagam več za starševsko varstvo, a ne? Kdo bo pa meni to vrnil?

To je pa vajina prosta izbira, kdo je doma in kdo dobiva nadomestilo za starševsko varstvo.
K_ris
# 25.10.2017 ob 12:27
@enajstica

Spodbuja naj le rojstva bogatih, praviš?

Obojih. Zato pa je ustrezno, da se vsaki mami (ali redkeje očetu) nadomesti njena plača, saj ravno takšen način določanja višine starševskega nadomestila zagotavlja, da med porodniško nobena družina nima znižanja dohodkov. Seveda pa bi se moralo starševsko nadomestilo vrniti nazaj na 100%.
Binder Dandet
# 25.10.2017 ob 11:54
"Pa namesto brezplačnih fakultet brezplačne vrtce"

vrtci so subvencionirani s strani občin. Mislim da okoli 70%. Ampak preostanek bi lahko pa država subvencionirala vsem. Pa bi se "mladi starši" losali mesečnega stroška 100 ali več € (odvisno od plače in občine). Vzeli bi pa iz malhe "zastonjskega" visokega šolstva. Kjer se zastonjkarstvo izkorišča za ohranjanje statusa. Kar vodi v teme o trgu dela.

Verjetno bi takšna sprememba marsikoga opogumila, ker tudi če bi oba imela povprečno plačo (2/3 zaposlenih ima manj), bi se recimo 150€ na mesec poznalo na družinskem proračunu.
GORILA
# 25.10.2017 ob 11:35
@enajstica
Imam pa jaz malo višjega, na srečo. Ja potem pa jaz zalagam več za starševsko varstvo, a ne? Kdo bo pa meni to vrnil? Naši družini?

...kdo bo pa meni, k sploh otrok nimam???
AM
# 25.10.2017 ob 10:29
Za primerjavo. Stanju DDV na dan 1.1.2017: vir:https://ec.europa.eu/taxation_custom
s/business/vat_en

Če pogledamo Slovenijo in sosednje države:

Member States Code Super-reduced Rate Reduced Rate Standard Rate Parking Rate
Slovenia SI - 9,5 22 -
Austria AT - 10 / 13 20 13
Italy IT 4 5 / 10 22 -
Croatia HR - 5 / 13 25 -
Hungary HU - 5 / 18 27 -

Slovenija ima osnovni DDv enak kot v Italiji 22%, manj ima edino Avstrija 20%, več pa Hrvaška 25% in Madžarska 27%

Nižjo stopnjo DDV-ja pa ima Slovenija najnižjo med vsemi !!
Edino specialna znižanja za malo izdelko, kot recimo kruh in mleko na Hrvaškem so nižja (nekaj malega pa tudi v Italiji in Madažrskem.

Prosim, da nehate govoriti kako imamo visok DDV !!
Dumr
# 25.10.2017 ob 09:56
@matejagr ne seri. Maš tudi v Sloveniji "killerska" podjetja za katera rabiš "killer" CV in kjer dobiš konkretno plačo. Vendar se taka podjetja pač ne izpostavljajo, niti niso nevem kako velika.
webman
# 25.10.2017 ob 09:26
Dravi gre slabše kot bi ji lahko šlo predvsem zaradi odnosa do ljudi. Ko moraš dajat ti višino prispevka dvigujejo, ko prideš na vrsto za prejemanje iz tega naslova pa imajo korekcijske faktorje, pogoje ki jih izpolni samo marginalna manjšina ali pa so enostavno skopirani iz časov gospodarske krize.
In ker je tako se na tisoče ljudi iz dneva v dan trudi predvsem v tem, kako državi dat čim manj. Vzrok za to je v prvem, posledica pa je v drugem. Ne vem če kdaj bomo to prešli, do takrat bo pač veljajo vklopi razum - premisli če res rabiš račun....
misterij1234
# 25.10.2017 ob 09:18
Sedanja vlada s Cerarjem na čelu,ki ne vlada,temveč samo laže,krade,ponareja državne podatke in s temi prevarantskimi prirejanji rezultatov si kupuje še en mandat.
Vongobongo
# 25.10.2017 ob 08:48
To nam je JJ zrihtal, da se loh hvali kok je slo na boljse. A nerad pove , da je on sprozu sparanje na enostarsevskih druzinah, invalidih, dijakih.......itd v glavnem skupine , ki nimajo sindikatov in tezko organizirajo protest ;)

Ni ta nas JJ po juhi priplavu :)
Geres*
# 25.10.2017 ob 08:42
Sicer pa če bi bila naša politika do družin tako zanič, se verjetno rodnost ne bi zviševala.

Italija je pod povprečje dveh otrok na žensko istočasno z Nemčijo padla sredi sedemdesetih. A če so nemške demografske politike zadnjega desetletja obrnile trend in se je število rojstev, podobno kot v Sloveniji, nekoliko zvišalo, pa v Italiji še naprej pada.
https://www.rtvslo.si/svet/v-italiji-zaradi-vse-manj-otrok-pozivi-k-strukturnim-spremembam/434566
the law1
# 25.10.2017 ob 07:29
@tones

Ves zahodni svet, Slovenija in Slovenci se še premalo zavedate demografske katastrofe, ki prihaja nad vas. Enostavno je premalo otrok, pa še mladi se izseljujejo. Ko bo najhuje tu, bo že prepozno. Veliko penzionistov in malo delavcev. Sploh za majhne narode je to pogubno. Država pa nič.

Le kam se naši mladi izseljujejo?

Poleg tega pa z pametno migranstko politiko tipa Avstralija ne boš imel problemov. seveda moraš postati privlačna država z vidika standarda, ki ga mladim delavcem lahko omogočiš. Z našo davčno politiko je to nemogoče.
božo1
# 26.10.2017 ob 04:52
K_ris
2. Delovno aktivni 2016:2014 (730.526:703.040) =1,024 (+2,44 odst.točke)
Neizpolnjen je ostal drugi del pogoje, da se mora stopnja delovne aktivnosti zvišati za vsaj 1,3 odstotne točke.

Razumem, toda opozoril sem na restriktivnost ali omejevalnost tega ukrepa brez ekonomskih vzvodov, zato sem omenil izhodišno osnovo za ugotovitev rasti leto 2014, to je leto pred sprejetjem ukrepa.

Za kaj gre in kje je logika?
Razumen kriterij je število zaposleno(delovno aktivnih) z ciljano plačno maso, iz katere se polni proračun. Vzemimo, da je ekonomska opravičenost zahtevka na zaposlenosti 730.000 in mi npr. rast 1,3% (z uredbo nov.2015) ne pomeni dovolj, ker smo imeli leta 2014-703.040 aktivnih.
Prej zahtevana številka je bila presežena leta 2016 za 3,9 %.

Po logiki ciljnega delnega "izbrisa" 5. doh.razreda, je preračunljiva "država" postavila več ali manj nedosegljivo lestvico pri predpostavki umirjene konstantne rasti.(kar se dejansko dogaja od leta 2014 dalje).
Tako lahko seštevamo "lestvico" na višini 1,29 odst.točke po letih 2015+2016+2017+2018... in pridemo na porast iz osnove 2014 za 5,16% in presežemo ekonomsko izhodišče po državi za 36.276 zaposlenih ali nad postavljeno "normo"(1,3) za 6.276!

Seveda sem tukaj posebno občutljiv, ker sodim v restriktiven razred, ki mi zaradi letnega presežka dohodka za 200 evrov vzame 2.000, v 5 letih šolanja 10.000, ki je postal, zaradi nezmožnosti pokrivanja iz dohodka, domača "bančna luknja" (kredit).
mirror
# 25.10.2017 ob 23:17
V času Janša so otroci imeli zastonj kosilo. Levica je razglašala v vseh medijih, da so otroci lačni. Ko je prevzela oblast vlada Pahorja, je takoj otrokom ukinila zastonjkarska kosila. V medijih je bilo kmalu potem objavljeno, da so naši otroci predebeli. To pomeni, da se brez kosila zrediš. Ampak samo takrat, ko je levica na oblasti.
misfits
# 25.10.2017 ob 17:34
@enajstica

Spodbuja naj le rojstva bogatih, praviš?

Nikjer v mojem zapisu to ni niti približno ne omenjeno ne namignjeno. Predstavljen je bil zgolj moj vidik na tezo, da je otrok manj premožnih staršev manj vreden od otroka bolj premožnih staršev, s katero se pač ne morem strinjati.

@Binder Dandet
vrtci so subvencionirani s strani občin. Mislim da okoli 70%. Ampak preostanek bi lahko pa država subvencionirala vsem. Pa bi se "mladi starši" losali mesečnega stroška 100 ali več € (odvisno od plače in občine).
Ponavadi je tudi tako, da so te subvencije spet deležne družine z manjšim prihodkom, če jih občina sploh subvencionira (mislim, da je tudi to vezano na odločbe CSD-ja, ne me pa prijet za besedo). Tako da znesek, ki bi se poznal v družinskem proračunu v primeru brezplačnega vrtca (spet, pri enem otroku), je bližje 300+€ kot 100.
Pa ne govorimo o bajnih plačah, da ne bo pomote.
K_ris
# 25.10.2017 ob 14:58
@božo1

Gospodarska rast je vedno na letni ravni.

Ni pa problem v tem, da je bila gospodarska rast premalo visoka. Neizpolnjen je ostal drugi del pogoje, da se mora stopnja delovne aktivnosti zvišati za vsaj 1,3 odstotne točke.
božo1
# 25.10.2017 ob 14:53
......nadomestila bo veljalo do leta, ki bo sledilo letu, v katerem bo gospodarska rast presegla 2,5 odstotka BDP-ja in ko bo hkrati rast stopnje delovne aktivnosti v starostni skupini od 20 do 64 let presegla 1,3 odstotne točke.
"Ti pogoji za sprostitev varčevalnih ukrepov za leto 2018 niso izpolnjeni,......????

Omejitev je bila sprejeta XI.2015! Se pravi, da se izpolnitev dviga nanaša na leto 2014?

Podatki SURS-a
1. Bruto domači proizvod se je v zadnjem četrtletju 2016 povečal za 2,6 odstotka, v letu 2016 za +2,5 odstotka; v odnosu na leto 2015
2. Delovno aktivni 2016:2014 (730.526:703.040) =1,024 (+2,44 odst.točke)
- izhodišče je 2014, t.j. 0%

* s temi podatki in tolmačenji se da manipulirati do "neskončnosti". Najprej rast na 2,5% po letu, ko je dosežena ali 1,3 odst.točke enako. Na katero leto takšna rast? Na izhodiščno (2014, če je popravek nov.15) ali vsako naslednjo?

Se zdi, da je tukaj oblast škodljivo skrbna!
izo
# 25.10.2017 ob 13:43
Če bi, bi se temu lahko reklo žaganje veje na kateri sedimo. Ni zagotovila, da bi se na račun manj zbranega davka za funkcioniranje javne in socialne države znižale tudi cene v maloprodaji. Bi pa se sigurno še dodatno zaostrili pogoji v pravicah, ki pritičejo za državo življenjsko pomembni demografiji. Še kak razred manj za otroški dodatek ali štipendijo npr.

zanimivo, da smo lahko vse to prej zagotavljali ob 20% ddv-ju in vsaj 2x nižjem javnem dolgu..
matejagr
# 25.10.2017 ob 11:05
"Killerski cv" se da v Slo. tudi dobit.

Potem pa vam zelim veliko uspeha pri "bildanju" slovenskega "killerskega" cv-ja :D.
Kazalo