Javni zavod RTV Slovenija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
Telefon: 01/ 475 21 11
www.rtvslo.si

generalni direktor RTV Slovenija
Igor Kadunc

direktor Radia Slovenija
Mirko Štular

direktorica Televizije Slovenija
Natalija Gorščak

pomočnik generalnega direktorja za radio in televizijo za italijansko narodno skupnost
Antonio Rocco

pomočnica generalnega direktorja za radio in televizijo za madžarsko narodno skupnost
mag. Helena Zver

pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve
Marjan Čuk

pomočnik generalnega direktorja za organizacijo in upravljanje s človeškimi viri
mag. Peter Dular

pomočnik generalnega direktorja za tehniko, investicije in informacijsko tehnologijo
mag. Marko Filli

Programsko-produkcijska enota Televizija Slovenija

Javni zavod RTV Slovenija
Televizija Slovenija
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
Telefon: 01/ 475 21 11

Odgovorna urednica UPE Informativni program
Manica J. Ambrožič
Telefon: 01/ 475 30 67
E-pošta: manica.ambrozic@rtvslo.si

odgovorna urednica UPE Kulturni in umetniški program
Živa Emeršič
Telefon: 01/ 475 31 81
E-pošta: ziva.emersic@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Razvedrilni program
Vanja Vardjan
Telefon: 01/ 475 35 00
E-pošta: vanja.vardjan@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Športni program
Gregor Peternel
Telefon: 01/ 475 33 58
E-pošta: gregor.peternel@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Program plus
Rok Smolej
Telefon: 01/475 38 82
E-pošta: rok.smolej@rtvslo.si

Organizacijska enota Televizijska produkcija

vodja OE Televizijska produkcija
Jože Knez

Programsko-produkcijska enota Radio Slovenija

Javni zavod RTV Slovenija
Radio Slovenija
Tavčarjeva 17, 1550 Ljubljana
Telefon: 01/ 475 21 11

odgovorni urednik UPE Uredništvo prvega programa
Danijel Poslek
Telefon: 01/ 475 23 30
E-pošta: danijel.poslek@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Uredništvo drugega programa
Nejc Jemec
Telefon: 01/ 475 24 57
E-pošta: nejc.jemec@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Uredništvo tretjega programa
mag. Matej Venier
Telefon: 01/ 475 23 95
E-pošta: matej.venier@rtvslo.si

Organizacijska enota Radijska produkcija

vodja OE Radijska produkcija
mag. Janez Ravnikar

Programsko-produkcijska enota Multimedijski center

Javni zavod RTV Slovenija
Televizija Slovenija
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana
Telefon: 01/ 475 21 11

vodja Multimedijskega centra
mag. Luka Zebec

urednica Uredništva za nove medije
mag. Katarina Kaja Jakopič

Organizacijska enota Glasbena produkcija

vodja OE Glasbena produkcija
Marija Maja Kojc

Organizacijska enota Oddajniki in zveze

Javni zavod RTV Slovenija
Kolodvorska 2
1550 Ljubljana
Telefon: 01/ 475 21 11

vodja OE Oddajniki in zveze
Miran Dolenec

Programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Koper - Capodistria (Centro regionalo Koper - Capodistria)

Regionalni RTV-center Koper - Capodistria
Ul. OF 15
6000 Koper
Telefon: 05/ 668 50 50 - Radio
Telefon: 05/ 668 50 10 - Televizija

vodja Regionalnega RTV-centra Koper - Capodistria
Dragomir Mikelić

odgovorna urednica UPE Regionalni televizijski program
Mojca Petrič Bužan
Telefon: 05/ 668 53 06
E-pošta: mojca.buzan@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Regionalni radijski program
mag. Andrej Šavko
Telefon: 05/ 668 54 83
E-pošta: andrej.savko@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Televizijski program za italijansko narodno skupnost
Robert Apollonio
Telefon: 05/ 668 51 02
E-pošta: robert.apollonio@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Radijski program za italijansko narodno skupnost
Aljoša Curavić
Telefon: 05/ 668 51 62
E-pošta: aljosa.curavic@rtvslo.si

Programsko-produkcijska enota Regionalni RTV-center Maribor

Regionalni RTV-center Maribor
Ilichova 33
2000 Maribor
Telefon: 02/ 429 91 11

vodja Regionalnega RTV-centra Maribor
Matej Žunkovič

odgovorni urednik UPE Regionalni televizijski program
Tomaž Karat
Telefon: 02/ 429 92 14
E-pošta: tomaz.karat@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Regionalni radijski program
Robert Levstek
Telefon: 02/ 429 91 22
E-pošta: robert.levstek@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Uredništvo radijskega programa za tujo javnost
mag. Darko Pukl
Telefon: 02/ 429 92 79
E-pošta: darko.pukl@rtvslo.si

Studio madžarskih programov Lendava

Kranjčeva ul. 10
9220 Lendava
Telefon: 02/ 429 97 00

odgovorna urednica UPE Televizijski program za madžarsko narodno skupnost
Mirjana Lovrić Magyar
Telefon: 02/ 429 97 44
E-pošta: mirjana.lovric@rtvslo.si

odgovorni urednik UPE Radijski program za madžarsko narodno skupnost
Jožef Vegi
Telefon: 02/ 429 97 20
E-pošta: joze.vegi@rtvslo.si