Traffic hotline 080 80 15

18. Dec 2020 at 12:50 EU/Slovenija Euranet Plus

Spremljanje onesnaženosti morja s pomočjo projekta Seaviews

Foto: Reuters
Foto: Reuters

Mednarodni projekt SEAVIEWS, sofinanciran s sredstvi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ima v okviru pobude Interreg ADRION namen vzpostaviti mednarodno mrežo za spremljanje onesnaženosti morja.
»Mreža bo delovala v šestih državah: v Sloveniji, Grčiji, Hrvaški, Albaniji, Črni gori in Italiji. Specifična cilja projekta pa sta dva: prvič, čim hitreje opozoriti prebivalstvo in stroko o onesnaženju morja in drugič, spodbuditi mednarodno sodelovanje ter enoten odziv na morebitna onesnaženja v bodoče,« pojasnjuje Darko Ferčej, vodja oddelka za mednarodne projekte v E-zavodu in dodaja:
»Trenutno se nahajamo v prvi fazi projekta, ki se nanaša na razvoj transnacionalne mreže. Ta bo prejemala, shranjevala in analizirala podatke o kakovosti morja iz mreže senzorjev, lociranih na kritičnih točkah v šestih državah. Na podlagi analize podatkov bo razvito zgodnje opozarjanje za preprečevanje onesnaževanja morja. Posamezniki bodo lahko s pomočjo aplikacije objavili opažanja v zvezi z onesnaženjem morja v realnem času.
Drugi sklop bo namenjen spremembi makro regionalnega akcijskega načrta za izboljšanje nacionalnih strategij preprečevanja onesnaženja morja. V okviru projekta bo ustanovljen odbor, ki bo ocenil in predlagal ukrepe za izboljšanje stanja onesnaženja morja na osnovi dinamičnega postopka odločanja. Z doseganjem zastavljenih ciljev bi SEAVIEWS lahko izboljšal kakovost Jadransko-Jonskega morja.«


Projekt Seaviews se je začel izvajati aprila letos, zaključil pa se bo 30. septembra 2022. In kaj bo s projektom pridobila Slovenija?
»V Sloveniji bomo vzpostavili sistem za merjenje devetih različnih parametrov: temperaturo, slanost, Ph - kislost, prevodnost, količino raztopljenega kisika, motnost, oksidacijsko redukcijski potencial, skupno raztopljene trdne snovi in globino.
Senzorje bomo namestili v Piranski zaliv, na lokacijo edine slovenske morske ribogojnice, Fonda. Tako bomo poleg oceanografske boje, ki jo upravlja Nacionalni inštitut za biologijo, dobili drugo merilno mesto v slovenskem morju. Lokacija je še posebej zanimiva zaradi bližine Krajinskega parka Sečoveljske soline.
Vzpostavljena bo tudi mobilna aplikacija, ki bo uporabnikom sporočala informacije o kakovosti morske vode, omogočala pa bo tudi sporočanje o vizualnih onesnaženjih (npr. razlitje olje, mrtve morske živali, razne naplavine…),« je pojasnil Darko Ferčej.


Projekt Seaviews je sofinanciran s strani Evropskega programa Interreg ADRION (Jadransko-Jonski program). »Celotna vrednost projekta je 1.750.000 eur, ki se deli na 7 partnerjev. Delež sofinanciranja za Slovenijo pa znaša približno180.000 eur,« je še pojasnil Darko Ferčej, vodja oddelka za mednarodne projekte v E-zavodu, ki je neprofitni zavod, deluje pa na področju trajnostnega razvoja.
Svoje poslanstvo uresničujejo s pomočjo mednarodnih projektov, financiranih večinoma iz sredstev EU. V E-zavodu je zaposlenih 8 strokovnjakov iz različnih področij, kot so varstvo okolja, ekonomija, novinarstvo, politologija ipd. Izziv jim predstavlja prepoznavanje svetovnih trendov in prenos teh trendov v slovensko okolje. Od leta 2006 so v E-zavodu izvedli 48 večjih mednarodnih projektov na področju trajnostnega razvoja in Seaviews je eden od njih.

S sodelovanjem različnih institucij v E-zavodu upajo, da bo projekt Seaviews izboljšal varovanje morskega okolja ter spodbujal razumevanje in občutljivost ljudi za onesnaženost morja in njihovo aktivno vključitev v preprečevanje onesnaževanja morja.

Euranet Plus - boljše razumevanje Evrope

Spremljanje onesnaženja morja s pomočjo projekta Seaviews
Nataša Godec