Zavezanci za plačilo RTV-prispevka imajo po predhodni registraciji na portalu RTVSLO.SI in aktivaciji storitve možnost ogleda vseh TV-programov in vsebin (v živo in iz spletnega arhiva) na območju celotne Evropske unije. Nova storitev je uporabna za vse, ki so na začasnem bivanju ali na potovanju po državah Evropske unije, saj so bile številne video vsebine za ogled izven Slovenije do nedavnega nedostopne oziroma geografsko blokirane (predvsem šport, tuji filmi in serije ali risanke).

Dodatne storitve se lahko na enega zavezanca za plačilo RTV-prispevka aktivirajo (z vnosom sklicne številke in davčne številke zavezanca, to je osebe, na katero se izstavljajo računi za RTV-prispevek) za največ štiri družinske člane, ki imajo svoje uporabniške račune na RTVSLO.si. V primeru večjih družin se za možnost aktivacije večjega števila uporabniških računov obrnite na Službo za obračun RTV-prispevka (kontakti). Storitev je priročna za zavezance, ki plačujejo RTV-prispevek in so na začasnem bivanju v tujini. Aktivirana storitev deluje na vseh platformah, kjer so programi TV Slovenija prisotni (splet, mobilne aplikacije, hibridna TV). Več informacij o registraciji in aktivaciji storitve najdete tukaj.