Traffic hotline 080 80 15

14. Mar 2019 at 14:16 Maribor Euranet Plus

MULTIVIZIJA z evropskim denarjem do multimedijskega, gledališkega in plesnega usposabljanja za ranljive skupine

MULTIVIZIJA povezuje, izobražuje in združuje pripadnike ranjivih skupin
FOTO: Zavod APIS

Še en v vrsti zanimivih in koristnih projektov, namenjenih pripadnikom ranljivih skupin je Multivizija. Gre za usposabljanje, ki združuje različne umetniške forme - fotografijo, video, audio, ples in gledališče.

Osnova Multivizije je ustvarjalen proces za 50 udeležencev, ki so sami izkusili, kaj pomeni biti drugačen. Ali zaradi drugačne kulture, izkušnje priseljenstva ali pa gibalne oziroma senzorne oviranosti. Udeležence projekta usmerjajo izkušeni mentorji in umetniki. Delavnice različnih umetniških form se bodo izvajale celo leto 2019. In kaj Multivizija pravzaprav je? Romana Zajec z Zavoda Apis, ki je vodilni partner pri projektu poudarja »Multivizija je program usposabljanja, namenjen predvsem ranljivim skupinam na področju avdio-vizualne produkcije, gledališča in plesa. Gre za izobraževanje pripadnikov različnih ranljivih skupin z različnimi umetniškimi mediji, se pravi audio-vizualno produkcijo, fotografijo, video in avdio produkcijo, ukvarjamo pa se tudi s plesom in gledališčem. Rezultati dela vseh udeležencev pa bodo predstavljeni v zaključni multimedijski predstavi, ki jo bo pomagala postaviti na oder režiserka Ivana Djilas« še izpostavlja Romana Zajec.

Vsak modul ima odprtih 10 mest. Udeleženec si izbere en modul, z udeležbo pa torej postane del končne multimedijske predstave. Vse delavnice se izvajajo v Ljubljani in so brezplačne. Mija Pungeršič, ki prihaja iz Zavoda Odtiz tudi sama sodeluje na delavnicah in je hkrati koordinatorica projekta Multivizija »imamo zavod, ki deluje na neformalnem izobraževanju in vključevanju predvsem oseb z invalidnostjo v različne sfere družbe. Zdaj tudi kot koordinatorica projekta bdim nad celotnim delom, seveda z mentorstvom Romane in celotne organizacije Zavod Apis.«

Posamezni sklopi so oblikovani kot samostoječi, zaključeni moduli. Na delavnicah bodo udeleženci pridobili teoretična znanja, poudarek pa bo predvsem na praktičnem delu. Romana Zajec iz Zavoda Apis o mentorjih pravi »mentorsko ekipo smo sestavili tako s profesionalnega vidika kot z vidika izkušenj z delom z ranljivimi skupinami. Glavna mentorica, Ivana Djilas ima sama tudi izkušnjo migracij. Tako kot Ivana pa imajo tudi drugi mentorji direktno izkušnjo z gibalno oviranostjo ali lastnimi migracijami. V kolikor pa med samimi mentorji ni nekoga iz ciljne skupine, pa je vsaj asistent/ka z lastno izkušnjo, kot pripadnik/ca ranljivih skupin. Skušamo se torej izogniti temu, da bi bil to projekt samo strokovne narave, ampak gre res v bistvu za premostitev življenjskih izkušenj in empatijo, ki imata zelo pozitiven vtis na udeležence programa« še poslanstvo Multivizije izpostavlja Romana Zajec.

V sklopu avdiovizualnih delavnic bodo udeleženci ustvarili samostojne fotografske in video izdelke. Plesni sklop delavnic bo odkrival različne rabe plesa, v sklopu gledališča pa bodo raziskovali družbeno angažiran pristop k umetnosti in se učili gledališke igre. Mija Pungeršič, koordinatorica Multivizije ob tem dodaja »zdaj smo že v zaključni fazi modula fotografije, kjer se udeleženci sedaj ukvarjajo s svojimi osebnimi foto zgodbami. Tema skozi celoten projekt Multivizija pa je sestavljena identiteta, ki tudi povezuje dve večji ranljivi skupini – osebe z invalidnostjo in osebe z migrantskim ozadjem.«

Usposabljanje je zasnovano in prilagojeno ciljnim udeležencem, zraven Zavoda APIS, ki projekt Multivizija izvaja pri projektu sodelujejo še partnerske organizacije, Zavod ODTIZ, Zavod Rokavička, Zavod Povod, Društvo Ključ, Društvo Ritmi planeta, Društvo študentov invalidov Slovenija in Društvo distrofikov Slovenije. Ali je že prepozno za prijavo? Mija Pungeršič izpostavlja »seveda se lahko še ljudje priključijo, če pripadajo katerikoli ranljivi skupini. Z modulom fotografija sicer trenutno zaključujemo, ampak v naslednjih mesecih začenjamo z vsemi ostalimi, z aprilom z video produkcijo, sledila ji bo avdio produkcija in verjetno po počitnicah še ples in gledališče. Tako da, vljudno vabljeni, da nas kontaktirajo.«

Projekt Multivizija - multimedijsko, gledališko in plesno usposabljanje za ranljive skupine torej sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Projekt je vreden 120.000 evrov, izvaja pa se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 in je namenjen večji socialni vključenosti pripadnikov ranljivih družbenih skupin na področju kulture v okviru evropskega socialnega sklada v letih 2018-2019.

Borut Kampuš, Radio Slovenia International – Radio Si/Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope

Borut Kampuš