V Škofji Loki se še zlasti po odločitvi zdajšnjega župana Mihe Ješeta, da se ne bo potegoval za tretji mandat na čelu občine, obeta zanimiv boj za županski stolček. Foto: BoBo
V Škofji Loki se še zlasti po odločitvi zdajšnjega župana Mihe Ješeta, da se ne bo potegoval za tretji mandat na čelu občine, obeta zanimiv boj za županski stolček. Foto: BoBo

38-letni diplomirani filozof Tine Radinja, ki opravlja delo svetovalca organizacijam in podjetjem, je podžupan že zadnjih osem let. Za kandidaturo se je odločil, da Lista Miha Ješe in prijatelji Loke nadaljujejo svoje delo. Verjame namreč, da je bilo v osmih letih veliko narejenega, da pa jih čaka še ogromno izzivov s ciljem nadaljnjega dviga kakovosti življenja v Škofji Loki. Njihov cilj je Škofja Loka kot eno najprijetnejših malih mest v Evropi.

Radinja želi nadaljevali dobro začete projekte, med katerimi je gradnja vrtca, in začeti nadgradnjo knjižnice. Posvetiti se namerava tudi zdravstveni problematiki in povezovanju društev ter občanov. Med njegovimi konkretnimi cilji so 15-odstotni dvig vlaganja v podeželje, 20 odstotkov več obiskovalcev in prenočitev ter pet odstotkov več delovnih mest.

42-letni magister znanosti s področja državnih in evropskih študij Robert Strah je že osmo leto nepoklicni podžupan, zaposlen je v Družbi za razvoj infrastrukture in je predsednik občinskega odbora SDS-a. Kot poudarja, si bo prizadeval za uspešno in sodobno lokalno gospodarstvo, utemeljeno na znanju in tradiciji, kar bo ustvarjalo nova delovna mesta in ohranjalo stabilnost, socialno varnost in kakovost bivanja.

Poseben pomen daje transparentnemu, učinkovitemu in gospodarnemu vodenju občine, ki bo temeljilo na zastopanju lokalnih interesov in vrednotah lokalnega prebivalstva. Osrednje poudarke daje ureditvam cest v občini, razvoju podeželja, ohranjanju bogate kulturne dediščine, izgradnji novega zdravstvenega doma in povečanju stanovanjskih kapacitet.

Kritik občinskega vodstva
50-letni ekonomist Rolando Krajnik kandidira s stranko Komunalno-ekološka lista, s katero se je pred štirimi leti prebil v občinski svet. Kot svetnik je največ pozornosti posvečal okoljskim problematikam v občini, predvsem pri predelavi nevarnih odpadkov v neprimernih prostorih, ter onesnaženosti zraka. Skladno s programom stranke bo tudi v prihodnje njegova glavna naloga zagotovitev zdravega okolja, zraka in vode za vse občane ter spodbujanje razvoja čiste in visokotehnološke industrije v občini.