Traffic hotline 080 80 15

17. Apr 2020 at 11:38 Maribor Euranet Plus

Regionalno stičišče NVO Podravja uspešno deluje že vrsto let

Predvsem s pomočjo evropskih sredstev je nastalo veliko dobrih sodelovanj
FOTO: Zavod PIP

Kako okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO? S projektom regionalnega stičišča nevladnih organizacij Podravja, s pomočjo katerega je bilo v minulih letih možno bolje izkoristiti potencial za naslavljanje lokalnih potreb izboljšati izvajanje javnih storitev.

Zavod PIP iz Maribora je konec leta 2019 končal enega izmed večjih oziroma pomembnejših evropskih projektov – Regionalno stičišče nevladnih organizacij Podravja. Direktor Zavoda PIP Bojan Golčar ob tem izpostavlja, da je bil projekt namenjen » zagotavljanju podpore, tako organizacijske, kot strokovne in zagovorniške NVO v Podravju. Projekt je trajal 4 leta, a je ob tem potrebno opozoriti, da gre v tem primeru za eno izmed obdobij izvajanja tega projekta, ki je bil podprt iz strani Evropskega socialnega sklada. Namreč, vse te aktivnosti izvajamo že od leta 2008, ko se je financiranje s strani ESS in ministrstva za javno upravo že začelo.«

Projekt naslavlja tudi razvoj nevladnih organizacij, ki preko projekta prejemajo najrazličnejše oblike pomoči. Gre za področja usposabljanja, izobraževanja ter pomoči pri zagovarjanju interesov NVO pri soočenjih z odločevalcih. Ob tem je fokus tudi pri razvoju novih storitev, ki naslavljajo potrebe v lokalnem okolju. Skratka, gre za tiste storitve, ki občanom in prebivalcem nevladne organizacije nudijo podporo, bodisi pri socialnem varstvu, bodisi kulturne produkcije in drugih potreb.

Z Zavodom PIP sodelovanje lahko poteka zelo dinamično, na voljo so vsi sodobni kontaktni kanali še dodaja Bojan Golčar in ob tem poudarja »mi veliko NVO-jem svetujemo na področju prava in pomagamo pri ustanavljanju NVO-jev oziroma društev, zavodov oziroma vseh oblik, ki pravno-organizacijsko spadajo pod nevladne organizacije. Res pa je, da smo ob tem tudi sami proaktivni in sami stopimo korak v smeri posameznih organizacij, še posebej, ko gre za njihov razvoj. To pomeni, da spremljamo kaj NVO v lokalnem okolju počnejo in spremljamo njihove javno koristne programe, na podlagi tega jim potem tudi ponudimo podporo« še izpostavlja Golčar.

V preteklem obdobju so pri Regionalnem stičišču NVO Podravja sodelovali s 24 različnimi nevladnimi organizacijami v Podravju, ki so uporabljale pomoč pri uveljavljanju svojih programov in se ob tem še organizacijsko in strokovno razvijale. Tudi Evropska komisija in Svet Evrope imata dovolj posluha za nevladne organizacije je prepričan direktor Zavoda PIP Bojan Golčar, ki dodaja »Evropska unija in vse njene institucije nevladne organizacije sprejemajo kot svoje partnerje in tudi v Sloveniji je tako. Zato so tudi sredstva bila namenjena prav za krepitev sektorja NVO v Sloveniji, saj je vendarle potrebno dodati, da je slovenski nevladni sektor v primerjavi z evropskimi primerljivimi državami na veliko nižjem nivoju razvoja in ima veliko manj prihodkov in zaposlenih. Prav iz tega naslova je bil nato vzpostavljen program regionalnih stičišč, ki ga v Podravju predstavlja Zavod PIP.«

V zadnjih štirih letih je bilo za delovanje Regionalnega stičišča NVO Podravja namenjenih 410 tisoč evrov in kot izpostavlja Golčar je bila »večina teh sredstev je bila namenjenih za plače zaposlenih na Zavodu PIP in strokovnih delavcev, ki jih predstavljajo tudi zunanji strokovnjaki, ki so vključeni v delo z nevladnimi organizacijami. V teh primerih gre za mentorje, predavatelje

Regionalno stičišče nevladnih organizacij deluje tudi naprej, saj od konca 2019 izvajajo nov štiri letni ciklus s tem za odslej denar ni zagotovljen s strani Evropske unije, temveč je financiranje vseh 12-tih regionalnih stičišč za NVO prevzela Slovenija.

Projekt Regionalno stičišče NVO Podravja je bil financiran s strani Evropskega socialnega sklada do konca leta 2019 v višini 410 tisoč evrov.

Borut Kampuš, projekt Euranet Plus – boljše razumevanje Evrope #EuranetPlus

Borut Kampuš