Na območju enote Maribor mesto z okolico:
PTT 2 PARTIZANSKA CESTA: med 5:00 in 6:30 uro.
ŽIKARCE 1: med 8:30 in 13:30 uro.
LOBNICA 2: med 8:00 in 09:00 uro ter med 13:00 in 14:00 uro.
ŠOBER DVOR; RUŠE GLAŽUTA; SLADKI VRH 3: med 8:00 in 14:00 uro.
In POBREŽJE CERKEV: med 11:00 in 13:00 uro.

Na območju enote Gornja Radgona:
STARA GORA 1 in 2; GOMILA; TERBEGOVCI 1; SENČAK; GRABŠINCI; KOKOLAJNŠČAK 1 in 2 ZAGORCI; SLAVŠINA 2: med 8:00 in 17:00 uro.
LOŽANE 1: med 8:00 in 13:30 uro.

Na območju enote Murska Sobota:
KOBILJE: med 08:30 in 13:30 uro.
In ODRANCI 1; med 9:00 in 11:00 uro.

Na območju enote Ptuj:
SLOMŠKOVA ULICA PTUJ: med 8:00 in 10:00 uro.
ŠTUKI 1: med 9:00 in 11:00 uro.

Foto: Radio Maribor
Foto: Radio Maribor

FRANKOVCI: med 8:00 in 13:00 uro.
In POLENŠAK 2: med 8:00 in 13:45 uro.