Sestava Programskega odbora za programe italijanske narodne skupnosti v mandatnem obdobju 2018 – 2022
Predsednik Programskega odbora: Alberto SCHERIANI
Namestnik predsednika programskega odbora: Damian FISCHER
Italijanska narodna skupnost:
* Linda ROTTER
* Daniela SORGO
* Ambra ŠLOSAR KARBIČ
* Alberto SCHERIANI
* Andrea BARTOLE
* David RUNCO
Zaposleni v uredništvih:

* Damian FISCHER
Programski svet RTV Slovenija:

* Tomo VRAN
* Salvator ŽITKO


Sestava Programskega odbora za programe madžarske narodne skupnosti v mandatnem obdobju 2018-2022

Predsednik Programskega odbora: Robert POŽONEC
Namestnik predsednika: Mihael ŠOOŠ
Madžarska narodna skupnost:
* Boris Abraham
* Štefan István Varga
* Mario Berden
* Urška Car
* Robert Požonec
* Mihael Šooš
Zaposleni v uredništvih:

* Brigita KLUJBER VARGA
Programski svet RTV Slovenija:
* Szuszanna BAČI
* Marjan DORA

Sestava Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide v mandatnem obdobju 2019-2023
Predsednik Programskega odbora: Tomislav ŠPILAK
Namestnik predsednika: Tomaž WRABER
* GRAČNER Gregor
* URBANČ Blaž
* KRAJNC Miran
* PADEŽNIK Stane
* PERNE Luka
* PLANINC Frida
* SLAČEK Barbara
* ŠPILAK Tomislav
* WRABER Tomaž