Slovenija
Volivci bodo 3. junija v slovenski hram demokracije poslali nove poslance. Foto: BoBo
Osnovna naloga poslancev državnega zbora je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Foto: BoBo
Kdo bo Mira Cerarja zamenjal v vladni palači na Gregorčičevi? Foto: BoBo
Na plačni lestvici so poslanci uvrščeni od 55. do 62. plačnega razreda, kar pomeni, da na mesec zaslužijo med 3.661 in 4.817 evri osnovne bruto plače. Foto: Radio Koper/web
Zadnja javnomenjska anketa Vox populi je najvišjo priljubljenost namerila vladni stranki SD. Foto: BoBo/Srdjan Živulović

Zbiranje list predlogov kandidatov za državnozborske volitve do 3. maja

Volitve prinašajo zamenjavo oblasti
16. april 2018 ob 08:34
Ljubljana - MMC RTV SLO, STA

Volivci bodo 3. junija izbirali nove poslance državnega zbora, ki je v Sloveniji najvišji predstavniški in zakonodajni organ, pristojen za izvolitev vlade, ki predstavlja izvršilno oblast.

Državna volilna komisija (DVK) je sporočila, da lahko volivci in politične stranke liste kandidatov za prihajajoče državnozborske volitve predlagajo do 3. maja. Osnovna naloga poslancev državnega zbora (DZ) je opravljanje zakonodajne funkcije oblasti, v okviru katere poslanci sprejemajo najpomembnejše pravne akte države. Poleg tega DZ opravlja volilno in nadzorno funkcijo.

V zakonodajno funkcijo sodi sprejemanje sprememb ustave, zakonov in drugih aktov, med njimi državnega proračuna, ter ratificiranje mednarodnih pogodb. Prav tako je v pristojnosti DZ-ja razpisovanje referendumov.

Prav tako DZ voli, imenuje in razrešuje najpomembnejše nosilce funkcij v državi. Med drugim je pristojen za izvolitev predsednika vlade in ministrov, ustavnih sodnikov, guvernerja Banke Slovenije, varuha človekovih pravic in člane Računskega sodišča.

Nadzorna funkcija
Poslanci imajo tudi nadzorno funkcijo; tako lahko odločajo o zaupnici ali nezaupnici vladi ter ustavni obtožbi predsednika republike, vlade ali ministrov. Odrejajo parlamentarne preiskave ter postavljajo poslanska vprašanja vladi.

DZ sestavlja 90 poslancev: 88 jih je izvoljenih na splošnih volitvah, po enega pa izvolijo pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti. Svoje delo opravljajo na plenarnih sejah in na sejah delovnih teles. Delo DZ-ja vodi predsednik, ki ga poslanci izvolijo na konstitutivni seji z večino glasov vseh poslancev. Pri delu mu pomagajo največ trije podpredsedniki.

Poslanci svojo poslansko funkcijo opravljajo poklicno, zaradi česar ne smejo opravljati funkcij ali dejavnosti, ki po zakonu niso združljive s funkcijo poslanca. Med njimi je denimo županska.

55. do 62. plačni razred
Na plačni lestvici so poslanci uvrščeni od 55. do 62. plačnega razreda, kar pomeni, da na mesec zaslužijo med 3.661 in 4.817 evri osnovne bruto plače. Predsednik DZ-ja pa je uvrščen v najvišji, 65. plačni razred in mu pripada plača v vrednosti 5.419 evrov bruto.

Poleg tega so poslanci upravičeni do povračil stroškov za prevoz, prehrano in izobraževanje, na voljo pa so jim tudi službena stanovanja. Prav tako poslanci prejemajo mesečni pavšal za pokrivanje stroškov pri delu v volilni enoti; ta znaša med 500 in 800 evri. Še 180 evrov pa dobijo za delovanje poslanske pisarne.

Tudi po prenehanju mandata imajo nekdanji poslanci pravico do nadomestila v vrednosti 80 odstotkov zadnje plače, in sicer največ pol leta. Pri delu poslancem pomaga približno 350 zaposlenih v državnem zboru.

Izvolitev premierja
DZ je pristojen tudi za izvolitev predsednika vlade in ministrov. Postopki za oblikovanje nove vlade stečejo po konstituiranju državnega zbora, saj ima predsednik države 30 dni časa, da po posvetu s poslanskimi skupinami državnemu zboru predlaga kandidata za predsednika vlade. Praviloma je to predsednik stranke, ki je na volitvah dobila relativno večino.

Ko je predsednik vlade izvoljen, mora v 15 dneh predlagati imenovanje ministrov. Šteje se, da je vlada nastopila funkcijo, če je imenovanih več kot dve tretjini ministrov. Ti pogosto prihajajo iz vrst novoizvoljenih poslancev, a jim, če so izvoljeni za ministre, ni treba odstopiti s poslanske funkcije, pač pa jim ta miruje.

Slovenske koalicijske vlade
Ker se v Sloveniji poslanci volijo po proporcionalnem sistemu, je vlada, ki jo sestavi mandatar, praviloma koalicijska. Od koalicijskih pogajanj je odvisno tudi, koliko in katere resorje bo imela posamezna vlada. Resorje, ki jih bo imela, vsakokratna vlada določi z zakonom o vladi.

Dosedanje vlade so imele različno število resorjev, aktualno vlado denimo sestavlja 14 ministrstev, ima pa tudi dva ministra brez resorja.

Vlada je sicer organ izvršilne oblasti in najvišji organ državne uprave. Opravlja politično izvršilno in upravno funkcijo. Pristojna je za izvajanje zakonov in drugih predpisov, ki jih sprejema državni zbor. Prav tako določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države. Kot najvišji organ državne uprave vlada izdaja predpise in sprejema pravne, politične, ekonomske, finančne, organizacijske in druge ukrepe. Državnemu zboru vlada predlaga v sprejem zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge akte.

VIDEO
SD ostaja najbolj priljubljena stranka
G. K.
Prijavi napako
Komentarji
SamoRes
# 16.04.2018 ob 08:48
Službena stanovanja ukinit. Kako nekdo s 4.000 plače ne more sam poskrbet za bivanje?
In obroke v parlamentu naj računajo po polni ceni za poslance, ne pa da je cena kosila kot dijaški sendvič.
wololo
# 16.04.2018 ob 09:46
točno tako, dajte javno objavit metodologijo po kateri se izbira katere stranke so vključene v raziskavo, to da se serijsko izključuje Pirate iz anket na nacionalki, kljub temu da so na prejšnih volitvah presegli prav 1% je absurdno.
Homer.
# 16.04.2018 ob 13:36
@lahk
Čas bi že bil, da se etablirane stranke zamenjanjo, saj so oni največji škodljivci v Sloveniji.
------------------------
A je v drugih državah kaj drugače?
Večinoma je vedno isti nabor strank, volitve pa le malo nagnejo vlado levo-desno in to je vse...
teta-pehta
# 16.04.2018 ob 10:06
Se strinjam aka29 glede Piratov. Samo potem naj navedejo, da je to akenta uporabnikov stacionalnih telefonov in ne "javno" mnenje oz. konkretno kako se anketa izvaja, da ne bo "manipuliranja".
atepej
# 16.04.2018 ob 12:49
Realna desnica je SNS!
m72
# 16.04.2018 ob 12:38
"Karkoli se že kdo odloča: Samo SD - Socialnih demokratov NE!"

Pa SĐS, Nsi in Smc tudi ne!
teta-pehta
# 16.04.2018 ob 09:35
Pa volit tiste, ki jih nacionalka ne oglašuje. Pirate.
Homer.
# 16.04.2018 ob 12:16
@aka29
# 16.04.2018 ob 09:55
Prijavi neprimerno vsebino Piratov pač ne zajameš, če anketiraš prek stacionarnih telefonov. Mislim, da ni nobene zarote tu.
------------------------
Še nikoli me nihče anketiral po stacionarnem telefonu (čeprav je celo v imeniku).
Torej tvoja trditev, da anketirajo zgolj po stacionarnih telefonih ne drži.
Hmeljar
# 16.04.2018 ob 20:43
Ankete so namenjene usmerjanju pozornosti javnosti. In kdo je torej tisti, ki usmerja, pa ne nehote, pozornost javnosti v levo ali desno?
nikhrast
# 16.04.2018 ob 16:41
Člani stranke bi morali določiti kandidata v vsakem volilnem okraju, ne stranka sama. Ne vem zakaj folk sploh podpira padalce.
Lista kandidatov se objavi potem ko v vsakem volilnem okraju člani stranke odločijo kdo bo kandidat, ni to normalno?
lahk
# 16.04.2018 ob 12:38
Ankete so larifari. To je zgolj ustvarjanje javnega mnenja. Menim, da bo marsikdo potočil solzo na dan volitev pa ta ne bo solza sreče. Čas bi že bil, da se etablirane stranke zamenjanjo, saj so oni največji škodljivci v Sloveniji. Žal pa slovenci ostajamo majhni in jim vedno znova damo glas. Škoda.
Anar Hija
# 16.04.2018 ob 11:59
Tudi Socialistična partija Slovenije na skrajno levi ali Požar na skrajno desni imajo veliko podpore. Pa režim SD na oblasti namerno zavira informacije (tudi z vplivom na podjetje Ninamedia).

Karkoli se že kdo odloča: Samo SD - Socialnih demokratov NE!
GlasRazuma36
# 16.04.2018 ob 11:51
Zakaj so samo nekatere stranke poimensko izpostavljene? Pirati recimo sploh omenjeni niso!
aka29
# 16.04.2018 ob 09:55
Piratov pač ne zajameš, če anketiraš prek stacionarnih telefonov. Mislim, da ni nobene zarote tu.
K_ris
# 16.04.2018 ob 11:13
@teta-pehta

Kličejo na stacionarne in mobilne telefone.
Bivši uporabnik
# 16.04.2018 ob 10:58
Poslance ne izvoli ljudstvo ampak stranka ki nam jih podtakne. Dokler bo tako bomo gledali nekatere primitivce v parlamentu ki v prvi vrsti skrbijo za svoje ter strankarske interese in ne za interese ljudi. Prednjaci vsekakor SDS.
vihraviuporabnik
# 16.04.2018 ob 09:44
Kam ste padli ali je mogoče, ali je res pregovor -" gliha skup štriha, lopov podpre lopova zločinec zločinca "- ali je to še SLO ???
Kazalo