Foto: Občina Ormož
Foto: Občina Ormož

Župan Ormoža Danijel Vrbnjak je pred štirimi leti na položaju zamenjal dolgoletnega župana Alojza Soka, predtem pa je bil vodja podjetniškega pospeševalnika in občinski svetnik. "Imam še polno idej in predlogov, za katere si želim, da se v naši občini realizirajo, da naša lepa občina zasije na vseh področjih. Tudi energija in volja je za nadaljnje delo," je dejal.

Njegov tekmec Ivan Škrlec čuti odgovornost, da s pridobljenim znanjem in izkušnjami na dosedanji poklicni poti prispeva k nadaljnjemu razvoju občine. Občina po njegovih ocenah potrebuje soglasno sprejeto dolgoročno strategijo razvoja, ki bo temeljila na smernicah evropske kohezijske politike. Med njegovimi prednostnimi nalogami bodo krepitev sodelovanja s sosednjimi občinami, tudi čez državno mejo, in spodbujanje mladih, da se vračajo po končanem izobraževanju domov. Turizem bi krepil z uvajanjem inovacij, spodbujal bi podjetništvo in ekološko ozaveščenost občanov, napoveduje pa tudi participativni proračun.

"Nikakor ni želja brisati narejenega in zgrajenega prejšnjih sestav, je pa prioriteta zgrajenemu dodati bolj razpoznavne vsebine, ki bodo občino postavile na zemljevid Slovenije," je povedal Škrlec, sicer direktor lastnega informacijskega podjetja. V občinski politiki doslej ni bil dejaven, v lokalni skupnosti pa je znan kot soustanovitelj društva Antonovanje na Kogu.

Aktualni župan v primeru zmage napoveduje številne nove projekte

Vrbnjak med pomembne dosežke dosedanjega županskega mandata uvršča rekonstrukcijo vodovodnega sistema, gradnjo čistilne naprave in dveh vrtcev, komunalno opremljanje obrtne cone, energetsko sanacijo več občinskih stavb, uvedbo pomoči mladim za reševanje stanovanjske problematike in dvig prepoznavnosti destinacije Jeruzalem Slovenija. Tudi za nov mandat napoveduje vlaganja na različnih področjih. "Za finančno perspektivo 2021–2027 imamo v naboru za okoli 160 milijonov evrov predlogov po naložbah. To je zelo širok nabor predlogov, ki bodo ob realizaciji pomenili razvojni preboj naše občine," je povedal.

Med drugim napoveduje gradnjo negovalne bolnišnice, medgeneracijskega centra in športne dvorane, širitev obrtne cone, postavitev igral v vseh krajevnih skupnostih, širitev namakalnih sistemov, postavljanje sončnih elektrarn ter nadaljnja prizadevanja za začetek gradnje hitre ceste do Ptuja.