Panorama Trebnjega. Foto: Promocijsko gradivo
Panorama Trebnjega. Foto: Promocijsko gradivo

Alojziju Kastelic, ki je župan Trebnja neprekinjeno od leta 2006, se je za vnovično kandidaturo odločil zaradi nagovarjanja občanov in ker čuti, da ima še veliko elana in energije. 62-letnik bi rad v novem mandatu dosegel preboj Trebnjega med deseterico najbolj razvitih občin. Med glavnimi nalogami je napovedal gradnjo dodatne trebanjske osnovne šole, varovanih stanovanj, opremljanje zemljišč za gradnjo za mlade, gradnjo kulturnega centra, športne dvorane Trebnje in Veliki Gaber, razvoj gospodarskih con, gradnjo vodovodnega sistema Železno-Lisec-Dobrnič, kanalizacijskega sistema Trebnje, Velika Loka, posodobitev lokalnih cest in zeleni preboj z energetsko neodvisnostjo.

Za župana se bo na lokalnih volitvah v Trebnjem kot kandidat stranke SDS potegoval Jože Avguštinčič. 39-letni diplomirani inženir lesarstva in trebanjski nepoklicni podžupan, ki se je za župansko mesto neuspešno potegoval že leta 2018, se je za vnovično kandidaturo odločil, ker ima rad domovino, občino ter kraj in ker želi želje in potrebe občanov uresničiti v največji meri. S svojo ekipo bi se zavzemal za dvig ravni na vodovodnem, cestnem in družbenem področju. Prednost bodo imeli projekti in ideje, ki so v Občini Trebnje že dolgo nujni, in ne projekti, ki zrastejo čez noč, ter se vsem zdijo všečni in dobri, pravi. Občanom bi zagotovil kakovostno bivanje, hkrati pa ne namerava kloniti pred zasebnimi interesi določenih posameznikov, je še poudaril.

Kandidat Gibanja Svoboda je Gregor Kaplan, 48-letni magister politologije in nekdanji trebanjski občinski svetnik, ki je za župana ravno tako neuspešno kandidiral že leta 2018. Za vnovičen poskus se je odločil na prigovarjanje prijateljev, ki z razmerami v občini niso zadovoljni, in ker je ocenil, da je nastopil čas za temeljite premike. Sicer sodi, da je v občini odprto veliko vprašanj, ki jim do zdaj ni bilo namenjeno dovolj pozornosti, zlasti na področjih reševanja prostorske stiske Osnovne šole Trebnje oz. gradnje nove šole. Navedel je še športno dvorano, njeno dograditev in posodobitev, električno in prehransko samooskrbo ter kulturni in turistični razvoj.

Svojega kandidata za župana ima v Trebnjem tudi stranka NSi. To je Blaž Pavlin, 47-letni gimnazijski maturant in nekdanji poslanec NSi-ja, ki se je za mesto trebanjskega župana neuspešno potegoval že leta 2014, kandidira, ker meni, da Trebnje potrebuje svež veter in nov zagon v občinskih jadrih. Prednostno bi se zavzel za rešitev prostorske stiske osnovnih šol v Trebnjem in Velikem Gabru in za gradnjo vrtca v Velikem Gabru in Dolenji Nemški vasi. Prizadeval bi si za rešitev vprašanj sobivanja z Romi, nadaljevanje prenove nekdanje hitre ceste ter prenovo železniške postaje in parkirne hiše ob tej. Med drugim še za športno dvorano z zunanjim bazenom, ureditev varnih šolskih poti, prehransko samooskrbo in gradnjo nove trebanjske tržnice.

Edina ženska kandidatka je Mateja Povhe, 43-letna univerzitetno diplomirana pravnica in v zadnjih dveh mandatih trebanjska občinska svetnica. Kot je dejala, za županjo kandidira, ker je mnenja, da so v občini prišli do točke, ko so spremembe nujno potrebne. Med glavni poudarki iz programa je navedla vlaganja v šolstvo in predšolsko vzgojo z novo devetletko v Trebnjem in dozidavo Osnovne šole Veliki Gaber, razširitev športne dvorane v Trebnjem, dvig kakovosti bivanja, celostno ureditev občinskega središča, trajnostni in predvsem okoljsko vzdržnejši razvoj lokalne skupnosti, dogovorno razvojno strategijo, preglednost delovanja, najširšo odprtost na vseh ravneh javnih služb in delovanje v skupno dobro.

V Občini Trebnje je svetniške kandidature vložilo sedem list. Za mesto predstavnika romske skupnosti se s podpisi volivcev poteguje le Matej Breznik, ki je januarja letos na položaju zamenjal umrlega predhodnika.