Foto: www.localsfromzero.org/LocalsFromZero
Foto: www.localsfromzero.org/LocalsFromZero

Projekt LocalsFromZero v Evropskih programih, v katerih sodeluje, naslavlja strateški agendi, kot sta medgeneracijsko sodelovanje in digitalizacija.

Skupino mladih iz Slovenije je navdihnila svetovna iniciativa TourismFromZero. Namen te spletne platforme je bil omogočiti prostor za razpravo glede turizma po pandemiji Covida-19 v smislu potovanj, turizma, gostinstva in prostočasnih dejavnosti in na podlagi zbranih informacij predlagati rešitve. Tam se je tudi rodila ideja ustanovitve zavoda IdeasfromZero in razvoja rezervacijske platforme za lokalna doživetja. Ključni problem iz katerega so izhajali, je po besedah projektnega koordinatorja projekta LocalsFromZero in asistenta na Fakulteti za Turistične Študije – Turistica Tadeja Rogelja bilo to, da »manjši, pristni in originalni ponudniki, ki jih imamo v Sloveniji res veliko, pa tudi drugod, potrebujejo pomoč. Predvsem na področju digitalizacije pa tudi administracije, poznavanje jezikov, pravnoformalnih zadev in tako naprej, da bi bili ustrezno vidni in opolnomočeni.«

Med ključnimi razlogi za to, da ponudniki trenutno niso opolnomočeni pa g. Rogelj navaja »pomanjkanje časa, pomanjkanje znanja, pomanjkanje resursov, bodisi finančnih ali človeških in tako naprej.«

Dodaja, da je ideja inovativna predvsem, ker predstavlja nov model spletne platforme tržnice, kjer so dodali in uvedli novo raven uporabnikov. »Mi jih imenujemo skavti. To so posamezniki, običajno strokovnjaki ali pa študenti turizma, pa tudi drugi, ki ponudnikom v svojih regijah pomagajo, da postanejo vidni, oziroma, kot mi rečemo, »bookable««.

Foto: LocalsFromZero
Foto: LocalsFromZero

Spletna platforma pa ni edini način za doseganje tega cilja. »Vse naše aktivnosti se izvajajo preko dveh ključnih stebrov. Na eni strani razvijamo to platformo, kjer se doživetja prodajajo, in je že dosegljiva na www.localsfromzero.org, na drugi strani pa razvijamo podporno okolje skupnost, ki jo lahko najdete na www.ideasfromzero.org in namen slednje je povezovanje skavtov, ponudnikov, študentov, turističnih strokovnjakov in tudi vseh ostalih, ki si želijo mreženja, izmenjevanja znanj, biti na tekočem z dogajanjem v turizmu in tako dalje.«

Pri predstavljanju projekta drugod po svetu so po besedah projektnega koordinatorja projekta LocalsFromZero, Rudija Medveda ugotovili, da Slovenija ni edina s potrebo po takšni platformi in izobraževanji na področju turizma. »Na primer izvedli smo tudi eno predavanje za študente na Japonski univerzi, kjer smo dobili tudi potrditev od študentov univerze, da je ta model tudi tam potreben in zelo zanimiv.«

Foto: www.localsfromzero.org/LocalsFromZero
Foto: www.localsfromzero.org/LocalsFromZero

S projektom LocalsFromZero kot podizvajalci ali primer dobre prakse že sodelujejo v mnogih EU iniciativah, tako v Sloveniji kot tujini. G. Medved dodaja, da so sodelovali tudi že v večjih INTERREG projektih. »Zdaj zaključujemo s projektom CCI4TOURISM, to je vključevanje kulturno kreativnega sektorja in povezovanje tega v turizem. Hkrati sodelujemo s Kranjem v CerDee projektu, kjer smo izvedli delavnice za Evropske muzeje keramike, ki sodelujejo pri projektu. Zanje smo izvedli izobraževanje in jim pomagali razviti določene produkte.«

Najpomembnejša in z znanstvenega vidika najbolj odmevna pa je vključitev LocalsFromZero metodologije v raziskavo, ki jo bo Fakulteta za Turistične študije Univerze na Primorskem izvajala v sklopu Horizon 2020 projekta Smartdest. Horizon 2020 je največji program EU za raziskave in inovacije, katerega cilj je utiranje poti za velike zamisli iz laboratorija na trg. V okviru projekta SmartDest bodo »pomagali perifernemu delu Ljubljane, se ukvarjali s skupinami, ki so ponavadi mogoče zapostavljene ali se jim ne da tako pomembne vloge pri turističnem razvoju.«

G. Medved dodaja, da se v njihovem projektu ukvarjajo z razvojem teh turističnih produktov, ki so mogoče drugačni in turistu manj znani, ko pride v neko destinacijo.

Cilj projekta je torej pomagati in izpostaviti pogosto prezrt sekundarni, del turistične ponudbe perifernih območij s pomočjo digitalizacije. Že prej obstoječo potrebo po tem je namreč pandemija v zadnjem letu dni le še povečala.

Projekt LocalsFromZero v evropskih projektih naslavlja medgeneracijsko sodelovanje in digitalizacijo

Tatjana Milovanović Radio Slovenija Internacional / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope # Euranetplus