Svet
Vatikan
11. oktobra 1962 se je koncil uradno začel z govorom papeža Janeza XXIII. v baziliki sv. Petra v Vatikanu. V dobrih treh letih je sprejel in izdal 16 dokumentov: štiri konstitucije (najpomembnejši dokumenti), devet odlokov in tri izjave. Foto: Rok Omahen
Papež Pavel VI. (Giovanni Battista Montini).
Papež Pavel VI. (Giovanni Battista Montini). Foto: Wikipedia.
Vatikan
Na koncilu je sodelovalo 2.860 koncilskih očetov (štirje iz Slovenije), od katerih jih med koncilom umrlo 254, na novo pa so imenovali 297 koncilskih očetov. Foto: Rok Omahen
Anton Vovk
Nadškof Anton Vovk. Foto: Wikipedia
Vatikan
V nasprotju s predhodnimi koncili je tokrat velik del udeležencev iz neevropskih dežel, še vedno pa je v odstotkih največ Evropejcev. Foto: Rok Omahen
2. vatikanski koncil
Delež koncilskih očetov po celinah. Foto: RTV SLO
Papež Janez XXIII. (Angelo Guiseppe Roncalli)
Papež Janez XXIII. (Angelo Guiseppe Roncalli). Foto: Wikipedia
Prešernova rojstna hiša, Vrba
Anton Vovk se je rodil v prav tisti hiši v Vrbi, kjer se je stoletje prej rodil France Prešeren. Foto: BoBo
Vatikan
Kljub pričakovanjem pa koncil ni posegel na področje duhovniškega celibata, ki ga je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII. Foto: Rok Omahen
VIDEO
50 let od 2. Vatikanskega...
VIDEO
Sprejem pri škofu Vovku
VIDEO
Obzorja duha - škof Vovk
VIDEO
Globus
VIDEO
Sprejem za katoliške duho...
VIDEO
Republiška zveza SZDL o o...
VIDEO
Pri Mitji Ribičiču ob 30-...
VIDEO
Odlikovanje pokojnega nad...
VIDEO
Sveto in svet - 50 let II...

Dodaj v

Cerkev je vedno potrebna obnove - ob 50-letnici drugega vatikanskega koncila

Dopuščanje liturgije v domačem jeziku in splošno opuščanje latinščine
11. oktober 2012 ob 06:10
Ljubljana - MMC RTV SLO

'Ecclesia semper reformanda', v prevodu 'Cerkev je zmerom potrebna obnove', je bilo geslo reformacije, verskega in družbenega gibanja 16. stoletja, ki si je prizadevalo za prenovo Katoliške cerkve. Bila pa je tudi smernica Drugega vatikanskega koncila.

11. oktobra mineva natanko 50 let od začetka Drugega vatikanskega vesoljnega cerkvenega zbora. Z vmesnimi premori je trajal do decembra 1965. Na njem je sodelovalo 2.860 predstavnikov Katoliške cerkve, tako imenovanih koncilskih očetov z vsega sveta, tudi iz Slovenije. Med udeleženci koncila so bili tudi štirje bodoči papeži: Giovanni Battista Montini (Pavel VI.), Albino Luciani (Janez Pavel I.), Karol Wojtyla (Janez Pavel II.) in Joseph Ratzinger (Benedikt XVI.)

Slovenci na koncilu
Na koncilu sodelujejo štirje slovenski škofje: ljubljanski nadškof Anton Vovk (1900-1963), mariborski škof Maksimilijan Držečnik (1903-1978), škof apostolski administrator ljubljanske nadškofije in poznejši ljubljanski nadškof Jožef Pogačnik (1902-1980) ter apostolski administrator Slovenskega primorja Janez Jenko (1910-1994).

Nadškof Anton Vovk se je rodil v Vrbi na Gorenjskem, v isti hiši kot pesnik France Prešeren 100 let prej. Z njim je bil povezan tudi sorodstveno, saj je bil njegov pranečak. Leta 1923 je postal duhovnik, triindvajset let pozneje pa še škof. Od takratne oblasti je bil deležen številnih pritiskov, ki so dosegli svoj vrh v poskusu atentata januarja 1952 na železniški postaji v Novem mestu, kje so ga polili z bencinom in zažgali. Vovk je atentat preživel, posledice v obliki brazgotin na obrazu in vratu pa so ostale. Leta 1961, ko papež Janez XXIII. povzdigne ljubljansko škofijo v nadškofijo, postane ljubljanski nadškof. V tem času ga papež povabi k sodelovanju v koncilskih pripravljalnih komisijah. Oblast mu dovoli odpotovati v Rim, kamor se napoti kljub šibkemu zdravstvenemu stanju – imel je sladkorno bolezen. Umre še pred koncem koncila, leta 1963. Njegov naslednik na nadškofijskem mestu postane Jožef Pogačnik, dotedanji ljubljanski pomožni škof.

Kaj pravzaprav je koncil?
Cerkveni zbor ali koncil je zborovanje škofov in drugih cerkvenih dostojanstvenikov. Vesoljni ali ekumenski cerkveni zbor pa je zbor škofov Katoliške cerkve z vsega sveta. Vsem škofom sveta ni treba biti fizično navzočih na koncilu, mora jih biti toliko, da predstavljajo vernike vse Cerkve. Na koncilu razpravljajo o verskih vprašanjih in sprejemajo odloke o verskih zadevah.

Do zdaj je bilo v dvatisočletni zgodovini Katoliške cerkve 21 cerkvenih zborov, od tega osem vesoljnih. Zadnji med njimi je bil prav 2. vatikanski koncil, ki ga je sklical papež Janez XXIII. (Angelo Giuseppe Roncalli) že v januarju 1959, le tri mesece po nastopu svojega pontifikata.

Dosedanji cerkveni zbori
1.
Prvi nicejski vesoljni cerkveni zbor (325)
2.
Prvi carigrajski koncil (381)
3.
Efeški koncil (431)
4.
Kalcedonski koncil (451)
5.
Drugi carigrajski koncil (553)
6.
Tretji carigrajski koncil (680–681)
7.
Drugi nicejski koncil (787)
8.
Četrtki carigrajski koncil (869–870)
9.
Prvi lateranski koncil (1123)
10.
Drugi lateranski koncil (1139)
11.
Tretji lateranski koncil (1179)
12.
Četrti lateranski koncil (1215)
13.
Prvi lyonski koncil (1245)
14.
Drugi lyonski koncil (1274)
15.
Viennski koncil (1311–1312) 16. Konstanški koncil (1414–1418)
17.
Baselsko-ferrarsko-florentinski koncil (1431–1437)
18.
Peti lateranski koncil (1512–1517)
19.
Tridentinski koncil (1545–1563)
20.
Prvi vatikanski koncil (1869–1870)
21.
Drugi vatikanski koncil (1862– 1965)

Razmere, ki so vodile do koncila
Tradicionalisti znotraj Katoliške cerkve so nasprotovali sklicu koncila, saj so menili, da ni potrebe po novem vesoljnem zboru, ker od predhodnega ni minilo niti 100 let. Vendar formalno Prvi vatikanski koncil nikoli ni bil končan. Pred 145 leti (leta 1867) ga je sklical papež Pij IX., začel pa se je dve leti pozneje. Najodmevnejša je bila razglasitev dogme (verske resnice) o papeževi nezmotljivosti, ki je sprožila številne polemike znotraj Cerkve kot tudi zunaj nje. Poleg osrednje vloge papeža so bili vloženi napori tudi v čim večjo centralizacijo Cerkve, predvsem na področju cerkvene uprave in cerkvenega učiteljstva.

Koncil je bil leta 1870 prekinjen oziroma prestavljen za nedoločen čas zaradi izbruha francosko-pruske vojne in poznejše zasedbe Rima v okviru procesa unifikacije Italije.
Papež Janez XXIII. je želel posodobiti Katoliško cerkev. Uporabil je izraz "aggiornamento", ki v prevodu pomeni "nekaj, kar je skladno s časom".

Namenoma se je izognil besedi reforma, ki je imela negativen predznak za katoličane še od obdobja reformacije. Njegov namen je bi nadaljevati tam, kjer se je prvi koncil končal - na področju nauka o Cerkvi. Bistvo koncila bo približati Cerkev potrebam sodobnega človeka. Kot opazovalci bodo na koncilu sodelovali tudi laiki ter predstavniki drugih krščanskih cerkva, protestantskih in pravoslavnih. Slednje je precej revolucionarno, če vemo, da so do tega koncila imeli svojo Cerkev za edino »pravo«, vse druge pa za zmotne. Razloge za takšno spremembo najdemo pri papežu Janezu XXIII. osebno.

Janez XXIII. je izhajal iz kmečke družine, kjer je bil tretji izmed trinajstih otrok. Med prvo svetovno vojno je služil v italijanski vojski kot bolničar. Leta 1925 je odšel v Bolgarijo, kjer je deloval devet let, do 1934. Nato ga je pot vodila v Carigrad, v Turčijo, kjer je ostal do konca druge svetovne vojne. Tam je prišel v stik z islamom. Leta 1953 postane kardinal in beneški patriarh. Zanimal se je za vse, kar je bilo novo, med drugim je obiskal beneški filmski festival. Papež je postal leta 1958. Kot prvi papež po letu 1870 je zapustil vatikansko ozemlje in obiskal zapornike v rimskem zaporu ter jih pozdravil z besedami: "Ker ne morete do mene, sem sam prišel do vas." Zaradi svojega odnosa do ljudi se ga je prijel vzdevek Janez Dobri.

Udeleženci iz socialističnih držav
- Jugoslavija: 24 (od 27 škofov)
- Poljska: 20
- Vzhodna Nemčija: 4
- Češkoslovaška: 3
- Madžarska: 2

Brez udeležencev:
Sovjetska zveza (kot opazovalci so navzoči predstavniki Ruske pravoslavne cerkve), Romunija, Kitajska.

Potek koncila
Predpriprave na koncil so trajale dobro leto dni (maj 1959-junij 1960). V naslednjem obdobju, do februarja 1962, so sledile priprave. V tem času so delo opravljale pripravljalne komisije, katerih naloga je bila pripraviti osnutke besedil, ki bodo obravnavana na sejah komisij na koncilu. V dveh letih so tako pripravili več kot 15.000 strani različnih dokumentov.
11. oktobra 1962 se koncil uradno začne z govorom papeža Janeza XXIII. v baziliki Sv. Petra v Vatikanu. V dobrih treh letih koncil sprejme in izda 16 dokumentov: štiri konstitucije (najpomembnejši dokumenti), devet odlokov in tri izjave. Na koncilu sodeluje 2.860 koncilskih očetov (štirje iz Slovenije), od katerih jih med koncilom umre 254, med samim koncilom pa je na novo imenovanih 297 koncilskih očetov. V nasprotju s predhodnimi koncili je tokrat velik del udeležencev iz neevropskih dežel, še vedno pa je v odstotkih največ Evropejcev. Glede na število navzočih gre za največji koncil v cerkveni zgodovini. Za primerjavo – na prvem vatikanskem koncilu je bilo le nekaj več kot 700 koncilskih očetov.

3. junija 1963 umre papež Janez XXIII. S tem se konča prvo obdobje koncila, saj se skladno s cerkvenimi pravili koncil samodejno konča ob smrti papeža, ki ga je sklical. Tri tedne po smrti je bil izvoljen nov papež – Pavel VI. (Giovanni Battista Montini), ki je takoj napovedal nadaljevanje koncila, kar se je tudi zgodilo v zadnjih dneh septembra istega leta. Pavel VI. je nadaljeval delo, kot ga je začrtal pokojni papež Janez XXIII. Bil je prvi papež, ki je potoval z letalom – v letu 1964 je šel na romanje v Palestino. Med tem obiskom se je zgodilo tudi zgodovinsko srečanje, prvim po Veliki shizmi (cerkveni razkol leta 1054, ki je razdelil krščanski svet na rimskokatoliški in pravoslavni del), s carigrajskim patriarhom Atenagorom I. Koncil se je z vmesnimi premori nadaljeval še dobri dve leti, do uradnega konca 8. decembra 1965.

Drugi vatikanski koncil v številkah:
- začetek: 11. 10. 1962
- konec: 8. 12. 1965 - 2.860 udeležencev z vsega sveta
- trije iz Slovenije, 26 iz Jugoslavije
- 38.000 strani koncilski aktov v 48 zvezkih
- 10 javnih sej - 2.227 govornikov na 168 generalnih kongregacijah (sejah)
- 522 glasovanj o raznih dokumentih
- 23.000 oddaj na Vatikanskem radiu v času priprav in med koncilom v skupni dolžini 6.000 ur.

Kako so spremljali koncil slovenski mediji?
TV Ljubljana je svojim gledalcem posredovala vesti, ki jih je dobila od tujih agencij. V šestih letih (od začetka priprav do konca koncila) zasledimo okoli deset novic, neposredno povezanih s koncilom, poleg nekaterih drugih prav tako iz Vatikana. Poročali smo o poteku priprav na koncil, razglasitvi in začetku koncila, pogrebu in izvolitvi novega papeža, o sprejetih dokumentih ter o koncu koncila. Med tiskanimi mediji časopis Delo po ugotovitvah Jereba (2011) o pripravljalnem obdobju koncila (1959-61) ne poroča. Prvič omeni koncil pol leta pred začetkom (februarja 1962) in na dan začetka koncila (11. oktobra). Pozneje omenja koncil ob večjih dogodkih. Katoliški časopis Družina poroča o dogodkih, povezanih s koncilom, redno od januarja 1959 naprej. Prispevki Družine so obsežnejši, saj pojasnjujejo vlogo in pomen koncila specifičnemu delu občinstva, medtem ko Delo predvsem obvešča splošno javnost.

Cenzura

Povojna ustava FLRJ-ja iz 1946 in poznejša ustava SFRJ-ja iz 1963 v 40. členu formalno zagotavlja med drugim svobodo tiska, govora in javnega nastopanja. Po ustavi imajo "občani pravico v sredstvih javnega obveščanja izražati in objavljati svoja mnenja … lahko izdajajo časopise in druge tiskovine ter širijo obvestila z drugimi sredstvi obveščanja". Ustavno zagotovljena pravica se omejuje z zakoni o tisku in s cenzuro prispevkov. Upoštevati moramo, da v tem času še niso urejeni diplomatski odnosi med Jugoslavijo in Vatikanom. Država v Cerkvi vidi potencialno nevaren element, predvsem glede možnosti vmešavanja tuje države – Vatikana (imenovanje škofov in podobno) v njene notranje zadeve. Zaradi cenzure je prav tako trpela aktualnost obveščanja, saj so morali prispevke oddati v pregled tudi štirinajst dni vnaprej.

Pokoncilska Cerkev - glavne spremembe:
- liturgija v domačem jeziku in splošno opuščanje latinščine;
(predtem poteka bogoslužni obred v latinskem jeziku, verniki poslušajo bogoslužje, pri njem ne sodelujejo dejavno, osrednji del bogoslužja je potekal pred tabernakljem, duhovnik je s hrbtom obrnjen proti vernikom, od koncila naprej potekajo obredi v nacionalnih jezikih, nastanejo tudi številne ljudske pesmi v domačem jeziku)
- preklic medsebojnega izobčenja Katoliške in Pravoslavne cerkve;
- priznana verska svoboda posameznika (preneha se diskriminacija pripadnikov drugih veroizpovedi, tudi na splošno je prepovedana vsakršna diskriminacija na podlagi vere, spola, rase);
- določena upokojitvena starost za škofe 75 let;
- ob doseženi starosti 80 let kardinali izgubijo pravico sodelovanja pri volitvah papeža;
- zanikanje kolektivne krivde takratnih in današnjih Judov za smrt Kristusa (Judje niso nič bolj odgovorni za smrt Kristusa kot kristjani);
- uvedba obvezne pridige pri nedeljski maši;
- večja in aktivnejša vloga laikov v Cerkvi;
- predvidena uporaba modernih sredstev obveščanja za pastoralno delo Cerkve (predvsem vzgojnih in umetniških filmov za mladino ter radijskih in televizijskih oddaj, namenjenim družinam).

Vprašanje celibata
Kljub pričakovanjem pa koncil ni posegel na področje duhovniškega celibata. Celibat je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII. Na Prvem lateranskem koncilu leta 1123 je papež Kalist II. razglasil duhovniške poroke za neveljavne. Ta sklep je potem na Drugem lateranskem koncilu leta 1139 potrdil papež Inocenc II. Potrebno pa je bilo še nekaj stoletij za njegovo uveljavitev tudi pri vrhu Cerkve – zadnji papež, ki je bil poročen in imel otroka, je bil Feliks V. v 15. stoletju. Dokončno je celibat potrjen na Tridentinskem koncilu v 16. stoletju.

Odnos Cerkev – država
Odnosi med Cerkvijo in državo so bili v Sloveniji po drugi svetovni vojni obremenjeni zaradi sodelovanja Cerkve (škofa Gregorija Rožmana) z okupatorjem predvsem v Ljubljanski pokrajini. Na Hrvaškem je bila podobna situacija, kjer je zagrebški nadškof Alojzije Stepinac v času Neodvisne države Hrvaške (NDH) sodeloval z ustaši. Po vojni je bil obsojen na zapor in pozneje hišni pripor. Leta 1952 ga papež Pij XII. povzdigne v kardinala. Kot protiukrep Jugoslavija še istega leta prekine vse diplomatske odnose z Vatikanom. Razmere se umirijo šele junija 1966 s podpisom beograjskega protokola, ki je bil v osnovni dvostranska izjava o izhodiščih za ureditev odnosov med Cerkvijo in državo. Podpis protokola je bil mogoč zaradi spremenjene politike Vatikana po Drugem koncilu kot tudi jugoslovanskega odpiranja na Zahod.

Mitja Ribičič, predsednik Zveznega izvršnega sveta, v sporočilu iz 18. decembra 1969 (SI AS 1211), poslanemu predsedniku CK-ja ZKS-ja Francu Popitu ter Janezu Vipotniku in Miranu Mejaku, slednje obvešča o dogodkih na seji Zveznega izvršnega sveta (ZIS) o dvigu odnosov z Vatikanom. Med drugim pravi da je "… Vatikan po svojih zunanje političnih stališčih v mnogih vprašanjih bližji Jugoslaviji kot cela vrsta držav, s katerimi imamo normalne diplomatske odnose …". Obstajajo pa "določene rezerve v republiki Sloveniji in Hrvatski in strah, da bi ta korak razširil prostor za politično aktivnost klerikalizma. Sklep ZIS je bil, da se notranje politični aspekt prouči s prizadetima republikama in vzpostavi odnose šele, ko se doseže soglasje glede pravega časa in enotne vzpostavitve odnosov".

Ali se Cerkev bliža novemu koncilu?
So ideje Janeza XXIII. in Pavla VI., zapisane v dokumentih Drugega vatikanskega koncila, po 50 letih uresničene? Si cerkvene strukture prizadevajo za obnovo Cerkve v duhu aggiornamenta? Nedvoumnega odgovora na ti dve vprašanji ne moremo dati. Drugi vatikanski koncil je prav gotovo prinesel številne pozitivne spremembe, vsekakor pa so vedno mogoče tudi še izboljšave, ki bodo skladne s časom, v katerem živimo.
Papež Benedikt XVI. je ob okrogli obletnici začetka koncila razglasil leto vere, ki bo potekalo od 11. oktobra letos do 24. novembra prihodnje leto.

Rok Omahen

Prijavi napako
Komentarji
josip1
# 11.10.2012 ob 07:10
Drži, potrebna obnove. Ampak ne v smeri mariborskih projektov.
HiTech3
# 11.10.2012 ob 09:54
Druščina, ki temelji na 2000 in več let starih pravljicah, bajkah in mogoče sem ter tja kakšnem resničnem zgodovinskem dogodku lahko počne karkoli hoče, da bi izpadla resno, vendar noben razmišljujoč človek, brez plombe na možganih, ne more mimo dejstva, da gre zgolj in samo za pravljičarski krožek.

Na žalost je pa res, da je ta krožek v tisočletjih svojega delovanja, postal močna mafijska organizacija, ki si je nagrabila izredno veliko premoženje in do potanskosti izpilila metode manipulacije z ljudmi in se še bolj na žalost, v mnogo državah, vrinila in zlizala s politiko.
zemljemerec
# 11.10.2012 ob 08:43
Ko so cerkveni dostojanstveniki vero zamenjali za zlato in prestiž so osramotili Boga.
ideja
# 11.10.2012 ob 08:59
Končno en nepristranski članek na MMC RTVSLO o Katoliški cerkvi! Govori o dejstvih in ne od mnenjih tistih, ki Cerkve ne marajo, Boga pa zavračajo, kar je sicer skoraj stalna praksa.
Bravo MMC! Še več takšnih člankov!
johan-kg
# 11.10.2012 ob 10:30
Zanimiv članek, ampak res je precej slovničnih in vsebinskih napak
1. Raba historičnega prezenta je povsem neprimerna in nepotrebna. Gre za opisovanje dogodkov in ne za pripovedovanje zgodbe! Res ne vem, zakaj je potrebno v novinatskih prispevkih uporabljati take stilistične prijeme.
2. Veljalo bi tudi pojasniti, zakaj je Feliks V. bil poročen in imel otroke. Za vstop v samostan se je namreč odločil šele v zrelih letih in po smrti svoje žene, funkcijo vojvode v Savoji pa je prepustil sinu. Leta 1439 je bil izvoljen za papeža , vendar ni bil kasneje splošno priznan, tako da se je po nekaj letih sam odpovedal papeški časti in napravil mesto bolj sprejemljivemu kandidatu. V zgodovinopisju velja za zadnjega protipapeža. Glede na kontekst v članku velja poudariti, da kot (proti)papež torej ni imel žene!

Seznam napak se lahko seveda še razširi!
tristokosmatih
# 11.10.2012 ob 08:22
Naj jo podrejo. Če nekdo verjame v boga, mu ni potrebno še finančno podpirati razvratnežev, kateri nimajo z bogom nobene zveze.
sonet7
# 11.10.2012 ob 10:34
Maškarada na vrhuncu!
Gravesen
# 11.10.2012 ob 08:06
Cerkev bi se morala usmert bližje bogu ne pa dnarju!!!
Je pa res, da dnar vsaj obstaja, medtem ko bog, hmmm?...
mrki2
# 11.10.2012 ob 10:31
Na Kanalu A je te dni zanimiva nadaljevanka o papežu malo pred letom 1500, Borgijci.
tristokosmatih
# 11.10.2012 ob 09:27
Prim00z, tudi zapovedi potrebujejo prenovo.
2. zapoved
Ne delaj si rezane podobe in ničesar, kar bi imelo obliko tega, kar je zgoraj na nebu, spodaj na zemlji ali v vodah pod zemljo! Ne priklanjaj se jim in jim ne služi, kajti jaz, GOSPOD, tvoj Bog, sem ljubosumen Bog, ki obiskujem krivdo očetov na sinovih, na tretjih in na četrtih, tistih, ki me sovražijo, 6 toda izkazujem dobroto tisočem, tistim, ki me ljubijo in izpolnjujejo moje zapovedi.

6. smrtni greh, Zavist
Kosana
# 11.10.2012 ob 08:19
Cerkev se sama od sebe ni sposobna poboljšati, kakor smo lahko videli v primeru razkritja pedofilskih škandalov, ko jo je moral pritisk javnosti, pa še to nekatoliške, prisiliti v ukrepanja. In tako bo tudi v naprej. V Cerkvi se pometa samo pred tujim pragom in pod preprogo.
oljka
# 11.10.2012 ob 15:20
ateistek-kaj si ti en balandek kar se verskih reči tiče-prodajalec verske ideje so ti starši,ne pa maša,pa kar se tam dogaja...
Dvakrat sem že bil bos v džamiji,pa enkrat pri službi božji pri Gezi Erniši,pa kaj-pa sem še vedno katolik,tako kot so moji predniki že 1000 let
nunc
# 11.10.2012 ob 14:27
RKC mafijaši, paraziti, izkoriščevalci, prevaranti, zajedalci, da ne rečem kaj hujšega. Nehajte nas že enkrat odirati. Naj vas plačujejo tisti katerim ste v korist.
PintarS
# 11.10.2012 ob 14:18
ateistek:
Zato pa ima vsak človek svojo glavo da z njo razmišlja in dopušča kritično distanco.
Jaz že nekej časa hodim k mašam, pa nisem še za nobemega župnika mogu reči da "pere glave slepim ovčicam". Dopuščam možnost da se kje to dela in se s tem ne strinjam.

Sam še en komentar, ki sem ga nekje prebral podam: Kdor vidi v Cerkvi samo slabo je prav tak, kot tisti, ki vidi samo dobro. Pač oprane glave.

LP
ateistek
# 11.10.2012 ob 13:48
@PintarS:

Bolje je o RKC vedeti iz medijev kot z maš. Mediji mi ne bodo nikoli oprali toliko glave kot ti jo lahko operejo na mašah.
ijaska
# 11.10.2012 ob 13:00
se strinjam, cerkev je potrebna temeljite prenove, in sicer v smeri približevanja bogu... imam odličen predlog... vatikan in vsa preostala stanja naj se napokajo v spaceshutle in srečno pot!
mrki2
# 11.10.2012 ob 12:43
@sonet

Sej sm o Borgijcih sploh pa o Lukreciji Borghiji že kaj prečital in me zato nadaljevanka še bolj zanima ;))
Kva jih je ta baba (papeževa hči) žgala 8-O
ales24
# 11.10.2012 ob 10:09
Blagor ubogim na duhu...
katkarinca
# 11.10.2012 ob 18:30
Pohvala novinarju za tale odličen članek! :D Vesela sem, da imamo končno en objektiven članek iz področja cerkve, poleg tega pa tako poglobljen. Res mi je polepšal dan. REsnično upam še na kakšen takšen članek! :)

Komentarjev se mi pa ne da komentirat, ker niti ne vidim nobenega smisla v tem. Samo 2 pripombi bi imela. Nekdo se je na dolgo razpisal o tem, kako verniki preprosto verjamemo vsem kar nam povejo in sploh ne razmišljamo s svojo glavo. RAda bi povedala, da sem verna, da znam še kako dobro razmišljati s svojo glavo in zelo dobro vem zakaj kakšni stvari verjamem in kakšni ne. Zato nikar ne mečite ljudi v isti koš. Morda kdo obstaja tak, ampak vsaj ljudje, ki jih jaz poznam in so verni točno vejo zakaj.
Pa še ob enem komentarju se mi je 'rahlo zataknilo' ko sem ga videla. Namreč, da maša pere možgane bolj kot mediji. To je po mojem mnenju neumnost. 1. res ne vem s čim bi lahko pri maši pral možgane. Hkrati pa vidim ljudi, ki medijem vse verjamejo in sploh ne razmišljajo kritično, ko preberejo neko novico. Hkrati pa sem že videla, kako mediji širijo polresnice - bila sem na nekem dogodku, ko je neka s. klarisa govorila o tem kaj je ubožtvo. Mediji so jo lepo citerali. Edino kar so naredili je bilo to, da so tu in tam izpustili kakšno besedo, in neverjetno! - ven je prišel popolnoma nasproten pomen!? In potem so ljudje, ki sploh ne podvomijo v verodostonjost medijev. In ob tem se resno sprašujem kdo komu pere možgane...
fil94
# 11.10.2012 ob 10:43
:D
ja? da ne vemo zakaj gre pri cerkvi in le kritiziramo?
:) 7 let verouka, cca 548 maš in pridig in pester nabor knjig. me pa čudi, kako malo katoličanov je dejansko sploh bralo sveto pismo - kar je najbrž lep indikator mentalitete, ki prevladuje v vseh organiziranih religijah: lastnih odgovorov noben pripadnik ne išče, vsi se zadovoljijo z tistimi, ki mu jih organizacija servira na srebrnem pladnju. to pa je strahopetno in človeka nevredno početje. če to prenesemo na religiozno prakso, je situacija sledeča: "aha, imam 10 zapovedi torej to lahko storim, tega ne smem; to bi sicer rad, a ne morem... res, storil sem prav, tu v cerkvi je 200 ljudi, ki mislijo tako kot jaz..."
kaj je lazjega kot slepo, omejeno življenje, ki se varno zabubi v svoj mali kokon in se zapre pred vtisi iz sveta, ki bi lahko porušili njegov mali svet, ki si ga je tako vestno popredalčkal in označil!
verniki vztrajajo, da so njihove verske resnice absolutne in univerzalne, s tem pa nasilno popačijo stvarnost, zanikajo njeno bogastvo in jo reducirajo zgolj na en spekter od mnogih... in ker se verniki pri razlagi človeka, sveta, onostranstva in smisla življenja zanašajo na religijski sistem, njihov pogled na realnost ne more biti celovit, temveč parcialen – ideološki.
sprememba cerkve? ne, njena ukinitev! je nepotrebna, še več; škodljiva. ne le cerkev, temveč VSE formalne religije.
pa imejte v mislih, da religije kot družbeni pojav niso isto kot religija posameznika. če se nekdo odloči, da svoje občudovanje stvarnosti najlažje izrazi z kipom zlatega bika, ni s tem čisto nič narobe - dokler je do tega spoznanja prišel sam in dokler ga bo zadržal zase. ker se religija dotika svetega (in to je v prvi vrsti neubesedljivo, neopisljivo!) naj to izkušnjo človek zadrži zase, saj v nasprotnem primeru nujno pride do popačenj v najboljšem primeru in konfliktov oz nasilja v najslabšem - cerkev je šolski primer.
sonet7
# 11.10.2012 ob 10:36
@mrki2; holivud; za prave stvari preber kakšno knjigo...
rdečinavijač
# 11.10.2012 ob 08:48
Če živiš po 2000 let starih novodilih, ki so napisani izključno za namen oblastnikov da izkoriščajo navadne ljudi je s tabo nekaj hudo narobe.
Ramus
# 15.10.2012 ob 21:13
"Napovedan je konec sveta Ramus, tudi sam veš, da je. "

Da vem da je, vendar je napovedana tudi novo nebo in nova Zemlja,...

Razodetje 21,1. " Nato sem videl novo nebo in novo zemljo. Kajti prvo nebo in prva zemlja sta izginila in morja ni bilo več"

Izaija 65,17. "Zakaj, glej, jaz ustvarjam nova nebesa in zemljo novo, in o prejšnjem ne bode spomina in ne pride več na misel"

2. Petrov list 2, 3-13. "ki čakate in pospešujete prihod dneva Božjega, spričo katerega razpadejo nebesa v ognju in se prvine goreč raztope. 13 Novih pa nebes in nove zemlje pričakujemo po obljubi njegovi, v katerih prebiva pravičnost."

Vendar bo Bog naredil novo nebo in novo zemljo, ki bosta dom pravičnih v vsej večnosti. Konec sveta ne bo prišel, ker bi se zgodile galaktične spremembe v našem osončju, pač pa bo konec prišel, ko se bo vrnil Jezus Kristus, kakor je to opisal Apostol Pavel.

1. Tesaloničanom 4,15-17. "15 Oprti na Gospodovo besedo vam rečemo tole: mi, ki še živimo in bomo ostali do Gospodovega prihoda, nikakor ne bomo prehiteli zaspalih. Tj. umrlih.16 Kajti sam Gospod bo ob povelju, ob nadangelskem glasu in ob Božji trobenti stopil z neba. Najprej bodo vstali tisti, ki so umrli v Kristusu. 17 Potem pa bomo mi, ki živimo in bomo ostali, skupaj z njimi odneseni na oblakih v zrak, naproti Gospodu: tako bomo zmeraj z Gospodom."

Matej 24,30. "Evangelij po Mateju 24,30 "30 Tedaj se bo pojavilo na nebu znamenje Sina človekovega in tolkli se bodo po prsih vsi rodovi na zemlji. Videli bodo Sina človekovega priti na oblakih neba z močjo in veliko slavo"

To je trenutek, ko se bo končala zgodovina greha, smrti in upora. Mrtvi bodo obujeni in bodo podedovali novo Zemljo,...
nimivseeno1
# 15.10.2012 ob 18:11
Napovedan je konec sveta Ramus, tudi sam veš, da je.

"V tistih dneh, po oni krizi bo Sonce temnelo, Luna ne dajala svoje svetlobe ..."

Vendar kot mogoče veš, sveta ne bo konec še najmanj dve miljardi let, predno Sonce ne preide v rdečo velikanko ...

Spremenil se bo ekonomski in družbeni sistem, kako družba funkcionira in uspostavil se bo drugačni sistem. Trenutni sistem namreč zahteva za svoj obstoj konstantno eksponentno rast, ta pa zaradi omejenosti planeta ni možna neskončno dolgo.

Propadla bo vera v sedanji obliki, ker taka vera zahteva slepo služenje, brez ugovorov, brez vprašanj. Potem pa nastanejo situacije, ko dobri ljudje služijo kot roboti v taboriščih smrti in se ne sprašujejo o tem, kar delajo, ampak samo služijo.

Potrebna je Kantova miselnost, SAPERE AUDE! Drzni si, upaj si razmišljat s svojo glavo! Spoznaj svoj prav, saj si sposoben. Slepo sledenje ni nikoli dobro.
katkarinca
# 15.10.2012 ob 17:39
Hvala. :)
Ramus
# 14.10.2012 ob 21:42
"Ramus, razloži; od kod jemlješ poimenovanja za svetopisemske knjige (ponavadi se je reklo 1. petrovo pismo "

Uporabljam razmične prevode Svetega Pisma, da bi si kar najbolje ustvaril sliko o sporočilu, ki ga daje Sveto Pismo. Poimenovanje 1. Petrov list je iz Hraskovega prevoda Svetega Pisma, ki je večinoma zelo dober prevod, v mnogo pogledih boljši od standardnega prevoda Svetega Pisma.

Za razumevanje simbolov je potrebno pogledati širiši kontekst Svetega Pisma predvsem Stare Zaveze, kjer se prvič pojavi analogija "sionska devica" ali "babilonska hčera" kar simbolizira dve cerkvi, tisto, ki je Bogu zvesta in tisto, ki mu ni zvesta in prešuštvuje,...

Zaharija 9,9. "Močno se veséli, hči sionska, ukaj, hči jeruzalemska! Glej, kralj tvoj pride k tebi: pravičen je in rešitelj, pohleven in sedeč na oslu, in sicer na mladem osličinem žrebetu"
Janez 12,15. "15 „Ne boj se, hči sionska! glej, kralj tvoj gre, sedeč na žrebetu osličjem.“"
Jeremija 31,31-32. "Glej, dnevi pridejo, govori Gospod, ko sklenem s hišo Izraelovo in s hišo Judovo novo zavezo; 32 ne po zavezi, ki sem jo sklenil ž njih očeti v dan, ko sem prijel njih roko, da jih izpeljem iz dežele Egiptovske, katero mojo zavezo so sami prelomili, dasi sem jaz jim bil soprog, govori Gospod. "

In na drugi strani sodba nad Babilonom, ki je zasužnjil Božje ljudstvo in jih silil častiti svoje bogove o čemer pišeta preroka Danijel in predvsem Jeremija, ki je v svoji knjigi oznanil konec in sodbo nad Babilonom,...

Jeremija 51, 33-37. "Kajti tako pravi Gospod nad vojskami, Bog Izraelov: Hči babilonska je kakor gumno ob času, ko se s topotanjem utrjuje; še malo, potem ji pride žetve čas. 34 Žrl me je, zatiral me je Nebukadnezar, kralj babilonski, naredil me je kakor prazno posodo, požiral me je kakor zmaj, napolnil si je trebuh z mojimi slaščicami, odpahnil me je. 35 Krivica, ki se je godila meni in mesu mojemu, pridi nad Babilon, govori naj prebivalka sionska; in kri moja pridi nad prebivalce kaldejske, govori naj Jeruzalem. 36 Zatorej pravi tako Gospod: Glej, jaz se potegnem za pravdo tvojo in izvršim maščevanje zate; in posušim morje njegovo in storim, da usahnejo studenci njegovi. 37 In Babilon bode v kupe kamenja, prebivališče šakalov, v grozo in žvižganje brez prebivalca"

Tako se pojavi v Stari Zavezi ta simbolika "sionske device" in Gospoda kot soproga, ter na drugi strani "babilonske hčere", ki je delala krivico "sionski devici". Tako poznamo veliko primerov, ko so si pisci Nove Zaveze sposodili simbole Stare Zaveze in jih uporabili v prerokbah Stare Zaveze. Zelo pogosto je to počel Apostol Janez, ki je naredil knjigo Razodetja dobesedno dvojčico z knjigo preroka Danijela. Tako tudi na mnogih mestih v Novi Zavezi vidimo simbol ženske, za katerim pravzaprav stoji cerkev.

Tako v Razodetju Apostol Janez opisuje Božjo Cerkev in cerkev modernega babilona, ki bo zopet preganjal Božje ljudstvo, kakor je Babilon starega sveta preganjal Božje ljudstvo. Mislim, da Apostol Janez ni imel v mislih nobene cerkve posebno, pač pa je zgolj opisoval lastnosti kakšne bo imela Božja cerkev in kakšne cerkev modernega babilona. Tako lahko vidimo, da bo Božja cerkev v poslednjem času zvesta Bogu v izpolnjevanju Božjih Zapovedi in Jezusovi veri, cerkev sodobnega babilona pa se bo povezovala z pozemskimi vladarji (zato jo Janez opisuje kot vlačugo) in bo preganjala Božje svetnike in se delala enaka Bogu, kar pomeni, da si bo lastila Božja pooblastila (za kar je zopet potrebna malo bolj podrobna in obširna razlaga tistega stavka "ki je bila popisana z bogokletnimi imeni " Bogokletje se namreč prevaja iz besede "blasfemija" kar pomeni da se nekdo dela Bogu enak ali si jemlje pravice, ki jih ima samo Bog.

Tako na kratko,... :)
katkarinca
# 14.10.2012 ob 18:40
Aja pa mimogrede: od kod jemlješ poimenovanja za svetopisemske knjige (ponavadi se je reklo 1. petrovo pismo :) )?
katkarinca
# 14.10.2012 ob 18:39
Ramus, razloži. :)
Ramus
# 14.10.2012 ob 16:18
"Ramus, tudi jaz poznam biblijo, vendar mislim, da se motiš. Cerkev bo propadla, ker tudi sama ne upošteva Jezusova navodila. Sama grabi bogastvo, kljub zapovedi, da mora ostati revna"

Prijatelj,... cerkev ne bo propadla, ker tako prerokuje sveto Pismo in z simboloma žena v Knjigi Razodetja razkriva prihodnost cerkva,...

Razodetje 17,1-3. "Pridi, da ti pokažem sodbo nad véliko vlačugo, ki sedi nad mnogimi vodami. 2 Z njo so se vlačugali kralji zemlje, prebivalci zemlje pa so se upijanjali z vinom njenega vlačugarstva.« 3 Angel me je odnesel v Duhu v puščavo. Tam sem videl žensko, kako je sedela na škrlatni zvéri, ki je bila popisana z bogokletnimi imeni in je imela sedem glav in deset rogov"

Efežanom 5,25-27. "25 Možje, ljubite žene svoje, kakor je tudi Kristus ljubil cerkev in je samega sebe dal zanjo, 26 da jo posveti, očistivši jo v kopeli vode, z besedo, 27 da pripravi sam sebi slavno cerkev, ki nima madeža ali gube ali kaj enakega, ampak da bode sveta in brezmadežna"

Razodetje 19,7. "Veselimo se in radujmo in dajajmo slavo njemu; ker prišlo je ženitvovanje Jagnjetovo, in nevesta njegova se je pripravila."

Razodetje 21,2. "In videl sem mesto sveto, Jeruzalem novi, da gre navzdol od Boga iz nebes, napravljeno kakor nevesta, odičena ženinu svojemu"

Dva simbola - dva pomena. Nevesta brez madeža ali gube in njeno nasprotje vlačuga, ki prešuštvuje z posvetnimi vladarji tega sveta,... Ali razumeš kaj se skriva za tema dvema simboloma?
nimivseeno1
# 12.10.2012 ob 18:28
ateistek

Mislim, da si ti pozabil, da so v začetku kristjani umirali v arenah pred levi in navijočo množico rimljanov.

V začetku so bili enakopravni, vse delili med sabo, živeli po evangeljskih načelih.

Sedaj pa perejo denar mafiji v vatikanski banki in posiljujejo otroke in skrivajo pedofile pred roko pravice.

Propadli bojo in ta propad je napovedan tudi v knjigi: Kdaj bo ta čas? Ko boste videli gnusobo opustošenja na kraju, ki ne bi smelo biti - kdor bere naj razume - takrat ...

Čas je, da je človeštvo odraste in preneha verovat pravljicam za lahko noč. V začetku je cerkev zažigala ljudi, kot je Giordano Bruno, ker so si upali razmišljati s svojo glavo. Sedaj je čas, da postanemo odovorni za svoja dejanja.
nimivseeno1
# 12.10.2012 ob 18:12
Ramus, tudi jaz poznam biblijo, vendar mislim, da se motiš. Cerkev bo propadla, ker tudi sama ne upošteva Jezusova navodila. Sama grabi bogastvo, kljub zapovedi, da mora ostati revna.

Katkarinca, res mogoče, da misliš, da je Jezus večji od Malahija, vendar je cerkev sama razglasila Malahija za svetnika. Ta pa je imel videnje o vseh papežih in antipapežih in jih pravilno napovedal od srednjega veka do sedaj. Prihaja še en, potem se konča.

Cerkev bo propadla.

St. Malachy, prophecy of popes.
espero
# 11.10.2012 ob 23:35
Vsak zakaj ima svoj zato. Kdor se ne strinja z odločitvami RKC se pač ne strinja , pa kaj. Danes živimo v drugačnih časih , v prejšnjih si moral tedensko dokazovati da si veren , pa četudi nisi bil , bognedaj da si manjkal pri maši. Pod okriljem so imeli vzgojo (tudi pretepanje ) , šolanje in drugo. Danes v dobi interneta so se razmere korenito spremenile. In tega se zavedajo. Prihodnost ne bo lahka , bojim se , da bo ta koncil priprava na stanje ob zaostritvi te krize., ki pesti Evropo. Kako se odzvati na hudo krizo , ki prihaja. Tu mislim na 50% prebivalcev , ki se bodo morali boriti za preživetje.
katkarinca
# 11.10.2012 ob 23:05
@milena50

Ne.Zakaj? :)
nimivseeno1
# 11.10.2012 ob 22:39
Cerkev bo propadla in njena podrtija bo velika.

Sveti Malahija je to napovedal.
milena50
# 11.10.2012 ob 21:05
bodo ukinili celibat?
Ramus
# 11.10.2012 ob 20:12
"Država v Cerkvi vidi potencialno nevaren element, predvsem glede možnosti vmešavanja tuje države – Vatikana (imenovanje škofov in podobno) v njene notranje zadeve"

Rimska cerkev je vsekakor zelo nevaren element v državi, saj je po svoji naravi politična organizacija, ki jo vodi monarh in ima zelo jasne politične cilje. Kako učinkovita je pri svojem početju, smo lahko najbolje videli na primeru rušenja komunizma v vzhodni Evropi. Kar ni uspelo vojaškim velesilam in hladni vojni, je Vatikan uspel brez izstreljenega naboja in spodjedel komunizem, ter tako odstranil veliko oviro na poti svojih ambicij združevanja Evrope.

http://www.time.com/time/magazine/articl
e/0,9171,159069,00.html
http://www.time.com/time/covers/0,16641,
19920224,00.html
Imre
# 11.10.2012 ob 15:55
Ateistek, a res? Veš mediji in RKC imajo eno stvar skupno. Oni vedo vse, naprej sporočajo pa le tisto kar oni vidijo kot pomembno in kar želijo. Verjemi, da ljudje zvemo 1/20 vseh novic in dogodkov iz medijev. Tako kot ima Vatikan povsod kjer je možno vsaj enega svojega človeka (niso tam samo duhovniki, škofi, kardinali), tako imajo mediji povsod svojega novinarja, le da so prvi infiltrirani in jih na videz ne prepoznaš, drugi pa od zunaj zelo očitno zbirajo informacije in senzacije. Pa zaradi tega nihče (oz. vsaj večina) ne sovraži novinarjev, kot nekateri sovražijo RKC in Vatikan. V vsaki slabi stvari je nekaj dobrega, tako je tudi v Cerkvi; resnično obstajajo duhovniki, ki z dušo in srcem oznanjano vero ter tudi živijo po tej veri in vrednotah. Je pa res, da pri cerkvi imaš le odločitev ali sodeluješ ali ne, medtem, ko pri medijih lahko kadarkoli preskočiš ali prestaviš, če te kaj ne zanima.
Pohvala piscu članka, ki je odličen, kljub slovničnim napakam. Takih člankov je zadnje čase premalo.
Mislim pa, da naslednji koncil ni več daleč, saj Cerkev potrebuje novosti, da ohrani položaj. Je pa treba priznati, da je RKC edina cerkev oz. vera, ki se prilagaja času in novostim v primerjavi z Islamom, Hinduizmom, Pravoslavno cerkvijo, Budizmom in ostalimi verami. Vse te vere zahtevajo spremembo človeka in sprejetje vrednot, a le Vatikan in RKC se trudita četudi z malimi spremembami približati ljudem.
ubuntu
# 11.10.2012 ob 11:19
O, madona - kar 500 let so rabili, da so uveljavili celibat! Se vidi, kako skregano z naravo je to.

Celibat je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII. Zadnji papež, ki je bil poročen in imel otroka, je bil Feliks V. v 15. stoletju. Dokončno je celibat potrjen na Tridentinskem koncilu v 16. stoletju.

feliks = srečko :)
enbody
# 11.10.2012 ob 10:20
Cerkev se obnavlja, samo bog je isti.
prim00z
# 11.10.2012 ob 09:16
@rdečinavijač: če bi dejansko vsi živeli po 10 zapovedih, bi bilo kar kewl, ker se mi zdijo kar univerzalne, če le nimaš enostranskega pogleda na svet...
GmO
# 11.10.2012 ob 09:16
Dober članek! Ja Cerkev vsaj ve, da je potrebna prenove, medtem ko nekateri mislijo, da so popolni. To je predvsem pokazala z II. vatikanskim koncilom, ko se je približala človeku in odprla na široko vrata vsem!
Ramus
# 11.10.2012 ob 23:25
κἀγὼ δέ σοι λέγω ὅτι σὺ εἶ Πέτρος (Peter - Petros), καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ( skala - petra) οἰκοδομήσω μου τὴν ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι ἅ|δου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς. (Mt 16,18)

Jezus je rekel, da bo zgradil cerkev na skali torej -petra in ne na Petru torej -Petros,. Iz Petrovega pisma in tudi drugih citatov izvemo, da je ta skala sam Jezus Kristus in nihče drug.
Ramus
# 11.10.2012 ob 23:19
Efežanom 2,20-22. "20 Sezidani ste na temelju apostolov in prerokov. Vogalni kamen pa je sam Kristus Jezus, 21 v katerem se zedinja celotna zgradba, tako da raste v svet tempelj v Gospodu. 22 Vanj se z drugimi tudi vi vzidavate za Božje bivališče v Duhu. "

1. Korinčanom 3,10-11. "Po Božji milosti, ki mi je bila dana, sem kot moder gradbenik položil temelj, drug pa zida naprej. Vsak pa naj gleda, kako zida naprej. 11 Drugega temelja namreč nihče ne more položiti namesto tistega, ki je že položen, in ta je Jezus Kristus"

1. Petrov list 2,4-8. "4 K njemu stopite, k živemu kamnu, ki so ga sicer ljudje zavrgli, a je pri Bogu izbran in dragocen. 5 Saj ste vendar živi kamni. Zato se vgrajujte v duhovno stavbo, tako da boste sveto duhovništvo in boste darovali duhovne žrtve, ki bodo po Jezusu Kristusu prijetne Bogu. 6 V Pismu namreč beremo: Glej, na Sionu polagam kamen, izbran in dragocen vogalni kamen; in kdor veruje vanj, ne bo osramočen. 7 Vam torej, ki verujete, čast, tistim pa, ki ne verujejo: Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogalni kamen 8 in kamen spotike in skala pohujšanja"

Jezus = skala (grško -petra)
Ramus
# 11.10.2012 ob 20:40
"Kljub pričakovanjem pa koncil ni posegel na področje duhovniškega celibata, ki ga je v 11. stoletju uvedel papež Gregor VII."

Prav tako bi bilo nujno duhovnikom rimske cerkve omogočiti svoboščino, da se ženijo in imajo družine, saj jim takšno svobodo omogoča avtoriteta Svetega Pisma in papež, kot smrtni in zmotljivi človek, nima nobene pravice tega odrekati tistim, ki so to želijo, saj jim to Bog daje.

1. Timoteju 3,2-5. "2 Zato mora biti škof brez graje, mož ene žene, trezen, razumen, urejen, gostoljuben, zmožen za poučevanje; 3 nikakor ne pijanec in pretepač, ampak prijazen. Ne sme biti prepirljiv in lakomen po denarju. 4 Svoj dom mora dobro voditi, otroci mu morajo biti podrejeni in v vsem spoštljivi. 5 (Kako bo sicer skrbel za Božjo Cerkev, če še svojega doma ne zna voditi!)"
Ramus
# 11.10.2012 ob 20:25
"Drugi vatikanski koncil je prav gotovo prinesel številne pozitivne spremembe, vsekakor pa so vedno mogoče tudi še izboljšave, ki bodo skladne s časom, v katerem živimo. "

Ni naloga cerkve, da se prilagaja času v katerem živimo. Naloga cerkve je, da človeštvo opozarja ne večni evangelij Jezusa Kristusa, ki se bo vrnil in odrešil človeštvo. Naloga cerkve je, da kot stolp pravičnosti postavljen na Božjih Zapovedih živi in z svojim življenjem kot zrcalo odseva Božji značaj in pravičnost,... na žalost je bil drugi vatikanski koncil generalno gledanov, korak v povsem napačno smer in je tako vse padlo na ramena slehernega Kristjana, da živi kakor je Jezus Kristus učil.

1. Timoteju 4,6-16. "To razlagaj bratom, pa boš dober služabnik Kristusa Jezusa, saj te hranijo besede vere in dobrega nauka, ki si mu sledil. 7 Ogibaj pa se posvetnih in čenčastih bajk. Vadi se v pravi pobožnosti. 8 Urjenje telesa namreč le malo koristi, prava pobožnost pa je koristna v vsem, ker obljublja življenje, sedanje in prihodnje. 9 Zanesljiva je ta beseda in vredna popolnega sprejetja. 10 Zato se namreč trudimo in bojujemo in smo zasramovani, ker smo naslonili svoje upanje na živega Boga, ki je odrešenik vseh ljudi, posebno vernih.11 To zapoveduj in úči. 12 Nihče naj te ne prezira zaradi tvoje mladosti. Bodi pa vernim zgled v besedi, vedênju, ljubezni, veri in čistosti. 13 Dokler ne pridem, skrbi za branje, Tj. branje Svetega pisma.za opominjanje in poučevanje. 14 Ne zanemarjaj milostnega daru, ki je v tebi in ti je bil dan po preroštvu, ko je zbor starešin položil roke nate. 15 Za te stvari se trudi, ves bodi v tem. Tako bodo vsi opazili tvoj napredek. 16 Pazi nase in na svoje poučevanje. Vztrajaj v tem. Če boš namreč ravnal tako, boš rešil sebe in tiste, ki te poslušajo"
Ramus
# 11.10.2012 ob 20:00
"Papež Janez XXIII. je želel posodobiti Katoliško cerkev. Uporabil je izraz "aggiornamento", ki v prevodu pomeni "nekaj, kar je skladno s časom". "

Vsekakor je šlo za pozitiven premik cerkvene institucije proti verniku. Velik korak naprej je bilo maševanje v lokalnih jezikih, saj je to pomenilo pozitivno spremembo od golega cerkvenega obredja proti razumevanju vsebine, ki se podaja laiku.To potezo vsekakor gre pozdraviti kot velik napredek. Ne strinjam se, da je priznanje verske svobode posameznika, izviralo iz plemenite želje po sprejemanju drugače mislečih. To potezo rimske cerkve gre gledati v luči zgodovinskega in takratnega političnega konteksta, ko rimska cerkev ni imela moči nad posameznikom, kot jo je imela v preteklih časih. Pa je tako bila priseljena zavzeti takšno držo, da ne bi tvegala konfrontacije z političnimi elitami zahoda, ki so tedaj resnično po Napoleonovem zgledu ločili cerkev od države.

Vsekakor pa je bila zamujena velika priložnost, da se na tem koncilu cerkev vrne nazaj k Svetemu Pismu in Krščanski teologiji. Na veliko žalost in razočaranje, se je koncil osredotočil na bolj prilagajanje cerkve času, kot pa vračanju k Svetemu Pismu, ki je najvišja avtoriteta Krščanstva. Posledica teh napačnih usmeritev takratnega koncila, je tudi današnja duhovna lakota in propadanje moralnih vrednot, ko cerkev več ne zna predstaviti Boga in Evangelijskih resnic.

Vsekakor je potreben nov koncil, koncil, ki se bo dotaknil vsebine Svetega Pisma, kjer so mora cerkev odločiti in opredeliti ali še sploh sprejema Sveto Pismo kot temelj najvišje resnice. Brez tega so vsi napori zaman.

Matej 15,8-9. "To ljudstvo me časti z ustnicami,
njihovo srce pa je daleč od mene.
9 Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker kot nauke učijo človeške zapovedi
"
Ramus
# 11.10.2012 ob 19:40
"Dosedanji cerkveni zbori
1. Prvi nicejski vesoljni cerkveni zbor (325)
2. Prvi carigrajski koncil (381)
3. Efeški koncil (431)
4. Kalcedonski koncil (451)
5. Drugi carigrajski koncil (553)
6. Tretji carigrajski koncil (680–681)
7. Drugi nicejski koncil (787)
8. Četrtki carigrajski koncil (869–870)
9. Prvi lateranski koncil (1123)
10. Drugi lateranski koncil (1139)
11. Tretji lateranski koncil (1179)
12. Četrti lateranski koncil (1215)
13. Prvi lyonski koncil (1245)
14. Drugi lyonski koncil (1274)
15. Viennski koncil (1311–1312) 16. Konstanški koncil (1414–1418)
17. Baselsko-ferrarsko-florentinski koncil (1431–1437)
18. Peti lateranski koncil (1512–1517)
19. Tridentinski koncil (1545–1563)
20. Prvi vatikanski koncil (1869–1870)
21. Drugi vatikanski koncil (1862– 1965)"


Zakaj manjka Laodicejski koncil (363-364) ?
http://en.wikipedia.org/wiki/Council_of_
Laodicea

Na njem je rimska cerkev načrtno dokončno prestopila in prelomila 4. Božjo Zapoved,...

2. Mojzesova 20,8-11. "Spominjaj se sobotnega dne in ga posvečuj! 9 Šest dni delaj in opravljaj vsa svoja dela, 10 sedmi dan pa je sobota za GOSPODA, tvojega Boga: ne opravljaj nobenega dela, ne ti ne tvoj sin ne hči ne hlapec ne dekla ne živina ne tujec, ki biva znotraj tvojih vrat! 11 Kajti v šestih dneh je GOSPOD naredil nebo in zemljo, morje in vse, kar je v njih, sedmi dan pa je počival. Zato je GOSPOD blagoslovil sobotni dan in ga posvetil. "
IceTea
# 11.10.2012 ob 16:48
Se, pravi Prešernova družina je ful farška. Vsak dan zvemo kej novga.
ateistek
# 11.10.2012 ob 14:30
PintarS,

že to, da sploh greš na mašo, ki ni nič drugega kot neke vrste institucionalizirano, tiho pranje možganov, je dovolj, da te ne jemljem za preveč resnega sogovornika....Sorry!

Maše so ravno zato, da se pri vernikih vzdržuje neka stopnja indoktrinacije, da se bodo ti še vedno izjasnjevali za pripadnika religije. Pa tudi, če jih kaj moti ni pomembno, dokler bodo hodili. Torej, kar šteje je le tvoja prisotnost, ki je že neke vrste priznanje prodajalcu verske ideje.
ateistek
# 11.10.2012 ob 13:51
@nimivseeno1:

Sistem se je preveč skorumpiral in politiziral.

Si pozabil, da so nekoč ljudi fizično silili, da so točno njihovi verniki? Torej, sistem je bil zanič, takoj, ko je nastal.
Kazalo