Ilirska Bistrica. Foto: Radio Koper/Mateja Brežan
Ilirska Bistrica. Foto: Radio Koper/Mateja Brežan

V naslednjih štirih letih namerava 64-letni aktualni župan Rojc, ki je bil pred tremi leti izključen iz stranke SD, a je ohranil podporo v občinskem svetu, saj so iz stranke izstopili tudi vsi njeni občinski svetniki, usmeriti razvoj v izboljšanje življenjskih razmer -aza mlade družine. Obljublja dovolj mest v vrtcih ob nespremenjenih cenah, nadaljevanje financiranja srednje šole, štipendije za dijake in brezplačne šolske prevoze. Nova delovna mesta bi zagotovil v industrijskih conah Plama in Bač ter z gradnjo turističnih kapacitet na Sviščakih. V soseski Pod hribom bi povečal število stanovanj. V programu našteva še sanacijo vodovoda, novo lekarno, obnovo zdravstvenega doma, izgradnjo športne in kulturne dvorane ob OŠ Dragotina Ketteja, energetsko sanacijo telovadnice Antona Žnideršiča, športni park v Trnovem in vodni park na območju nekdanjega bazena. Po Rojčevih besedah je v proračunu za te projekte zagotovljenih 24 milijonov evrov nepovratnih sredstev in 23 evrov milijonov občinskih sredstev.

Kandidat SDS-a, 55-letni strojnik in voznik Dušan Grbec, je v iztekajočem se mandatu podžupan in je vseskozi podpiral župana Rojca. Pozdravlja doseženo v zadnjih dveh mandatih in napoveduje, da so predstavniki SDS-a v Ilirski Bistrici pripravljeni še naprej sodelovati pri projektih v korist občanov tudi s strankami, ki jim svetovnonazorsko niso blizu. V programu poudarja potrebo po razvoju podeželja. Obljublja še, da si bo prizadeval za zniževanje življenjskih stroškov.

Andrej Černigoj je bil zadnja štiri leta poslanec v državnem zboru in občinski svetnik. Zdaj je 39-letni politolog kandidat NSi-ja za župana Ilirske Bistrice, kamor se je priselil pred 11 leti. Za prvo nalogo bi si zastavil gradnjo novih stanovanj. Meni, da bi lahko v občini bolje izkoristili vodne vire, zato poudarja nujnost obnove vodovoda in kanalizacije. V novem občinskem prostorskem načrtu želi omogočiti gradnjo stanovanj v mestu in predvsem na podeželju ter gospodarskih con. Obnova osrednjega trga bi morala po njegovih besedah prinesti v mesto nove vsebine.

Gregor Kovačič, 46-letni doktor geografskih znanosti in izredni profesor na koprski fakulteti za humanistiko, je nosilec liste Gremo. Obljublja, da bo podprl odpiranje služb z višjo dodano vrednostjo in se zavzel za nove obrtno-poslovne cone ter podjetniški inkubator. Mladim obljublja spodbude za reševanje stanovanjskega vprašanja v mestu in v vaseh, je za gradnjo neprofitnih stanovanj. Zavzema se za odprtje centra šolskih in obšolskih dejavnosti, ki bi poleti deloval kot hostel, ter mestnega muzeja. Na strehah javnih stavb bi postavil sončne elektrarne, spodbuditi želi ustanavljanje skupnostnih sončnih elektrarn, je naštel ključne točke svojega programa.