Celostne grafične podobe javnega medijskega servisa RTV Slovenija, ki vključuje tudi podobo Radia Slovenija, Televizije Slovenija, Multimedijskega centra, regionalnih RTV-centrov, Glasbene produkcije, programov, oddaj, korpusov in posameznih programskih in korporativnih projektov, ki so nastali ali nastajajo v okviru javnega zavoda ni dovoljeno uporabljati brez upoštevanja pravil uporabe, ki so zapisani v priročniku celostne grafične podobe in poprejšnje odobritve pristojne službe. Za grafične rešitve logotipov, ki niso na voljo kot datoteke na tej strani, oziroma za potrditev ustreznosti uporabe pišite na naslov pr@rtvslo.si.

Na voljo so brezplačne fotografije stavb RTV Slovenija in fotografije, ki odslikujejo dejavnost javnega medijskega servisa. Pri vsaki fotografiji je naveden avtor. Prosimo, da ga pri vsaki objavi navedete. Za dodatne fotografije, povezane z dejavnostjo RTV Slovenija, pišite na pr@rtvslo.si.

Logotipi

Negativ dolgi (37 KB)
Negativ kratki (23 KB)
Pozitiv dolgi (129 KB)
Pozitiv kratki (41 KB)

CGP priročnik

Priročnik CGP RTV Slovenija (226 KB)

Fotografije

ZIP datoteka (TV Slovenija, Radio Slovenija, RC Koper, RC Maribor; 15,3 MB)