Foto: SOJ RTV SLO/MMC RTV SLO
Foto: SOJ RTV SLO/MMC RTV SLO

RTV Slovenija je pred približno pol leta začel novi multimedijski projekt, katerega tema je vloga in pomen Evropskega parlamenta ter vpliv njegovega delovanja na vsakodnevno življenje prebivalk in prebivalcev Evropske unije. Cilj projekta TuEU – moč javnosti je izpostavitev vrednot, ki jih Evropa z različnimi sistemi delovanja spodbuja in razvija, in zagotavljajo dolgoročen uspeh njenega delovanja.

Po besedah direktorja Radia Slovenija Mirka Štularja je namen projekta »pravzaprav izhajajoč iz vrednot, na katerih sloni Evropa, z namenom pokazati moč oz. pomen javnega sektorja, javnih sistemov na področjih, ki so se v času pandemije izkazala kot izjemno pomembna, po drugi strani pa tudi zelo ranljiva, kot so zdravstvo, šolstvo, sociala, promet in tako naprej. Obenem pa projekt izpostavlja tudi to, kako dobro in učinkovito deluje vez med javnim in zasebnim sektorjem, od tu naslov EU moč javnosti oz. EU values first. Namen projekta je pravzaprav pomagati državljanom po tej epidemiji na neki način okrevati, oz. izpostaviti tisto, kar bi nam lahko pomagalo, ob vseh teh spremembah, ki jih je epidemija covid-19 prinesla.«

Dodal je, da projekt za RTV Slovenija »po eni strani pomeni dodatno izpostavitev tistega, kar že pri svoji redni produkciji počnemo in še eno dosti učinkovito povezovanje med televizijo Slovenija in kar precej njenih uredništev, potem tremi programi Radia Slovenija – Prvim, Valom 202, in Radiem Koper, ter multimedijskim centrom RTV Slovenija. Hkrati pa želimo tudi mi na neki način, s pomočjo Evropskega parlamenta, ki projekt sofinancira izpostaviti te nevralgične točke, ki se zdaj res pojavljajo kot, bom rekel izziv ali pa problematične.«

Oddaje, prispevki, članki in razlagalni videi bodo tako temeljili na šestih področjih oziroma temah. To so oskrba starejših občanov, šolstvo oz. učenje na daljavo, zdravstvo, mobilnost in digitalna transformacija družbe. Za šesto področje je dejal, da se ga morda ne poudarja dovolj. »To je področje kulture oz. ustvarjalnih poklicev, za katerega vemo, da je bilo v tem času izjemno prizadeto oz. je še vedno prizadeto in z izpostavljanjem tem ali raziskovalnih ali vsakodnevnih življenjskih zgodb in tako naprej, želimo čim bolj jasno prikazati te spremembe in posledice epidemije.«

Glede tega, o čem bo govor pri preostalih, že omenjenih petih temah, pa je dodal: »Če vzamemo recimo zdravstvo s ključnimi temami v povezavi s cepivi, njihovo vlogo pri tej pandemiji in podobnih, ki jih pravzaprav utegnemo še doživeti. Potem šolstvo, vemo, da je doživelo precej sprememb, še jih doživlja, nove oblike, spreminjanje klasičnega principa poučevanja in tako naprej. Ko gre za mobilnost, novi načini dela, delo na daljavo, migracije na delo in iz njega, struktura mest, zelene spremembe, to so ključni poudarki recimo, ko gre za mobilnost in za migracije predvsem aktivnega dela prebivalstva. Pri digitalni transformaciji družbe pa vemo, da je ta epidemija pravzaprav pomenila pospešek in zelo veliko sprememb navad posameznikov, ko gre za digitalne aktivnosti, bodisi pri učenju, pri delu, pri nakupovanju navsezadnje, skratka, pri vsakodnevnem življenju, domala vsaka ura je danes precej drugačna, kot je bila še leto nazaj recimo in ta trend se pravzaprav samo še nadaljuje. Hkrati pa vemo, da bi se naše sodobne družbe tako ali drugače transformirale verjetno z nekim drugačnim tempom, pospeškom v tej digitalni smeri in po drugi strani tudi na neki način v zeleni smeri, kot je včasih popularno ali pogosto slišati, da je to neka trajnostna nota ali pa trajnostni poudarek vseh teh sprememb. Okrog tega se v dobršni meri vrti celoten projekt EU moč javnosti.«

Pripravljene vsebine se bodo kot omenjeno, predvajale tako na televiziji Slovenija, Valu 202, Radiu Slovenija ter Radiu Koper. Na spletu pa bo na naslovu rtvslo.si posebna stran namenjena projektu.

»Glavnina produkcije, ki jo bodo poslušalci, gledalci, uporabniki spleta lahko zaznali, je šele pred nami, sicer pa projekt že poteka. Predprodukcijska faza je že za nami, nekaj manjših vsebin je bilo tudi že objavljenih, večina pa vendarle sledi in projekt se zaključuje konec februarja leta 2022.«

Multimedijski projekt, za katerega so TV Slovenija, Radio Slovenija in Multimedijski center RTV Slovenija na razpisu prejeli 200.000 evrov, je le eden izmed mnogih, ki jih RTV Slovenija izvaja skupaj z Evropsko unijo. Ravno ti projekti pa so po besedah Mirka Štularja priložnost, da RTV Slovenija javnosti ponudi »dodatne, bolj poglobljene ali kako drugače izstopajoče vsebine, ki jih z rednimi finančnimi sredstvi ne bi mogli.«

Projekt RTV Slovenija: TuEU – moč javnosti

Radio Slovenija Internacional / Projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope # Euranetplus