Programske vsebine RTV Slovenija je v visoki ločljivosti oz. HD tehniki možno spremljati tudi preko satelita DVB-S2 s pomočjo ustrezne satelitske opreme. Parametri za spremljanje programov v visoki ločljivosti so:

 • orbitalna pozicija: 16° vzhodno,
 • polarizacija: vertikalna,
 • modulacija: DVB-S2 (8PSK),
 • frekvenca: 11.637 MHz,

Za kaj se uporablja SAT kartica RTV Slovenija?

Manjši del programov, ki jih Radiotelevizija Slovenija oddaja prek satelita, je kodiranih in jih je mogoče spremljati le s pomočjo posebne dekodirne kartice. SAT kartica se torej uporablja za odklepanje kodiranih programskih vsebin RTV Slovenija (tuja produkcija).

Kdo lahko dobi SAT kartico?

Pravico do pridobitve kartice ima vsaka polnoletna fizična oseba s stalnim oziroma začasnim bivališčem v Republiki Sloveniji, pripadniki slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenski izseljenci in zdomci ter vsaka pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji.

Fizična in pravna oseba z bivališčem oz. sedežem v Republiki Sloveniji lahko postane imetnik kartice le pod pogojem, da je prijavil sprejemnike oz. je zavezanec za plačilo RTV-prispevka. SAT kartico si pridobite s:

 • podpisom pogodbe o uporabi SAT kartice RTV Slovenija
 • plačilom stroškov za njeno izdelavo (20,00€)

Postopek za pridobitev SAT kartice

Kdor izpolnjuje pogoje in želi pridobiti dekodirno kartico za odklepanje programskih vsebin RTV Slovenija na satelitu, mu v podpis po predhodni zahtevi pošljemo dva izvoda pogodbe in nalogom za plačilo. Po prejemu podpisane pogodbe in plačilu zneska za izdelavo kartice (20,00 €), RTV Slovenija avtorizira SAT kartico in jo skupaj z enim potrjenim izvodom pogodbe pošlje na naslov zavezanca.

Kontakti za informacije

 • KOMERCIALNE informacije v zvezi z izdajo kartice in s plačilom stroškov v Službi za obračun RTV- prispevka, Čufarjeva 2, 1000 Ljubljana.
  Telefon: (01) 475 30 04; telefaks: (01) 475 30 15
 • TEHNIČNE informacije o potrebni opremi in njeni montaži pa v OE Oddajniki in zveze, Nadzorni center, Kolodvorska 2, 1000 Ljubljana.
  Telefon: (01) 475 27 81; telefaks (01) 475 27 10