Slovenija

Poudarki

  • Janša: Moje premoženje je v skladu z mojimi dohodki v 30 letih dela
  • Janša in Janković večkrat kršila zakon, pojasnil pa nista dala
  • Premoženje se je Janši nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov
  • KPK nima možnosti ukrepati, zato opozarja na nujnost sprememb
Goran Klemenčič
Klemenčič zaradi ugotovitev komisije pričakuje diskreditacijo postopka in članov. Foto: BoBo
       Ali nas vse skupaj zaprejo ali pa ti zavezanci sprejmejo odgovornost, sicer KPK nima razlogov za obstoj.       
 Predsednik KPK-ja Goran Klemenčič
       Zavezanec je na pogovoru senatu komisije na vprašanje, na kakšen način pride do posameznih izplačil na njegov TRR, odgovoril: »Ko rabim denar, pokličem pa rečem: Dragi moj sine, je čas, da kaj vrneš atu … Približno tako izgleda.« Potem je na izrecno vprašanje komisije dodal, da ga ne zanima, od kod sinu denar.       
 Iz poročila KPK-ja o pogovoru z Zoranom Jankovićem
       Komisija je v primeru Ivana Janeza Janše ugotovila razpolaganje z znatnimi sredstvi neznanega in nepojasnjenega izvora in netransparentno sofinanciranje nakupa nepremičnine (stanovanja v Ljubljani) v okoliščinah, obremenjenih s korupcijskimi tveganji, sumom zlorabe položaja in tveganji nasprotja interesov v širšem smislu.       
 Iz poročila KPK-ja
Janša Janez  Janković Zoran
KPK ugotavlja, da je bilo ravnanje prvakov največjih parlamentarnih strank obremenjeno s korupcijskimi tveganji. Foto: BoBo
Odziv Janeza Janše na Twitterju.
       V primeru zavezanca Zorana Jankovića pa je komisija ob tem, da funkcionar nadzorni instituciji ni poročal o finančnih sredstvih v višini skoraj 2,4 milijonov evra, ugotovila tudi več verižnih finančnih transakcij, ki so izrazito obremenjena s korupcijskimi tveganji v povezavi s podjetji, ki na eni strani poslujejo z Mestno občino Ljubljana, in podjetji, ki so na drugi strani v lasti družinskih članov zavezanca.       
 Iz poročila KPK-ja
VIDEO
Pahorja skrbi predvsem ug...
VIDEO
Janša in Janković podatke...
VIDEO
Stranke koalicije tudi o...
VIDEO
Virant dvignil temperatur...
VIDEO
Janković in Janša neiskre...

Dodaj v

Klemenčič: Ponosen sem na poročilo. Žalosten sem kot državljan.

Janšo in Jankovića poenotil ... sum korupcije
8. januar 2013 ob 11:03,
zadnji poseg: 8. januar 2013 ob 20:57
Ljubljana - MMC RTV SLO

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) ugotavlja, da je bilo ravnanje Zorana Jankovića in Janeza Janše obremenjeno s korupcijskimi tveganji in sumi zlorabe položaja.

"Tako pri Zoranu Jankoviću kot pri Janezu Janši je šlo za večkratno sistematično kršitev zakonov proti korupciji in integriteti ter za razpolaganje z nepojasnjenimi viri premoženja," je po objavi poročila novinarjem dejal predsednik komisije Goran Klemenčič.

Za TV Dnevnik pa je Klemenčič dejal, da se bojijo, da bodo morali o tem odločati drugi pristojni organi in se ne bo nič zgodilo.''Pristojni organ je že odločil. Zavedamo se, da lahko to povzroči politično krizo, vendar zanjo nismo krivi mi ampak tisti, ki so zakon sistematično kršili,'' je sklenil.

Celotno poročilo KPK-ja lahko preberete tukaj

"Ne gre samo za vprašanje kazenske, davčne ali kakšne druge odgovornosti. Slovenija ima žal takšen protikorupcijski okvir, ki je na področju nadzora nad premoženjskim stanjem eden najslabših v Evropi. Na to nas zadnja leta opozarjajo poročila tako OECD-ja kot Svetovne banke, ki ima na spletni strani čudovito primerjalno analizo nadzora nad premoženjskim stanjem: naš je eden redkih, kjer tovrstnih sankcij za to kršitev tako rekoč ni," je opozoril Klemenčič.

Predsednik KPK-ja je ponosen na to, kar so njegovi sodelavci naredili, obenem pa "je ob ugotovitvah kot državljan žalosten". Sam sicer pričakuje tako diskreditacijo postopka kot tudi članov komisije, ob čemer pa pravi: "Ali nas vse skupaj zaprejo ali pa ti zavezanci sprejmejo odgovornost, sicer KPK nima razlogov za obstoj."

V zvezi z ravnanji Zorana Jankovića in Janeza Janše je pojasnil, da sta se oba odzivala na vabila za zaslišanja in dodatna pojasnila, a so bila ta "izmikajoča, nepopolna, v delih pa preverljivo lažna". V delih, v katerih ugotovljene kršitve predstavljajo sum kaznivih dejanj, bo KPK predal pristojnim organom.

Janša: Moje premoženje je v skladu z mojimi dohodki v 30 letih dela
Janez Janša
se je na Twitterju na poročilo KPK-ja odzval z besedami: "Neresno. KPK pri prodaji upošteva podatke GURS, pri nakupu pa tržno ceno." Pozneje pa je še zapisal: "Vse moje premoženje je popolnoma v skladu z mojimi dohodki v 30 letih dela."

"KPK je ena redkih državnih inštitucij, ki ne komunicira prek Twitterja", pa je komentar predsednika vlade na tiskovni konferenci okrcal Klemenčič.

Pri Zoranu Jankoviću (Pozitivna Slovenija) je KPK ugotovil sistematično in večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju glede razpolaganja z gotovino, vrednostnimi papirji in o spremembah/povečanju finančnih sredstev na bančnih računih (v vrednosti prek 2,4 milijona evrov)

Poleg tega je komisija ugotovila, da je del finančnih prilivov (208.000 evrov) v štirih mesecih v leta 2011 prispel na osebni bančni račun zavezanca iz naslova verižnih transakcij, ki imajo svoj začetek v podjetju, ki posluje z Mestno občino Ljubljana. "Ta sredstva niso samo neprijavljena komisiji, ampak so tudi izrazito obremenjena s korupcijskimi tveganji, tveganji za nedovoljeno lobiranje, nasprotje interesov v najširšem smislu in sumi zlorabe položaja."

Premoženje se je Janši nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov
Tudi pri Janezu Janši (SDS) je komisija ugotovila večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju glede razpolaganja z gotovino, lastništva nepremičnin, lastništva premičnin ter prevzemanja jamstev in poroštev. KPK še ugotavlja, da se je premoženje zavezancu – glede na ugotovljene uradne vire dohodkov in premoženja – v nadzorovanem obdobju nesorazmerno in nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov.

"Komisija je tudi ugotovila, da je zavezanec v nadzorovanem obdobju kot obliko sofinanciranja nakupa nepremičnine od zasebnega podjetja s pravnim poslom na škodo tega podjetja pridobil premoženjsko korist v višini cca. 100.000 evrov, pri čemer je bil posel po ugotovitvah komisije obremenjen z izrazitimi korupcijskimi tveganji in sumi zlorabe položaja," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Janša in Janković večkrat kršila zakon, pojasnila pa nista
KPK v zaključnem poročilu na koncu pravi, da je nadzor nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank pokazal, da sta dva izmed zavezancev - Janez Janša in Zoran Janković - "v obravnavanem obdobju med opravljanjem funkcije večkrat kršila zakon", ker komisiji nista sporočala (ali pa vsak ne v zakonitem roku) podatkov o svojem premoženjskem stanju oziroma spremembah premoženjskega stanja. "Noben od zavezancev za te opustitve komisiji ni podal razumljivega in sprejemljivega odgovora. V obeh primerih je komisija ugotovila ponavljajoče kršenje zakona," piše v poročilu.

Pri obeh zavezancih je bilo ugotovljeno razpolaganje z večjimi vsotami gotovine neznanega izvora. "O gotovini zavezanca komisiji nista poročala, niti na poziv komisije s pričakovano prepričljivostjo nista odpravila dvoma v zakonitost in transparentnost pridobitve teh sredstev," med drugim piše v poročilu.

KPK nima možnosti ukrepati ...
Komisija ob tem poudarja, da "v primeru predsednika vlade in SDS Ivana Janeza Janše ter župana MOL in predsednika PS Zorana Jankovića nima zakonskih možnosti zahtevati njuno razrešitev z javnih funkcij".

... zato opozarja na nujnost sprememb
Kot neodvisna državna institucija, ki je »skrbnica« Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, katerega poslanstvo je »krepitev delovanja pravne države, integritete in transparentnosti, preprečevanje korupcije in odpravljanje nasprotja interesov« (1. člen ZIntPK), zato komisija resno opozarja, da je nujno treba sprejeti mednarodno primerljiv in učinkovit zakonodajni okvir, na podlagi katerega bo mogoče v primeru tovrstnih ponavljajočih in dalj časa trajajočih kršitev protikorupcijske zakonodaje uveljaviti konkretne in sorazmerne sankcije ter neposredno (politično) odgovornost nosilcev javnih funkcij, še poudarjajo.

Komisija je v poročilu ugotovila tudi, da Karl Erjavec, Ljudmila Novak, Gregor Virant in Radovan Žerjav niso kršili zakona glede obveznosti poročanja komisiji, prav tako ni komisija odkrila "neskladnosti med vrednostmi ugotovljenega dejanskega premoženja, ki je osnova za odmero davčnih obveznosti in prijavljenega premoženja, oziroma nesorazmernega povečanja premoženja na območju Republike Slovenije v času opravljanja njihovih javnih funkcij".

"V ustavni demokraciji in pravni državi lahko visok javni funkcionar razpolaga zgolj s premoženjem znanega izvora oziroma s sredstvi za zasebno potrošnjo, ki so razvidna iz uradno preverljivih virov oziroma so pridobljena na transparenten način in z dovoljenimi ter zakonitimi pravnimi posli. Vsako razhajanje je zavezanec dolžan celovito in razumljivo pojasniti.

To prvenstveno ni vprašanje pravnih nians protikorupcijske, davčne ali kazenske zakonodaje. Je mnogo več. Je odnos družbe do vprašanja, komu zaupa upravljanje z državo ali samoupravno lokalno skupnostjo, odnos do integritete javnih funkcij, ki ne smejo biti last posameznikov, odnos do javnega interesa in nacionalne integritete; in je navsezadnje temeljno vprašanje, ali kot družba sprejemamo posameznike na javnih funkcijah, če ti ne spoštujejo, kršijo ali ignorirajo zakone in institucije svoje lastne države. Premoženje, življenjski slog in način pridobivanja premoženja ter porabe premoženja oseb, ki imajo neposreden vpliv na oblikovanje politik, delovanje in izvrševanje oblasti, ne more in ne sme biti obremenjeno s korupcijskimi tveganji, nepojasnjenimi ali dvomljivimi viri premoženja.

V nasprotnem primeru se v družbi poleg nezaupanja v poštenost utemeljuje in utrjuje tudi prepričanje o dejanskem obstoju dvojnih meril, ki veljajo za določene elite na eni strani ter preostale državljane na drugi strani, kar seveda ni in ne more biti lastno vladavini prava in pravni državi, kakršna bi naj po ustavi Slovenija bila.

Če družba ali njene institucije pred tem mižijo (in v Sloveniji se to prevečkrat dogaja), besede, zapisane v ustavi, kot so »pravna«, »socialna« in »demokratična« država, nimajo vrednosti."

Vir: Zaključno poročilo KPK-ja

T. K. B., S. B. L.
Prijavi napako
Komentarji
Valuk_
# 08.01.2013 ob 11:11
Grozno. Če bi bili demokratična država, bi predsednik vlade najkasneje jutri odstopil. Seveda tudi Jankovič kot predsednik stranke.

Ampak ne, spet bomo slišali kup izgovorov glede politične zarote, stricih iz ozadja in podobnih bučah,s katerimi slepijo narod že 20 let.

Res višek od viška. Ni čundo, da ljudem prekipeva. Razen raznih strankarskim ovčkam, nesposobnih lastnega razmišljanja.
pd
# 08.01.2013 ob 11:14
In kaj bomo naredili na naslednjih volitvah?!? Spet jih bomo izvolili, trote kradljive.
Ramus
# 08.01.2013 ob 11:15
"KPK: Ravnanje Jankovića in Janše potencialno koruptivno"

Zahtevamo odstop celotne politične elite!
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:17
Zdaj pa podpornike enega in drugega falota pozivam, da presekajo to sranje z "vašimi" in "našimi" ter skupaj, končno, zahtevamo odhod obeh iz politike.

Sploh bi želel videti priznanje s strani tistih, ki so trdili, da je Janša objavil VSO dokumentacijo glede premoženja in nepremičnin, da jih je le uspel zavajati in se po ugotovitvah KPK še kako očitno okoristil in zlorabil položaj.
Pa lepo prosim, ne zapičite se v vsote, oba sta storila enako kozlarijo, samo v roke si lahko sežeta in odideta mešetariti z lastnim denarjem, ne več javnim.
Đizs...še plačana sta z javnim denarjem...
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:20
vali:
Hop, takoj v diskreditacijo Klemenčiča...ni Klemenčič tisti, ki je kršil pravila igre, dragi vali...
pd
# 08.01.2013 ob 11:13
Nemogoče!!!
PICENG
# 08.01.2013 ob 11:19
Zato nas pa dvaindvajset let po osamosvojitvi prehitevajo po levi Čehi, Slovaki, Poljaki, po desni pa Estonci, Litovci, itd.
Pa smo bili 1990 za njih perle. PERLE!
gesan
# 08.01.2013 ob 11:15
Preprosto!
Ta država je v takem stanju kot je, ker nas banditi že 20 let lahko vlečejo za nos in to predvsem zaradi tistih, ki si do nezavesti ne morejo dopovedat, da so tudi "njihovi" lahko banditi in jih še zmeraj po ovčje hodijo na volitve podpirat!
generacija56
# 08.01.2013 ob 11:20
Za Jankoviča vemo.
Ampak Janša? Tale mora imeti velike težave!
Imeti milijone, skrite v nogavici in jih plasirati na trg, da ne bi postal sumljiv, je Sizifovo delo. Ni čudno, da vse prevečkrat izgubi živce
Jezni Smrk
# 08.01.2013 ob 11:10
Sovražim očitno.
Ramus
# 08.01.2013 ob 11:19
"Drugače pa je pri predsednikih največjih dveh parlamentarnih strank. Pri Zoranu Jankoviću (Pozitivna Slovenija) je KPK ugotovil sistematično in večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju glede razpolaganja z gotovino, vrednostnimi papirji in o spremembah/povečanju finančnih sredstev na bančnih računih (v vrednosti prek 2,4 milijona evrov"

Takoj odstopiti z položaja župana Ljubljane in v preiskavo celotno politično elito PS.
Ramus
# 08.01.2013 ob 11:18
"Tudi pri Janezu Janši (SDS) je komisija ugotovila večkratno kršitev zakonske obveznosti poročanja o premoženjskem stanju glede razpolaganja z gotovino, lastništva nepremičnin, lastništva premičnin ter prevzemanja jamstev in poroštev. KPK še ugotavlja, da se je premoženje zavezancu – glede na ugotovljene uradne vire dohodkov in premoženja – v nadzorovanem obdobju nesorazmerno in nepojasnjeno povečalo za najmanj 210.000 evrov."

Lepo,... imamo predsednika vlade, ki je morda prejel podkupnino ali denar od kje drugje,... Morda pa zato jurišniki NPU-ja ne obiščejo g. Stresa in ga malo povprašajo glede umzanih poslov mariborske nadškofije.
Gaius Julius
# 08.01.2013 ob 11:19
@Valuk, točno tako!

V Sloveniji politiki pač ne znajo sprejemati odgovornosti, ljudje pa smo žal preveč otopeli, da bi to vplivalo na nas pri volitvah in tako ponavljamo iste in iste napake.
sLoVaN
# 08.01.2013 ob 11:22
OBA sta POKVARJENCA !
S tem, da je eden še psihični bolnik!
vednoprav
# 08.01.2013 ob 11:18
Valuk_
Se popolnoma strinjam.
Sedaj se bodo začela prepucavanja, kdo je več, kdo je manj, pa levi, pa desni, pa zgornji pa spodnji, pa roza , pa kudrlajsasti in karavana gre naprej.
r5
# 08.01.2013 ob 11:19
Odstop obeh že zaradi suma, za vse ostalo pa na sodišče in naj deset let vsaj sedita na vsaki obravnavi pod drobnogledom medijev, da ne bosta imela časa mešetariti z usodo Slovenije.
gesan
# 08.01.2013 ob 11:17
Ampak...vse to so samo naše domneve...,kot bi djal grebenal glanzkopf!
GORILA
# 08.01.2013 ob 11:40
Pri Janši iščejo drobtine, ki se tudi verjetno najdejo, pri Jankoviću pa spregledajo trope Slonov..
... če je 200K € zate drobtiniica, po tej logiki tudi 2,5mio € ni veliko več kot pol kosa plesnivega kruha...

TUDI ČE JE SAMO 100€, JE 100€ PREVEČ!
sLoVaN
# 08.01.2013 ob 11:32
@Bogdanček
Pri Janši iščejo drobtine, ki se tudi verjetno najdejo, pri Jankoviću pa spregledajo trope Slonov..

In od kje je Rajko Janša tako močno obogatel?
In, ali misliš, da so bili brezplačniki res brezplačni?
In kam bo hodil Črtomir v šolo, bolnico, ipd? V javno sigurno ne, v privat avstrijske bolnice in v privat(od države lepo podmazane) farške šole... moji in tvoji otroci/vnuki pa bodo stežka zbrali denar za študij.
Rasta75
# 08.01.2013 ob 11:31
Tole bi lahko pomenilo 2 muhi na en mah. Dajmo! Izkoristimo to priliko!
Sebastjan666
# 08.01.2013 ob 11:19
Pa bodo pobrite ovčke od Tankota čivknile, da če Janša krade je to pošteno, ker prijatelj cerkvenih dostojanstvenikov krade za dobro svojih državljanov. Bo že držalo. Gre k spovedi, pa mu je vse odpuščeno.

Zakaj ne bo šel Janša v zapor?
Zato ker preveč ve, tako kot Jankovič.
Takšna je naša pravna država, kjer so sodniki in tožilci tako grešni kot njihovi plačniki - politiki.

Samo pobriti ovci ta dejstva bolj težko kaj dopovedo. Dolgoročni striženje ima dolgoročne mentalne posledice - za leve in desne.
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:34
"Komisija je tudi ugotovila, da je zavezanec v nadzorovanem obdobju kot obliko sofinanciranja nakupa nepremičnine od zasebnega podjetja s pravnim poslom na škodo tega podjetja pridobil premoženjsko korist v višini cca. 100.000 evrov, pri čemer je bil posel po ugotovitvah komisije obremenjen z izrazitimi korupcijskimi tveganji in sumi zlorabe položaja," so še zapisali v sporočilu za javnost.

Zasebno podjetje, ki se ga omenja je seveda gradbeno podjetje, ki je Janši prodalo stanovanje v Ljubljani in zanj odkupilo Janševo nezazidljivo parcelo v Trenti, seveda na pkodo podjetju, kot so lepo zapisali v KPK. Taisto podjetje pa, kolikor je že dlje znano, je isto, ki je zgradilo stavbo, v katero je Gorenak preselil MNZ in NPU.
Roka roko pere...to kar se je opozarjalo pred volitvami, ko je Janša zadnji moment na soočenju privlekel zgolj delno dokumentacijo o svojih nepremičninah, se je zdaj izkazalo za fakt, potrjen v poročilu KPK.
Lepo...ni kaj...kot sem zapisal, Zoran in ivan lahko z roko v roki odideta mešetariti z nepremičninami, na Ciper ali Liechtenstein, kamor jima odgovarja.
Samo iz slovenske politike naj odideta.
MartinEs
# 08.01.2013 ob 11:35
»Ko rabim denar, pokličem pa rečem, dragi moj sine, je čas, da kaj vrneš atu … Približno tako izgleda.«

Komisija je v primeru Ivana Janeza Janše ugotovila razpolaganje z znatnimi sredstvi neznanega in nepojasnjenega izvora...

pa še 1.slika :)

Ej Slovenci moji butasti...v vsaki 2. normalni državi bi tale dva že zdavnaj....eh brezveze...
Jethros
# 08.01.2013 ob 12:02
Hitra anketica:

Ali naj Zoran Janković in Ivan Janez Janša, zaradi ugotovitev KPK glede spornosti njihovega premoženja, kršenja zakonodaje in zlorabe položaja, odstopita od vseh funkcij, ki jih zasedata?
DA - palci gor (+)
NE - palci dol (-)
mortir
# 08.01.2013 ob 11:44
Bravo Klemencic & ekipa!
bleeeee
# 08.01.2013 ob 11:15
Valuk_, hehe, ja, strici iz ozadja so se odločili žrtvovati Jankoviča, samo da bi se znebili nič hudega slutečega Janeza Janše.
Korošec
# 08.01.2013 ob 11:36
Naš Janša pa že ne! Pa saj hodi v cerkev to ne more bit slab človek!
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:36
daryankoff
# 08.01.2013 ob 11:33
Še eden od poskusov, da se očrni vodjo naše domovine Janeza Janšo.

Torej hoče KPK v istem poročilu očrniti tudi vodjo naše prestolnice Zorana Jankovića?
Ti hudič Klemenčičev...
šurda
# 08.01.2013 ob 11:34
vali
Kaj pa Nina Zidar-Klemenčič, a ona pa te ne moti,
glede na dejstvo, da je v nekateri primerih odvetnica
Ivana Janeza Janše ?!
Za Zorana Jakovića vse našteto drži, pri Ivanu Janezu
Janši pa so bili spet na delu strici iz ozadje, UDBA,
redči kmeri, zoobiji......... itd !
Bojim se, da bo šla "Klemenčičeva" proti korupcijsk
komisja po poti "Kosove" proti korupcijske komisje !
V medijih naklojnih vladi že "brusijo kose"
Tudi obisk Magistra Političnih Znanosti Branka Grimsa SDS
v arhivi je že najavljen !
PS: Skrajni čas je, da OBA SPOKATA svoje kufre !
vednoprav
# 08.01.2013 ob 11:31
sosedmenenemara
- Ja tudi meni so prav nagravži
Jankovičev nasmeh, Janševa nedolžna faca, bruh ! ! ! Pa ljudje pridmo k pamet.
sLoVaN
# 08.01.2013 ob 11:25
@vali
čisto po janševo, ni problem greh, ampak sel, ki informacije o grehu prinese !

S tem, da gre za moža Janševe odvetnice (mene sicer to golo dejstvo ne moti, ampak ko si že začel z diskreditacijo Klemenčiča).
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:25
PICENG:
Res je, Slovenija je bila ob osamosvojitvi biser z Balkana...danes smo le še kos balkanske šote!
rooster
# 08.01.2013 ob 11:39
vedno se nasmejim, ko se spomnim na tiste JJ zahteve pred volitvami, da izstavijo dokazila o premoženju ... na koncu se je pa njegovo "pogodbe" čakalo in čakalo in čakalo

lol, a se je lahko JJ še bolj blamiral?
Paperino
# 08.01.2013 ob 11:38
kralj matjaž # 08.01.2013 ob 11:30
Zanimivo da se pri Jankoviču sploh ne omenja kopico poslov, za katere vemo iz medijev.
Pri Janši me pa seveda zanima za konkretno premoženje, a gre za denar, a gre za posojilo, a gre za nepremičnino. Zakaj gre, dej bodite bolj konkretni.
Da neboste spet izumili, kakšen neznan komunikacijski način.


Če ne bi samo gledal, kako bi spet lahko zagovarjal svojega vodjo bi si lahko članek v celoti ogledal in odkril povezavo na celotno poročilo, v katerem ti piše prav vse. O Jankoviču in o janši. Pa prijetno branje, sicer pa dvomim, da boš del poročila razumel, oziroma mu priznal legitimnost, saj postavlja janšo ob bok Jankoviču.
gesan
# 08.01.2013 ob 11:55
Naš Janša pa že ne! Pa saj hodi v cerkev to ne more bit slab človek!

Pa še Rode daje roko v ogenj za njegovo poštenost hehehe
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:47
daryankoff:
Vodjo naše domovine? :D
Ti, časi Tita so mimo :D
Wasabi
# 08.01.2013 ob 11:40
Glede na to, da smo pri varčevanju podpiram skupno celico teh dveh falotov. Pa naj se tam bockata po mili volji, kolikor jima srce poželi. Poleg tega sem zaveden slovenec in bom rade volje častil kos mila, da si ga mečeta na tla. Da ne bo šlo še to na državne stroške...
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:38
kralj matjaž:
kako se počutiš, ko ti je še KPK črno na belem dokazala, da si pisal bedarije o tem, kako je tvoj Ivan objavil in dokazal vse dokumente o svojih nepremičninah? Preberi si članek, 3x, pa poročilo tudi, boš mogoče le spregledal, da si debelo leto streljal kozle in drugim očital zavajanje.
paraBellum
# 08.01.2013 ob 11:32
Moralni zgled za vse ostale državljane. Sram ju je lahko!
15-30
# 08.01.2013 ob 11:54
Mešetar, graditelj mostov ter podhodov, Janković, je zaključil svojo kariero.
Majer Twitt d.o.o. vključno z glavnim prekupčevalcem, ponarejevalcem, orožarjem in bostonskim nagrajencem na čelu pa tudi. In to že davno.
Namesto da bi gledali po TV falote, ki so ukradli kolo na Jezerskem ali pa lupinco na Bledu, gledamo in poslušamo [čudimo se ne več] kaj delajo/so delali naši politični kruhoborci v borbi za narodov blagor, pravičnost, poštenost in demokracijo:

03.12.2012 Marijan Hrvatin bo v Ljubljani poglabljal morsko dno
Hrvatin je bil namreč aprila letos obsojen na štirimesečno pogojno zaporno kazen, ker je zlorabil službeno plačilno kartico Uprave za pomorstvo v zasebne namene. Tik po obsodbi so ga brez zadržkov imenovali za vršilca dolžnosti uprave. Pozneje se je prijavil na razpis za direktorja, na ministrstvu pa niso imeli pomislekov, saj je bil ocenjen kot primeren kandidat. Medtem je obsodba postala pravnomočna.

07.01.2013 Robert Časar se je presedel na novo zatožno klop
Terminali malo tu malo tam. Ni se še končalo sojenje za očitano mu zlorabo položaja in prejemanje podkupnin v poslih Luke z zemljišči na Krasu, ko se mora Robert Časar že zagovarjati pred novimi očitki.

04.12.2012 Pavel Rupar po osmih letih pred sodnikom
Obtoženi naj bi po obtožnici zlorabil uradni položaj z namenom premoženjskega okoriščanja. Pred skoraj osmimi leti naj bi kot župan podpisal sporno pogodbo z avstrijskim gradbenim podjetjem Aquaplus in domnevno zaslužil 40 tisoč evrov, ki jih ni položil na občinski račun

20.12.2012 Samostojni učitelj Branko Marinič
Marinič je bil dvakrat obsojen zaradi goljufanja pri izpitu iz nemščine. Novembra lestos so na višjem sodišču v Ljubljani potrdili odločitev kranjskega okrajno sodišča, ki je aprila poslanca SDS Branka Mariniča spoznalo za krivega goljufanja na izpitu iz nemščine in mu dosodilo pogojno kazen petih mesecev s preizkusno dobo enega leta.

29.05.2012 NPU podal kazensko ovadbo zoper Zorana Thalerja
Britanski tednik Sunday Times je zdaj že nekdanjega evropskega poslanca Zorana Thalerja marca lani obtožil, da je sprejel denar za vplivanje na osnutke evropske zakonodaje. Sunday Times trdi, da so se njegovi novinarji pod krinko lobistov s Thalerjem dogovorili, da bo v zameno za denar poskrbel za sprejetje določenih dopolnil k evropski zakonodaji na področju financ.

21.04.2011 Srečka Prijatelja so premestili na Dob
Prijatelj je zaradi izsiljevanja pravnomočno obsojen na štiri leta zaporne kazni, v priporu oziroma zaporu je vse od aretacije marca lani. Tako mu do izteka kazni manjkajo še slaba tri leta.

07.08.2012 Primer Dimic
NPU je podal dva sklopa kazenskih ovadb v zvezi z gradnjo Simone Dimic, in sicer v zvezi s posojili NLB-ja in z gradbenim materialom za hišo.

08.01.2012 Vsa slovenska politična bebava drhal
Referendumski podpisi še vedno izgubljeni tavajo v IA IA IA Magarac™ galaksiji...

in še in še....da lokal-šerifov sploh ne omenjam.

99. švicarska republika press
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:47
Evo, malo za osvežitev spomina tistim, ki vidijo spet zaroto proti ubogemu Ivanu:

Naveza Janša-Imos: od preprodaj stanovanj do milijonskih poslov z državo
29. november 2011

Imos Janši plačal 130.000 evrov za ruševine?
Ljubljana, 02.12.2011
Ramus
# 08.01.2013 ob 19:19
"Klemenčič: Ponosen sem na poročilo. Žalosten sem kot državljan."

Nikar biti žalosten g. Klemenčič. Vesel sem, da je še nekje nekdo v državi, ki je branik prava, pravice in zakonodaje. Če tega ne bi bilo, bi lahko bili zelo žalostni. Sedaj pa je treba vztrajati in odstopiti celotno politično elito, ker nam vlada skorumpirana elita, ki nas je v dvajsetih letih spravila na kolena in pokradlo se je kar se je dalo. Konec, političnim elitam, tajkunom, škofom in bakirjem. Narod si bo pisal sodbo sam in vi g. Rode, ne vi g. Janša in tudi ne vi g. Jankovič!
15-30
# 08.01.2013 ob 12:12


prijatelji in kafiči press
gisky
# 08.01.2013 ob 11:53
odstopit morata oba.
stefana
# 08.01.2013 ob 11:45
hahahahahahahhaha

KPK nima možnosti ukrepati

kako obenem smešno in žalostno....to je to v tej naši sloveniji, da barabe, lopovi, mafijci in kriminalci so zaščiteni!!!!!!
alcatraz
# 08.01.2013 ob 11:38
spokajta. OBA!
Jethros
# 08.01.2013 ob 11:56
goldhorn
# 08.01.2013 ob 11:46
Najprej naj oba pojasnita ta odkritja.

Iz zgornjega članka...

Janša in Janković večkrat kršila zakon, pojasnila pa nista
KPK v zaključnem poročilu na koncu pravi, da je nadzor nad premoženjskim stanjem predsednikov parlamentarnih strank pokazal, sta dva izmed zavezancev - Janez Janša in Zoran Janković - "v obravnavanem obdobju med opravljanjem funkcije večkrat kršila zakon", ker komisiji nista sporočala (ali pa vsak ne v zakonitem roku) podatkov o svojem premoženjskem stanju oziroma spremembah premoženjskega stanja. "Noben od zavezancev za te opustitve komisiji ni podal razumljivega in sprejemljivega odgovora. V obeh primerih je komisija ugotovila ponavljajoče kršenje zakona," piše v poročilu.

Pri obeh zavezancih je bilo ugotovljeno razpolaganje z večjimi vsotami gotovine neznanega izvora. "O gotovini zavezanca komisiji nista poročala, niti na poziv komisije s pričakovano prepričljivostjo nista odpravila dvoma v zakonitost in transparentnost pridobitve teh sredstev," med drugim piše v poročilu.


Imela sta možnost, imela sta vprašanja komisije, pozive...pa ni bilo nič. Zdaj, ko je javno, bosta pa kao razlagala? :D
šurda
# 08.01.2013 ob 11:51
Komaj čakam, da se v parlamentu ustanovi VLADNA
preiskovalna komisija, ki bo zaslišala Klemenčiča, prakso
kako se to počne že imajo, v že prej omenjeni "Kosovi"
proti korupcijski komisji !
Naj vas spomnim, da je bil takrat "šef" komsije Branko
Marinič SDS, ki je na vsak način hotel izvedeti kdo ga
je prijavili !!!
PICENG
# 08.01.2013 ob 11:27
@ bazadante: če bi KPK prala glavo samo Jankoviću, bi jo zagotovo hvalil. Ker pa je vpleten tudi predsednik SDS, je seveda vse drugače. Zate.
sosedmenenemara
# 08.01.2013 ob 11:26
denar denar denar... ne morem jih več videti
ovce bojo pa spet volile...
saj se ti lahko upravičeno "skegla" v tej državi
in še SMEJIJO SE NAM
se ne vidimo na volitvah. BEEE
Kazalo