Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

V začetku prejšnjega tedna so na največji okoljski konferenci na evropski ravni LIFE člani žirije David Sassoli, predsednik Evropskega parlamenta, Ambroise Fayolle, podpredsednik Evropske investicijske banke in Luciana Miu, podiplomska raziskovalka na Imperial College v Londonu, potrdili, da je projekt LIFE DINALP BEAR najboljši, saj je prispeval k boljšemu sožitju ljudi in medvedov v Alpah in Dinarskem pogorju. Projekt LIFE DINALP BEAR je bil med 15 finalisti izbran za najboljšega v kategoriji »Narava«.

Rok Černe, koordinator projekta LIFE DINALP BEAR, iz Zavoda za gozdove Slovenije pravi, da je nagrade vesel: »Ta samo potrjuje, da pet letni trud ni bil zaman in da so ga opazili tudi drugi. Na terenu smo se ukvarjali z ljudmi in iskali rešitve za njihove težave, npr. če medved prihaja k hišam, če napada njihovo drobnico ali čebelnjak.. na terenu smo implementirali medovarne smetnjake, medovarne kompostnike ter rejcem in čebelarjem razdelili določena zaščitna sredstva: električne mreže in pse čuvaje,« razlaga Rok Černe.
Projekt LIFE DINALP BEAR je trajal 5 let, zaključil pa se je lansko leto. Da je bil res obsežen, potrjuje Rok Černe: »Pomembna ugotovitev je tudi v zvezi s številčnostjo medveda.. v letu 2015 je potekalo genetsko vzorčenje, na podlagi katerega se je kasneje ocenila številčnost medvedov. Tako se ocenjuje, da je bilo v letu 2015 v Sloveniji največja letna številčnost populacije okrog 700 živali, z nadaljnjim modeliranjem populacije smo pa lahko ocenili, kako se je populacija gibala naprej in za danes se ocenjuje, da je populacija okrog 1000 medvedov.«

Rok Černe meni, da je komisijo prepričalo ravno to, da so delovali na vseh področjih.. da so probleme reševali lokalno in tudi mednarodno, saj so bile v projekt vključene 4 države. Skupaj so uspeli izpeljati monitoring, naredili so skupno strategijo za delovanje intervencijskih skupin za upravljanje s populacijo medveda. »Komisijo sta prepričala ravno večplastnost projekta ter njegova dobra izvedba,« dodaja Rok Černe.

Nosilec projekta je bil Zavod za gozdove Slovenije, parterji iz Slovenije pa so bili Univerza v Ljubljani: Biotehniška fakulteta (Oddelek za biologijo, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire) in Veterinarska fakulteta ter Erico Velenje.
Program Life je od leta 1992 sofinanciral približno 5400 projektov po vsej EU in v tretjih državah.

Projekt LIFE DINALP BEAR je najboljši!

Euranet Plus - Boljše razumevanje Evrope